Інші завдання дивись тут...

Завдання 753
На скільки одиниця другого класу більша, ніж одиниця першого класу? На 9 одиниць.

 

Завдання 754
Використовуючи цифри 0, 6, 7 і 9, запишемо:
найбільше чотирицифрове число: 9760, найменше число: 6079.

 

Завдання 755
Запиши всі чотирицифрові числа, у яких число одиниць у 6 разів менше від числа тисяч, а числа десятків і сотень однакові. 6001, 6111, 6221, 6331, 6441, 6551, 6661, 6771, 6881, 6991

 

Завдання 756
У числі 19 351 закресли такі дві цифри, щоб число, утворене рештою цифр (у тій самій послідовності), було:
найбільшим; 19351
найменшим. 19351

 

Завдання 757
До трицифрового числа приписали ліворуч цифру 2. Як змінилося число? Збільшилося на 2000.

 

Завдання 758
Як зміниться результат дії, якщо число х зменшити в 3 рази?
 х = b, якщо х : 3, тоді b : 3 Зменшиться в 3 рази
a : х = c, якщо х : 3, тоді с  3 Збільшиться в 3 рази

 

+ 4456
   7591
  12047
+ 3745
   4089
   7834
+ 42905
   34276
   77181
Завдання 760
Запиши в порядку зростання всі чотирицифрові числа, які містять дві одиниці та два нулі. 1001, 1010, 1100

 

Завдання 761
Перша бригада всю роботу може виконати за 18 днів, а друга за 36 днів. За скільки днів виконають цю роботу обидві бригади разом?  Підказка. Познач усю роботу за 36 частин.
Короткий запис

І  18 дн. — 36 ч.
ІІ  36 дн. — 36 ч.
Разом  за ? дн. — 36 ч.
Розв'язання

36 : 18 + 36 : 36 = 2 + 1 = 3 (дн.)

Відповідь: за 3 дні виконають цю роботу обидві бригади разом.

 

Завдання 762 Ділення з остачею
Яка найбільша кількість неділь може бути в році?
Короткий запис

1 рік  365 днів або 366 днів
1 тиждень  7 днів

Розв'язання

365 : 7 = 52 (ост. 1)

366 : 7 = 52 (ост. 2)

Відповідь: в році може бути 52 неділі.

 

Завдання 763
У записі однаковими буквами позначено однакові цифри, а різними — різні. Знайди невідомі цифри, якщо відомо, що при додаванні немає переходу з розряду десятків у розряд сотень.
+ 1348
   1348
   2696
+ 3914
   3914
   7828
Завдання 764
Микола зловив 3 лини, загальна маса яких 5 кг 10 г. Найменший лин разом з найбільшим заважив 4 кг 390 г. А найменший разом із середнім — 940 г. Визнач масу кожної рибини.
Короткий запис

Разом  5 кг 10 г.
Найменший, найбільший  4 кг 390 г

Найменший, середній  940 г

Найменший — ? Середній — ? Найбільший  ?

Розв'язання

5 кг 10 г = 5010 г, 4 кг 390 г = 4390 г

1) 5010  4390 = 620 (г)  середній лин.
2) 940  620 = 320 (г)  найменший лин.
3) 4390  320 = 4070 (г) = 4 кг 70 г  найбільший лин.
Відповідь: маса найменшого лина 320 г, середнього  620 г, найбільшого  4 кг 70 г.

 

Завдання 765 Прочитай на́зви деяких вершин українських Карпат. На діаграмі зображено їхні висоти. Дай відповіді на запитання.
На скільки метрів Піп Іван вищий від Довбушанки? Від Хом’яка?
2028  1754 = 274 (м) – на стільки Піп Іван вищий від Довбушанки.
2028  1542 = 486 (м) – на стільки Піп Іван вищий від Хом'яка.
На скільки метрів Синяк нижчий за Говерлу? За Довбушанку?
2061 м  1665 м = 396 (м) – на стільки Синяк нижчий за Говерлу.
1754 м  1665 м = 89 (м) – на стільки Синяк нижчий за Довбушанку.
На скільки метрів Говерла вища за Піп Іван?
2061 м – 2028 м = 33 (м)  на стільки Говерла вища за Піп Іван.

