Інші завдання дивись тут...

§ 109 Завдання 359 Порядок дій

28  5 : 7 : 4  60  7 = 2100 (га)

 

Завдання 360

Якщо а = 6, тоді 42030 : а = 42030 : 6 = 7005

Якщо а = 2, тоді 42030 : а = 42030 : 2 = 21015

Якщо с = 3, тоді 6012 : с = 6012 : 3 = 2004

Якщо с = 6 тоді 6012 : с = 6012 : 6 = 1002

_42030 | 6    

 42        7005

     _30

       30

         0
_42030 | 2      

 4          21015

  _2

    2

     _3
       3
       0
_6012 | 3     

 6        2004

   _12

     12

       0
_6012 | 6     

 6        1002

   _12

     12

       0

10 км 400 м : 5 м = 10400 м : 5 м = 2080

218 км 400 м : 8 = 218400 м : 8 = 27300 м = 27 км 300 м

20 т 24 ц : 4 = 224 ц : 4 = 56 ц = 5 т 6 ц

6 м : 4 = 60 дм : 4 = 15 дм = 1 м 5 дм

36 кг : 6 = 6 кг

7 дм : 2 см = 70 см : 2 см = 35

_10400 | 5    

 10        2080

   _40

     40

       0
_218400 | 8      

 16           27300

 _58

   56

   _24
     24
       0
_224 | 4     

 20       56

 _24

   24

     0
_60 | 4 

 4     15

_20

  20

    0
Завдання 362

84240 : 4  36012 : 6 = 15058

_84240 | 4      

 8         21060

 _4

   4

    _24
      24
        0
_36012 | 6    

 36        6002

    _12

      12

        0
_21060
   6002
  15058
12280 : 4 + 4045 : 5 = 3879
_12280 | 4    

 12         3070

   _28

     28

       0
_4045 | 5   

 40        809

   _45

     45

       0
+3070
   809
  3879
8064 : 8 + 68406 : 2 = 35211
_8064 | 8    

 8       1008

   _64

     64

       0
_68406 | 2      

 6         34203

 _8

   8

   _4
     4
      _6
        6
        0
+  1008
  34203
  35211
54600 : 6  45540 : 9 = 4040
_54600 | 6    

 54        9100

   _6

     6

     0
_45540 | 9    

 45        5060

   _54

     54

       0
_ 9100
   5060
   4040
Завдання 363

Периметр ділянки трикутної форми дорівнює 970 м. Довжина однієї сторони ділянки становить 220 м, а ін­шої — 340 м. На скільки метрів найкоротша сторона ділянки менша від її найдовшої сторони?

Короткий запис
Периметр  970 м
 220 м
II  340 м
III  ? На скільки більша від найкоротшої сторони  ?
Розв'язання
1) 220 + 340 = 560 (м) – сума довжини I i II сторін разом
2) 970 – 560 = 410 (м) –  довжина III сторони
3) 410  220 = 190 (м)
Відповідь: на 190 м найкоротша сторони ділянки менша від її найдовшої сторони.

 

Завдання 364

Прямокутник, поділений на п'ять рівних частин, має довжину 35 м і ширину 26 м. Яка площа однієї частини цього прямокутника?

Короткий запис
Довжина  35 м
Ширина  26 м
Площа  ?
1/5 площі  ?
Розв'язання
1) 35  26 = 910 (м2– площа прямокутника
2) 910 : 5 = 182 (м2)
Відповідь: площа однієї частини цього прямокутника 182 м2.

 

Завдання 365

Периметр квадрата дорівнює 28 см. Обчисли його площу.

Короткий запис
Периметр  28 см
Площа  ?
Розв'язання
1) 28 : 4 = 7 (см) – довжина сторони квадрата
2)  7 = 49 (см2)
Відповідь: площа квадрата 49 см2.

 

Завдання 366

(330000  323790) : 3 = 2070

28084 : 7 + 36145 • 4 = 148592

_330000
  323790
     6210
_6210 | 3    

 6        2070

 _21

   21

     0
_28084 | 7    

 28        4012

    _8

      7

     _14
       14
         0
х 36145
        4
 144580
+   4012
  144580
  148592
Завдання 367

Периметр квадрата дорівнює 240 мм. Обчисли його площу.

