CТОРІНКА 79

Завдання 1

1) Верблюд проходить за день 45 км. Яку відстань проходить вер­блюд за 10 днів?

Короткий запис

1 дн.  45 км

10 дн.  ?

Розв'язання

45 • 10 = 450 (км)

Відповідь: верблюд проходить 450 кілометрів.

2) За три дні шпак може пролетіти 225 км. Скільки кілометрів про­літає шпак за день?

Короткий запис

3 дн.  225 км

1 дн.  ?

Розв'язання

225 : 3 = 75 (км)

Відповідь: шпак за день пролітає 75 кілометрів.

 

Завдання 2

Для виплавляння бронзи треба 40 частин червоної міді, 6 частин олова і 4 частини цинку. Скільки кілограмів кожного металу треба взяти, щоб виготовити два зливки бронзи, по 75 кг кожний?

Короткий запис

1 к. бронзи  40 ч. міді, 6 ч. олова, 4 ч. цинку.

2 к.  ?

Розв’язання

1) 75 • 2 = (кг) — маса двох зливків бронзи
2) 40 + 6 + 4 = 50 (ч) — кількість частин різних металів
3) 150 : 50 = 3 (кг) — маса однієї частини металу
4) 3  40 = 120 (кг) — маса червоної міді
5) 3  6 = 18 (кг) — маса олова
6) 3  4 = 12 (кг) — маса цинку
Відповідь: 120 кг червоної міді, 18 кг олова, 12 кг цинку.
Перевірка: 120 + 18 + 12 = 150 (кг).

 

СТОРІНКА 80

Завдання 3

Двоє теслярів заробили 24000 грн. Перший працював 16 днів, дру­гий — 14. Скільки грошей заробив кожний тесляр за умови однако­вої оплати праці?

  

 Заробіток за 1 год 

Кількість днів

Заробіток

 І 

 однакова

16

 ? 

 24000 грн 

 

 ІІ 

14

?

Розв'язання

1) 16 + 14 = 30 (дн.) – працювали разом

2) 24000 : 30 = 800 (грн) – заробіток за 1 год

3) 800  16 = 12800 (грн) – заробіток I тесляра

4) 800  14 = 11200 (грн) – заробіток II тесляра

Відповідь: перший тесляр заробив 12800 грн, другий тесляр заробив 11200 грн. 

 

Завдання 4

Протягом двох днів велосипедист їхав з однаковою швидкістю. У русі він перебував загалом 5 год. Першого дня він проїхав 30 км, другого — 45 км. Скільки часу перебував велосипедист у русі кож­ного дня окремо?

  

 Швидкість 

Час

Відстань

 І 

 однакова

?

 5 год

 

 30 км 

 ІІ 

?

45 км

Розв'язання

1) 30 + 45 = 75 (км) – проїхав за два дні

2) 75 : 5 = 15 (км/год) – швидкість

3) 30 : 15 = 2 (год) – був у русі I дня

4) 45 : 15 = 3 (год) – був у русі II дня

Відповідь: велосипедист перебував у русі першого дня 2 год, а другого дня 3 год. 

 

Завдання 5

А. У двох сувоях 30 м однакової тканини. Один сувій коштує 720 грн, а інший — 480 грн. Скільки метрів тканини в кожному сувої?

План розв'язання

1) Яка вартість двох сувоїв тканини?

720 + 480 = 1200 (грн)

2) Яка ціна одного метра тканини?

1200 : 30 = 40 (грн)

3) Скільки метрів тканини в першому сувої?

720 : 40 = 18 (м) 

4) Скільки метрів тканини в другому сувої?

480 : 40 = 12 (м)

Б. Розв'яжи задачу.

За два дні авто проїхало 560 км, рухаючись з однаковою швидкі­стю. Першого дня авто їхало 3 год, а другого — 4 год. Яку відстань долало авто кожного дня окремо?

