Інші завдання дивись тут...

Сторінка 20 - 27.

Завдання 101. Виконай ділення з остачею.

35 : 8 = 4 (ост. 3),                     бо 4 • 8 + 3 = 32 + 3 = 35

65 : 9 = 7 (ост. 2),                     бо 7 • 9 + 2 = 63 + 2 = 65 

68 : 10 = 6 (ост. 8),                   бо 6 • 10 + 8 = 60 + 8 = 68

362 : 4 = 90 (ост. 2),                 бо 90 • 4 + 2 = 360 + 2 = 362 

 

Завдання 102. Мама чистить за одну хвилину 2 картоплини, а донька — 1 картоплину. За скільки хвилин вони почистять разом 21 картоплину? Склади план розв'язування задачі. Розв'яжи задачу.

План розв'язування

1) Скільки картоплин чистять за 1 хвилину мама і донька разом? 

2 + 1 = 3 (к.)

2) За який час вони почистять разом 21 картоплину?

21 : 3 = 7 (хв.)

Відповідь: разом вони почистять картоплю за 7 хвилин.

 

Завдання 103. Обчисліть ланцюжок виразів — і дізнайтеся, на якій висоті (у метрах) співає жайворонок.

16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 10 • 4 + 6 • 4 = 40 + 24 = 64

64 • 10 = 640

640 : 80 = 640 : (10 • 8) = 640 : 10 : 8 = 64 : 8 = 8

8 • 7 = 56

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14

14 : 2 = 7

7 : 7 = 1

1 • 30 = 30

30 • 5 = 150

 

Завдання 104. 

Остачі при діленні на 6: 1, 2, 3, 4, 5

Остачі при діленні на 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Остачі при діленні на 17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

 

Завдання 105. 

• Від суми чисел 157 і 203 відніми добуток чисел 40 і 4.

• Частку чисел 240 і 60 збільш у 9 разів.

• Число 482 зменш на добуток чисел 80 і 3.

• Добуток чисел 82 і 2 зменш на різницю чисел 140 і 96.

Розв'язання.

(157 + 203) – 40 • 4 = 360 – 160 = 200

(240 : 60) • 9 = 4 • 9 = 36

482 – (80 • 3) = 482 – 240 = 242

(82 • 2) – (140 – 96) = (80 + 2) • 2 – (140 – 90 – 6) = 80 • 2 + 2 • 2 – (50 – 6) = 160 + 4 – 44 = 164 – 44 = 120  

 

Завдання 106. Знайди значення виразів.

72 : 9 • 10 = 8 • 10 = 80

64 : (12 + 4) = 64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

320 : (120 – 40) = 320 : 80 = 320 : (10 • 8) = 320 : 10 : 8 = 32 : 8 =

120 + 240 : 6 = 120 + 40 = 160

150 + 50 – 40 = 200 – 40 = 160

6 • (72 : 3) = (72 : 3) • 6 = (60 + 12) : 3 • 6 = (60 : 3 + 12 : 3) • 6 = (20 + 4) • 6 = 20 • 6 + 4 • 6 = 120 + 24 = 144 

600 – 640 : 8 = 600 – 80 = 520 

540 + (380 – 140) = 540 + 240 = 780

947 – 53 • 10 = 947 – 530 = 417 

 

Завдання 107. Знайди значення виразів, виконавши кожну дію окремо.

24 • 6 + 350 : 7 + (270 – 90) : 2 = 284

1) 270 – 90 = 180 

2) 24 • 6 = (20 + 4) • 6 = 20 • 6 + 4 • 6 = 120 + 24 = 144

3) 350 : 7 = 50

4) 180 : 2 = 90

5) 144 + 50 = 194

6) 194 + 90 = 194 + 10 + 80 = 284  

 

Завдання 108. Синій кит — найбільша тварина на Землі. Його маса становить 150 т. Вона у 25 разів більша за масу найбільшого мешканця суходолу — африканського слона. Яка маса африканського слона?

Розв'язання.

1) 150 : 25 = 150 : (5 • 5) = 150 : 5 : 5 = 30 : 5 = 6 (т) – маса африканського слона.

Відповідь: маса африканського слона 6 тонн.

 

Завдання 109. У першому цеху робітники за одну годину збирають 7 мопедів, а в другому — 8. За скільки годин зберуть 45 мопедів робітники двох цехів?

Розв'язання.

