Інші завдання дивись тут...

§ 1 Завдання 2

Одноцифрові числа: 9, 4, 0

Двоцифрові числа: 45, 22, 30, 21

Трицифрові числа: 721, 301, 600, 183, 321, 200

Числа третього десятка: 22, 21, 30

Круглі числа: 600, 30, 1000, 0, 200

Числа, які мають однакову кількість десятків та одиниць: 22, 600, 1000, 200

 

Завдання 3 Натуральні числа

1) Числа між 17 і 24: 18, 19, 20, 21, 22, 23

Числа між 39 і 45: 40, 41, 42, 43, 44

Числа між 108 і 114: 109, 110, 111, 112, 113

Числа між 510 і 519: 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518

Числа між 989 і 1000: 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999

2) Пропущені сотні між 100 і 600: 200, 300, 400, 500

Пропущені сотні між 300 і 900:  400, 500, 600, 700, 800

Пропущені сотні між 700 і 1000: 800, 900

 

Завдання 4

1 + 1 = 2            2 – 1 = 1

19 + 1 = 20        20 – 1 = 19

40 + 1 = 41        41 – 1 = 40

67 + 1 = 68        68 – 1 = 67

90 + 1 = 91        91 – 1 = 90

100 + 1 = 101       101 – 1 = 100

201 + 1 = 202       202 – 1 = 201

599 + 1 = 600       600 – 1 = 599

890 + 1 = 891       891 – 1 = 890

999 + 1 = 1000     1000 – 1 = 999

Завдання 5 Порівняння чисел

6 сот. 8 дес. > 608  (680 > 608)       1 сот. 2 дес. 4 од. = 124  (124 = 124)

9 сот. 1 од. > 109    (901 > 109)       815 < 8 сот. 5 дес. 1 од.   (815 < 851)

 

Завдання 6

480 + 1 – 60 = 421

170 – 70 – 1 = 99

60 – 1 + 500 = 599

459 + 1 – 60 = 400

0 + 231 – 1 = 230

813 + 0 – 13 = 800

Завдання 7

Сторінку Ірини в соціальній мережі відвідало 326 гостей, а сторінку Дмитра — 318 гостей. На скільки більше гос­тей відвідало сторінку Ірини в соціальній мережі, ніж сто­рінку Дмитра?

Короткий запис

Сторінку І. — 326 г

Сторінку Д.  318 г.

На скільки г. більше  ?

Розв’язання

326 – 318 = 8 (г.)

Відповідь: на 8 гостей більше відвідало сторінку Ірини в соціальній мережі, ніж Дмитра.

 

Завдання 8

279 + 1 – 40 = 240

458 + 1 – 400 = 59

566 – 1 + 6 = 571

688 + 1 – 0 = 689

970 – 1 – 9 = 960

76 – 76 + 300 = 300

Завдання 9

У літньому таборі Данило познайомився зі 126-ма одно­літками, а в Зої з'явилося на 20 нових знайомих більше, ніж у Данила. Скільки нових знайомих з'явилось у Зої в літньому таборі?

Короткий запис

У Данила  126 зн.

У Зої  ?, на  20 зн. більше

Розв’язання

126 + 20 = 146 (зн.)

Відповідь: у Зої з'явилось 146 нових знайомих в літньому таборі.

 

§ 2 Завдання 10

Складіть усі можливі числа, використовуючи цифри 6, 9, 1.

691, 619, 961, 916, 169, 196

В порядку зростання: 169 196 619 691 916 961

 

Завдання 11 Розрядні доданки 

91 = 90 + 1

290 = 200 + 90

632 = 600 + 30 + 2

710 = 700 + 10

311 = 300 + 10 + 1

444 = 400 + 40 + 4

 

Завдання 12

Склади всі можливі рівності на додавання та віднімання, використовуючи подані числа.

800 + 1 = 801

801 + 1 = 802

800 + 801 = 1601

800 – 1 = 799

801 – 1 = 800

801 – 800 = 1

500 + 74 = 574

574 + 74 = 648

500 + 574 = 1074

500 – 1 = 499

574 – 1 = 573

574 – 500 = 74

1 + 1000 = 1001

1 + 999 = 1000

1000 + 999 = 1999

1000 – 1 = 999

999 – 1 = 998

1000 – 999 = 1

Завдання 13 Кругові вирази.

607 + 1 = 608

608 – 8 = 600

600 + 100 = 700

700 – 1 = 699

699 – 90 = 609

609 + 80 = 689

689 – 1 = 688

688 – 81 = 607

 

Завдання 14

Прямий кут, гострий кут, тупий кут

 

Завдання 15

1, 3, 4 – прямі кути.

