Інші завдання дивись тут...

Завдання 179

а) 7 тис. 125 = 7 125           12 тис. 804 = 12 804

134 тис. 62 = 134 062          170 тис. 9 = 170 009

б) 9 165 (дев'ять тисяч сто шістдесят п'ять)

32 048 (тридцять дві тисячі сорок вісім)

340 010 (триста сорок тисяч десять)

500 015 (п'ятсот тисяч п'ятнадцять)

 

Завдання 180 «Сусіди» чисел

7604:       7603 і 7605

80 119:     80 118 і 80 120

40 299:     40 298 і 40 300

103 560:    103 559 і 103 561

 

Завдання 181

1 107 + 1 = 1 108

16 251 – 1 = 16 250

17 349 + 1 = 17 350

32 899 + 1 = 32 900

271 340 – 1 = 271 339

200 100 – 1 = 200 099

Завдання 182

7 158 – 158 = 7 000

11 000 + 7 = 11 007

75 000 + 274 = 75 274

204 080 – 80 = 204 000

18 356 – 350 = 18 006

120 000 + 23 = 120 023

Завдання 183

Тетянка за 3 год робить на комп'ютері 6 слайдів для презентації, а Павлик за цей час — 3 слайди. Скільки слайдів для презентації вони зроблять ра­зом за 1 год?

Розв'язання

1) 6 : 3 = 2 (сл.) – робить Тетянка за 1 годину
2) 3 : 3 = 1 (сл.) – робить Павлик за 1 годину
3) 2 + 1 = 3 (сл.)
Відповідь: разом вони за 1 годину зроблять 3 слайди.
 

Завдання 184

За 3 однакові пачки вермішелі заплатили 54 грн, а за 2 однакові пачки печива — 32 грн. Що дорожче і на скільки: одна пач­ка вермішелі чи одна пачка печива?

Розв'язання

1) 54 : 3 = 18 (грн) – коштує 1 пачка вермішелі
2) 32 : 2 = 16 (грн) – коштує 1 пачка печива
3) 18 – 16 = 2 (грн)
Відповідь: на 2 гривні дорожча одна пачка вермішелі, ніж одна пачка печива.
 

Завдання 185 Рівняння

х • 5 = 30 000

х = 30 000 : 5

х = 6 000

4 • х = 800 000

х = 800 000 : 4

х = 200 000

х • 6 = 36 000

х = 36 000 : 6

х = 6 000

Завдання 186 Порядок дій

(24 • 3 – 15 • 4) : 2 = (72 – 60) : 2 = 12 : 2 = 6

85 – (16 • 3 + 96 : 3) = 85 – (48 + 32) = 85 – 80 = 5

27 + (101 – 2) : 3 = 27 + 99 : 3 = 27 + 33 = 60

 

Завдання 187 Запиши найбільше і найменше трицифрові числа, у яких усі цифри різні. На скільки друге число менше від першого?

Найбільше – 987, найменше – 102.
102 < 987 на 885, бо 987 – 102 = 885
 

Завдання 188

10 109 + 1 = 10 110         302 099 + 1 = 302 100

24 260 – 1 = 24 259          3 200 – 1 = 3 199

 

Завдання 189

У касі було 650 квитків на виставу Першого дня продали 184 квитки, а другого — на 45 квитків більше. Скільки квитків ще залишилося в касі?

Розв'язання
1) 184 + 45 = 229 (кв.) – продали другого дня
2) 184 + 229 = 413 (кв.) – всього продали
3) 650 – 413 = 237 (кв.)
Відповідь: у касі залишилося 237 квитків.

Завдання 190 Сума розряд­них доданків

318 047 = 300 000 + 10 000 + 8000 + 40 + 7

192 378 = 100 000 + 90 000 + 2 000 + 300 + 70 + 8

50 127 = 50 000 + 100 + 20 + 7

906 005 = 900 000 + 6 000 + 5

74 020 = 70 000 + 4 000 + 20

 

Завдання 191

a

9 119

201 209

45 099

2 729

50 199

9 699

a + 1

9 120

201 210

45 100

2 730

50 200

9 700

Завдання 192

5 006 – 6 = 5000            300 000 + 100 000 + 20 000 = 420 000

53 000 + 1 = 53 001       478 000 – 8 000 – 400 000 = 70 000

 

Завдання 193 Периметр многокутника 30 см. Довжина однієї з його сторін 6 см, а решта 8 сторін мають однакову довжину. Якої довжини кожна з них?

Розв'язання

1) 30 – 6 = 24 (см) – довжина решти 8 сторін
2) 24 : 8 = 3 (см)
Відповідь: кожна з оешти восьми сторін має довжину 3 см.

• Як можна назвати цей многокутник? Дев'ятикутником.

