Інші завдання дивись тут...

КРОК 44
Завдання 436 Склади за рисунками дроби зі знаменником 8.
1) 6/8, 2/8 
2) 5/8, 2/8, 1/8
3) 4/8, 3/8, 1/8 
4) 7/8, 1/8 
Завдання 437
Продовження ... Використай рисунок і назви хибну нерівність. 4/8 < 1/8
 
Завдання 438
Назви числа, які можуть бути чисельником дробу, щоб кожен із них був меншим, ніж 8/91, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 
Завдання 439 Знаючи, що 17298 + 43456 = 60754, розв’яжи рівняння.

х + 43456 = 60754

х = 60754  43456

х = 17298

х – 43456 = 17298

х = 17298 + 43456

х = 60754

х + 17298 = 60754

х = 60754 – 17298

х = 43456

60754 – х = 17298

х = 60754 – 17298

х = 43456

Завдання 440

Кухар розрізав кілька однакових пирогів на рівні частини. Один пиріг — на 10 частин, другий — на 8, третій — на 6, четвертий — на 4 і пригостив чотирьох співробітників їдальні. Хто з них отримав найбільший шматок, а хто — найменший? 
Найбільший шматок  №4, а найменший шматок  №1.
 
Завдання 441
Квадрати, зображені на рисунку, поділили на 4, 3, 6, 9, 36 частин.
Зафарбували 2 частини кожного квадрата.
Дроби зафарбованих частин: 2/4, 2/3, 2/6, 2/9, 2/36
Дроби незафарбованих частин кожного квадрата: 2/4, 1/3, 4/6, 7/9, 34/36
 
Завдання 442
Дроби із чисельником 2 у порядку зростання: 2/36, 2/9, 2/6, 2/4, 2/3
 
Завдання 443
Прочитай і поясни правило порівняння дробів, які мають однакові чисельники.
 
Завдання 444
Сформулюй правило порівняння дробів з чисельником 1 і порівняй дроби.
Із двох дробів, що мають чисельник 1, той дріб більший, у якого знаменник менший.
1/5 > 1/8 
1/4 > 1/8 
1/7 < 1/2 
1/6 < 1/3 
1/9 < 1/5
Завдання 445 Порівняй дроби з однаковими чисельниками.
5/7 > 5/9 
3/7 > 3/11 
5/12 < 5/9 
3/7 < 3/4 
Завдання 446 Порядок дій
(3  17 – 2) : 7 + 38  4 = 49 : 7 + 152 = 7 + 152 = 159  
129 – (17  9 – 212 : 4) + 111 = 129 – (153 – 53) + 111 = 140 
78  5 – (192 : 3 + 12  3) = 390 – (64 + 36) = 390 – 100 = 290
(64  4 + 92  6) : 8 – 100 = (256 + 552) : 8 – 100 = 101 – 100 = 1

х 17

    3

  51

х 38

    4

 152

х 17

    9

 153

_212| 4 

 20   53

 _12

   12

     0

х 78

    5

 390

_192| 3 

 18   64

 _12

   12

     0

х 12

    3

   36

х 64

    4

 256

х 92

    6

 552

+256

  552

  808

_808| 8  

 808  101

    0

Завдання 447 Рівняння

 х = 78

х = 78 : 6

х = 13

54 : х = 3 

х = 54 : 3 

х = 18  

х  7 = 91

х = 91 : 7

х = 13

х : 4 = 84

х = 84 • 4

х = 336

_78 | 6  

 6     13

_18

  18

    0

_54 | 3  

 3     18

_24

  24

    0

_91 | 7 

 7     13

_21

  21

    0

х 84

    4

 336

Завдання 448
За перший день машина проїхала 225 км, а за другий — на 37 км більше. Скільки кілометрів проїхала машина за два дні?
Короткий запис
 225 км
II  ?, на 37 км більше
Разом  ?