Короткий запис
Периметр  28 см
Площа  ?
Розв'язання
1) 240 : 4 = 60 (мм) – довжина сторони квадрата
2) 60  60 = 3600 (мм2) = 36 (см2)
Відповідь: площа квадрата 36 см2.

 

§ 110 Завдання 368

480 : 6  90 : 3 - 400  1000 = 1000 (р.) – років найстарішому дереву

 

Завдання 369 Іменовані числа

23 000 г = 23 кг

6 ц 5 кг = 650 кг

1 км 500 м = 1500 м

75 000 мм = 75 м

10 год 15 хв = 615 хв

47 т 6 ц = 476 ц

Завдання 370

9690 : 3 = 3230

3230 : 5 = 646

646 : 2 = 323

323 • 3 = 969

969 • 100 = 96900

96900 : 10 = 9690

_9690 | 3    

 9        3230

 _6

   6

   _9
     9
     0
_3230 | 5  

  30      646

  _23

    20

    _30
      30
        0
_646 | 2   

  6     323

  _4

    4

    _6
      6
       0
х 323
      3
   969
Завдання 371 Письмове ділення
_27012 | 3     

 27         9004

    _12

      12

        0
_300820 | 5      

 30          60164

    _8

      5

     _32
       32
         0
_56187 | 9     

 54         6243

 _21

   18

   _38
     36
     _27
       27
         0
Завдання 372

12 ц : 6 кг = 1200 кг : 6 кг = 200

408 м • 6 = 2448 м = 2 км 448 м

3 т 5 ц • 4 = 35 ц • 4 = 140 ц

1 кг 200 г : 2 = 1200 г : 2 = 600 г

12 км 800 м + 400 м = 12800 м + 400 м = 13200 м = 13 км 200 м

96 ц  8 ц 50 кг = 9600 кг – 850 кг = 8750 кг = 87 ц 50 кг

_1200 | 6  

 12      200

   0

х 408
     6
 2448 
х 35
    4
 140
+ 12800
      400
   13200
_9600
   850
  8750
Завдання 373
Туристи проїхали першого дня 360 км, а другого — 240 км. На весь шлях вони витратили 10 год. Скільки годин були туристи в дорозі щодня, якщо вони їхали з однаковою швидкістю?
 
Швидкість
Час
Відстань
I
?, однакова
?
10 год
360 км
II
? 240 км

Розв'язання

1) 360 + 240 = 600 (км)  вся відстань

2) 600 : 10 = 60 (км/год)  швидкість

3) 360 : 60 = 6 (год)  були в дорозі I дня

4) 240 : 60 = 4 (год)  були в дорозі II дня
Відповідь: туристи були в дорозі 6 год першого дня і 4 год другого дня.

 

Завдання З74

Накресли два різні прямокутники з площею 20 см2. Об­числи їхні периметри.

Розв'язання

Перший прямокутник

1) 20 : 4 = 5 (см)  довжина прямокутника, якщо ширина його 4 см

2) (5 + 4)  2 = 9 • 2 = 18 (см)  периметр прямокутника

Другий прямокутник

1) 20 : 2 = 10 (см)  довжина прямокутника, якщо ширина його 2 см

2) (2 + 10)  2 = 12 • 2 = 24 (см)  периметр прямокутника

 

Завдання 375

57426 : 6 + 5204 • 3  16252 : 4 = 21120

_57426 | 6      

 54         9571

 _34

   30

   _42

     42

       _6

         6

         0

х 5204

       3

 15612

_16252 | 4    

  16       4063

    _25

      24

      _12

        12

          0

+ 9571

  15612

  25183

_25183

   4063

  21120

40263 • 6  (6015 : 5 + 42688 : 8) = 235039

_6015 | 5     

  5        1203

 _10

   10

      _15

        15

          0

_42688 | 8    

  40       5336

  _26

    24

    _28

      24

      _48

        48

          0

+ 1203

   5336

   6539

х 40263

        6

 241578

   

_ 241578

     6539

  235039

Завдання 376

Від однієї пристані в протилежних напрямках вирушили катер і буксир. Швидкість катера дорівнює 27 км/год, а буксира — 18 км/год. Яка відстань буде між ними че­рез 3 год? Розв'яжи задачу двома способами, скорис­тавшись схематичним рисунком.

