Інші завдання дивись тут...

Завдання 155 Усього одиниць розряду

Число

384

180

407

800

999

Усього одиниць

384

180

407

800

999

Усього десятків

38

18

40

80

99

Усього сотень

3

1

4

8

9

Завдання 156 Ділення 

32 : 2 = (20 + 12) : 2 = 10 + 6 = 16

320 : 2 = (200 + 120) : 2 = 100 + 60 = 160

64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 10 + 6 = 16

640 : 40 = 64 : 4 = (400 + 240) : 4 = 100 + 60 = 160 

50 : 2 = (40 + 10) : 2 = 20 + 5 = 25

500 : 2 = (400 + 100) : 2 = 200 + 50 = 250

36 : 3 = (30 + 6) : 3 = 10 + 2 = 12

360 : 3 = (300 + 60) : 3 = 100 + 20 = 120

Завдання 157, 158 

Письмове ділення

Перевірка письмовим множенням

_92 |  4

  8    23

_12

  12

    0

_72 |  3

  6    24

_12

  12

    0

_85 |  5

  5    17

_35

  35

    0

_96 |  8

  8    12

_16

  16

    2

_94 |  2

  8    47

_14

  14

    0

х23

   4

 92

х24

   3

 72

х17

   5

 85

х12

   8

 96

х47

   2

  94

Завдання 159  Порядок дій

453 – 86 : 2 = 453 – 43 = 410

1) 86 : 2 = (80 + 6) : 2 = 43

2) 453 – 43 = 410

(920 – 839) : 3 = 81 : 3 = 27

1) 920 – 839 = 920 – 820 – 19 = 81

2) 81 : 3 =(60 + 21) : 3 = 27

32 • 3 : 8 = 96 : 8 =  12

1) 32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 96

2) 96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 12

Завдання 160 Рівняння

69 : х = 3

х = 69 : 3

х = 23

69 : 23 = 3

3 = 3

а : 7 = 14

а = 14 • 7

а = 98

98 : 7 = 14

14 = 14

с • 4 = 68

с = 68 : 4

с = 17

17 • 4 = 68

68 = 68

Завдання 161  

Перша пакувальна машина за 1 год запако­вує 235 пакетів крупів, а друга — удвічі більше. Скільки пакетів крупів запакують за 1 год ці дві машини, якщо будуть працювати разом? 

Розв’язання

1) 235 • 2 = 235 + 235 = 470 (п.) – запаковує друга машина.

2) 235 + 470 = 705 (п.) 

Відповідь: ці дві машини разом запакують 705 пакетів.

 

Завдання 162 

Перша бригада робітників виготовляє 80 кг ва­реників за 4 год, а друга — за 5 год. Яка бригада виготовляє більше вареників за 1 год? На скіль­ки кілограмів більше?

Розв’язання

1) 80 : 4 = 20 (кг) – виготовляє перша бригада за 1 годину.

2) 80 : 5 = 16 (кг) – виготовляє друга бригада за 1 годину.

3) 20 > 10    перша бригада виготовляє більше вареників, ніж друга бригада

20 – 16 = 4 (кг)

Відповідь: на 4 кг вареників більше виготовляє перша бригада.

 

Завдання 163

Ділення

Перевірка множенням

_51 |  3

 3      17

_21

 21

   0

_87 | 3

 6    29

_27

  27

   0

_84 |  6

  6    14

_24

 24

   0

_98 | 7

  7    14

_28

 28

   0

х17

    3

  51

х29

    3

  87

х14

    6

  84

х14

    7

  98

Завдання 164 

За 1 год роботи на полі перший прес–підбирач збирає 15 т соломи, а другий — на 7 т більше. Скільки тонн соломи зберуть ці машини за 2 год, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 15 + 7 = 22 (т) – збирає друга машина за 1 год.

2) 15 + 22 = 37 (т) – збирають дві машини разом за 1 год.

2) 37 • 2 = 37 + 37 = 74 (т) 

Відповідь: за дві години ці машини разом зберуть 74 тонни соломи.

 

Завдання 165

72 : 9 = 8    40 : 8 = 5     63 : 7 = 9     54 : 6 = 9      45 : 5 = 9      32 : 4 = 8

 

Завдання 166

Число

555

802

360

700

910

374

Усього сотень

5

8

3

7

9

3

Усього десятків

55

80

36

70

91

37

Усього одиниць

555

802

360

700

910

374

Завдання 167, 168

Ділення

Перевірка множенням

_512 |    4

  4      128

_11

    8

  _32

    32

      0

_495 |    3

  3      165

_19

  18

    15

    15

      0 

_975 |   3

  9      325

 _7

   6

 _15

   15

     0

_984 |    4

  8      246

_18

  16

  _24

    24

      0

х128

     4

  512

х165

      3

  495

х325

      3

  975

х246

      4

  984

Завдання 169

364 : 2 + 483 = 182 + 483 = 665

344 • 2 – 342 : 2 = 688 – 171 = 517

5 • (289 – 199) : 2 = 5 • 90 : 2 = 450 : 2 = 225

_364 |    2

  2      182

_16

  16

  _4

    4

    0

+182

  483

  665

х344

     2

 688

_688

  171

  517

_289

  199

    90

_450 |    2

  4      225

  _5

    4

  _10

    10

      0

Завдання 170 

1) За восьмигодинну зміну перша тістомісильна машина замішує 520 кг тіста, а друга — 320 кг. Скільки кілограмів тіста замісять обидві машини за 5 год, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 520 : 8 = 65 (кг) – замішує перша машина за 1 год (щогодини).

2) 320 : 8 = 40 (кг) – замішує друга машина за 1 год.

3) 65 + 40 = 105 (кг) – замішують дві машини разом за 1 год.

4) 105 • 5 = 525 (кг) - замісять дві машини разом за 5 год.

Відповідь: за п'ять годин дві машини разом замісять 525 кг тіста.

 

Завдання 171 Довжини сторін прямокутника дорівнюють 8 мм і 22 мм. Чому дорівнює периметр прямокутника?

Розв’язання

Р = (8 + 22) • 2 = 30 • 2 = 60 (мм)

Відповідь: периметр прямокутник 60 міліметрів.

 

Завдання 172

Ділення

Перевірка множенням

_648 |    2

  6      324

 _4

   4

   _8

     8

     0

_656 |    4

  4      164

_25

  24

  _16

    16

      0

_657 |    3

  6      219

 _5

   3

 _27

   27

     0

_575 |    5

  5      115

 _7

   5

 _25

   25

     0

х324

     2

  648

х164

     4

  656

х219

     3

 657

х115

     5

 575

Завдання 173  

Столяр за день виготовляє 6 стільців, а його учень — утричі менше. Скільки стільців вони ви­готовлять за 5 днів, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 6 : 3 = 2 (ст.) – виготовляє учень за 1 день (щодня).

2) 6 + 2 = 8 (ст.) – виготовляють столяр і учень разом за 1 день.

3) 8 • 5 = 40 (ст.)

Відповідь: за п'ять днів столяр і учень разом виготовлять 40 стільців.

Інші завдання дивись тут...