Інші завдання дивись тут...

§ 27 Завдання 249
Утворіть із цифр 8, 0, 6 усі можливі трицифрові числа: 608, 680, 806, 860
Круглі числа: 680, 860

 

Завдання 250 Ділення чисел
680 : 4 = (68 • 10) : 4 = (68 : 4) • 10 = 17 • 10 = 170
120 : 3 = (12 • 10) : 3 = (12 : 3) • 10 = 4 • 10 = 40
930 : 3 = (93 • 10) : 3 = (93 : 3) • 10 = 31 • 10 = 310
840 : 4 = (84 • 10) : 4 = (84 : 4) • 10 = 21 • 10 = 210

 

Завдання 251, 252 Письмове ділення

_680 | 4    

 4       170

 28

 28

   0

_720 | 3    

 6       240

 12

 12

   0

_920 | 2   

 8       460

 12

 12

   0

_910 | 7   

  7      130

  21

   21

     0

Завдання 253 Вирази

Якщо b = 5, тоді 140 • b + 850 : b = 140 • 5 + 850 : 5 = 700 + 170 = 870
Якщо а = 3, тоді 260 • а – 570 : а = 260 • 3 – 570 : 3 = 780 – 190 = 590

 

Завдання 254
Маса трьох однакових поросят становить 450 кг. Знайди масу одного поросяти.
Короткий запис
3 п.  450 кг
1 п.  ?

Розв’язання

450 : 3 = 150 (кг)

Відповідь: маса поросяти 150 кг.

Склади й розв’яжи обернену задачу. Маса поросяти 150 кг. Знайди масу трьох однакових поросят.
Короткий запис
1 п.  150 кг
3 п.  ?

Розв’язання

150  3 = 450 (кг)

Відповідь: маса трьох однакових поросят 450 кг.

 

Завдання 255
У парку росте 340 осик, а беріз — у 2 рази менше. Скільки беріз росте в парку?
Короткий запис
Осик  340 д.
Беріз  ?, у 2 рази менше, ніж осик

Розв’язання

340 : 2 = 170 (д.)

Відповідь: в парку росте 170 беріз.

 

Завдання 256

_560 | 4    

 4       140

 16

 16

   0

_840 | 3    

 6       120

 24

 24

   0

_750 | 5    

  5       150

  25

  25

    0

_960 | 8   

  8      120

  16

  16

    0

Завдання 257

На птахофермі за 4 дні використали 960 кг зерна. Скільки зерна використали на птахофермі за 1 день?

Короткий запис
4 дні  960 кг
1 день  ?

Розв’язання

960 : 4 = 240 (кг)

Відповідь: на птахофермі за 1 день використали 240 кг.

 

§ 28 Завдання 258 
Числа, які можна поділити на 5: 25, 55, 60, 75, 80, 150, 300, 750
Ці числа закінчуються на цифри 0 або 5.
Зробіть висновок. На п'ять діляться числа, які закінчуються на цифру 0 або 5.

 

Завдання 259 Письмове множення

_88 | 8  

 8      11

   8

   8

   0

х 126

     3

  378

_62 | 2  

  6    31

    2

    2

    0

_306 | 6  

  30     51

      6

      6

      0

х 74

    9

 666

_836 | 4  

  8      209

    36

    36

      0

х 193

     5

  965

х 210

    4  

   840

Завдання 260 Рівняння

z • 3 = 132
z = 132 : 3
z = 44
320 : у = 40 : 5
320 : у = 8
у = 320 : 8
у = 40
х : (99 : 11) = 24
х : 9 = 24
х = 24 • 9
х = 216

Завдання 261

За 4 м тканини мама Тараса заплатила 836 грн. Скільки коштує 1 м цієї тканини?
Короткий запис
4 м  836 грн
1 м  ?

Розв’язання

836 : 4 = 209 (грн)

Відповідь: метр цієї тканини коштує 209 гривень.

Склади й розв’яжи обернену задачу. Один метр тканини коштує 209 грн. Скільки коштують 4 м такої тканини?
Короткий запис
1 м  209 грн
4 м  ?

Розв’язання

209  4 = 836 (грн)

Відповідь: 4 м такої тканини коштують 836 гривень.

 

Завдання 262
Для ательє придбали 464 м тканини. Із частини тканини пошили 38 пальт, витративши на кожне пальто 4 м тканини. Скільки таких пальт можна пошити з тканини, що залишилася? Розв’яжи задачу за допомогою виразу двома способами.
Короткий запис
Придбали  464 м
Пошили  ?, 38 п. по 4 м
Залишилося — ? п. по 4 м

Розв’язання

1 спосіб

1) 464 : 4 = 116 (п.) – пальт можна пошити

2) 116  38 = 78 (п.)

2 спосіб

1) 38 • 4 = 152 (м) – тканини витратили на 4 пальта

2) 464  152 = 312 (м) – тканини залишилося

3) 312 : 4 = 78 (п.)