 

Завдання 766
Маса двох віконних рам 7 кг 200 г. Одна рама легша від другої у 8 разів. Визнач її масу.
Розв'язання
Нехай маса одної рами дорвнює х г, тоді маса другої рами  8х г. Складаємо рівняння.

х + 8х = 7200

9х = 7200

х = 7200 : 9

х = 800 (г) – маса одної рами.

Відповідь: маса легшої рами 800 г.

 

Завдання 767
Літак летить зі швидкістю 900 км/год. Скільки кілометрів він пролетить за півтори години?
Короткий запис

1 год  900 км
1 год зо хв  ?
Розв'язання

900 + 900 : 2 = 900 + 450 = 1350 (км)

Відповідь: за півтори години літак пролетить 1350 км.

 

Завдання 768
Пішохід іде зі швидкістю 6 км/год. Його швидкість більша чи менша від 1 м/с? На скільки?
Розв'язання

6 км/год = (6000 : 3600) м/с = 1 (ост. 2400) м/с

1 (ост. 2400) > 1

Відповідь: швидкість пішохода більша від 1 м/с.

 

Завдання 769
О 10 год велосипедист був навпроти кілометрового стовпа з позначкою 197 км, а о 13 год — навпроти стовпа з позначкою 239 км. За скільки годин він проїде решту шляху — 28 км — якщо їхатиме з такою самою швидкістю?
Розв'язання

1) 239 – 197 = 42 (км) – відстань велосипедиста.

2) 13 – 10 = 3 (год) – час велосипедиста.

3) 42 : 3 = 14 (км/год) – швидкість велосипедиста.

4) 28 : 14 = 2 (год)

Відповідь: за 2 години велосипедист проїде решту шляху.

 

Завдання 770
Скутер подолав відстань між населеними пунктами за 4 год. За скільки годин подолає більшу у 8 разів відстань автомобіль, якщо його швидкість у 4 рази більша від швидкості скутера?
Розв'язання

1) 8 : 4 = 2 (р.) – у стільки разів більше часу.

2) 4 • 2 = 8 (год)

Відповідь: за 8 годин подолає відстань.

 

Завдання 771
Піднімаючись із першого на третій поверх, Радик налічив 46 сходинок. Скільки сходинок він налічить, піднімаючись з першого на шостий поверх цього будинку, за умови, що всі сходові марші однакові?
Розв'язання

1) 3  1 = 2 (м.) – маршів із першого на третій поверх.

2) 46 : 2 = 23 (сх.) – сходинок на марші.

3) 6  1 = 5 (м.) – маршів із першого на шостий поверх.

4) 23 • 5 = 115 (сх.)

Відповідь: він налічить 115 сходинок.

 

Завдання  772
Від квадратного дециметра відрізали квадрат зі стороною 2 см. Знайди площу фігури, яка залишилася.
Розв'язання

1 дм2 = 100 см2

1) 2 • 2 = 4 (см²) – площа відрізаного квадрата. 

2) 100 – 4 = 96 (см²)

Відповідь: залишилася фігура площею 96 см².

 

Завдання 773
Довжина підлоги кімнати 3 м, а ширина — 4 м. Скільки квадратних плиток зі стороною 2 дм потрібно, щоб покрити всю підлогу?
Короткий запис

Довжина  3 м
Ширина  4 м
Потрібно  ? пл. зі стороною 2 дм

Розв'язання
1) 3 • 4 = 12 (м2) = 1200 (дм²) – площа підлоги.

2) 2 • 2 = 4 (дм²) – площа однієї плитки.

3) 1200 : 4 = 300 (пл.)

Відповідь: щоб покрити підлогу потрібно 300 плиток.

