Інші завдання дивись тут...

Сторінка 4 - 12.

Розділ І УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА З КЛАС

Завдання 2. З ряду чисел 220, 77, 9, 18, 400, 33, 200, 12, 15, 99, 150, 910, 800 виділи підмножини:

• одноцифрових чисел9  

• двоцифрових чисел77, 33, 12, 15, 99  

• трицифрових круглих чисел220, 400, 200, 150, 910, 800 

• чисел другого десятка18, 12, 15 

• чисел, що складаються з однакової кількості десятків і одиниць77, 33, 99 

• трицифрових чисел, що мають у своєму складі тільки сотні400, 200, 800 

 

Завдання 3. Назви числа, які пропущено:

19,..., 28  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

81,…,96  82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95;

109,...,117  110, 111, 112, 113, 114, 115, 116;

370,..., 383  371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382;

989,…,1000 → 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999.

Назви сотні, які пропущено:

100,...,900  200, 300, 400, 500, 600, 700, 800;

1000,..., 700  900, 800.

 

Завдання 4. Кожне з чисел спочатку збільш на 1, а потім зменш на 1. Запиши результати обчислень у два рядки. 1, 19, 50, 76, 100, 501, 363, 609, 717, 204, 990, 999.

Розв'язання.

2, 20, 51, 77, 101, 502, 364, 610, 718, 205, 991, 1000.

0, 18, 49, 75, 99, 500, 362, 608 716, 203, 989, 998

 

Завдання 5. 

380 + 1 – 30 = 381 – 30 = 351 

90 + 110 + 0 = 200

417 – 0 – 17 = 400

160 – 60 + 1 = 100 + 1 = 101

0 + 230 – 1 = 229

93 – 1 – 12 = 92 – 12 = 80

 

Завдання 6. 

120 < 210     346 – 44 < 342     1000 > 540 + 360

                       302 < 342     1000 > 900    

                          

Завдання 7. У таборі відпочинку протягом літа Іван потоваришував із 124 однолітками, а Софія — із 150 однолітками. На скільки більше нових товаришів з'явилось у Софії, ніж в Івана?

Розв'язання.

1) 150 – 124 = 26 (т.) - на стільки більше нових товаришів з'явилось у Софії, ніж у Івана.

Відповідь: у Софії з'явилось на 26 товаришів більше, ніж у Івана.

 

Завдання 8. Сторінку Івана в соціальній мережі відвідало 106 гостей, а сторінку Софії — у 2 рази більше. Скільки гостей відвідало сторінку Софії в соціальній мережі?

Розв'язання.

1) 106 • 2 = (100 + 6) • 2 = 200 + 12 = 212 (г.) – гостей  відвідало сторінку Софії в соціальній мережі.

Відповідь: сторінку Софії відвідало 212 гостей.

 

Завдання 9. Запиши як суму розрядних доданків числа: 130; 501; 246; 734; 909; 399.

Розв'язання.

130 = 100 + 30

501 = 500 + 1

246 = 200 + 40 + 6

734 = 700 + 30 + 4

909 = 900 + 9

399 = 300 + 90 + 9

 

Завдання 10. Протягом літніх канікул Олег відпочивав 38 днів у бабусі та 24 дні — у таборі. Решту літніх днів хлопчик відпочивав на морі з батьками. Скільки днів Олег відпочивав на морі з батьками?

Розв'язання.

1) 30 + 31 + 31 = 92 (д.) – тривають літні канікули (червень, липень, серпень).

2) 38 + 24 = 62 (д.) – днів відпочивав у бабусі та у таборі.

3) 92 – 62 = 30 (д.) – днів відпочивав на морі.

Відповідь: Олег відпочивав на морі 30 днів.

 

Завдання 11. Розв'яжіть ланцюжок виразів.

147 + 20 = 167

167 – 1 = 166

166 – 1 = 165

165 + 100 = 265

265 + 60 = 265 + 40 + 20 = 305 + 20 = 325

325 + 1 = 326

326 – 300 = 26

 

Завдання 12. Склади всі можливі рівності на додавання і віднімання, використавши числа: 901,1,900; 75,400,475; 1000,1,999.

