Інші завдання дивись тут...

§ 7 Завдання 58

Обчисліть ланцюжок виразів і дізнаєтеся довжину (у сантиметрах) гігантської сейшельської черепахи.

319  204 + 115  210  20 + 120 = 120 (см)

Довжина склáдної карликової черепахи становить 12 см. На скільки сантиметрів довжина гігантської черепахи більша за довжину карликової черепахи?
120 – 12 = 108 (см)
Відповідь: на 108 см довжина гіганської черепахи більша.
 
Завдання 59
Запиши всі можливі трицифрові числа, використовуючи цифри 4, 3 і 8. Знайди суму та різницю найбільшого й найменшого із цих чисел.
348 (найменше число), 384, 438, 484, 834, 843 (найбільше число)
843 + 348 = 1191
843 – 348 = 495
 
Завдання 60 РівнянняОбчислення виконай письмово.

593 + х = 904 – 135

593 + х = 769

х = 769 – 593

х = 176

_ 904

  135

  469

_769

  593

  176

(671 – 292) – х = 213

379 – х = 213

х = 379 – 213

х = 166

_671

 292

 379

_ 379

   213

   166

Завдання 61 Добери значення змінних, за яких рівності й нерівності будуть істинними.

453 + 6 = 460 – а, при а = 1

170 + b < 180 + 2, при b = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
756 – 9 > 745 + с, при b = 0, 1.
 
Завдання 62
Сума трьох чисел дорівнює 1000. Перше число 372, друге — на 129 більше. Знайди третє число.

Короткий запис

Сума — 1000

 372

II  ?, на 129 більше

III  ?

Розв’язання

1) 372 + 129 = 501 – II число

2) 372 + 501 = 873 – I і II числа  разом

3) 1000  873 = 127 – III число

Відповідь: третє число 127.

 

Завдання 63
Знайди периметр прямокутника, ширина якого дорівнює 2 см, що на 5 см менше за його довжину. Побудуй цей прямокутник.

Короткий запис

Ширина — 2 см, це на 5 см менше за довжину

Довжина  ?

Периметр  ?

Розв’язання

1) 2 + 5 = 7 (см) – довжина прямокутника

2) (2 + 7) • 2 = 9 • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника

Завдання 64. Брат удвічі старший за сестру, а сестра на 6 років молодша від брата. Скільки років братові й скільки сестрі?

Розв’язання

1-й спосіб

1) 2  1 = 1 (ч.)  на стільки частин  сестра молодша

2) 6 • 1 = 6 (р.) – років сестрі

3) • 2 = 12 (р.) – років братові

2-й спосіб

Нехай сестрі х років, тобі братові буде 2 • х років. Розв'язуємо рівняння:

2х  х = 6

х = 6 (р.) – років сестрі

2х = 2 • 6 = 12 (р.) – років братові

Відповідь: братові 12 років, сестрі 6 років.

 
Завдання 65 Рівняння. Обчислення виконай письмово.

у – (179 + 237) = 236

у – 416 = 236

у = 236 + 416

у = 652

+179

  237

  416

+236

  416

  652

х + 418 = 814 – 325

х + 418 = 489

х = 489 – 418

х = 71

_814

 325

 489

_ 489

   418

    71

Завдання 66

Євген, Василина й Катерина утворили групу у вайбері. Євген відправив за рік 236 повідомлень, Василина — на 45 повідомлень менше, ніж Євген, а Катерина — стільки, скільки Євген і Василина разом. Скільки повідомлень відправила Катерина?

Короткий запис

Євген — 236 п.

Василина  ?, на 45 п. менше

Катерина  ?, разом Євген і Василина

Розв’язання

1) 236  45 = 191 (п.) – відправила Василина

2) 236 + 191 = 427 (п.)

Відповідь: Катерина відправила 427 повідомлень.

 
§ 8 Завдання 67 Математичний диктант 
Запишіть добутком суму трьох доданків, кожний з яких дорівнює 2.
2 + 2 + 2 = 2 • 3
Запишіть добутком суму чотирьох доданків, кожний з яких дорівнює 4.
4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 4
Найбільше одноцифрове число помножте на 5.