Відповідь: можна пошити 78 пальт з тканини, що залишилася.

 

Завдання 263
Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 111 мм. Визнач довжину сторони цього трикутника. 
Короткий запис
Периметр  111 мм
Сторона  ?

Розв’язання

111 : 3 = 37 (мм)

Відповідь: довжина рівностороннього трикутника 37 мм.

Склади й розв’яжи обернену задачу. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 37 мм. Визнач периметр цього трикутника. 

Короткий запис
Сторона  37 мм
Периметр  ?

Розв’язання

37  3 = 111 (мм)

Відповідь: периметр рівностороннього трикутника 111 мм.

 

Завдання 264
У пеналі лежали 3 червоні й 5 блакитних олівців. Яку найменшу кількість олівців треба взяти наосліп, щоб серед них були хоча б 2 олівці одного кольору? 6 олівців.

 

Завдання 265

_816 | 4  

 8      204

 _16

   16

     0

х 345

     2

  690

_225 | 5   

  20     45

  _25

    25

      0

х 308

     3

  924

Завдання 266

Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 108 мм. Визнач довжину сторони цього трикутника.

Короткий запис
Периметр  108 мм
Сторона  ?

Розв’язання

108 : 3 = 36 (мм)

Відповідь: довжина рівностороннього трикутника 36 мм.

Склади й розв’яжи обернену задачу. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 36 мм. Визнач периметр цього трикутника. 

Короткий запис
Сторона  36 мм
Периметр  ?

Розв’язання

36  3 = 108 (мм)

Відповідь: периметр рівностороннього трикутника 108 мм.

 

§ 29 Завдання 267 
240 : 6 • 5 : 4 • 9 : 10 • 2 + 8 = 90 + 8 = 98 (к.)  комах знищує дятел щогодини.
98  7 = 686 (к.)  комах знищує дятел за 7 годин.

 

832 : 8 — у частці 3 цифри
540 : 9 — у частці 2 цифри
612 : 3 — у частці 3 цифри
438 : 6 — у частці 2 цифри
512 : 8 — у частці 2 цифри

_832 | 8   

 4       104

_16

  16

    0

_540 | 9   

  54      60

    0

_612 | 3    

  6      204

  _12

    12

      0

_438 | 6   

  42      73

  _18

    18

      0

_512 | 8  

  48     64

  _32

    32

      0 

Завдання 269

106 : 2 = 52 Правильно

783 : 3 = 261

812 : 4 = 23

608 : 8 = 67

х 52

    2

 106

х 261

     3

  786

х 23

    4

  92

х 67

    8

 536

Завдання 270

136 • 4 = 544

309 • 3 = 927

215 • 4 = 860

419 • 2 = 838

_544 | 4   

 4       136

_14

  12

  _24

    24

      0

_927 | 3   

 9       309

 _27

   27

     0

_860 | 4   

 8       215

 _6

   4

  _20

    20

      0

_838 | 2   

 8       419

  _3

    2

   _18

     18

       0

§ 29 Завдання 271

На птахофабриці 504 курки розмістили в дев’яти клітках, порівну в кожній. Скільки потрібно таких кліток, щоб розмістити 392 курки?
Короткий запис
9 кл.  504 к.
 392 к.

Розв’язання

1) 504 : 9 = 56 (к.) – курей в 1 клітці

2) 392 : 56 = 7 (кл.)

Відповідь: потрібно 7 кліток, щоб розмістити 392 курки.

 

Завдання 272
Перша бригада побудувала 5 будинків по 36 квартир у кожному, а друга — 7 будинків по 32 квартири. Яка бригада побудувала більше квартир і на скільки?
Короткий запис
 5 б. по 36 кв.
II  7 б. по 32 кв.
На скільки — ?

Розв’язання

1) 36 • 5 = 180 (кв.) – квартир побудувала I бригада

2) 32 • 7 = 224 (кв.) – квартир побудувала II бригада

3) 224  180 = 44 (кв.)

Відповідь: друга бригада побудувала на 44 квартири більше.

 

Завдання 273

_609 | 3   

 6       203

   _9

     9

     0

х 261

     3

  783

_954 | 9   

 9       106

 _54

   54

     0

х 163

      5

   815

Перевірка:

х 203

     3

  609

_783 | 3   

 6       261

_18

  18

    _3

      3

      0

х 106

     9

  954

_815 | 5   

 5       163

_31

  30

  _15

    15

      0

Завдання 274

72 кг картоплі розклали у 8 ящиків, порівну в кожний. Скільки потрібно таких ящиків, щоб розкласти 414 кг картоплі?

Короткий запис
8 ящ.  72 кг
 414 кг

Розв’язання

1) 72 : 8 = 9 (кг) – картоплі в 1 ящику

2) 414 : 9 = 46 (ящ.)

Відповідь: потрібно 46 ящиків, щоб розкласти 414 кг картоплі.

Інші завдання дивись тут...