§ 100 Завдання 275 Порядок дій
Завдання 277

Довжина

Ширина

Периметр

Площа

10 см

8 см

(10 + 8) • 2 = 36 см 

10 • 8 = 80 см2

9 см

45 : 9 = 5 см

28 см

45 см2

16 м

45 : 9 = 5 см

(16 + 8) • 2 = 48 см

16 • 8 = 128 см2

40 мм

8 мм

(40 + 8) • 2 = 96 см

40 • 8 = 320 см2

Завдання 278
Найбільша площа ділянки з пшеницею.
Найменша площа ділянки з буряком.

 

Завдання 279
S = 2 + 4 : 2 = 4 (см2)

 

Завдання 280
Площа прямокутної кімнати становить 24 м2, а її ширина — 6 м. Обчисли довжину кімнати.

Короткий запис

Площа = 24 см2

Ширина = 6 м

Довжина — ?

Розв’язання

24 : 6 = 4 (м) 

Відповідь: довжина кімнати 4 метри.

Обернена задача. Площа прямокутної кімнати становить 24 м2, а її довжина — 4 м. Обчисли ширину кімнати.

Короткий запис

Площа = 24 см2

Довжина = 4 м

Ширина — ?

Розв’язання

24 : 4 = 6 (м) 

Відповідь: ширина кімнати 6 метрів. 

Обернена задача. Довжина прямокутної кімнати 6 м, а її ширина — 4 м. Обчисли площу кімнати.

Короткий запис

Довжина = 4 м

Ширина = 4 м

Площа — ?

Розв’язання

6 • 4 = 24 (м2

Відповідь: площа кімнати 24 м2.

 

Завдання 281
За поданим планом обчисли площу ділянок, відведених для вирощування моркви, буряка та капусти окремо. Визнач площу всієї ділянки.

1) 4 • 3 = 12 (м2) – площа ділянки з морквою

2) (14 – 8 – 3) • 4 = 3 • 4 = 12 (м2) – площа ділянки з буряком

3) 8 • 4 = 32 (м2) – площа ділянки з капустою

4) 14 • 4 = 56 (м2) – площа всієї ділянки

 

Завдання 282
1 см2 = 10 мм • 10 мм 
1 га = 100 м • 10 м
1 а = 10 м • 10 м
1 дм2 = 10 см • 10 см
Завдання 283
Велосипедист був у дорозі 4 год, а мотоцикліст — 3 год. Велосипедист їхав зі швидкістю 13 км/год, а швидкість мотоцикліста — 50 км/год. На скільки кілометрів відстань, яку подолав мотоцикліст, більша за відстань, яку проїхав велосипедист?

 

Швидкість

Час

Відстань

Велосипедист

13 км/год

4 год

?

На скільки більша?Мотоцикліст

50 км/год

3 год

?

Розв’язання

1) 13 • 4 = 52 (км) – проїхав велосипедист

2) 50 • 3 = 150 (км) – проїхав мотоцикліст

3) 150 – 52 = 98 (км)

Відповідь: мотоцикліст подолав на 98 км більше, ніж велосипедист.

 

Завдання 285 Порядок дій

48 : 12 • 104542 + 96 : 16 • 1842 = 424220

_48 | 12 

 48     4

  0

х 104542

            4

  418168

_96 | 16 

 96     6

   0

х 1842

         6

 11052

+ 418168

     11052

   424220

(156104 – 49316) • 3 + 7812 • 6 = 367236

_ 156104

    49316

  106788

х 106788

            3

   320364

х 7812

         6

 46872

+ 320364

     46872

   367236

§ 101 Завдання 287 Порядок дій
75 : 5  2  10  2  100 : 3 + 13000 + 314 = 20000 + 13000 + 314 = 33314

 

Завдання 288
За допомогою палетки визнач площу дубового та кленового листків. Самостійно.

 

Завдання 289 Круглі числа
7500  2 = 15000

 

Завдання 290
х 17000
    6    
 102000
х 52000
    4    
 208000
х 120000
    8    
  960000
х 18200
      9  
 163800
Завдання 291 Порядок дій

52000 • 4 – 35000 • 2  = 138000

х 52000

    4    

 208000

х 35000

    2    

  70000

_ 208000

    70000

   138000

72000 • 3 + 270000 • 2 = 756000

х 72000

    3    

 216000

х 270000

    2     

  540000

+ 216000

   540000

   756000

900000 – 64000 • 5 = 580000 

 

 

х 64000

    5    

 320000

_ 900000

  320000

  580000

290000 + 14000 • 6 = 374000

 

 

х 14000

    6    

  84000

+ 290000

    84000

   374000

Завдання 292
Велосипедист за 3 год проїхав 36 км. На зворотному шляху він зменшив швидкість на 3 км/год. За скільки годин велосипедист подолав зворотний шлях?

