Інші завдання дивись тут...

Завдання 382 Розрядні доданки

407 = 400 + 7

1009 = 1000 + 9

2090 = 2000 + 90

107 = 100 + 7

804 = 800 + 4

 

Завдання 383 Множення натуральних чисел

6 • 201 = 6 • (200 + 1) = 1200 + 6 = 1206

7 • 305 = 7 • (300 + 5) = 2100 + 35 = 2135

3 • 904 = 3 • (900 + 4) = 2700 + 12 = 2712

8 • 505 = 8 • (500 + 5) = 4000 + 40 = 4040

 

Завдання 384, 385 Письмове множення

× 125
   203
   375
250   
25375
×  894
    501
    894
4470   
447894
×   705
     907
   4935
6345   
639435

Завдання 386

×   493
     808
   3944
3944   
398344
789 • 335 – 682 • 305 = 56305 
×  789
    335
  3945
 2367
2367  
264315
×   682
     305
   3410
2046   
208010
_ 264315
   208010
    56305

Завдання 387

Якщо а = 52, то 246 • а = 246 • 52 = 12792 

Якщо а = 520, то 246 • а = 246 • 520 = 127920

Якщо а = 502, то 246 • а = 246 • 502 = 123492

×  246
     52
   492
1230 
12792
× 246
    520
   492
1230  
127920
×  246
    502
    492
1230   
123492

Завдання 388

Два лижники одночасно вирушили із двох ту­ристичних баз назустріч один одному й зу­стрілися через 2 год. Один лижник рухався зі швидкістю 14 км/год, а інший — зі швидкістю 16 км/год. Яка відстань між туристичними ба­зами?

Розв’язання
114 + 16 = 30 (км/год) – швидкість наближення.
2) 30  2 = 60 (км)
Відповідь: між туристичними базами 60 кілометрів.

Два лижники одночасно вирушили з туристич­ної бази в протилежних напрямках. Один лижник рухався зі швидкістю 14 км/год, а ін­ший — зі швидкістю 16 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год?

Розв’язання
114 + 16 = 30 (км/год) – швидкість віддалення.
2) 30  2 = 60 (км)
Відповідь: між лижниками буде 60 кілометрів.

Спільне дані і розв'язування, відмінне напрямок руху

 

Завдання 389

Два пішоходи одночасно вийшли із селища в різних напрямках. Один з них рухався зі швид­кістю 6 км/год, а інший — зі швидкістю 5 км/год. Через скільки годин відстань між ними станови­тиме 33 км?

 

Швидкість

Час

Відстань

I

6 км/год

? год

 

33 км

II

5 км/год

Розв’язання
16 + 5 = 11 (км/год) – швидкість віддалення.
2) 33 : 11 = 3 (год)
Відповідь: через 3 год відстань між ними становитиме 33 км.

 

Завдання 390

Довжина ділянки 100 м, а ширина — 40 м. Знайдіть площу ділянки.

Розв’язання
100 • 40 = 4000 (м2)
Відповідь: площа ділянки 4000 м2.

Довжина ділянки 100 м, а її площа — 4000 м2. Знайдіть ширину ділянки.

Розв’язання
4000 : 100 = 40 (м)
Відповідь: ширина ділянки 40 м.

Ширина ділянки 40 м, а її площа — 4000 м2. Знайдіть довжину ділянки.

Розв’язання
4000 : 40 = 100 (м)
Відповідь: довжина ділянки 100 м.

 

Завдання 391

Площа ділянки з картоплею дорівнює 1260 м2, а ділянки з капустою — у 30 разів менша. Яка площа ділянки з капустою?

Короткий запис

Площа з картоплею  1260 м2

Площа з капустою — ?, у 30 разів менша

Розв'язання

1260 : 30 = 42 (м2)

Відповідь: площа ділянки з капустою 42 м2.

 

Завдання 392

Висота вікна дорівнює 1 м 8 дм, а його ширина — 2 м З дм. Знайди площу вікна.

Розв'язання

1 м 8 дм = 18 дм, 2 м 3 дм = 23 дм 

х 18

   23

   54

  36 

  414 (дм2)

Відповідь: площа вікна 414 дм2.

 

Завдання 393

Цуценя і кошеня злякалися одне одного й одночасно побігли в протилежних напрямках. На якій відстані вони будуть одне від одного че­рез 5 с, якщо цуценя бігло зі швидкістю 7 м/с, а кошеня — зі швидкістю 4 м/с?

 

Швидкість

Час

Відстань

Цуценя

7 м/с

5 с

 

? м

Кошеня

4 м/с

Розв’язання
17 + 4 = 11 (м/с) – швидкість віддалення.
2) 11  5 = 55 (м)
Відповідь: через 5 с відстань між ними становитиме 55 м.

Інші завдання дивись тут...

  • Марія
    Дуже легко
    29 березня 2022 17:10