 

Завдання 194 

Рівносторонній трикутник – усі сторони рівні

Рівнобедрений трикутник – дві сторони рівні

Різносторонній – усі сторони різні

 

Завдання 195 У квадраті АВCD провели діагоналі АС і CD

Трикутник ABC рівнобедрений

Трикутники ABC, BCD, CDA, BDA рівнобедрений

Різносторонні трикутники рівнобедрені

 

Завдання 196

Для школи докупили 3 глобуси і 5 луп. За глобуси заплатили 750 грн. Скільки гривень заплатили за лупи, якщо ціна одної такої лупи на 100 гривень менша, ніж одного такого глобуса?

Ціна

Кількість

Вартість

?

3

750 грн

на 100 грн менше

5

?

Розв'язання
1) 750 : 3 = 250 (грн) – коштує один глобус
2) 250 – 100 = 150 (грн) – коштує одна лупа
3) 150 • 5 = 750 (грн)
Відповідь: за лупи заплатили 750 гривень.

 

Завдання 197

80 000 + 50 000 – 30 000 =  100 000

70 000 – 60 000 – 9 000 = 1 000

600 000 + 300 000 – 700 000 = 200 000

400 000 – 300 000 – 90 000 = 10 000

 

Завдання 198

У змаганнях авіамоделістів узяли участь 32 третьокласники, що ста­новить 1/3 всіх учасників. Четвертокласники становлять 1/2 всіх учасників. На скільки більше учнів четвертого класу, ніж третього, узяло участь у цих змаганнях?

Розв'язання

1) 32 : 1 • 3 = 96 (уч.) – всіх учасників

2) 96 : 2 = 48 (уч.) – четвертокласників

3) 48 – 32 = 16 (уч.)

Відповідь: на 16 учнів більше четвертого класу, ніж третього, узяло участь у цих змаганнях.

 

Завдання 199

Автомат за 2 хв виготовляє 18 вареників. Скільки вареників автомат виго­товить за 10 хв?

1-й спосіб

Короткий запис

2 хв — 18 вареників

10 хв — ? вареників

Розв'язання

1) 18 : 2 = 9 (в.) – виготовляє за 1 хв

2) 9 • 10 = 90 (в.)

2-й спосіб

Короткий запис

 

у 5 разів більше

2 хв — 18 вареників

10 хв — ? вареників

 

у 5 разів більше

Розв'язання

1) 10 : 2 = 5 (разів) – у стільки разів 10 хв більше, ніж 2 хв

2) 18 • 5 = 90 (в.)

Відповідь: 90 вареників.

 

Завдання 200 Космічна ракета за 4 с може пролетіти 48 км. Скільки кілометрів вона пролетить за 8 с?

1-й спосіб

Короткий запис

4 с  — 48 км

8 с — ? км

Розв'язання

1) 48 : 4 = 12 (км) – пролетить за 1 с

2) 12 • 8 = 96 (км)

2-й спосіб 

Короткий запис

 

у 2 рази більше

4 с  — 48 км

8 с — ? км

 

у 2 рази більше

Розв'язання

1) 8 : 4 = 2 (рази) – у стільки разів 8 с більше, ніж 4 с

2) 48 • 2 = 96 (км)

Відповідь: космічна ракета може пролетіти 96 кілометрів.

 

Завдання 201

230 715 = 200 000 + 30 000 + 700 + 10 + 5

78 056 = 70 000 + 8 000 + 50 + 6

400 500 = 400 000 + 500

32 004 = 30 000 + 2 000 + 4

 

Завдання 202

40 100 + 5 • 6 = 40 100 + 30 = 40 130

2 • 5 + 5 000 = 10 + 5 000 =  5 010

8 720 – 4 • 5 = 8 720 – 20 = 8 700

776 400 – 50 • 8 = 776 400 – 400 = 776 000

 

Завдання 203

х • 5 = 30 000

х = 30 000 : 5

х = 6 000

60 000 : х = 2

х = 60 000 : 2

х = 30 000

Завдання 204

Котра година буде через 4 год, якщо 5 год тому годинник показував 6 год ранку? Запиши відповідь двома способами.

Розв'язання
1-й спосіб
(6 + 5) + 4 = 15 (год)
2-й спосіб
(4 + 5) + 6 = 15 (год)
Відповідь: буде 15 година.
 

Завдання 205

50 048 = 50 000 + 40 + 8

850 120 = 800 000 + 50 000 + 100 + 20

706 309 = 700 000 + 6 000 + 300 + 9

 

Завдання 206

Вартість 4 олівців дорівнює 16 грн. Яка вартість 8 ручок, якщо ціна одного олівця і однієї ручки однакова?