  

 Швидкість 

Час

Відстань

 І 

 однакова

3 год

 ? км 

560 км

 

 ІІ 

4 год

? км

Розв'язання

1) 3 + 4 = 7 (год) – час руху

2) 560 : 7 = 80 (км/год) – швидкість

3) 80  3 = 240 (км) – подолав I дня

4) 80  4 = 320 (км) – подолав II дня

Відповідь: авто проїхало першого дня 240 км, другого дня 320 км. 

 

Завдання 6

Квіткова крамниця закупила однакову кількість білих і червоних троянд. Біла троянда коштує 36 грн, а червона — 24 грн. Яка вар­тість білих троянд і червоних окремо, якщо за всі ці квіти заплатили 900 грн?

 Троянди 

 Ціна 

 Кількість троянд 

Вартість

Білі 

 36 грн 

 однакова

 ? грн 

900 грн

 

 Червоні 

24 грн

? грн

Розв'язання

1) 36 + 24 = 60 (грн) – ціна троянд

2) 900 : 60 = 15 (тр.) – кількість троянд

3) 15  36 = 540 (грн) – вартість білих троянд

4) 15  24 = 360 (грн) – вартість червоних троянд

Відповідь: вартість білих троянд 540 грн, а вартість червоних троянд 360 грн. 

 

Завдання 7

За таблицею розв'яжіть обернену задачу до попередньої.

 Троянди 

 Ціна 

Кількість троянд

Вартість

Білі 

 ? грн 

15

 ? грн 

900 грн

 

 Червоні 

24 грн

15

? грн

Розв'язання

1) 24  15 = 360 (грн) – вартість червоних троянд

2) 900  360 = 540 (грн) – вартість білих троянд

3) 540 : 15 = 36 (грн) – ціна білих троянд

Відповідь: ціна білих троянд 36 грн. 

 

Завдання 8

Двоє садівників виписали із садівництва 26 пагонів винограду од­ного сорту. Як вони мають поділити між собою пагони винограду, якщо перший садівник заплатив 500 грн, а другий — 800 грн?

 

 Ціна 

Кількість пагонів

Вартість

 Однакова

?

26

 

 500 грн 

 II 

?

800 грн

Розв'язання

1) 500 + 800 = 1300 (грн) – заплатили за троянди

2) 1300 : 26 = 50 (грн) – ціна

3) 500 : 50 = 10 (п.) – виписав I садівник

4) 800 : 50 = 16 (п.) – виписав II садівник

Відповідь: перший садівник виписав 10 пагонів, а другий — 16 пагонів.

 

СТОРІНКА 81

Завдання 1 Множення круглих чисел

х 5620

      40 

 224800

х 345

     200

  69000

х 460

    200

  92000

х 3600

    20  

  72000

Завдання 2, 3 Письмове множення

х 360

  24   

 144

 72   

 8640

х 4520

    57  

 3164

2260   

257640

х 74100

    84   

 2964

5928    

6224400

х 35470

      21 

   3547

  7094  

  744870

х 23120

     24 

  9248

 4624   

 554880

Завдання 4 

З першого поля зібрали 3 т 420 кг картоплі, з другого — у 12 разів більше, а з третього — стільки, скільки з першого і другого разом. Скільки всього кілограмів картоплі зібрали з трьох полів?

Короткий запис

 3 т 420 кг

II  ?, у 12 р. більше

III  ?, скільки з I i II разом.

Розв'язання

3 т 420 кг = 3420 кг

1) 3420 • 12 = 41040 (кг) – з II поля

2) 3420 + 41040 = 44460 (кг) – з III поля, або I i II поля разом

3) 44460 + 44460 = 88920 (кг)

Відповідь: перший садівник виписав 10 пагонів, а другий — 16 пагонів.

 

Завдання 5 Письмове множення

х 640

    6   

 3840

х 640

  26  

 384

128   

16640

х  3200

   72   

   64

224    

230400

х 4320

    72 

   864

3024  

311040

Завдання 6 Письмове множення

А.

