КРОК 9
Завдання 61
280 : 70 = 4
350 : 50 = 7
640 : 80 = 8
450 : 90 = 5
400 : 200 = 2
180 : 30 = 6
Завдання 62
Периметр п’ятикутника, всі сторони якого мають однакову довжину, дорівнює 2 м. Знайди довжину однієї сторони цього п’ятикутника.
Розв'язання
2 м = 200 cм
200 : 5 = 40 (см)
Відповідь: довжина сторони п'ятикутника 40 сантиметрів.

 

Завдання 63 Виконай послідовно ділення і знайди частку.
900 : 18 = (900 : 9) : 2 = 100 : 2 = 50
450 : 15 = (450 : 5) : 3 = 90 : 3 = 30
300 : 12 = (300 : 6) : 2 = 50 : 2 = 25
220 : 20 = (220 : 10) : 2 = 22 : 2 = 11

 

Завдання 64
Пиріг, маса якого 900 г, коштує 240 грн. Його поділили порівну на шість частин. Яку масу має один шматок? Скільки заплатить покупець, який купить 2 шматки? А 5?
Розв'язання
1) 900 : 6 = 150 (г) – маса шматка пирога
2) 240 : 6 = 40 (грн) – коштує 1 шматок
3) 40  2 = 80 (грн) – коштує 2 шматки
4) 40  5 = 200 (грн) – коштує 5 шматків
Відповідь: маса шматка пирога 150 г, 2 шматки коштують 80 грн, 5 шматків коштують 200 грн.

 

Завдання 65
24  3 = (20 + 4)  3 = 60 + 12 = 72
49  5 = (40 + 9)  5 = 200 + 45 = 245
53  7 = (50 + 3)  7 = 350 + 21 = 371
110  8 = (100 + 10)  8 = 800 + 80 = 880
150  5 = (100 + 50)  5 = 500 + 250 = 750
210  4 = (200 + 10)  4 = 800 + 40 = 840
120  6 = (100 + 20)  6 = 600 + 120 = 720
240  4 = (200 + 40)  4 = 800 + 160 = 960
310  3 = (300 + 10)  3 = 900 + 30 = 930

 

Завдання 66
Які два числа із заданих 10 21 14 20 12 30 35 42 слід перемножити, щоб у добутку отримати 420? Перевір. Знайди кілька варіантів.
42  10 420
30  14 420
21  20 420
35  12 420
Завдання 67
96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 90 : 3 + 6 : 3 = 30 + 2 = 32
64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 40 : 4 + 24 : 4 = 10 + 6 = 16
75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 50 : 5 + 25 : 5 = 10 + 5 = 15
72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 60 : 6 + 12 : 6 = 10 + 2 = 12
95 : 5 = (50 + 45) : 5 = 50 : 5 + 45 : 5 = 10 + 9 = 19
80 : 5 = (50 + 30) : 5 = 50 : 5 + 30 : 5 = 10 + 6 = 16
840 : 7 = (700 + 140) : 7 = 700 : 7 + 140 : 7 = 100 + 20 = 120
960 : 8 = (800 + 160) : 8 = 800 : 8 + 160 : 8 = 100 + 20 = 120
400 : 8 = 50
 
КРОК 10
Завдання 68 Множення і ділення натуральних чисел
12  7 = (10 + 2) • 7 = 10 • 7 + 2 • 7 = 70 + 14 = 84
23  7 = (20 + 3) • 7 = 20 • 7 + 3 • 7 = 140 + 21 = 161
34  7 = (30 + 4) • 7 = 30 • 7 + 4 • 7 = 210 + 28 = 238
63  7 = (60 + 3) • 7 = 60 • 7 + 3 • 7 = 420 + 21 = 441
82  7 = (80 + 2) • 7 = 80 • 7 + 2 • 7 = 560 + 14 = 574
91  7 = (90 + 1) • 7 = 90 • 7 + 1 • 7 = 630 + 7 = 637
160 : 8 = 20
56 : 8 = 7
96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 80 : 8 + 16 : 8 = 10 + 2 = 12
88 : 8 = (80 + 8) : 8 = 80 : 8 + 8 : 8 = 10 + 1 = 11
72 : 8 = 9
480 : 8 = 60

