нші завдання дивись тут...

§ 23 Завдання 111 Множення і ділення чисел

16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 40 + 24 = 64

84 : 7 = 12, бо 12 • 7 = 84

168 : 8 = (160 + 8) : 8 = 20 + 1 = 21

 

Завдання 112 Математичний диктант

Добуток чисел 11 і 6 збільште на 40;

11 • 6 + 40 = (10 • 6 + 6) + 40 = 66 + 40 = 106

частку чисел 480 і 6 зменште у 2 рази;

480 : 6  : 2 = 8 : 2 = 4

від числа 720 відніміть частку чисел 80 і 4;

720 – (80 : 4) = 720 – 20 = 700

частку чисел 497 і 7 збільште в 5 разів.

 497 : 7 • 5 = (490 + 7) : 7 • 5 = (70 + 1) • 5 = 350 + 5 = 355

 

Завдання 113 Порядок дій

25 • 6 + 355 : 5 + (260 – 80) : 2 = 311

_260

   80

 180

_180 | 2   

 180     90

    0

х 25

    6

 150

_355 | 5  

 35     71

    35

    35

      0

+ 150

    71

   221

+ 221

    90

   311

Завдання 114

У першому цеху працівники за 1 год збирають 7 мопедів, а в другому — 8. За скільки годин зберуть 45 мопедів робітники двох цехів?

Короткий запис

 1 год  7 м.

II  1 год  8 м.

Разом  ? год  45 м.

Розв’язання

1) 7 + 8 = 15 (м.) – зберуть разом за 1 год

2) 45 : 15 = 3 (год)

Відповідь: за 3 год зберуть 45 мопедів робітники двох цехів.

 

Завдання 115
Мама купила 14 зошитів у лінійку, по 7 грн кожен, і 16 зошитів в клітинку, по 5 грн кожен. На скільки більше гривень заплатила мама за зошити в лінійку, ніж у клітинку?
Короткий запис
14 з. — ?, по 7 грн
16 з. — ?, по 5 грн
На скільки більше — ?

Розв’язання

1) 14 • 7 = 98 (грн) – заплатила за зошити в лінійку

2) 16 • 5 = 80 (грн) – заплатила за зошити в клітинку

2) 98  80 = 18 (грн)

Відповідь: на 18 гривень більше заплатила мама за зошити в лінійку, ніж в клітинку.

 

Завдання 116. За рисунком знайди периметр трикутника АВС. Запиши периметр у сантиметрах і міліметрах.
8 см + 4 см 5 мм + 11 см 5 мм = 24 см

 

Завдання 117
Які числа «сховалися» у дужках?
(9932) – (8653) = 67 – 33 = 34

 

Завдання 118

280 : (120 – 50) • 20 = 4 • 20 = 80 

124 + 426 : 6 – 100 = 95

_120

   50

   70

_280 | 70   

 280     4

    0

_426 | 6   

 42      71

    6

    6 

    0

+ 124

     71

   195

_ 195

   100

    95

Завдання 119

Серце слона робить 40 ударів за хвилину, а серце людини — 70 ударів. На скільки ударів менше зробить за 10 хв серце слона, ніж серце людини?

Короткий запис

Слона  1 хв  40 уд

Людини  1 хв  70 уд.

На скільки менше  10 хв  ? уд.

Розв’язання

1) 70  40 = 30 (уд.) – на стільки менше ударів робить серце слона за 1 хв

2) 30  10 = 300 (уд.)

Відповідь: за 300 ударів менше зробить за 10 хв серце слона, ніж серце людини.

 

§ 24 Завдання 120 Одиниці вимірювання

Маси: 1 кг, 1 ц, 1 т, 1 г

Довжини: 1 км, 1 см, 1 дм, 1 мм

Часу: 1 хв, 1 с, 1 доба, 1 р., 1 год, 1 ст., 1 тис., 1 міс.

Об'єму: 1 л
Вартості: 1 грн, 1 коп.

 

Завдання 121 Установи співвідношення між одиницями вимірювання.

1 кг = 1000 г 

1 т = 10 ц 
1 км = 1000 м
1 м = 1000 мм 
1 дм = 10 см
1 год = 60 хв
1 доба = 24 год 
1 р. = 12 міс. 
1 см = 10 мм
1 хв = 60 с
1 ц = 100 кг
1 т = 1000 кг

Завдання 122 Виконай перетворення іменованих чисел. Запиши рівності.

1 год 15 хв = 60 хв + 15 хв = 75 хв 

3 м 40 см = 300 см + 40 см = 340 см 

2 доби 8 год = 24 год • 2 + 8 год = 48 год + 8 год = 56 год

97 см = 90 см + 7 см = 9 дм 7 см
18 міс. = 12 міс. + 6 міс. = 1 р. 6 міс.
48 дм = 40 дм + 8 дм = 4 м 8 дм

 

Завдання 123

540 : 9 + (29 + 111) • 2 – 16 • 5 = 260

+111

   29

 140

х 140

    2 

  280

х 16

    5

  80

_540 | 9  

 54     60

   0

+   60

   280

   340

_ 340

    80

   260

Завдання 124 

На овочевій базі було 864 кг бананів. Усі банани відправили у 8 овочевих магазинів по 46 кг у кожний та у 8 супермаркетів, порівну в кожний. Скільки кілограмів бананів відправили в кожний супермаркет?

