Інші завдання дивись тут...

Завдання 626.

1) Прочитай задачу.

Для приготування варення купили 8 кг цукру, по 8 грн за кілограм, і 6 кг малини. За все заплатили 184 грн. Яка ціна малини?

Розв'язання.

2) Розглянь короткий запис задачі і розв'яжи її.

Ціна Кількість Вартість
8 грн 8 кг 184 грн
? 6 кг

Розв'язання.

1) 8 • 8 = 64 (грн) - заплатили за цукор.

2) 184 - 64 = 120 (грн) - заплатили за малину.

3) 120 : 6 = 20 (грн) - ціна малини.

Відповідь: ціна малини 20 грн.

 

Завдання 627. На автобазі було на 46 вантажівок менше, ніж автобусів. Скільки вантажівок було на автобазі, якщо відомо, що їх у З рази менше, ніж автобусів. Поясни малюнок і розв'яжи задачу.

Розв'язання.

Якщо автобусів було у 3 рази більше, ніж вантажівок, це означає, що автобусів три частини, а вантажівок - одна частина. Таким чином 3 частини становить 46 автобусів, тому маємо

1) 46 : 3 = 18 (шт.) - припадає на 1 частину, що дорівнює кількості вантажівок.

Відповідь: на автобазі було 18 вантажівок.

 

Завдання 628. 1) До якого числа ти можеш полічити за 1 хв?

Скільки слів ти можеш прочитати за 1 хв? 

Скільки присідань ти зможеш зробити за 1 хв? 

Порівняй свої результати з результатами товариша. 

2) Скільки хвилин триває урок?

Розв'язання.

Урок триває 45 хв.

 

Завдання 629. На двох полицях 78 книжок. На одній полиці книжок у 5 разів більше, ніж на іншій. Скільки книжок на кожній полиці?

Поясни малюнок, зроблений до задачі. Розв'яжи задачу. 78 кн.

Розв'язання.

Якщо на одній полиці книжок в 5 разів бльше, ніж на другій, це можна розглядати, що на першій полиці 5 частин, а на другій 1 частина усіх книг.  

1) 5 + 1 = 6 (частин) - усього книг.

2) 78 : 6 • 5 = (60 + 18) : 6  • 5 = 13  • 5 = 65 (кн.) - книг на першій полці.

3) 78 : 6  • 1 = (60 + 18) : 6 = 13 (кн.) - книг на другій полці.

Відповідь: на першій полці 65 книг, на другій - 13 книг.

 

Завдання 630. 

517 215 – 44 005 • 7 + 85 069 = 294 249

х 44005

         7

 308035

_ 517215

   308035

   209180

+ 209180

    85069

   294249

31 200 • 9 – (17 300 – 9 811) • 4 = 250 844

х 31200

     9   

 280800

_ 17300

    9811

    7489

х 7489

       4

 29956

_ 280800

    29956

   250844

 

Завдання 631. Не виконуючи обчислень, порівняй вирази. 

44 • 5 < 44 • 5 • 4 

44 • 5 ˃ 44 • 5 : 2

36 • 9 < 36 • 9 • 2 

36 • 9 > 36 • 9 : 4

 

Завдання 632. Подай у копійках.

15 грн = 1500 к.

250 грн = 25000 к.

59 грн 5 к. = 59 грн + 5 к. = 5900 к. + 5 к. = 5905 к. 

115 грн 45 к. = 115 грн + 45 к. = 11500 к. + 45 к. = 11545 к.

 

Завдання 633. Обчисли вартість кожного виду товару і загальну вартість усієї покупки. Обчислення виконуй зручним для тебе способом.

Назва товару Ціна 1 кг Кількість Вартість
Цукерки 77 грн 80 к. 3 кг ?
Печиво 45 грн 80 к. 2 кг ?
Вафлі 36 грн 80 к. 2 кг ?
Усього     ?

Розв'язання.

Назва товару Ціна 1 кг Кількість Вартість
Цукерки 77 грн 80 к. 3 кг 233 грн 40 к.
Печиво 45 грн 80 к. 2 кг 91 грн 60 к.
Вафлі 36 грн 80 к. 2 кг 73 грн 60 к.
Усього 160 грн 40 к. 7 кг 398 грн 60 к.

Розрахунки.

х 77 грн 80 к.

            3      

 233 грн 40 к.

х 45 грн 80 к.

            2    

   91 грн 60 к.

х 36 грн 80 к.

            2    

  73 грн 60 к.

+ 77 грн 80 к.

   45 грн 80 к.

  123 грн 60 к.

+ 123 грн 60 к.

    36 грн 80 к.

   160 грн 40 к.

+ 233 грн 40 к.

    91 грн 60 к.

   325 грн 00 к.

+ 325 грн 00 к.

    73 грн 60 к. 

   398 грн 60 к.

 

  

Завдання 634. Розв'яжи задачі.

1) За 1 м тасьми заплатили 9 грн 80 к. Скільки треба заплатити за 3 м? б м? 10 м?

Розв'язання.

