Інші завдання дивись тут...

Завдання 468, 469 Письмове ділення

_239460 | 78  

 234       3070

   _546

     546

        0

_108135 | 27  

 108       4005

    _135

      135

         0

_26101 | 43

 258     607

   _301

     301

        0

_232203 | 29  

 232       8007

    _203

      203

         0

_236410 | 47    

 235         5030

   _141

     141

        0

х  3070

     78

  2456

2149   

239460

х 4005

     27

 28035

 8010   

108135

х 607

    43

 1821

2428 

26101

х 8007

     29

 72063

16014 

232203

х 5030

    47

 3521

2012   

236410

Завдання 470

а) Дві печі щогодини випікають однакову кількість калачів. Перша піч за 5 год випекла 120 калачів. Друга піч працювала 7 год. Скільки калачів за цей час вона випекла? Скільки калачів випекли обидві печі разом?

 Дні 

За 1 год

Кількість годин

Усього калачів

І

 однакова

5

120

 ? 

 

ІІ

7

?

Розв'язання

1) 120 : 5 = 24 (к.) – випікають щогодини

2) 24 • 7 = 168 (к.) – випікає I піч

3) 120 + 168 = 288 (к.)

Відповідь: обидві печі випекли 288 калачів. 

б) Дві печі щогодини випікають однакову кількість калачів. Перша піч пра­цювала 5 год, а друга — 7 год. Разом вони випекли 288 калачів. Скільки калачів випекла кожна піч?

 Дні 

Щогодини

Кількість годин

Усього калачів

І

 однакова

5

?

 288 

 

ІІ

7

?

Розв'язання

1) 5 + 7 = 12 (год) – працювали разом

2) 288 : 12 = 24 (к.) – випікають щогодини

3) 24  5 = 120 (к.) – випекла I піч

4) 24  7 = 168 (к.) – випекла II піч

Відповідь: перша піч випекла 120 калачів, а друга піч — 168 калачів. 

 

Завдання 471

Із двох населених пунктів вирушили одночасно назустріч один одному ве­лосипедист і пішохід. Велосипедист рухався зі швидкістю b км/год, а пішо­хід — с км/год. Зустрілися вони через 3 год.

b • 3 (км) – відстань велосипедста

с • 3 (км) – відстань пішохода

b + с (км/год) – швидкість зближення

b : с (разів) – у стільки разів швидкість велосипедиста більша, ніж пішохода

b • 3 + с • 3 (км) – відстань велосипедиста і пішохода разом

(b + с) • 3 (км) – відстань велосипедиста і пішохода разом

b • 3 – с • 3 (км) – на стільки більше км проїхав велосипедист, ніж пройшов пішохід

 

Завдання 472

Шпак летів до шпаківні 7 с зі швидкістю 3 м/с. Після цього йому залишило­ся пролетіти в 3 рази більше, ніж він уже пролетів. Яку відстань повинен був подолати шпак?

  

Швидкість

 Час 

Відстань

До шпаківні

3 м/с

7 с

 

?

 ? 

 

Після шпаківні

?, в 3 рази більше

Розв'язання

1)  7 = 21 (м) – відстань до шпаківні

2) 21 • 3 = 63 (м) – відстань після шпаківні

3) 21 + 63 = 84 (км)

Відповідь: шпак повинен був подолати 84 км. 

 

Завдання 473 Порівняй іменовані величини

50 кг 30 г > 5030 г

18 т 40 кг > 1840 кг

30008 кг > 30 ц 8 кг

8 км 300 м < 83 000 м

6 дм 20 мм < 6020 мм

17 км 80 м = 17 080 м

 

Завдання 474

Накресли відрізок, довжина якого становить 5/6 довжини відрізка АВ.

5/6 від 12 см — це 12 см : 6 • 5 = 10 см

Завдання 475

Якби мама купила 6 кг персиків, то в неї залишилося б 70 грн, а якби вона захотіла купити 10 кг, то їй не вистачило б 50 грн. Скільки гривень було в мами?

Розв'язання

Нехай х  ціна 1 кг персиків, тоді складаємо рівняння:

х • 6 + 70 = х • 10 – 50

х • 10 – х • 6 = 70 + 50

х • 4 = 120

х = 120 : 4

х = 30

30 • 6 + 70 = 250 (грн)

Відповідь: у мами було 250 грн.

 

Завдання 476 Письмове ділення

_377410 | 47  

 376        8030

   _141

     141

        0

_16560 | 24  

 144       690

   _216

     216

        0

_196084 | 28   

 196        7003

      _84

        84

          0

Завдання 477

Площа грядки з капустою 20 м2, її довжина 5 м. Ширина грядки з картоплею така сама, як грядки з капустою, а довжина на 2 м більша. Яка площа грядки з картоплею?