 

Швидкість

Час

 Відстань

Уперед

?

3 год

36 км

Назад

?, на 3 км/год менша

?

36 км

Розв'язання

1) 36 : 3 = 12 (км/год) – швидкість уперед

2) 12  3 = 9 (км/год) – швидкість назад

3) 36 : 9 = 4 (год)

Відповідь: зворотний шлях велосипедист подолав за 4 години.

 

Завдання 293
В ігровій кімнаті підлогу, що має площу 72 м2, застелили килимом завдовжки 4 м і завширшки 3 м. У скільки разів площа килима менша за площу підлоги?
Розв'язання

1) 4  3 = 12 (м2) – площа килима

2) 72 : 12 = 6 (р.)

Відповідь: у 6 разів площа килима менша за площу підлоги.

 

Завдання 294
х 68000
    4    
 272000
х 270000
    3     
  810000
х 46000
    9    
 414000
х 71300
      5  
 356500
х 56000
    8    
 448000
х 63000
    6    
 378000
Завдання 295
Басейн має форму прямокутника. Його площа дорівнює 60 м2, а ширина — 5 м. Обчисли довжину басейну.
Короткий запис
Площа  60 м2
Ширина  5 м
Довжина  ?
Розв'язання

60 : 5 = 12 (м)

Відповідь: довжина басейну 12 метрів.

 

§ 102 Завдання 296
За допомогою вивчених формул можна знайти площу фігур: 1, 4 , 6
За допомогою палетки можна знайти площу фігур: 2, 3 , 5, 7

 

Завдання 297
Обчисліть площу прямокутника зі сторонами 10 см і 6 см.
10  6 = 60 (см2) – площа прямокутника
Довжина ділянки прямокутної форми — 10 м, а ширина — на 2 м менша. Знайдіть площу цієї ділянки.

1) 10 – 2 = 8 (м) – ширина ділянки

2) 10  8 = 80 (м2– площа ділянки

Знайдіть сторону квадрата, якщо його площа дорівнює 25 см2.
S = a • a = 25, тому а = 5 (см) – сторона квадрата
Периметр квадрата дорівнює 24 см. Знайдіть його площу.

1) 24 : 4 = 6 (м) – сторона квадрата

2) 6  6 = 36 (м2– площа квадрата

Знайдіть периметр і площу квадрата зі стороною 8 см.

1) 8  4 = 32 (см) – периметр квадрата

2) 8  8 = 64 (см2– площа квадрата

 

Завдання 298
х 245000
     4    
  980000
х 178600
       5  
  893000
х 71300
     7    
 499100
х 83420
       6 
 500520
Завдання 299 Рівняння
х : 4 = 87000
х = 87000 • 4
х = 348000
у : 7 = 126000
у = 126000 • 7
у = 882000
4260 + z = 28700 • 9
4260 + z = 258300
z = 258300 – 4260
z = 254040
х 87000
    4    
 348000
х 126000
     7    
  882000
х 287000
      9    
 2583000
258300
      4260
   254040
Завдання 300
Квадрат і прямокутник мають однакову площу. Довжина сторони квадрата дорівнює 4 см, а однієї зі сторін прямокутника — 8 см. Знайди другу сторону прямокутника.
Розв'язання

1) 4  4 = 16 (м2) – площа квадрата або прямокутника

2) 16 : 8 = 2 (м)

Відповідь: довжина другої сторони прямокутника 2 м.

 

Завдання 301
Ділянку прямокутної форми зі сторонами 4 м й 10 м білка та їжак розділили на дві частини різними способами. Чи однакову площу мають утворені частини?Обчисли їхню площу.
Розв'язання

1) 10  (4 : 2) = 20 (м2) – площа кожної фігури білки

2) (10 : 2) • 4 = 20 (м2– площа кожної фігури їжака

Відповідь: площі однакові і дорівнюють 20 м2.

 

Завдання 302
У двох хлопців є 200 грн, причому в одного з них грошей удвічі більше, ніж в іншого, без 10 грн. Скільки грошей у кожного хлопця?
Розв'язання
х + (х •  10) = 200
х  3 = 210
х = 210 : 3
х = 70 (грн) – у другого хлопця
70 •  10 = 130 (грн) – у першого хлопця
Відповідь: у першого хлопця 130 грн, у другого хлопця 70 грн.

 

Завдання 303 Письмове множення
х 248000
      2   
  496000
х 64700
     8   
 517600
х 183400
       4  
  733600
х 329400
       3  
  988200
х 52900
      6  
 317400
х 98600
      7  
 690200
Завдання 304
Периметр квадрата дорівнює 32 мм. Обчисли його площу.
Короткий запис
Периметр  32 мм
Площа  ?
Розв'язання

1) 32 : 4 = 8 (мм) – cторона квадрата

2) 8  8 = 64 (мм2)

Відповідь: площа квадрата 64 м2.