 

Завдання 69
31  29 = 31  (30 – 1) = 930 – 31 = 899
15  39 = 15  (40 – 1) = 600 – 15 = 585
14  49 = 14  (50 – 1) = 700 – 14 = 686
23  19 = 23  (20 – 1) = 460 – 23 = 437

 

Завдання 70
35  8 = 7  5  8 = 7  40 = 280
84 : 6 = 84 : 2 : 3 = 42 : 3 = 14
46  5 = 8  6  5 = 8  30 = 240
140 : 5 = 14  10 : 5 = 14  2 = 28

Завдання 71 Ділення з остачею

21 : 4 = 5 (ост. 1)
21 : 6 = 3 (ост. 3)
21 : 8 2 (ост. 5)
21 : 9 2 (ост. 3)

Завдання 72 Знайдіть остачу від ділення.

4 : 3 = 1 (ост. 1)
5 : 3 = 1 (ост. 2)
7 : 3 = 2 (ост. 1)

Завдання 73

Остача від ділення довільного числа на число 3: 0, 1, 2
Остача від ділення довільного числа на число на 7: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Завдання 74 Виконай ділення з остачею і зроби перевірку за зразком.
33 : 4 8 (ост. 1), 1 < 4 і 33 = 8  4 + 1
68 : 9 7 (ост. 5), 5 < 9 і 68 = 7  9 + 5
45 : 6 7 (ост. 3), 3 < 6 і 45 = 7  6 + 3
76 : 8 9 (ост. 4), 4 < 8 і 76 = 9  8 + 4
123 : 4 30 (ост. 3), 3 < 4 і 123 = 30  4 + 3

 

КРОК 11 
Завдання 75 Порівняй іменовані числа
22 дм 3 мм > 2 м 13 см (2203 мм > 2130 мм) 
123 хв > 2 год  (123 хв > 120 хв) 
1 т 200 кг > 10 ц 25 кг  (1200 кг > 1025 кг)
350 кг 200 г < 10 ц 1 кг  (350 кг 200 г < 1001 кг) 
403 м 25 дм = 405 м 50 см  (40550 см = 40550 см) 
5 хв < 305 с  (300 с < 305 с)

 

Завдання 76
Кожну хвилину січкарня переробляє 150 кг зеленої маси. Скільки зеленої маси переробить така січкарня за 5 хв?
Короткий запис
1 хв  150 кг
5 хв  ?
Розв'язання
150  5 = 750 (кг)
Відповідь: січкарня переробить 750 кілометрів зеленої маси.

 

Завдання 77
Два механіки за 3 дні змонтували 30 велосипедів. Щодня кожен із них монтував однакову кількість велосипедів. Скільки велосипедів монтував за один день один механік?
Короткий запис
2 м., 3 дн.  30 в.
1 м., 1 дн.  ?
Розв'язання
1) 30 : 3 = 10 (в.) – монтували 2 механіки за 1 день
2) 10 : 2 = 5 (в.) – монтував 1 механік за 1 день
Відповідь: один механів монтував 5 велосипедів за 1 день.

 

Завдання 78
1) За 3 ручки заплатили 75 грн. Яка ціна ручки?
Ціна
Кількість
Вартість
? грн
3 р.
75 грн

Розв'язання

75 : 3 = 25 (грн)
Відповідь: ціна ручки 25 гривень.
2) За 3 год майстер виготовив 75 деталей. Яка продуктивність праці майстра?
Час
Виробіток
? грн
3 год
75 д.

Розв'язання

75 : 3 = 25 (д.)
Відповідь: за 1 год майстер виготовив 25 деталей.

 

Завдання 79
Маса одного колеса велосипеда без резини становить 2 кг 200 г. Покришка і камера разом мають масу 850 г. Установи масу коліс із резиною для двох велосипедів.
Короткий запис
1 к. — 2 кг 200 г + 850 г
2 к.  ?
Розв'язання
2 кг 200 г = 2200 г
1) 2200 + 850 = 3050 (г) – маса коліс із резиною для одного велосипеда
2) 3050  2 = 6100 (г) = 6 кг 100 г
Відповідь: маса коліс із резиною для двох велосипедів 6 кг 100 г.