1) 7 + 8 = 15 (м.) – збирають мопедів за 1 год у двох цехах разом.

2) 45 : 15 = 45 : (5 • 3) = 45 : 5 : 3 = 9 : 3 = 3 (год). – потрібен час.

Відповідь: 45 мопедів робітники зберуть за 3 години.

 

Завдання 110. Склади задачу за коротким записом. Розв'яжи задачу, склавши план.

4 ... — ?, по 7 ..

6 ... — ?, по 5 ..   на ? більше

Данило зібрав 4 ящики помідорів по 7 кг в кожному, а Петро зібрав 6 ящиків по 5 кг в кожному. Хто зібрав більше кілограмів помідорів і на скільки?

Розв'язання.

1) Скільки кілограмів помідорів зібрав Данило?

7 • 4 = 28 (кг) – помідорів зібрав Данило.

2) Скільки кілограмів помідорів зібрав Петро?

5 • 6 = 30 (кг) – помідорів зібрав Петро.

3) На скільки більше кілограмів помідорів зібрав Петро, ніж Данило?

30 – 28 = 2 (кг) – на стільки більше зібрав Петро, ніж Данило.

Відповідь: Петро забрав на 2 кг більше помідорів, ніж Данило.

 

Завдання 111. Інна молодша від Максима в 4 рази, а Максим старший від Інни на 6 років. Скільки років кожній дитині?

Розв'язання.

1 спосіб.

Нехай х (р.) – вік Інни, тоді х • 4 (р.) – вік Максима, складемо рівняння

4 • х – х = 6 

х • (4 – 1) = 6

х • 3 = 6

х = 6 : 3 

х = 2 (р.) – вік Інни.

х • 4 = 2 • 4 = 8 (р.) – вік Максима.

2 спосіб.

Якщо Інна молодша від Максима в 4 рази, тоді можна вважати, що на вік Інни припадає 1 частина, а на вік Максима – 4 частини. Максим старший на 6 років, або 4 – 1 = 3 частини. 

1) 6 : 3 = 2 (р.) – припадає років на 1 частину, тобто вік Інни.

2) 2 • 4 = 8 (р.) – припадає років на 4 частини, тобто вік Максима.

Відповідь: Інні 2 роки,  Максиму 8 років.

 

Завдання 112. 

126 + 360 : 6 – 10 = 176

1) 360 : 6 = 60

2) 126 + 60 = 186

3) 186 – 10 = 176

270 : (150 – 60) • 20 = 60

1) 150 – 60 = 90

2) 270 : 90 = 3

3) 3 • 20 = 60

 

Завдання 113. Серце слона робить 40 ударів за хвилину, а серце людини — 70 ударів. На скільки ударів менше зробить за 10 хв серце слона, ніж серце людини?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 40 • 10 = 400 (уд.) – зробить ударів серце слона.

2) 70 • 10 = 700 (уд.) – зробить ударів серце людини.

3) 700 – 400 = 300 (уд.) – на стільки менше ударів зробить серце слона, ніж людини.

2 спосіб.

1) 70 – 40 = 30 (уд.) – на стільки менше ударів за 1 хв робить серце слона, ніж людини.

2) 30 • 10 = 300 (уд.) – на стільки менше ударів зробить серце слона, ніж людини.

Відповідь: серце слона зробить на 300 ударів менше, ніж серце людини.

 

Розділ II. Письмові прийоми множення і ділення в межах тисячі.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове число.

Щоб помножити суму двох чисел на інше число, можна помножити на це число кожен із доданків, а знайдені добутки додати:

(а + Ь) • с = а • с + b • с — розподільний закон множення.

Завдання 114. 

80 + (120 : 4) – 20 = 90 

1) 120 : 4 = 30

2) 80 + 30 = 110

3) 110 – 20 = 90

(80 + 120) : 4 – 20 = 30

1) 80 + 120 = 200

2) 200 : 4 = 50

3) 50 – 20 = 30

 

Завдання 115. Поясніть усний прийом обчислення. 

32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 30 • 3 + 2 • 3 = 90 + 6 = 96 

36 • 2 = (З0 + 6) • 2 = З0 • 2 + 6 • 2 = 60 + 12 = 72 

 

Завдання 116. 

х 32

    3

   96

Під час письмового множення множники записують не в рядок, а в стовпчик. Знак множення позначають не крап­кою, а спеціальним значком для письмового множення — хрестиком (х).