900 + 1 = 901

901 – 1 = 900

901 – 900 = 1 

400 + 75 = 475

475 – 400 = 75

475 – 75 = 400

999 + 1 = 1000

1000 – 1 = 999

1000 – 999 = 1

 

Завдання 13.

607 + 1 = 608

608 – 8 = 600

600 + 100 = 700

700 – 1 = 699

699 – 90 = 609

609 + 80 = 689

689 – 1 = 688

688 – 81 = 607

 

Завдання 14. Розглянь малюнок. Пригадай, які бувають кути.

Розв'язання.

Прямий кут,  гострий кут, тупий кут.

 

Завдання 15. Визнач «на око» вид кожного кута на малюнку. Перевір себе за допомогою косинця, який має прямий кут.

Розв'язання.

1 – гострий кут

2 – прямий кут

3 – тупий кут

4 – гострий кут

5 – прямий кут

Прямі кути: 2, 5

 

Завдання 16. Розглянь малюнок.

• Як можна назвати ці фігури одним словом? Чотирикутники.  

• Чому кожну фігуру на малюнку можна назвати зайвою? Усі вони різні.

• У якої з цих фігур немає жодного прямого кута? Третя фігура (паралелепіпед) не має прямих кутів.

 

Завдання 17.

906 + 1 – 300 = 907 – 300 = 607

230 + 70 – 100 = 300 – 100 = 200 

249 + 400 + 1 = 249 + 1 + 400 = 250 + 400 = 650

550 – 1 + 210 = 549 + 210 = (500 + 200) + (49 + 10) = 700 + 59 = 759

674 – 34 + 1 = 640 + 1 = 641 

832 – 420 + 5 = 412 + 5 = 417

 

Завдання 18.

В Україні налічують 360 видів птахів. 310 із них мігрують або живуть поодаль від людського житла. Скільки видів птахів постійно живуть поряд із людським житлом?

Розв'язання.

1) 360 – 310 = 50 (в.) – видів птахів постійно живуть поряд з людським житлом.

Відповідь: поряд з людським житлом постійно живуть 50 видів птахів.

 

Завдання 19.

В автосалоні було 127 автомобілів. За день продали 7 автомобілів, а доставили до салону ще З0 нових автомобілів. Скільки автомобілів стало в автосалоні наприкінці дня?

Розв'язання.

1) 127 – 7 = 120 (авт.) – залишилось автомобілів після продажу.

2) 120 + 30 = 150 (авт.) – стало автомобілів у салоні.

Відповідь: у салоні стало 150 автомобілів.

 

Завдання 20.

400 – 1 + 101 = 400 + 101 – 1 = 501 – 1 = 500  

844 – 244 + 51 = 600 + 51 = 651

747 – 1 – 46 = 747 – 47 = 700 

299 + 1 – 300 = 300 – 300 = 0

405 – 0 + 153 = 405 + 153 = 558

377 – 1 – 1 = 376 – 1 = 375

 

Завдання 21. У читальному залі було 140 місць. Група дітей зайняла З0 місць, а один стілець винесли із залу до вестибюля. Скільки вільних місць залишилося в читальному залі?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 140 – 30 – 1 = 109 (с.) – стільців залишилося.

2 спосіб.

1) 140 – 30 = 110 (с.) – залишилося незайнятих стільців.

2) 110 – 1 = 109 (с.) – залишилося стільців у читальному залі.

Відповідь: у читальному залі залишилося 109 стільців.

 

Завдання 22. Розв'яжіть ланцюжок виразів.

209 + 1 = 210

210 + 90 = 300

300 – 1 = 299

299 – 199 = 100

100 + 420 = 520 

520 – 15 = 505

 

Завдання 23. 

277 – 25 + 301 = 252 + 301 = 553

403 – (297 + 3) = 403 – 300 = 103

623 + 124 – 44 = 747 – 44 = 703

466 – (476 – 245) = 466 – 231 = 235

900 + 58 – 234 = 958 – 234 = 724

600 + (156 + 44) = 600 + 200 = 800

 

Завдання 24. Знайдіть значення виразу:

340 + а, якщо а = 120, 39; 

b + 530, якщо b = 70, 160.

Розв'язання.