х 9 грн 80 к.

          3    

 29 грн 40 к.

х 9 грн 80 к.

          6    

 58 грн 80 к. 

9 грн 80 к. • 10 = 98 грн

2) 1 кг масла коштує 79 грн 50 к. Скільки коштує 2 кг масла? 4 кг? 10 кг?

Розв'язання.

х 79 грн 50 к.

            2    

 159 грн 00 к.

х 79 грн 50 к.

            4    

 318 грн 00 к.

х 79 грн 50 к.

            10 

 795 грн 00 к.

 

Завдання 635. Для школи купили 9 столів по 872 грн за кожний. Яка вартість усієї покупки?

Розв'язання.

1) х 872

         9    

     7848  (грн) - вартість покупки.

Відповідь: вартість покупки 7849 грн.

 

Завдання 636. Дріт завдовжки 84 м розрізали на два шматки так, що один із них був у 5 разів довший за інший. Знайди довжину кожного шматка. Розглянь малюнок і розв'яжи задачу.

1 спосіб.

Якщо один із шматків був у 5 разів довший, ніж інший, це означає, що більший шматок мав 5 частин, а менший - 1 частину. Таким чином  увесь дріт довжиною 84 м має

1) 5 + 1 = 6 (частин) - частин має увесь дріт.

2) 84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 14 (м) - припадає на 1 частину, тобто довжина меншого шматка.

3) 84 - 14 = 70 (м) - довжина більшого шматка. 

2 спосіб.

Якщо один із шматків був у 5 разів довший, ніж інший, це означає, що більший шматок мав 5 частин, а менший - 1 частину. Таким чином  увесь дріт довжиною 84 м має

1) 5 + 1 = 6 (частин) - частин має увесь дріт.

2) 84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 14 (м) - припадає на 1 частину, тобто довжина меншого шматка.

3) 14 • 5 = (10 + 4) • 5 = 50 + 20 = 70 (м) - довжина більшого шматка. 

Відповідь: довжина більшого шматка 70 м, меншого - 14 м.

 

Завдання 637. Розглянь малюнок.

1) Знайди периметр трикутника ABC.

Р = АВ + ВС + АС

2) Знайди периметр трикутників ABD і DBC, порівняй їх.

РABD = АВ + BD + AD

РDBC = ВС + DC + BD

Периметри однакові.

 

Завдання 638. На автобусний рейс продали 9 квитків за ціною 270 грн і 6 квитків за ціною 205 грн 75 к. На яку суму продали квитків на цей рейс?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 270 • 9 = 2430 (грн) - продали квитків по 270 грн.

2) 205 грн 75 к. • 6 = 1234 грн 50 к. - продали квитків по 205 грн 75 к.

3) 2430 грн + 1234 грн 50 к. = 3664 грн 50 к. - продали квитків.

х 205 грн 75 к.

               6   

 1234 грн 50 к.

+ 1234 грн 50 к.

   2430 грн 00 к.

   3664 грн 50 к.

2 спосіб.

1) 27000 • 9 = 243000 (к.) - продали квитків по 270 грн.

2) 20575 • 6 = 123450 (к.) - продали квитків по 205 грн 75 к.

3) 243000 + 123450 = 366450 (к.) = 3664 грн 50 к. - продали квитків.

Відповідь: квитків продали на 3664 грн 50 к. 

 

Завдання 639. 

х 115 грн 82 к.

              7   

  810 грн 74 к.

216 грн 19 к. • 4 + 321 грн 18 к. =

= 1185 грн 94 к.

х 216 грн 19 к.

               4   

   864 грн 76 к.

+ 864 грн 76 к.

   321 грн 18 к.

  1185 грн 94 к.

 

Завдання 640. Подай довжину в метрах.

6 км = 6000 м

42 км = 42 000 м

58 км 210 м = 58 км + 210 м = 58 000 м + 210 м = 58 210 м

15 км 4 м = 15 км + 4 м = 15 000 м + 4 м = 15 004 м

 

Завдання 641. 

х 10 км 010 м

            4    

  40 км 040 м

х З0 м 3 дм

         З     

  90 м 9 дм

х 21 м 05 см

           З    

  63 м 15 см

х 102 м 20 см

           4     

  408 м 80 см

 

Завдання 642. Виконай множення зручним для тебе способом.

х 4 м 88 см

         5     

 24 м 40 см

х 25 м 8 дм

         9     

 232 м 3 дм

х 116 км 300 м

            З     

  348 км 900 м

х 15 м 06 см

           9    

 135 м 54 см

х 30 м 9 дм

         7     

 216 м 3 дм

х 140 км 241 м

              2   

  280 км 482 м

 

Завдання 643. 