Під одиницями двоцифрового числа пишемо одноцифрове число. Ставимо знак письмового множення і підводимо риску, під якою будемо записувати результат множення. Множити починаємо з одиниць. Множимо 2 одиниці на 3. Одержуємо 6 одиниць. Пишемо 6 під одиницями. Множимо 3 десятки на 3. Одержуємо 9 десятків. Пишемо 9 під десятками. Отже, добуте чисел 32 та 3 дорівнює 96.

 

Завдання 117. 

х 24

    2

   48

х 22

    4

   88

х 33

    3

   99

х 42

    2

   84

 

Завдання 118. У зоопарку до обіду продали 23 квитки, а після обіду — у 3 рази більше. Скільки квитків продали в зоопарку за день?

Розв'язання.

1) 23 • 3 = 69 (кв.) – продали квитків після обіду.

2) 23 + 69 = 92 (кв.) – продали квитків за день.

Відповідь: за день продали 92 квитки. 

 

Завдання 119. Побудуй прямокутник зі сторонами 4 см і 3 см, проведи в ньому відрізок, який з’єднує протилежні вершини прямокутника. Виміряй довжину цього відрізка. На які фігури він поділив прямокутник?

Розв'язання.

Довжина відрізка 5 см.

Відрізок поділив прямокутник на 2 трикутники.

 

Завдання 120. Матері й синові разом цього року стільки ж років, скільки батькові й доньці. Чи збережеться це співвідношення наступного року?

Розв'язання.

Так, оскільки матері й синові прибавиться по 1 року, разом 2 роки. Батькові та доньці теж прибавиться по 1 року, разом 2 роки.

 

Завдання 121. Виконай множення письмово.

х 42

    2

   84

х 23

    3

   69

х 21

    4

   84

х 34

    2

   68 

 

Завдання 122. Бригада робітників першого дня відремонтувала 12 м дороги, а другого — у 4 рази більше. Скільки метрів дороги відремонтувала бригада за два дні?

Розв'язання.

1) 12 • 4 = 48 (м) – відремонтувала метрів дороги другого дня.

2) 12 + 48 = 60 (м) – відремонтувала метрів дороги за два дні.

Відповідь: за два дні бригада відремонтувала 60 метрів дороги.

 

Завдання 123.

12 + 3 • 2  = 18

12 • (3 + 2) = 72

 

Завдання 124. 

х36

   2

  72

Під одиницями двоцифрового числа пи­шемо одноцифрове число. Множити починаємо з оди­ниць. Множимо 6 одиниць на 2. Одержуємо 12 одиниць. 12 одиниць — це 1 десяток і 2 одиниці. Записуємо 2 оди­ниці під одиницями, а 1 десяток запам'ятовуємо. Множи­мо 3 десятки на 2. Одержуємо 6 десятків. 6 десятків та ще 1 десяток — 7 десятків. Записуємо 7 під десятками. Отже, добуток чисел 36 і 2 дорівнює 72.

 

Завдання 125. Поясніть усний і письмовий прийоми множення.

42 • 3 = (40 + 2) • 3 = 40 • 3 + 2 • 3 = 120 + 6 = 126

54 • 3 = (50 + 4) • 3 = 50 • 3 + 4 • 3 = 150 +12 = 162

 

Завдання 126. 

х 36

    4

 144

х 26

    2

   52

х 43

    5

 215

х 19

    4

   76

х 62

    6

 372

х 24

    3

   72

х 27

    7

 189

х 47

    2

   94

 

Завдання 127. Скільки всього сторінок у книжці, якщо дівчинка прочитала 27 сторінок, і це становить четверту частину книжки? Обчисли письмово.

Розв'язання.

1 спосіб.

Якщо 27 сторінок становить ¼ книжки, тоді

1) 27 : 1 • 4 = 108 (стор.) – всього сторінок у книжці.

2 спосіб.

1) х 27 

        4

     108 (стор.) – всього сторінок у книжці.

Відповідь: у книжці 108 сторінок.

 

Завдання 128. Батькові 38 років, а дідусь — у 2 рази старший за батька. Скільки років дідусеві? Обчисли письмово.

Розв'язання.

1) х 38

         2

        76 (р.) – вік дідуся.

Відповідь: дідусеві 76 років.

 

Завдання 129. 