 

Довжина

Ширина

Площа

Капуста

5 м

Однакова

20 м2

Картопля

?, на 2 м більша

? м2

Розв'язання

1) 20 : 5 = 4 (м) – ширина

2) 4 + 2 = 6 (м) – довжина

3)  4 = 24 (м2)

Відповідь: площа грядки з картоплею 24 м2.

 

Завдання 478 Порядок дій

76 : 4 + 56 : 15  13 + 35 = 100 

12  8 : 16  15  79  9 = 99 Блакитний клубок приведе до хатки на курячих ніжках.

 

Завдання 479 Письмове ділення

_428400 | 85   

 425        5040

   _340

     340

        0

_778850 | 37    

 74         21050

 _38

   37

   _185

     185

        0

_982400 | 32    

 96         30700

 _224

   224

      0

Завдання 480 Порядок дій

(18144 : 56 + 86) • 76 – 17653 = 13507

_18144 | 56  

 168       324

 _134

   112

   _224

     224

        0

+  86

  324

  410

х 410

   76

  246

 287  

 31160

_ 31160

   17653

   13507

Завдання 481  Постав дужки так, щоб рівності були істинними.

12 • (40 – 40 : 4) = 360                  (86 – 14) : 2 + 24 = 60

(12 • 40 – 40) : 4 = 110                  840 : (6 : 2) + 20 = 300

 

Завдання 482  За планом ділянок обчисли площу кожної з них. На скільки квадратних метрів площа пісочниці менша від площі всього майданчика?

Розв'язання

1) 7  10 = 70 (м2– площа дитячого майданчика

2)  2 = 4 (м2– площа пісочниці

3) 70  4 = 66 (м2)

Відповідь: на 66 м2 площа пісочниці менша від площі всього майданчика.

 

Завдання 483

а) Привезли 112 кг ягід в однакових ящиках. Ящиків з полуницею було 5, а ящиків з черешнею  9. Скільки кілограмів окремо кожного виду ягід привезли?

 

Маса 1 ящика

Кількість ящиків

Загальна маса

Полуниця

Однакова

 

5

?

112 кг 

 

Черешня

9

?

Розв'язання

1+ 9 = 14 (ящ.) – привезли всього

2) 112 : 14 = 8 (кг) – маса 1 ящика
3) 8  5 = 40 (кг) – привезли полуниці
4)  9 = 72 (кг) – привезли черешень

Відповідь: привезли 40 кг полуниці і 72 кг черешень.

б) Привезли ягоди в однакових ящиках. Ящиків з полуницею було 5, а ящиків з черешнею  9. Скільки кілограмів окремо кожного виду ягід привезли, якщо черешні привезли на 32 кг більше?

 

Маса 1 ящика

Кількість ящиків

Загальна маса

Полуниця

Однакова

 

5

?

Черешня

9

?, на 32 кг більше

Розв'язання

1 5 = 4 (ящ.) – на стільки більше привезли черешні

2) 32 : 4 = 8 (кг) – маса 1 ящика
3) 8  5 = 40 (кг) – привезли полуниці
4)  9 = 72 (кг) – привезли черешень

Відповідь: привезли 40 кг полуниці і 72 кг черешень.

 

Завдання 484 Порядок дій

(64 • 25 – 18 252 : 36) • 29 = 31697

(405315 : 45 – 583) : 27 = 312

х 64

  25

 320

128  

1600

_18252| 36 

 180     507

   _252

     252

        0

_ 1600

    507

  1093

х 1093

     29

  9837

 2186  

 31697

_405315| 45  

 405      9007

    _315

      315

         0

_ 9007

    583

  8424

_8424 | 27 

 81      312

 _32

   27

   _54

     54

       2

Завдання 485

Дідусь Панас полічив, що минулого року було 125 со­нячних днів, а похмурих — на 16 днів більше. Днів з незнач­ною хмарністю було в 5 разів менше, ніж сонячних. Реш­та днів були з опадами. Скільки днів було з опадами, якщо минулий рік був високосним?

Короткий запис

Сонячних  125 дн.

Похмурих  ? на 16 дн. більше, ніж сонячних

З хмарністю  ? 5 р. менше, ніж сонячних

З опадами  ?

Разом — 366 дн.

Розв'язання

1) 125 + 16 = 141 (дн.)  похмурих днів

2) 125 : 5 = 25 (дн.) – з незначною хмарністю днів
3) 125 + 141 + 25 = 291 (дн.) – сонячних, похмурих і з хмарністю днів разом
4) 366 – 291 = 75 (дн.) – днів з опадами

Відповідь: у минулому році було 75 днів з опадами.