2 – гострий кут

5 – тупий кут

 

Завдання 16

У квадрата і прямокутника прямі кути.

У паралелограма немає жодного прямого кута.

 

Завдання 17

В Україні мешкають 360 видів птахів, з яких 310 мігрують або живуть далеко від людського житла. Скільки видів птахів постійно живуть поряд із людськими оселями?

Короткий запис

Разом — 360 пт.

Мігрують  310 пт.

Не мігрують  ?

Розв’язання

360 – 310 = 50 (пт.)

Відповідь: 50 видів птахів постійно живуть поряд із людськими оселями.

 

Завдання 18

300 – 1 + 101 = 400  

755 – 55 + 24 = 724

457 – 1 – 56 = 400

199 + 1 – 200 = 0

308 + 11 – 0 = 319  

866 – 1 – 1 = 864

Завдання 19

В автосалоні було 136 автомобілів. За день продали 6 автомобілів, потім доставили до автосалону 20 нових автомобілів. Скільки автомобілів було в автосалоні на­прикінці дня?

Короткий запис

Було — 136 м.

Продали  6 м.

Доставили  20 м.

Стало  ?

Розв’язання

136 – 6 = 130 (авт.) – залишилося після продажу

130 + 20 = 150 (авт.)

Відповідь: 150 автомобілів було в автосалоні на­прикінці дня.

 

§ 3 Завдання 20

1 - паралелограм

2 - трапеція

3 - квадрат

4 - шестикутник

5 - прямокутник

6 - п'ятикутник

Групи.

Чотирикутники: 1, 2, 3, 5

Багатокутники: 4, 6

Фігури, які мають прямі кути: 3, 5

 

Завдання 21 «Магічні» квадрати

200

450

100

150

250

350

400

50

300

180

30

240

210

150

90

60

270

120

Завдання 22

Якщо а = 130, тоді 375 + а = 375 + 130 = 505

Якщо а = 37, тоді 375 + а = 375 + 37 = 412

Якщо b = 360, тоді b – 170 = 360 – 170 = 190

Якщо b = 655, тоді b – 170 = 655 – 170 = 485

 

Завдання 23 Визнач значення змінних, при яких  нерівності будуть істинними:

450 + a < 453, при а = 0, 1, 2

157 – b > 154, при b = 0, 1, 2

с + 975 < 977, при с = 0, 1

 

Завдання 24

Склади й розв'яжи задачу за схемою. На склад привезли 820 кілограмів овочів. Скільки було кілограмів помідорів, якщо огірків було 340 кілограмів.

Розв’язання

820 – 340 = 480 (кг)

Відповідь: було 480 кілограмів помідорів.

 

Завдання 25

У садівництві виростили 48 саджанців червоних троянд, а білих на b саджанців менше. Усі саджанці порівну від­правили у 2 магазини квітів. Скільки саджанців троянд отримав кожний магазин? Склади вираз зі змінною та знайди його значення, якщо ця змінна дорівнює 16.

Короткий запис

Червоних троянд  48 с.

Білих троянд  ?, на b с. менше

Розклали  ?, порівно

Розв’язання

1) 48 – b (кв.) – білих троянд

2) 48 + (48 – b) – всіх троянд

3) (48 + (48 – b)) : 2 – отримав кожний магазин

Якщо b =16, тоді (48 + (48 – b)) : 2 = (48 + (48 – 16)) : 2 = (48 + 32) : 2 = 80 : 2 = 40

Відповідь: кожен магазин отримав 40 саджанців троянд.

 

Завдання 26

Якщо k = 420, тоді 896 – k = 896 – 420 = 476

Якщо k = 538, тоді 896 – k = 896 – 538 = 358

Якщо k = 279, тоді 896 – k = 896 – 279 = 617

 

Завдання 27

На лісовій ділянці росло 80 сосен, а ялин у d разів менше. На скільки більше сосен росло на цій лісовій ділянці, ніж ялин. Склади вираз зі змінною та знайди його значення, якщо ця змінна дорівнює 4.

Короткий запис

Сосни  80 д.

Ялини  ?, у d разів менше

На скільки більше сосен  ?

Розв’язання

1) 80 : d (д.) – ялин росло

2) 80 – (80 : d) – на стільки більше сосен, ніж ялин

Якщо k = 4, тоді 80 – (80 : d)= 80 – (80 : 4) = 80 – 20 = 60

Відповідь: на 60 сосен більше росло на цій лісовій ділянці, ніж ялин.

Інші завдання дивись тут...