 
Швидкість
Час
Відстань
Катер
27 км/год
3 год

? км
Буксир
18 км/год

Розв'язання

1-й спосіб

1) 27 + 18 = 45 (км/год)  швидкість віддалення

2) 45  3 = 135 (км)

2-й спосіб

1) 27  3 = 81 (км)  проплив катер

2) 18  3 = 54 (км)  проплив буксир
3) 81 + 54 = 135 (км)
Відповідь: між ними буде 135 кілометрів.

 

§ 111 Завдання 377

Прочитайте числа від най­меншого до найбільшого.

100022, 100024, 100026, 100028,100032, 100034, 100036, 100220, 110000

 

Завдання 378

Число 33333 зменш на частку чисел 33 333 і 3.

33333   33333 : 3 = 33333 – 11111 = 22222

Число 220220 збільш на частку чисел 220 220 і 2.

220220  + 220220 : 2 = 220220 + 110110 = 330330

Найменше п'ятицифрове число збільш на частку най­більшого п'ятицифрового й найбільшого одноцифрового чисел.

10000  + 99999 : 9 = 10000 + 11111 = 21111

 

Завдання 379

_76314 | 2      

 6          38157

_16

  16

    _3
      2
     _11
       10
       _14
         14
           0
_24042 | 6      

 24         4007

    _42

      42

        0
_1415 | 5    

 10        283

 _41

   40

   _15
     15
       0
Завдання 380
_108164 | 4      

   8          27041

  _28

    28

     _16
       16
         _4
           4
           0
_72864 | 8     

  72        9108

    _8

      8

      _64
        64
          0
_158412 | 6      

  12         26402

  _38

    36

    _24
      24
         _12
           12
             0
Завдання 381

Ворона за 6 год пролетіла 240 км. Яку відстань пролетить за цей час горобець, якщо його швидкість на 20 км/год менша за швидкість ворони?

 
Швидкість
Час
Відстань
Ворона
? км/год
6 год
240 км
Горобець
?, на 20 км/год менша
6 год
? км

Розв'язання

1) 240 : 6 = 40 (км/год)  швидкість ворони

2) 40  20 = 20 (км/год)  швидкість горобця

3) 20  6 = 120 (км)

Відповідь: горобець пролетів 120 кілометрів.

 

Завдання 382

Перший фотограф сфотографував 246 претенденток на участь у конкурсі краси, зробивши по 9 знімків кож­ної дівчини, а другий фотограф зробив у 3 рази менше знімків. Скільки претенденток на участь у конкурсі краси сфотографував другий фотограф, якщо він зробив так само по 9 знімків кожної дівчини?

 
Припадає на 1 дівчину
Кількість знімків
Усього дівчат
I
9 зн.
?
246
II
?, у 3 рази менше ?

Розв'язання

За умовою задачі фотографи зробили однакову кількість знімків кожної претендентки, тому другий фотограф сфотографував утричі менше претенденток, отже,

246 : 3 = 82 (зн.)

Відповідь: на участь у конкурсі краси сфотографував 82 претенденток.

 

Завдання 383

Обчисли площу ділянки, зображеної на плані, двома способами.

Завдання 380
1-й спосіб
2-й спосіб
1) 11  3 = 33 (м2)
2) 16  6 = 96 (м2)
3) 33 + 06 = 129 (м2)
Відповідь: площа ділянки 129 м2.
1) 16  (3 + 6) = 144 (м2)
2) (16  11)  3 = 15 (м2)
3) 144  15 = 129 (м2)
Відповідь: площа ділянки 129 м2.
Завдання 384
_32424 | 4     

  32        8106

    _4

      4

      _24
        24
          0
_30535 | 5     

  30        6107

    _5

      5

      _35
        35
          0
_31869 | 3       

  3         10623

  _18

    18

      _6
        6
         _9
           9
            0
Завдання 385

З одного аеродрому в протилежних напрямках одно­часно вилетіли два літаки. Швидкість першого літака на 165 км/год менша, ніж швидкість другого. За 3 год перший літак пролетів 1425 км. Яка швидкість другого літака?

 
Швидкість
Час
Відстань
I
?, на 165 км/год менша
3 год
1425 км
II
? км/год
   

Розв'язання

1) 1425 : 3  = 475 (км/год)  швидкість I літака

2) 475 + 165 = 640 (км/год)

Відповідь: швидкість другого літака 640 км/год.

Інші завдання дивись тут...