27 м 55 см • 4 + 6 м 45 см • 2 – 70 м 80 см = 52 м 30 см

х 27 м 55 см

           4    

 110 м 20 см

х 6 м 45 см

         2     

 12 м 90 см

+ 110 м 20 см

    12 м 90 см

   123 м 10 см

_ 123 м 10 см

    70 м 80 см

    52 м 30 см 

5 м 6 дм • 6 + 5 м 7 дм – 2 м 7 дм • 2 = 33 м 9 дм

х 5 м 6 дм

        6    

 33 м 6 дм

+ 33 м 6 дм

    5 м 7 дм

  39 м 3 дм

х 2 м 7 дм

        2    

  5 м 4 дм

_ 39 м 3 дм

    5 м 4 дм

   33 м 9 дм

 

Завдання 644. На оздоблення однієї сукні для танців використовують 7 м 80 см стрічки. У танцювальному колективі 8 дівчаток. Скільки метрів стрічки використають для оздоблення усіх суконь?

Розв'язання.

х 7 м 80 см

        8     

 62 м 40 см - використають стрічки.

Відповідь: для оздоблення усіх суконь використають 62 м 40 см стрічки.

 

Завдання 645. За умовою і поданими запитаннями склади і розв'яжи задачі.

Продали: 1– й день — 7 ящиків печива;

            2 – й день — 13 ящиків печива. 

Маса одного ящика — 45 кг.

1) На скільки більше кілограмів печива продали другого дня, ніж першого?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 13 - 7 = 6 (ящ.) - на стільки більше ящиків продали другого дня.

2) 45 • 6 = 270 (кг) - на стільки більше кілограмів продали другого дня.

2 спосіб.

1) 45 • 7 = 315 (кг) - продали печива першого дня.

2) 45 • 13 = 585 (кг) - продали печива другого дня.

3) 585 - 315 = 270 (кг) - на стільки більше кілограмів продали другого дня.

Відповідь: другого дня продали на 270 кг печива більше, ніж першого.

2) Скільки всього кілограмів печива продали за 2 дні?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 13 + 7 = 20 (ящ.) - ящиків продали за 2 дні.

2) 45 • 20 = 900 (кг) - кілограмів продали за 2 дні.

2 спосіб.

1) 45 • 7 = 315 (кг) - продали печива першого дня.

2) 45 • 13 = 585 (кг) - продали печива другого дня.

3) 315 + 585 = 900 (кг) - продали печива за два дні.

Відповідь: за 2 дні продали 900 кг печива.

 

Завдання 646. Мотузку перерізали на дві частини так, що перша частина стала в 4 рази довшою за другу. Чому дорівнює довжина кожної частини мотузки, якщо перша частина на 18 м довша за другу?

Розв'язання.

1 спосіб.

Якщо перша частина дроту стала в 4 рази довшою, ніж інша, означає, що перша частина дроту має 4 частини, а менша - 1 частину. 

1) 4 - 1 = 3 (частини) - на стільки частин перша частина дроту більша, ніж інша.

2) 18 : 3 = 6 (м) - припадає на 1 частину, або довжина меншої частини дроту.

3) 6 + 18 = 24 (м) - довжина більшої частини.

2 спосіб.

Якщо перша частина дроту стала в 4 рази довшою, ніж інша, означає, що перша частина дроту має 4 частини, а менша - 1 частину. 

1) 4 - 1 = 3 (частини) - на стільки частин перша частина дроту більша, ніж інша.

2) 18 : 3 = 6 (м) - припадає на 1 частину, або довжина меншої частини дроту.

3) 6 • 4 = 24 (м) - довжина більшої частини.

Відповідь: довжина більшої частини дроту 24 м, меншої - 6 м.

 

Завдання 647. На оздоблення однієї занавіски використовують 8 м 40 см тасьми, а на оздоблення одного покривала — 9 м 65 см. Пошили 6 занавісок і 8 покривал. Скільки тасьми використали?

Розв'язання.

х 8 м 40 см

        6    

 50 м 40 см - пішло тасьми на занавіски.

х 9 м 65 см

         8     

 77 м 20 см - пішло на покривала.

+ 50 м 40 см

   77 м 20 см

  127 м 60 см - використали тасьми.

Відповідь: використали 127 м 60 см тасьми.

 

Завдання 648. 

х 8 м 5 дм

        6     

 51 м 0 дм

х 47 дм 2 см

           З    

 141 дм 6 см

151 км • 10 = 1510 км

х 6 км 700 м

         9     

 60 км 300 м

 

Завдання 649. 

Нагадаємо, що 1 т = 10 ц = 1000 кг, 1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг 

50 кг 160 г = 50 кг + 160 г = 50 000 г + 160 г = 50 160 г

6 ц 25 кг = 6 ц + 25 кг = 600 кг + 25 кг = 625 кг

4 т 250 кг = 4 т + 250 кг = 4 000 кг + 250 кг = 4 250 кг

З т 8 ц 49 кг = 3 т + 8 ц + 49 кг = 3000 кг + 800 кг + 49 кг = 3849 кг

60 т = 600 ц

18 ц = 800 кг

 

Завдання 650. 

х 125 кг

     5    

  625 кг 

х 50 ц

  6     

 300 ц

х  4 т

  18   

  72 т

х 310 кг

    2    

  620 кг

Інші завдання дивись тут...