• 5 = 45

Знайдіть добуток, якщо перший множник — 6, а другий — 8.
• 8 = 48
Частку чисел 27 і 9 збільште на 38.
27 : 9 + 38 = 41
 
Завдання 68 
Обчисли значення виразів. До кожного виразу на множення склади по два вирази на ділення.

6 • 8 = 48

48 : 6 = 8

48 : 8 = 6

7 • 10 = 70

70 : 7 = 10

70 : 10 = 7

11 • 9 = 99

99 : 11 = 9

99 : 9 = 11

Завдання 69

Добери цифри й числа так, щоб рівності стали істинними.
4 • 9 = 36
5 • 6 = 30
7 • 7 = 49
2 • 9 = 1
9 • 9 = 81
6 • 6 = 36
27 : 9 = 3
48 : 6 = 8
72 : 8 = 9
50 : 5 = 10
45 : 9 = 5

64 : 8 = 8

Завдання 70 Порядок дій

80 • 1 – 42 : 1 = 80 – 42 = 38
0 • 46 – 0 : 74 = 0
1 • 127 + 93 • 0 = 127 + 0 = 127
415 • 0 + 91 : 91 = 0 + 1 = 1
600 : 100 + 4 • 100 = 6 + 400 = 406
67 • 10 – 670 : 10 = 670 – 87 = 603
 
Завдання 71
У трьох ящиках було по 8 кг моркви. Скільки всього кілограмів моркви було в трьох ящиках?
Короткий запис
1 ящ.  8 кг
3 ящ.  ?

Розв’язання

 3 = 24 (кг)

Відповідь: у трьох ящиках було 24 кілограми моркви.

Обернена задача. У трьох однакових ящиках було 24 кг моркви. Скільки кілограмів моркви було в одному такому ящику?
Короткий запис
3 ящ.  24 кг
1 ящ.  ?

Розв’язання

24 : 3 = 8 (кг)

Відповідь: в одному такому ящику було 8 кілограмів моркви.

 
Завдання 72
За 3 дні роботи маляр витратив 30 банок фарби. Скільки банок фарби потрібно малярові на 5 днів роботи, якщо його продуктивність праці не зміниться? 
Короткий запис
3 дн.  30 б.
5 дн.  ?

Розв’язання

1) 30 : 3 = 10 (б.) – банок фарби потрібно на 1 день

2) 10  5 = 50 (б.)

Відповідь: малярові потрібно 50 банок фарби на 5 днів роботи.

Обернена задача. За 3 дні роботи маляр витратив 30 банок фарби. На скільки днів роботи потрібно малярові 50 таких банок фарби, якщо його продуктивність праці не зміниться? 
Короткий запис
3 дн.  30 б.
? дн.  50 б.

Розв’язання

1) 30 : 3 = 10 (б.) – банок фарби потрібно на 1 день

2) 50 : 10 = 5 (дн.)

Відповідь: на 5 днів роботи малярові потрібно 50 таких банок фарби.

 
Завдання 73
У класі 32 учні. 18 учнів займаються в спортивних секціях, 10 — бальними танцями, 6 — відвідують обидві секції. Скільки учнів класу не займаються в жодній із цих секцій?

Розв’язання

1) 18  6 = 12 (уч.) – займаються тільки спортом

2) 10  6 = 4 (уч.) – займаються тільки танцями

3) 12 + 4 + 6 = 22 (уч.) – займаються в секціях

4) 32  22 = 10 (уч.)

Відповідь: не займаються в жодній із цих секцій 10 учнів.

 
Завдання 74 Обчисли значення виразів.

9 • 8 + 28 : 4 = 72 + 7 = 79

8 • 7 – 7 • 8 = 56 – 56 = 0

50 : 10 + 36 : 9 = 5 + 4 = 9
8 • 100 – 8 • 5 = 800 – 40 = 760
9 • 9 – 43 = 81 – 43 = 38

7 • 8 + 160 = 56 + 160 = 216

 
Завдання 75
За 3 год роботи оператор комп’ютерного набору надрукував 27 сторінок. Скільки сторінок надрукує оператор за 5 год такої роботи?
Короткий запис
3 год  27 с.
5 год  ?

Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (с.) – сторінок надрукує на 1 год роботи

2) 9  5 = 45 (с.)

Відповідь: оператор надрукує 45 сторінок за 5 год такої роботи.

Обернена задача. За 3 год роботи оператор комп’ютерного набору надрукував 27 сторінок. За скільки годин такої роботи оператор надрукує 45 сторінок? 
Короткий запис
3 год  27 с.
? год  45 c.

Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (с.) – сторінок набере на 1 год роботи

2) 45 : 9 = 5 (год)

Відповідь: за 5 годин такої роботи оператор надрукує 45 сторінок.

 
§ 9 Завдання 76
• 5 = 20
• 5 = 45
10 • 5 = 50
12 • 50 = 600
15 • 5 = 75
60 • 5 = 300
15 : 5 = 3
40 : 5 = 8
55 : 5 = 11
80 : 5 = 16
100 : 5 = 20
250 : 5 = 50

Завдання 77 Множення і ділення

30 • 3 = 3 дес. • 3 = 9 дес. = 90
120 : 4 = 12 дес. : 4 = 3 дес. = 30
200 • 4 = 2 сот. • 4 = 8 сот. = 800
600 : 2 = 6 сот. : 2 = 3 сот. = 300
 
Завдання 78 Обчисли значення виразів.

20 • 4 : 2 = 80 : 2 = 40

90 : 3 • 5 = 30 • 5 = 150
300 • 3 : 9 = 900 : 9 = 100
80 : 4 • 6 = 20 • 6 = 120
40 • 4 : 8 = 160 : 8 = 20
1000 : 5 • 3 = 200 • 3 = 600

Завдання 79 Рівняння

5 • у = 200

у = 200 : 5

у = 40

270 : х = 9
х = 270 : 9
х = 30
z • 4 = 360
z = 360 : 4
z = 90
х : 7 = 140
х = 140 • 7
х = 980

Завдання 80

Алла сплела 2 браслети зі 180 бісеринок, порівну на кожний браслет. Скільки бісеринок витратила Алла на кожний браслет? Склади рівняння та розв’яжи задачу.
Короткий запис
2 бр.  180 б.
1 бр.  х б.

Розв’язання

Нехай х бісеринок сплела на 1 браслет, тоді 

х  2 = 180

х = 180 : 2

х = 90

Відповідь: Алла витратила на кожний браслет 90 бісеринок.

 
Завдання 81
За добу бамбук виростає на 60 см. На скільки сантиметрів виросте бамбук за 4 доби? 
Короткий запис
1 доба  60 см
4 доби  ?

Розв’язання

60  4 = 240 (см)

Відповідь: на 240 см виросте дуб за 4 доби.

Скільки це метрів і сантиметрів?

240 см = 200 см + 40 см = 2 м + 40 см = 2 м 40 см

 
Завдання 82
У місті запланували посадити 480 дерев. За 2 дні роботи працівники «Зеленбуду» посадили четверту частину всіх дерев. За скільки днів вони посадять усі дерева, якщо продуктивність їхньої праці не зміниться?
Короткий запис
Усього  480 д.
2 дн.  ?, 1/4 усіх дерев
? дн.  480 д.

Розв’язання

1) 480 : 4 = 120 (д.) – посадили за два дні

2) 120 : 2 = 60 (д.) – посадили за один день

3) 480 : 60 = 8 (дн.)

Відповідь: усі дерева посадять за 8 днів.

 
Завдання 83 Рівняння

7 • z = 350

z = 350 : 7

z = 50

800 : х = 2
х = 800 : 2
х = 400
y • 3 = 180
y = 180 : 3
y = 60
х : 6 = 120
х = 120 • 6
х = 720

Завдання 84 

Віктор склав 4 фігури зі 160 деталей «Лего», витративши на кожну фігуру однакову кількість деталей. Скільки деталей використав Віктор на кожну фігуру? Склади рівняння та розв’яжи задачу.
Короткий запис
4 ф.  160 д.
1 ф.  х д.

Розв’язання

Нехай х деталей витратив на 1 фігуру, тоді 

х  4 = 160

х = 160 : 4

х = 40

Відповідь: Віктор використав на кожну фігуру 40 деталей.

Інші завдання дивись тут...