Б.

х  460

   24 

 184

 92    

11040

х 36700

    24  

 1468

 734    

 880800

х 52100

    17   

 3647

 521    

 885700

х 34500

    23 

 1035

 690    

 793500

х 240

  45  

 120

 96   

10800

х 3600

  24   

 144

 72    

 86400

х 3270

    45 

 1635

1308  

147150

х 130

   45 

   65

  52  

  5850

 

СТОРІНКА 82

Завдання 7

За два дні легковик проїхав 720 км, рухаючись із однаковою швид­кістю. Першого дня він їхав 5 год, другого — 4 год. Скільки кіло­метрів долав легковик кожного дня окремо?

 День 

 Швидкість 

Час

Відстань

I

 Однакова 

 

5 год

 ? км 

720 км

 

 II 

4 год

? км

Розв'язання

1) 5 + 4 = 9 (год) – час руху

2) 720 : 9 = 80 (км/год) – швидкість

3) 80  5 = 400 (км) – проїхав I дня

4) 80  4 = 320 (км) – проїхав II дня

Відповідь: легкових проїхав першого дня 400 км і другого дня 320 км.

 

Завдання 8 Знаходження числа за його дробом

2/3 його становлять 480 — це 480 : 2 • 3 = 240 • 3 = 720

4/6 його становлять 720 — це 720 : 4 • 6 = 180 • 6 = 1080

 

Завдання 9

Сторони прямокутника — 8 і 3 см — збільшили на 2 см. На скільки збільшилася його площа?

Розв'язання

1) 8  3 = 24 (см2– площа прямокутника

2) 8 + 2 = 10 (см) – збільшена одна сторона

3) 3 + 2 = 5 (см) – збільшена друга сторона

4) 10  5 = 50 (см2– нова площа прямокутника

5) 50 – 24 = 22 (см2

Відповідь: площа збільшилася на 22 см2.

 

Завдання 10

Зелена зона скверу прямокутної форми має довжину 150 м і ши­рину 120 м. По периметру зеленої зони виклали з плитки пішохідну доріжку, ширина якої 1 м. На відстані 1 м від зовнішнього боку до­ріжки мають установити паркан навколо скверу. Виконайте необ­хідні обчислення, щоб дати відповіді на запитання:

1) яким буде периметр скверу?

(150 + 1 + 120 + 1) • 2 = 272 • 2 = 544 (м2)

2) яка вартість паркану, якщо ціна за однометрову секцію і такої самої ширини двер­цята становить 1600 грн?

3) яка площа зеленої зони скверу?

(150 + 120) • 2 = 540 (м2)

4) яка площа всього скверу?

(150 + 2 + 120 + 2) • 2 = 274 • 2 = 548 (м2)

 

Завдання 11 Рівняння

Невідоме число зменшили в 15 разів і одержали 720.

х : 15 = 720

х = 720 • 15

х = 10800

10800 : 15 = 720

720 = 720

х 720

  15  

 360

 72   

10800

_10800 | 15 

  105      720

    _30

      30

        0

Невідоме число зменшили на 364 і одержали 672.

х : 364 = 672

х = 672 • 364

х = 244608

244608 : 364 = 672

672 = 672

х   672

    364

  2688

 4032

2016   

244608

_244608 | 364  

  2184       672

  _2620

    2548

      _728

        728

           0

Інші завдання дивись тут...

  • КИРИЛ
    ... ТУТ ЕТА ... Я ЖЕ НАПИСАЛ ГДЗ ЗАДАЧА Першого дня мотоцикліст їхав 4 год, а другого – 3 год. За два дні він подолав 350 км, рухаючись з однаковою швидкістю. Скільки кілометрів мотоцикліст долав окремо кожного дня? ---> Дивіться аналогічне завдання 7 на сторінці 82.
    10 лютого 2023 17:07