• Розв'яжи задачу спочатку способом зведення до одиниці, а потім способом відношень.

Розв'язання
1-й спосіб
1) 16 : 4 = 4 (грн) – ціна 1 олівця, або 1 ручки
2) 4 • 8 = 32 (грн)
2-й спосіб
1) 8 : 4 = 2 (рази) – у стльки разів 8 ручок більше, ніж 4 олівців
2) 16 • 2 = 32 (грн)
Відповідь: вартість вісім ручок 32 гривні.

 

Завдання 207

229 + 1 = 230

460 – 1 = 359

500 + 1 = 501

500 – 1 = 499

3403 + 1 = 3404

2220 – 1 = 2219

15 149 + 1 = 15 150

20 390 – 1 = 20 389

Завдання 208

367 = 300 + 60 + 7

3 067 = 3 000 + 60 + 7

30 670 = 30 000 + 600 + 70

306 070 = 300 000 + 6 000 + 70

 

Завдання 209

500 + 40 + 2 = 542            100 000 + 30 000 + 2000 + 600 + 4 = 132 604

70 000 + 300 = 70 300         20 000 + 7 000 + 30 + 9 = 27 039

300 000 + 4 000 + 60 = 304 060      800 000 + 6 000 + 200 + 1 = 806 201

 

Завдання 210 Порядок арифметичних дій

90 – 15 • 6 = 90 – 90 = 0         36 – 12 – 6 = 24 – 6 = 18

36 – 36 • 6 = 36 – 6 = 30         20 + 60 : 12 = 20 + 5 = 25

 

Завдання 211

Маса трьох однакових великих посилок 36 кг. Маса малої посилки на 3 кг менша, ніж великої. Яка маса п'яти таких малих посилок?

• Розв'яжи задачу діями, а потім — виразом

Розв'язання

1) 36 : 3 = 12 (кг) – маса 1 великої посилки

2) 12 – 3 = 9 (кг) – маса 1 малої посилки

3) 9 • 5 = 45 (кг)

Вираз: (36 : 3 – 3) • 5 = 45

Відповідь: маса п'яти малих посилок 45 кг.

 

Завдання 212

Із 6 кг свіжих чорниць одержують 2 кг сушених. Скільки кілограмів сушених чорниць одержать з 18 кг свіжих?

1-й спосіб

Короткий запис

6 кг свіжих — 2 кг сушених

18 кг свіжих — ? кг сушених

Розв’язання

1) 6 : 2 = 3 (кг) – одержують свіжих чорниць з 1 кг сушених

2) 18 : 3 = 6 (кг)

2-й спосіб

Короткий запис

 

у 3 рази більше

6 кг свіжих — 2 кг сушених

18 кг свіжих — ? кг сушених

 

у 3 рази більше

Розв’язання

1) 18 : 6 = 3 (рази) – у стільки разів 18 кг більше, ніж 6 кг

2) 2 • 3 = 6 (кг) 

Відповідь: одержать 6 кг сушених чорниць.

 

Завдання 213

Із 8 кг винограду одержують 2 кг родзинок. Скільки кілограмів родзинок одержують із 32 кг винограду?

Короткий запис

 

у 4 рази більше

8 кг — 2 кг

32 кг — ? кг

 

у 4 рази більше

Розв’язання

1) 32 : 8 = 4 (рази) – у стільки разів 32 кг більше, ніж 8 кг

2) 2 • 4 = 8 (кг)

Відповідь: одержать 8 кілограмів родзинок.

 

Завдання 214  Письмове додавання

_301

 128

 173

+173

  128

  301

_301

 173

 128

+477

  523

1000

_1000

   523

   477

_1000

   477

   523

_1000

   709

   291

+291

  709

 1000

_1000

   291

   709

Завдання 215

400 000 + 30 000 + 1 000 + 20 + 5 = 431 025

500 000 + 2 000 + 400 + 30 + 1 = 502 431

300 000 + 4 000 + 100 + 40 = 304 140

200 000 + 10 000 + 10 = 210 010

60 000 + 500 + 20 + 3 = 60 523

90 000 + 7 000 + 6 = 97 006

 

Завдання 216

За 2 год велосипедист проїхав 26 км. Скільки кілометрів він зможе проїхати за 6 год, якщо буде рухатися так само? За 8 год? За 3 год?

Розв’язання
1) 26 : 2 = 13 (км) – проїхав за 1 годину
2) 13 • 6 = 78 (км) – проїде за 6 годин
3) 13 • 8 = 104 (км) – проїде за 8 годин
4) 13 • 3 = 39 (км) – проїде за 3 години
Відповідь: за 6 годин велосипедист проїхав 78 км, за 8 годин – 104 км, за 3 години – 39 км.

Інші завдання дивись тут...