Розв'язання

1) 225 + 37 = 262 (км) – проїхав I дня

2) 225 + 262 = 487 (км) 

Відповідь: машина за два дні проїхала 487 кілометрів

 
Завдання 449
На аркуші в клітинку зроби схему до кожної фігури, а потім розріж по відповідних відрізках і утвори 3 конструкції, зображені на малюнку. Самостійно
 
КРОК 45
Завдання 450
Дроби зафарбованих частин: 2/3, 1/4, 2/4, 3/8, 3/4, 5/6
Дроби незафарбованих частин кожного квадрата: 1/3, 3/4, 2/4, 5/8, 1/4, 1/6
2/3 > 1/3 
1/4 < 3/4 
2/4 = 2/4 
3/8 < 5/8 
3/4 > 1/4
5/6 > 1/6
Завдання 451
Продовження ... Серед складених дробів однакові: 2/4 (дві четвертих)
 
Завдання 452 Порівняй іменовані числа
124 cм > 127 мм 
4532 м < 455210 см 
3003 м > 2030 дм

Завдання 453

Намалюй 3 кола. Зобрази за їх допомогою дроби 2/2, 4/4 і 8/8.
Перевір твердження. 3/3 = 1, 7/7 = 1
 
Завдання 454
Два велосипедисти виїхали одночасно з одного села у протилежних напрямках. Якою буде відстань між велосипедистами через 1/2 години, якщо швидкість одного з них була 13 км/год, а другого — 15 км/год.

  

Швидкість

 Час 

Відстань

I

 13 км/год 

1/2 год


? 

 II 

15 км/год

Розв'язання

1) 13 + 15 = 28 (км/год) – швидкість віддалення

2) 28 : 2 = 14 (см)

Відповідь: через 1/2 год між велосипедистами буде 14 км.

 
Завдання 455 Порядок дій
(1724 – 39096 : 54)  132 = 1000  132 = 132000
25  (128 + 3396 : 12) – 9275 = 1000
34787 : (1245 – 1202) + 1291 = 2100
302 • 15 – (12320 : 55 + 1276) = 4530 – 1500 = 3030

_39096 | 54 

 378      724

 _129

   108

   _216

     216

        0

_ 1724

    724

  1000

_3396|12 

 24     283

 _99

   96

   _36

     36

       0

+ 128

   283

   411

х 411

    25

 2055

 822   

10275

_10275

   9275

   1000

_ 1245

   1202

      43

_34787|43 

 344    809

   _387

     387

        0

+   809

   1291

   2100

_12320|55 

  110   224

  _132

    110

     _220

       220

          0

+ 1276

    224

   1500

х 302

    15

 1510

 302 

 4530

Завдання 456 Порівняй дроби

1/5 = 2/10 
3/12 < 1/4 

Завдання 457, 458

Установи, яке із тверджень істинне. Продовження ... Склади дроби, що ілюструють кожне твердження.
Якщо чисельник і знаменник одного дробу дорівнює чисельнику і знаменнику іншого дробу, то такі дроби рівні. Істинне
3/4 = 3/4
Усі дроби, у яких чисельник дорівнює знаменнику, рівні. Істинне
5/5 = 4/4
 
Завдання 459
Накресли прямокутник зі сторонами 3 см і 4 см. Розбий його на 12 рівних частин. Зафарбуй різними кольорами частини прямокутника, що відповідають дробам 1/3 і 1/4.
Запиши дробом частину прямокутника, що залишилася не зафарбованою. 5/12
 
КРОК 46
Завдання 460 Склади по два дроби до кожного рисунка.
1) 4/12, 8/12 
2) 3/12, 9/12 
3) 5/12, 7/12
4) 7/12, 5/12

Завдання 461

Продовження ... Чи є серед складених дробів рівні? 5/15 = 5/12 і 7/12 = 7/12
 
Завдання 462
Скільки різних дробів, менших від числа 1, можна скласти із чисел 2, 3 і 4?
Три різних дроби: 2/3, 2/4, 3/4
А із чисел 2, 4 і 8? Три різних дроби: 2/4, 2/8, 4/8
 
Завдання 464 Порівняй дроби
3/7 < 5/7 
5/7 > 5/9 
3/7 > 3/11
7/11 > 5/11 
5/12 < 5/9
3/7 < 3/4

Завдання 465 Порядок дій

800 : 2 + 500 : 2 = 400 + 250 = 650
640 : 2 – 130 : 2 = 320 – 65 = 255
123000 + 600 : 4 = 123000 + 150 = 123150
 