 

Завдання 486 Порівняй іменовані числа

2/5 т < 3/4 т         (400 кг < 750 кг)       

3/5 год < 7/10 год    (36 хв < 42 хв)      

3/5 км > 3/8 км       (600 км > 375 км)

 

Завдання 487

Прочитай назву символу кожної держави. Що ти знаєш про цей символ України?

900 : 30 : 3 = 10 р

800 : 40 • 3 = 60 л

80 • 5 : 20 = 20 а

40 • 3 : 30 = 4 п

850 – 480 : 4 = 730 р

500 – 270 : 3 = 410 о

4 10 20 60 410 730

п р а п о р

Завдання 488 Порядок дій

(4160 : 8 – 245) • 3 + 175 = 1000

(90000 – 1560 • 30) : 90 • 5 = 2400

7060 • 24 – 867 • 18 = 153834

25092 : 82 + 36782 : 53 = 1000

_4160| 8  

 40     520

 _16

   16

     0

_ 520

  245

  275

х 275

     3

  825

_ 825

  175

1000

х 1560

      30 

  46800

_90000

  46800

  43200

_43200| 90 

 360     480

 _720

   720

      0

х 480

    

 2400

х  7060

     24 

  2824

1412   

169440

х  867

     18

  6936

  867  

 15606

_ 169440

    15606

  153834

_25092| 82 

 246     306

   _492

     492

        0

_36782| 53 

 318     694

  _498

    477

    _212

      212

          0

+ 306

   694

  1000

Завдання 489

а) В одному сувої 7 м мережива, а в другому — 5 м такого самого мережива. Загальна вартість обох сувоїв 96 грн. Яка вартість кожного сувою мережива окремо?

 

Ціна

Кількість

Загальна вартість

I

Однакова

 

7

?

 96 грн 

 

II

5

?

Розв'язання

1) 7 + 5 = 12 (м)  всього у сувоях

2) 96 : 12 = 8 (грн) – ціна кожного сувою
3) 8 • 7 = 56 (грн) – вартість I сувою
4) • 5 = 40 (грн) – вартість II сувою

Відповідь: вартість I сувою 56 грн, вартість II сувою — 40 грн.

б) В одному сувої 7 м мережива, а в другому — 5 м такого самого мере­жива. Вартість другого сувою на 16 грн менша, ніж першого. Яка вартість кожного сувою мережива окремо?

 

Ціна

Кількість

Загальна вартість

I

Однакова

 

7

?

II

5

?, на 16 грн менша

Розв'язання

1) 7  5 = 2 (м)  на стільки менше в другому сувої

2) 16 : 2 = 8 (грн) – ціна кожного сувою
3) 8 • 7 = 56 (грн) – вартість I сувою
4) • 5 = 40 (грн) – вартість II сувою

Відповідь: вартість I сувою 56 грн, вартість II сувою — 40 грн.

 

Завдання 490

Для їдальні замовили 8 ц капусти, що у 2 рази менше, ніж картоплі. Скільки всього центнерів картоплі і капусти замовили?

Короткий запис

Капуста  8 ц

Картоплі  ?, у 2 рази менше, ніж картоплі

Всього ц  ?

Розв'язання

1) 8  2 = 16 (ц)  картоплі

2) 8 + 16 = 24 (ц)

Відповідь: замовили 24 ц картоплі і капусти.

 

Завдання 491

Скільки щебеню потрібно для покриття садової доріжки завширшки 8 дм і завдовжки 15 м, якщо на 1 дм2 потрібно 300 г щебеню?

Розв'язання

15 м = 150 дм

1) 150

     8 

  1200 (дм2)  площа доріжки

2) 1200

     300

   360000 (г) = 360 (кг)

Відповідь: потрібно 360 кг щебеню.

Завдання 492 Порядок дій

8000 – 7268 : 23 • 3 = 7052

267 • 50 – 12824 : 8 = 11747

_7268| 23 

 69     316

 _36

   23

  _138

    138

       0

_ 316

     3

  948

_ 8000

    948

  7052

х 267

     50

 13350

_12824| 8    

   8      1603

  _48

    48

      _24

        24

          0

_13350

   1603

  11747

Завдання 493 

Обчисли площу газону.

Розв'язання

1) х 12

      12

      24

     12 

     144 (дм2)  площа ділянки

2) 6 • 6 = 36 (дм2 площа ділянки

3) 144 – 36 = 108 (дм2)

Відповідь: площа газону 108 дм2.

Інші завдання дивись тут...