Інші завдання дивись тут...

Завдання 293 Натуральні числа, що містяться на числовому відрізку між 32 996 до 33 004:

32 997, 32 998, 32 999, 33 000, 33 001, 33 002, 33 003

 

Завдання 294 Групування розрядів у класи 

27 329, 41 004, 54 070, 80 088

 

Завдання 295

Записали цифрами числа тридцять сім тисяч сто двадцять, сорок одна тисяча двісті один, п’ятдесят тисяч триста двадцять сім, двадцять дві тисячі п’ятсот п’ять: 37 120, 41 201, 50 327, 22 505

 

Завдання 296 Записали суму як одне число:

50 000 + 8000 + 400 + 30 + 7 = 58 437

40 000 + 3000 + 900 + 70 = 43 970

80 000 + 5000 + 300 + 10 + 3 = 85 313

90 000 + 9000 + 90 + 9 = 99 099

 

Завдання 297 На картках, що стоять у ящиках, записані розрядні числа — десятки тисяч, тисячі, сотні, десятки, одиниці. Назви кольори карток кожного розряду. Кожна дитина взяла чотири будь-які картки. Визнач, яке число утворилось у кожного.

Ім’я

Аліса

Олена

Назар

Давид

Лукас

Олеся

Число

53 750

36 501

70 851

2 586

34 073

95 033

Наступне число

53 751

36 502

70 852

2 587

34 074

95 034

Завдання 298 Рівняння

100 + а = 103

а = 103 – 100

а = 3

1 000 + 500 + с = 1 507

1 500 + с = 1 507

с = 1 507 – 1 500

с = 7

Завдання 299 Порядок дій

72 : 6 : 4 = 12 : 4 = 3

12 • 5 : 10 = 60 : 10 = 6

27 : 9 : 3 = 3 : 3 = 1

27 : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

628 + 294 = 628 + 300 – 6 = 922

904 – 376 = 904 – 400 + 24 = 528

Завдання 300 Для шкільної їдальні закупили 1000 пакетів соку. Щодня витрачали по 68 пакетів. Скільки пакетів соку залишиться після 10 днів роботи їдальні?

Розв’язання

1) 68 • 10 = 680 (п.) – пакетів соку витратять.

2) 1 000 – 680 = 320 (п.) 

Відповідь: залишиться 320 пакетів соку.

 

Завдання 301 Суму розрядних доданків записали одним числом:

30 000 + 7000 + 300 + 50 + 1 = 37 351           70 000 + 1000 + 600 = 71 600

20 000 + 5000 + 40 + 8 = 25 048                     4000 + 800 + 30 + 2 = 4 832

 

Завдання 302 Туристи подолали шлях 214 км. 110 км вони проїхали автобусом, а решту шляху пройшли пішки за 4 дні, долаючи щодня однакову відстань. Скільки кілометрів туристи проходили кожного дня?

Розв’язання

1) 214 – 110 = 104 (км) – пройшли пішки.

2) 104 : 4 = (80 + 24) : 4 = 26 (км) 

Відповідь: кожного дня туристи проходили 26 кілометрів.

 

Завдання 304  Сума розрядних доданків

10 569 = 10 000 + 500 + 60 + 9                  11 407 = 10 000 + 1 000 + 400 + 7

15 320 = 10 000 + 5 000 + 300 + 20            19 009 = 10 000 + 9 000 + 9

16 789 = 10 000 + 6 000 + 700 + 80 + 9      10 101 = 10 000 + 100 + 1

22 202 = 20 000 + 2 000 + 200 + 2

 

Завдання 305 Записали числа тридцять дві тисячі двадцять, сорок п’ять тисяч сто, шістдесят вісім тисяч триста дев’яносто чотири, дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсотдев’ять, триста сім: 32 020, 45 100, 68 394, 99 909, 307

 

Завдання 306 Записали два чотирицифрові та два п'ятицифрові числа словами:

одна тисяча чотириста тридцять чотири, чотири тисячі триста сорок два;

чотирнадцять тисяч триста сорок два, десять тисяч десять.

 

Завдання 307

3 300 = х + 300

х + 300 = 3 300

х = 3 300 – 300

х = 3 000

4 201 = 4 000 + х + 1

4 000 + х + 1 = 4 201

4 001 + х = 4 201

х = 4 201 – 4 001

х = 200

Завдання 308

Якщо с = 4, b = 7, тоді 10 000 + с • 1 000 + b • 100 = 10 000 + 4 • 1 000 + 7 • 100 = 14 700

 

Завдання 309

55 001 = 50 000 + 5 000 + 1                   78 103 = 70 000 + 8 000 + 100 + 3

12 345 = 10 000 + 2 000 + 300 + 40 + 5     98 020 = 90 000 + 8 000 + 20

 

Завдання 310

678 + (872 – 693) = 678 + 179 = 857

_872

  693

  179

_678

  179

  857

555 + 39 • 8 – 784 = 555 + 312 – 784 = 83

+555

  312

  867

_867

  784

   83

Завдання 311  

11 200 + 1 = 11 201       71 720 + 1 = 71 721     81 999 + 1 = 82 000

41 305 + 1 = 41 306       66 592 + 1 = 66 593     69 999 + 1 = 70 000

 

Завдання 312 

78 989, 78 990, 78 991   34 099, 34 100, 34 101    99 908, 99 909, 99 910

998, 999, 1 000            59 999, 60 000, 60 001 

 

Завдання 313

Назвали наступне число до кожного із чисел 9, 99, 999, 9999: 10, 100, 1000, 10 000

 

Завдання 314

1) Полічили сотнями тисяч від ста тисяч до дев’ятисот тисяч: 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000

 

Завдання 315 Натуральні числа між числами 200 тисяч 6 і 200 тисяч 11: 200 007, 200 008, 200 009, 200 010

 

Завдання 316 

У крамниці було 500 повітряних кульок. Для шкільного свята купили 480 кульок. Решту розкупили 4 покупці, порівну кожний. Скільки кульок купив кожний з покупців?

Розв’язання

1) 500 – 480 = 20 (к.) – решта кульок.

2) 20 : 4 = 5 (к.) 

Відповідь: кожний покупець купив 5 кульок.

 

Завдання 317

1) Найбільше опадів випало у жовтні. Найменше опадів випало у липні.

2) У березні випало опадів від 70 мм до 80 мм. У квітні випало опадів від 40 мм до 50 мм.

Різниця в кількості опадів у вересні й жовтні ста­новить 120 мм – 70 мм = 50 мм

 

Завдання 318 У саду за день зібрали 80 ящиків яблук. 20 ящиків цих яблук закупив супермаркет, а решту — відвезли на склад на двох машинах, порівну на кожній. Скільки ящиків з яблуками завантажили на одну машину?

Розв’язання

1) 80 – 20 = 60 (ящ.) – решта (відвезли на склад).

2) 60 : 2 = 30 (ящ.) 

Відповідь: на одну машину завантажили 30 ящиків з яблуками.

 

Завдання 319

1) Сума трьох послідовних чисел 287, 288, 289:

287 + 288 + 289 = 864

2) Різниця знайденої суми чисел і числа 100:

864 – 100 = 764

Інші завдання дивись тут...