Завдання 466 Ділення
484 : 4 = 242
808 : 4 = 202
1200 : 30 = 40
1608 : 4 = 402 — найбільша частка
2400 : 6 = 400
 
Завдання 467
1) 900 : 100 = 9 (г) – маса однієї булочки
2) 200 : 25 = 8 (шт.) – кількість сирків
3) 125 : 10 = 1250 (г) – загальна маса йогуртів
 
Завдання 468
В одному контейнері було 150 кг цибулі, а у другому — 126 кг. Частину цибулі розклали в 10 ящиків, по 12 кг у кожний. Скільки кілограмів цибулі ще треба розкласти? Скільки ящиків для цього потрібно
Розв'язання

1) 150 + 126 = 276 (кг) – було цибулі

2) 12  10 = 120 (кг) – розклали

3) 276 – 120 = 156 (кг) – треба розкласти

4) 156 : 12 = 13 (ящ.)

Відповідь: ще треба розкласти 156 кг цибулі в 13 ящиків.

 
Завдання 469
У спортивному залі потрібно підвісити до стелі два канати: один — від стелі до підлоги, а другий на 1 метр коротший, ніж перший. Скільки метрів каната потрібно, якщо висота спортивного залу 3 м 50 см?
Короткий запис
— 3 м 50 см
II  ?, на 1 м менше
Разом  ?
Розв'язання
3 м 50 см = 350 см, 1 м = 100 см

1) 350  100 = 250 (м) – довжина II каната

2) 350 + 350 = 600 (см) = 6 (м)

Відповідь: потрібно 6 метрів канату.

 
Завдання 470
Знайдіть периметр трикутника, якщо його сторони дорівнюють 5 см 3 мм, 7 см 8 мм і 6 см 4 мм.
+ 5 см  3 мм
   7 см  8 мм
   6 см  4 мм
 18 см 15 мм
 19 см  5 мм
Відповідь: периметр трикутника 19 см 5 мм. 
 
Завдання 471
Знайдіть периметр трикутника, якщо одна з його сторін дорівнює 5 см, друга у 2 рази більша, а третя на 3 см менша, ніж сума перших двох.
Короткий запис
 5 см
II  ?, у 2 р. більша
III  ?, на 3 см менша
Периметр  ?

Розв'язання

1) 5 • 2 = 10 (кг) – довжина I сторони

2) 5 + 10 = 15 (см) – довжина I i II сторін разом

3) 15 – 3 = 12 (см) – довжина III сторони

4) 15 + 12 = 27 (см)

Відповідь: периметр трикутника 27 сантиметрів.

 
Завдання 472 Порядок дій
15  61 + 4  19 – 87 : 3 – 96 : 6 = 946
18  25 – 72 : 4 + 36  3 – 52 : 2 = 514
25432 + 278 : 2 – 560 : 40 – 39 : 3 = 25544

х 15

   61

   15

  90 

  915

х 19

    4

   76

_87 | 3 

 6     29

_27

  27

    0

_96 | 6 

 6     16

_36

  36

    0

+915

   76

  991

_991

   29

  962

_962

   16

  946

х 18

   25

   90

  36 

  450

_72 | 4 

 4     18

_32

  32

    0

х 36

    3

 108

_52 | 2 

 4     26

_12

  12

    0

_450

   18

  432

+432

  108

  540

_540

   26

  514

_278 | 2  

 2      139

 _7

   6

  _18

    18

      0

_560 | 40 

  40   14

 _160

   160

      0

_39 | 3 

  3   13

  _9

    9

    0

+ 25432

      139

   25571

_25571

      14

  25557

_25557

      13

  25544

Завдання 473 Чи буде число 162 розв’язком нерівностей? Буде

1234 + х < 120  24

1234 + 162 < 120  24

1396 < 2880

6456 : 6 – х > 900

6456 : 6 – 162 > 900

914 > 900

+ 1234

    162

   1396

х 120

   24

   48

  24   

  2880

_6456 | 6   

  6       1076

  _45

    42

    _36

      36

        0

_1076

   162

   914