Назви чотирикутник. Скільки трикутників на цьому малюнку? Назви трикутники, які мають прямий кут. Скільки таких трикутників?

Розв'язання.

Чотирикутник ABCD

Трикутників вісім.

Чотири прямокутні трикутники: BOC, COD, AOD, ABO

 

Завдання 130.

х 26

    3

  78

х 41

    3

 123

х 24

    4

   96

х 82

    3

 246 

 

Завдання 131. Робітник за годину обточує 12 деталей. Скільки деталей він обточить за робочу зміну, яка триває 8 год? Обчисли письмово.

Розв'язання.

1) х 12

         8

       96 (д.) – обточить деталей за зміну.

Відповідь: робітник за зміну обточить 96 деталей.

  

Запиши всі двоцифрові числа, кожне з яких ділиться і на 2 і на 5.

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Запиши найменше двоцифрове число, яке ділиться: на 2; на 3; на 6; на 4 і на 5.

10; 12; 12; 20

Спрости запис виразу: 23 + 23 + 23 + 23 + 32.

23 + 23 + 23 + 23 + 32 = 23 • 4 + 32

 

Завдання 132. Різницю чисел 51 та 48 збільш у 2 рази; одержане число збільш у 2 рази; новий результат збільшу 4 рази. Яке число одержав: 48, 82 чи 84?

(51 – 48) • 2 = 3 • 2 = 6

6 • 2 = 12

12 • 4 = (10 + 2) • 4 = 10 • 4 + 2 • 4 = 40 + 8 = 48

 

Завдання 133. Розгляньте і поясніть усний та письмовий прийоми множення.

317 • 3 = (300 + 10 + 7) • 3 = 300 • 3 + 10 • 3 + 7 • 3 = 900 + 30 + 21 = 951

х 317

      3

   951

Під одиницями трицифрового числа пишемо одно­цифрове число. Множити починаємо з одиниць. Множимо 7 одиниць на 3 — одержуємо 21 одиницю. 21 одиниця — це 2 десятки й 1 одиниця. Записуємо 1 під одиницями, а 2 десятки запам'ятовуємо. Множимо 1 десяток на 3 — одержуємо 3 десятки. З десятки та ще 2 десятки — це 5 десятків. Записуємо 5 під десятками. Множимо 3 сотні на З — одержуємо 9 сотень. Записуємо 9 під сотнями. Отже, добуток чисел 317 і 3 дорівнює 951.

 

Завдання 134. 

х 65

     4

 260

х 201

      3

  603

х 125

      4

   500

х 108

      5

   540

 

Завдання 135. 

204 • 3 + 23 • 5+ 136 • 2 = 999

1) х 204

          3

      612

2) х 23

        5

    115

3) х 136

           2

      272

4) + 612

       115

       727

5) + 727

       272

       999 

 

Завдання 136. Столяр виготовляє за день 11 табуреток, а його помічник — 8. Скільки табуреток вони виготовлять разом за робочий тиждень (5 днів)? Розв'яжіть задачу двома способами, скориставшись запропонованим планом.

План розв'язування

І спосіб

1) Скільки табуреток виготовить столяр за 5 днів?

11 • 5 = 55 (т.) – столяр виготовить табуреток за 5 днів.

2) Скільки табуреток виготовить помічник столяра за 5 днів?

8 • 5 = 40 (т.) – помічник виготовить табуреток за 5 днів.

3) Скільки табуреток виготовлять столяр та його помічник разом за 5 днів?

55 + 40 = 95 (т.) – виготовлять разом табуреток за 5 днів.

II спосіб

1) Скільки табуреток виготовлять столяр та його помічник разом за один день?

11 + 8 = 19 (т.) – виготовлять табуреток разом за 1 день.

2) Скільки табуреток виготовлять столяр та його помічник разом за 5 днів?

19 • 5 = 95 (т.) – виготовлять табуреток разом за 5 днів.

Відповідь: за 5 днів разом виготовлять 95 табуреток.

 

Завдання 137. Тарас і Мар'яна вирішили допомогти вчительці вирізати для першокласників лічильний матеріал — кружечки. Тарас за день вирізає 36 кружечків, а Мар'яна — 63. Скільки кружечків виріжуть діти разом за 2 дні? Розв'яжи задачу таким способом, щоб план її розв'язування складався з двох дій.

Розв'язання.