Короткий запис

Усього  864 кг

8 м.  ? кг по 48 кг

8 с.  ? кг порівно

Розв’язання

1) 46  8 = 368 (кг) – відправили у магазин

2) 864  368 = 496 (кг) – відправили у всі супермаркети

3) 496 : 8 = (480 + 16) : 8 = 60 + 2 = 62 (кг)

Відповідь: у кожен супермаркет відправили 62 кг бананів.

 

Завдання 125
Синій кит — найбільша тварина на Землі. Його маса становить 150 т. Це у 25 разів більше, ніж маса найбільшого мешканця суходолу — африканського слона. Яка маса африканського слона?

Короткий запис

Синій кит  150 т, це у 25 разів більше, ніж маса слона

Слон  ? 

Розв’язання

150 : 25 = (100 + 50) : 25 = 4 + 2 = 6 (т)

Відповідь: маса африканського слона 6 тонн.

 

Завдання 126
Два велосипедисти виїхали одночасно назустріч один одному. Перший їхав до місця зустрічі 45 хв. Скільки часу їхав до місця зустрічі другий велосипедист? Залежить від швидкості руху кожного велосипедиста. Якщо їхали з однаковою швидкістю, то час перебування в дорозі однаковий, тому другий велосипедист іхатиме також 45 хвилин.

 

Завдання 127 Виконай перетворення іменованих чисел. Запиши рівності.
5 р. = 12 міс. • 5 = 60 міс. 
180 с = (180 : 60) хв = 3 хв
72 год = 72 год : 24 год = 3 доби 
86 міс. = 84 міс. + 2 міс.  = 7 р. 2 міс.
370 см = 300 cм + 70 cм = 3 м 70 см
250 кг = 200 кг + 50 кг = 2 ц 50 кг

 

Завдання 128
Маса семи однакових тістечок становить 910 г. Яка маса одного тістечка?

Короткий запис

7 т.  910 г

1 т.  ?

Розв’язання

910 : 7 = (700 + 210) : 7 = 100 + 30 = 130 (г)

Відповідь: маса тістечка 130 грам.

 

§ 2Завдання 129
Обчисліть «ланцюжок» виразів і дізнаєтеся, о котрій годині розкривається квітка маку. О 5 год
Скільки годин протягом доби можна милуватися цією квіткою, якщо вона закривається о 14-й годині? 14 год – 5 год = 9 год

 

Завдання 130
Визнач У якому столітті ми живемо? У 21 столітті
Яке століття було 200 років тому? 19 століття
2022 – 200 = 1822 (р), 1822 : 100 = 18 (ост. 22)
У якому столітті жила київська княгиня Ольга (910–969 рр.)? У 10 столітті

 

Завдання 131
За датами правління київської княгині Ольги (945–962 рр.) визнач період її князювання.
962 – 845 = 17 (років)

 

Завдання 132 Порівняй іменовані числа (>; <; = ).

1 кг > 500 г? ,j 1 ru = 1000 г

1 ст. < 400 р., бо 1 ст. = 100 р.

7 ц = 700 кг, бо 7 ц = 700 кг
35 кг < 10 ц, бо 10 ц = 1000 кг
12 год = 1 доба, бо 1 доба = 12 год
950 м < 1 км, бо 1 км = 1000 м

Завдання 133 Дії з іменованими числами 

2 год 20 хв + 45 хв = 2 год 65 хв = 2 год + 1 год + 5 хв = 3 год 5 хв

470 р. + 530 р. = 1000 р.

1 р. – 9 міс. = 12 міс. – 9  міс. = 3 міс.
1 год – 35 хв = 60 хв – 35 хв = 25 хв
1 кг – 260 г = 1000 г – 260 г = 740 г
64 л + 19 л = 83 л

 

Завдання 134
За 6 годин роботи витрачають 126 л води. Скільки літрів води витратять за 7 год роботи, якщо щогодинна норма витрати води така сама?

Розв’язання

1) 126  6 = (120 + 6) : 6 = 20 + 1 = 21 (л) – витрачають води за 1 год

2) 21 • 7 = (20 + 1) • 7 = 140 + 7 = 147 (л)

Відповідь: витратять 147 л води.

 

Завдання 135
Під час карантину громадяни повинні дотримуватися правил поводження на вулицях і в громадських місцях. Мінімальна відстань між особами в чергах становить 2 м. На якій відстані від першого покупця, котрий знаходиться біля касира в супермаркеті, стоїть шостий покупець?

Розв’язання

(6 – 1)  2 = 5 • 2 = 10 (м)

Відповідь: шостий покупець стоїть на відстані 10 метрів від першого покупця.

 

Завдання 136
130 дн. + 235 дн. = 365 дн.
1 ц – 45 кг = 100 кг – 45 кг = 55 кг
379 кг + 621 кг = 1000 кг
4 м – 270 см = 400 см – 270 см = 130 см
1 р. + 18 міс. = 1 р. + 1 р. + 6 міс. = 2 р. 6 міс. 
9 год + 2 доби = 9 год + 48 год = 57 год

 

Завдання 137
Вистава у двох діях розпочалась о 14-й год і тривала 110 хв із перервою між діями у 20 хв. Скільки часу тривали обидві дії вистави й о котрій годині вистава закінчилася?

Короткий запис

Розпочалася  о 14 год

Тривала  110 хв

Перерва  20 хв

Закінчилася  ?

Розв’язання

1) 110  20 = 90 (хв) – тривали обидві дії вистави

2) 14 год + 110 хв = 14 год + 60 хв + 50 хв = 15 год 50 хв

Відповідь: обидві дії вистави тривали 90 хв; вистава закінчилася о 15 год 50 хв.

Інші завдання дивись тут...