 

Завдання 774
Чи є серед прямокутників із площею 32 м² такий, який можна поділити на два рівні квадрати?

Розв'язання
1) 32 : 4 = 8 (м) – довжина прямокутника.

2) 8 : 2 = 4 (м) – довжина сторони квадрата.

Відповідь: так, можна поділити прямокутник зі сторонами 8 см і 4 см на два квадрати зі сторонами 4 см.

 

Завдання 775
Сторони першого прямокутника дорівнюють 10 см і 12 см. Сторони другого прямокутника в 5 разів довші. У скільки разів площа другого прямокутника більша від площі першого?
Розв'язання

1) 10 • 12 = 120 (см²) – площа першого прямокутника.

2) (10 • 5) • (12 • 5) = 50 • 60 = 3000 (см²) – площа другого прямокутника.

3) 3000 : 120 = 25 (р.)

Відповідь: у 25 разів більша площа другого прямокутника, ніж першого.

 

Завдання 776
Як можна змінити довжину однієї сторони прямокутника, залишаючи другу незмінною, щоб його площа збільшилася в 4 рази?
Завдання 777
Двоє поросят поділили між собою 15 жолудів так, що перше порося одержало стільки разів по 3 жолуді, скільки друге — по 2 жолуді. Скільки жолудів дісталося кожному поросяті?
Розв'язання
Нехай число разів дорівнює х. Складаємо рівняння.
3х + 2х = 15
5х = 15
х = 15 : 5
х = 3
• 3 = 9 (ж.) – дісталося одному поросяті.
• 2 = 6 (ж.) – дісталося другому поросяті.
Відповідь: поросятам дісталося 9 і 6 жолудів.

 

Завдання 778
Розв’яжи за малюнком задачу про масу фруктів.
Короткий запис
10 слив = 3 яблук + 1 груша
1 груша = 2 сливи + 1 яблуко
1 груша — ?
Розв'язання
10 слив = 4 яблука + 2 сливи
8 слив = 4 яблука
2 сливи = 1 яблуко
4 сливи = 1 груша
Відповідь: одна груша урівноважена чотирма сливами.

 

Завдання 779
У родинному святі взяло участь 55 осіб: учні, батьки, учителі. Учнів і батьків разом було 50. Відомо, що учнів було на 20 більше, ніж учителів. Скільки батьків прийшло на свято? Скільки учнів? Скільки вчителів?
Короткий запис

Разом  55 ос.
Учнів і батьків  50 ос.
Учнів  ?, на 20 ос. більше, ніж учителів

Батьків  ?

Учителів  ?

Розв'язання

1) 55 – 50 = 5 (ос.) – стільки вчителів.

2) 5 + 20 = 25 (ос.) – стільки учнів.

3) 50 – 25 = 25 (ос.) – стільки батьків.

Відповідь: на свято прийшло 25 батьків, 25 учнів і 5 вчителів.

 

Завдання 780
Після того як пішохід пройшов половину шляху і ще 5 км, йому залишилося пройти чверть усього шляху. Знайди весь шлях.
Розв'язання
5 км  це четвертина шляху, тому 
• 4 = 20 (км)
Відповідь: весь шлях 20 кілометрів.

 

Завдання 781
Після того як скороход пройшов половину шляху і ще 15 км, йому залишилося пройти 1/8 всього шляху. Знайди довжину всього шляху.
Розв'язання
15 • 32 = 480 (км)
Відповідь: довжина всього шляху 480 кілометрів.

 

Завдання 782 Множення і ділення чисел

12000 • 4 : 2000 = 48000 : 2000 = 24

12000 • 4 : 6000 = 48000 : 6000 = 8

12000 • 4 : 3000 = 48000 : 3000 = 16

12000 • 4 : 8000 = 48000 : 8000 = 6

420 : 30 • 4 = 14 • 4 = 56

540 : 30 • 4 = 18 • 4 = 72

720 : 30 • 4 = 24 • 4 = 96

840 : 30 • 4 = 28 • 4 = 112