Якщо а = 120, тоді 340 + а = 340 + 120 = 460

Якщо а = 39, тоді 340 + а = 340 + 39 = 379

Якщо b = 70, тоді b + 530 = 70 + 530 = 600

Якщо b = 160, тоді b + 530 = 160 + 530 = 690

 

Завдання 25. Визнач такі значення змінної, за яких нерівності будуть істинними.

240 + а < 246            367 – с > 364             с + 865 < 867            

Розв'язання.

246 – 240 = 4, а < 4, а = 0,1,2,3

367 – 364 = 3, с < 3, с = 0,1,2

867 – 865 = 2, с < 2, с = 0,1

 

Завдання 26. Склади та розв'яжи задачу за схемою.

Усього 770

І – 230

ІІ - ?

Дівчинка пройшла 230 м. Яку відстань залишилося пройти, якщо увесь шлях дорівнює 770 м?

Розв'язання.

1) 770 – 230 = 540 (м) – відстань залишилось пройти.

Відповідь: дівчинці залишилось пройти 540 метрів.  

 

Завдання 27. У шкільному буфеті — 320 чашок і склянок. Скільки чашок у буфеті, якщо склянок — 150?

Розв'язання.

1) 320 – 150 = 170 (ч.) – чашок у буфеті.

Відповідь: у буфеті 170 чашок.

 

Завдання 28. З однієї грядки зібрали 90 гарбузів, а з іншої — на а гарбузів більше. Усі гарбузи розклали в 10 ящиків, порівну в кожний. Скільки гарбузів поклали в один ящик? Склади вираз та знайди його значення, якщо а = З0.

Розв'язання.

1) 90 + а (г.) – зібрали гарбузів з другої грядки.

2) 90 + 90 + а (г.) – зібрали гарбузів з двох грядок разом. 

2) (90 + 90 + а) : 10 (г.) – поклали гарбузів у один ящик.

Якщо а = 30, тоді (90 + 90 + а) : 10 = (90 + 90 + 30) : 10 = 210 : 10 = 21 (г.) – поклали гарбузів у один ящик.

Відповідь: в один ящик поклали 21 гарбуз.

 

Завдання 29. Знайди значення виразу: b + 310, якщо b = 90, 54, 137.

Розв'язання.

Якщо b = 90, тоді b + 310 = 90 + 310 = 400

Якщо b = 54, тоді b + 310 = 54 + 310 = 364

Якщо b = 137, тоді b + 310 = 137 + 310 = 447

 

Завдання 30. З однієї грядки зібрали k кавунів, а з іншої — у 2 рази більше. Усі кавуни розклали в 5 ящиків, порівну в кожний. Скільки кавунів поклали в один ящик? Склади вираз та знайди його значення, якщо k = 10.

Розв'язання.

1) 2 • k (к.) – зібрали кавунів з другої грядки.

2) k + 2 • k (к.) – зібрали кавунів з двох грядок разом.

3) (k + 2 • k) : 5 (к.) – поклали кавунів у один ящик.

Якщо k = 10, тоді (k + 2 • k) : 5 = (10 + 2 • 10) : 5 = (10 + 20) : 5 = 30 : 5 = 6 к.) – поклали кавунів у один ящик.

Відповідь: в один ящик поклали 6 кавунів.

 

Завдання 31. Розв'яжіть ланцюжок виразів — і дізнайтеся, скільки років прожила найстаріша людина на Землі.

Розв'язання.

344 – 40 = 304

304 + 200 = 504

504 – 1 = 503

503 – 100 = 403

403 + 20 = 423

423 – 1 = 422

422 – 300 = 122

122 – 1 = 121

Найстаріша людина на Землі прожила 121 рік.

 

Завдання 32. Запиши всі трицифрові числа, які не змінюються після переставляння їхніх цифр.

Розв'язання.

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999.

 

Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок.

Завдання 33. 

х + 230 = 297 

х = 297 – 230

х = 67

67 + 230 = 297

 

х + 336 = 636 

х = 636 – 336 

х = 300

300 + 336 = 636

 

428 + х = 850

х = 850 – 428 

х = 422

428 + 422 = 850

 

Завдання 34. Сума довжин двох відрізків тасьми дорівнює 257 см. Довжина одного з них становить 136 см. Яка довжина іншого відрізка? Розв'яжи задачу, склавши рівняння. Склади та розв'яжи обернену задачу на знаходження суми довжин двох відрізків тасьми.