1) 36 + 63 = 99 (к.) – вирізають кружечків разом за 1 день.

2) 99 • 2 = (90 + 9) • 2 = 90 • 2 + 9 • 2 = 180 + 18 = 198 (к.) – виріжуть кружечків разом за 2 дні.

Відповідь: діти разом виріжуть 200 кружечків. 

 

Завдання 138. У мішку — 100 кг зерна. Це зерно поділили на дві частини так, що в одній частині його стало на 20 кг більше, ніж в іншій. Скільки кілограмів зерна в кожній частині?

Розв'язання.

1) 100 – 20 = 80 (кг) – зерна в двох рівних частинах.

2) 80 : 2 = 40 (кг) – зерна в одній (меншій) частині. 

2) 40 + 20 = 60 (кг) – зерна в більшій частині.

Відповідь: в меншій частині - 40 кілограмів зерна, у більшій – 60 кілограмів зерна.

 

Завдання 139. 

107 • 5 – 59 • 3 + 212 • 2 = 782

1) х 107

         5

      535

2) х 59

        3

     177

 3) х 212

          2

       424

4) _ 535

      177

      358 
 5) + 358

        424

        782  

 

Завдання 140. Побудуй квадрат зі стороною 4 см. Проведи відрізок, який з’єднує дві протилежні вершини квадрата. Які фігури утворилися? Обчисли периметр одного з утворених трикутників.

Розв'язання.

Утворилось два трикутники.

Р = 40 мм + 40 мм + 56 мм = 136 мм  = 13 см 6 мм – периметр трикутника.

 

Завдання 141.

490 : 70 = 490 : (10 • 7) = 490 : 10 : 7 = 49 : 7 = 7

7 • 60 = 420

420 : 10 = 42

240 : 2 = 120

120 • 4 = 480

480 : 60 = 480 : (10 • 6) = 480 : 10 : 6 = 48 : 6 = 8

56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 40 : 4 + 16 : 4 = 10 + 4 = 14

14 • 5 = (10 + 4) • 5 = 10 • 5 + 4 • 5 = 50 + 20 = 70

70 • 9 = 630

 

Завдання 142. 

х 127

     3

   381

7 помножити на 3 дорівнює 21. 1 пишемо, а 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 6 та ще 2 — це 8. Пишемо 8. 1 помножити на 3 дорівнює 3. Пишемо 3. Добуток чисел 127 та 3 дорівнює 381.

 

Завдання 143. 

х 37

    6

 222

х 135

      3

   405

х 151

      6

   906

х 206

      4

   824

 

Завдання 144. Перший водій перевіз бетоновозом 236 ц бетону, а другий — у 3 рази більше. Скільки центнерів бетону перевіз другий водій?

Розв'язання.

1) 236 • 3 = 708 (ц) – перевіз другий водій.

х 236

      3

   708

Відповідь: другий водій перевіз 708 центнерів бетону.

 

Завдання 145. Відповідно до плану завод мав випускати щодня 175 верстатів. За робочий тиждень (5 днів) він випустив 955 верстатів. Скільки верстатів випустив завод за робочий тиждень понад план?

Розв'язання.

1) 175 • 5 = 875 (в.) – мав випускати верстатів за робочий тиждень згідно плану.

2) 955 – 875 = 80 (в.) – випустив верстатів понад план.

х 175

      5

   875 

_ 955

   875    

     80 

Відповідь: понад план завод випустив 80 верстатів.

 

Завдання 146. Практична робота. Побудуй у зошиті прямий, гострий і тупий кути.

 

Завдання 147. 

Усі кути гострі в трикутнику KMN

 

Завдання 148. Запиши всі значення змінних, за яких нерівності будуть істинними.

2 • а < 40 

Знаходимо невідомий множник. 40 : 2 = 20 

Добуток менший, коли менший множник.

а < 20, тобто а = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

 

36 : d > 4 

Знаходимо невідомий дільник. 36 : 4 = 9

Частка більша, коли менший дільник.

d < 9, тобто d = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

с : 6 < 7

Знаходимо невідоме ділене. 7 • 6 = 42

Частка менша, коли ділене менше.

с < 42, тобто с = 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36

 

Завдання 149. 

111 – 11 = 100

 

Завдання 150. 

х 74

     8

  592

х 307

      3

   921

х 217

      4

   868

х 165

      4

   660 

Інші завдання дивись тут...