 

Завдання 80
Потрібно придбати 30 літрів води з ємностей, що зображені на малюнку. Вартість 1 л води у будь-якій ємності становить 2 грн 50 коп. Скільки і яких ємностей можна придбати? Якою буде вартість усієї покупки?
Розв'язання
2 грн 50 коп = 250 коп.
5 л  5 + 2 л  2 + 1 л = 25 л + 4 л + 1 л = 30 л
1 л  10 + 5 л  4 = 10 л + 20 л = 30 л
250  30 = 7500 коп. = 75 грн 

 

Завдання 81
Продовження... Яка вартість води в усіх пляшках однієї ємності? А в усіх разом?
Розв'язання
2 грн 50 коп = 250 коп.
250  12 = 3000 коп. = 30 грн
250  5 • 5 = 6250 коп. = 62 грн 50 коп.
250  6 • 2 = 3000 коп. = 30 грн

 

КРОК 12
Завдання 82 Запиши дробом незафарбовану частину фігури.
5/8, 3/6, 8/12, 10/20, 4/9

 

Завдання 83 Прочитай дроби і розташуй їх у порядку зростання.Назви чисельник і знаменник одного з дробів.
1/5  одна п'ята (чисельник 1, знаменник 5)
1/3  одна третя (чисельник 1, знаменник 3)
1/16  одна шістнадцята (чисельник 1, знаменник 16)
1/2  одна друга (чисельник 1, знаменник 2)
1/15  одна п'ятнадцята (чисельник 1, знаменник 15)
1/10  одна десята (чисельник 1, знаменник 10)
1/9  одна дев'ята (чисельник 1, знаменник 9)
1/25  одна двадцять п'ята (чисельник 1, знаменник 5)
У порядку зростання: 1/25, 1/16, 1/15, 1/10, 1/9, 1/5, 1/3, 1/2

 

Завдання 84 Знайди половину, третину і чверть кожної суми. 
300 : 2 = 150
300 : 3 = 100
300 : 4 = 75
420 : 2 = 210
420 : 3 = 140
420 : 4 = 105
600 : 2 = 300
600 : 3 = 200
600 : 4 = 150

Завдання 85

Усю спійману рибу розділили на 10 рівних частин. Павликові дісталося 4/10, Тамарі — 1/10, Олені — 3/10, а Михайликові — 2/10 усієї риби. Кому дісталося найбільше риби, а кому — найменше? Найбільше риби дісталося Павликові, а найменше — Тамарі.

 

Завдання 86
Продовження ... Разом діти спіймали 20 рибин. Скільки рибин отримала кожна дитина?
Розв'язання
1) 20 : 10 = 2 (р.) – дісталося Тамарі
2) 2  4 = 8 (р.) – дісталося Павликові
3)  3 = 6 (р.) – дісталося Олені
4)  2 = 4 (р.) – дісталося Михайликові
Відповідь: Павликові дісталося 8 рибин, Тамарі  2 риби, Олені — 6 рибин, Михайликові — 4 рибини.

 

Завдання 87
Третина від 180 кг — це 180 кг : 3 = 60 кг
Третина від 1 доби — це 12 год : 3 = 4 год
Третина від 1 год — це 60 хв : 3 = 20 хв
Третина від 45 хв — це 45 хв : 3 = 15 хв

 

Завдання 88 
1/10 від 1 ц — це 100 кг : 10 = 10 кг
1/10 від 30 хв — це 30 хв : 10 = 3 хв
1/10 від 1 км — це 1000 м : 10 = 100 м
1/10 від 3 см — це 30 мм : 10 = 3 мм
1/10 від 1 хв — це 60 с : 10 = 6 с

 

Завдання 89 Знайдіть ціле (а) за рисунками.
17  6 = (10 + 7) • 6 = 60 + 42 = 102
26 : 2  8 = 13 • 8 = 104

 

Завдання 90
Лижники пройшли 8 км, що становить 1/3 всього шляху. Скільки кілометрів залишилося подолати?
Розв'язання
1) 8 • 3 = 24 (км) – весь шлях
2) 24 – 8 = 16 (км)
Відповідь: залишилося подолати 16 кілометрів.