Розв'язання.

Нехай х (см) – довжина іншого відрізка, тоді складемо рівняння

136 + х = 257

х = 257 – 136

х = 121 (см) – довжина іншого відрізка.

Відповідь: довжина іншого відрізка 121 см.

Обернена задача.

Довжина одного відрізка тасьми 136 см, іншого – 121 см. Знайди довжину тасьми.

1) 136 + 121 = 257 (см) – довжина тасьми.

Відповідь: довжина тасьми 257 сантиметрів.

 

Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник.

Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю.

Завдання 35. 

х – 232 = 127

х = 127 + 232

х = 359

359 – 232 = 127

 

728 – х = 316

х = 728 – 316

х = 412

728 – 412 = 316

 

х – 480 = 215

х = 215 + 480 

х = 695

695 – 480 = 215

 

Завдання 36. Після того як з цистерни відлили 140 л води, там залишилося ще 358 л води. Скільки води було в цистерні спочатку? Розв'яжи задачу, склавши рівняння. Усно склади дві задачі, обернені до даної.

Розв'язання.

Нехай х (л) – кількість води в цистерні спочатку, тоді складемо рівняння

х – 140 = 358

х = 358 + 140

х = 498 (л) – води було в цистерні спочатку.

Відповідь: 498 л. води було в цистерні спочатку.

Обернені задачі.

У цистерні було 498 л води. Відлили 140 л води. Скільки літрів води залишилось у цистерні?

У цистерні було 498 л води. Скільки літрів води відлили, якщо в цистерні залишилось 358 літрів води?

 

Завдання 37. У швейній майстерні було 2 сувої шерсті по 40 м у кожному і 4 сувої драпу по З0 м у кожному. Доповни задачу потрібними відомостями і сформулюй запитання так, щоб спочатку її розв'язанням був перший вираз, а потім — другий вираз.

Розв'язання.

У швейній майстерні було 2 сувої шерсті по 40 м у кожному і 4 сувої драпу по З0 м у кожному. Для пошиття одягу відрізали 20 м шерсті. Скільки метрів тканини залишилося в майстерні?

(40 • 2 – 20) + (З0 • 4) 

У швейній майстерні було 2 сувої шерсті по 40 м у кожному і 4 сувої драпу по З0 м у кожному. Для пошиття одягу відрізали 20 м драпу. Скільки метрів тканини залишилося в майстерні?

(40 • 2) + (З0 • 4 – 20)

 

Завдання 38. Назви фігури одним словом. Яка фігура зайва? Чому? Назви окремо прямокутники і квадрати. За якою ознакою їх розрізняють?

Розв'язання.

Чотирикутники.

Зайва друга фігура (паралелограм), бо у нього нема прямих кутів.

 

Периметр квадрата зі стороною а обчислюють так: Р = а • 4.

Завдання 39. Обчисли периметр найбільшого та найменшого з квадратів. зображених на малюнку.

Розв'язання.

Р = 2 см • 4 = 8 см

Р = 1 см • 4 = 4 см

 

Завдання 40. 

х + 490 = 694 

х = 694 – 490 

х = 204

204 + 490 = 694

 

568 – х = 234 

х = 568 – 234

х = 334

568 – 334 = 234

 

c – 182 = 316

с = 316 + 182 

с = 498

498 – 182 = 316

 

Завдання 41. У книжковій шафі стояло 149 книжок. Після того як Стефанія переставила частину книжок із шафи на полицю, там залишилося 135 книжок. Скільки книжок дівчинка переставила на полицю? Розв'яжи задачу, склавши рівняння.

Розв'язання.

Нехай х (кн.) – кількість книжок, що переставила Стефанія, тоді складемо рівняння

149 – х = 135

х = 149 – 135

х = 14 (кн.) – книжок переставила дівчинка.

Відповідь: дівчинка переставила 14 книжок.

 

Завдання 42. Устав замість зірочок такі цифри, щоб утворені рівності стали істинними.

107 + 1*4= **1            213 – 1*6 = **7               95 + *8 = **3

Розв'язання.

107 + 104 = 211           213 – 106 = 107               95 + 18 = 123

 

Завдання 43. 

а 125 125 125 271 450 602
Ь 135 204 350 128 128 128
а + Ь 260 329 475 399 578 730

Якщо збільшити доданок, тоді сума збільшиться.

 

Завдання 44. 

а      4 8 5 6 7 6 9 8 9
Ь    3 4 5 3 4 5 3 4 5
а-b 1 4 0 3 3 1 6 4 4

Якщо збільшити зменшуване, тоді різниця збільшиться.

 

Завдання 45. 

а 579 579 579
Ь 176 209 457
а – Ь 403 370 122

Якщо збільшити від'ємник, тоді різниця зменшиться.

 

Завдання 46. Знайдіть значення виразу: 

а – 231, якщо а = 743, 640, 392; 

930 – Ь, якщо b = 725, 610, 428.

Розв'язання.

Якщо а = 743, тоді а – 231 = 743 – 231 = 512

Якщо а = 640, тоді а – 231 = 640 – 231 = 410 – 1 = 409

Якщо а = 392, тоді а – 231 = 392 – 231 = 161

Якщо b = 725, тоді 930 – b = 930 – 725 = 930 – 720 – 5 = 210 – 5 = 205

Якщо b = 610, тоді 930 – b = 930 – 610 = 320

Якщо b = 428, тоді 930 – b = 930 – 428 = 930 – 420 – 8 = 510 – 8 = 502

 

Завдання 47. На пилорамі було 452 дубові колоди і 346 — соснових. На дошки розпиляли 270 колод. Скільки колод залишилося? Розв'яжи задачу. Склади та розв'яжи обернену задачу.

Розв'язання.

1) 452 + 346 = 798 (к.) – було дубових та соснових колод разом.

2) 798 – 270 = 528 (к.) – колод залишилося.

Відповідь: залишилося 528 колод.

Обернена задача.

На пилорамі було 452 дубові колоди і 346 — соснових. Після розпилювання деяких колод залишилося 528 колод. Скільки колод розпиляли?

Розв'язання.

1) 452 + 346 = 798 (к.) – було дубових та соснових колод разом.

2) 798 – 528 = 270 (к.) – колод розпиляли.

Відповідь: розпиляли 270 колод.

 

Завдання 48. Упродовж літа фермер відправив до міста а кг черешень, вишень — на b кг більше, а смородини — на с кг менше, ніж черешень і вишень разом. Скільки смородини відправив до міста фермер? Серед поданих вибери буквений вираз, за допомогою якого можна розв'язати цю задачу. Знайди значення виразу, якщо а = 355, b = 150, с = 200.

а + b – с 

а + b + с

(а + а + b) – с 

Розв'язання.

1) а + b (кг) – відправив вишень.

2) а + а + b (кг) – відправив черешень і вишень разом.

3) (а + а + b) – с (кг) – відправив смородини.

Якщо а = 355, b = 150, с = 200, тоді (а + а + b) – с = (355 + 355 + 150) – 200 = (710 + 150) – 200 = 860 – 200 = 660 (кг) – відправив смородини.

Відповідь: фермер відправив 660 кг смородини. 

 

Периметр прямокутника зі сторонами а обчислюють так: Р = (а + Ь) • 2

Завдання 49. Скільки прямокутників на малюнку? Який прямокутник найбільший? А найменший? Знайдіть периметри найбільшого і найменшого прямокутників.

Розв'язання.

На малюнку 6 прямокутників: ABNM, ACPM, ADOM, BCPN, CDOP, BDON

Найбільший ADOM

P = (9 см + 4 см) • 2 = 26 см – периметр ADOM.

Найменший прямокутник  BCPN.

Р = (2 см + 4 см) • 2 = 12 см – периметр BCPN.

 

Завдання 50. 

а 1 24 190 75 87 509 266 490 800
110 + а 111 134 300 185 197 619 376 600 910

Якщо збільшити доданок, тоді сума збільшиться.

Інші завдання дивись тут...