Інші завдання дивись тут...

§ 85 Завдання 130 
Назвіть три послідовні натуральні числа, найменшим з яких є найбільше чотирицифрове число. 9999, 1000, 1001
До трицифрового числа ліворуч дописали цифру 5. На скільки збільшилося це число? На 5000
У числі 3325 праворуч дописали цифру 0. У скільки разів збільшилося це число? 
У 10 разів

 

Завдання 131
+10575
  23367
    4715
  38657

 

Завдання 132
+21635
  32574
    5436
  59645
+567190
   14348
     4102
  585640
+573134
  224815
     3456
  801405
+150673
   37284
  230016
  417973
+357314
  141308
    22306
  520928
43643
   62316
  201112
  307071
Завдання 133
1) На елеваторі було 2703 ц пшениці та 1675 ц жита. Досипали ще 1357 ц пшениці. Скільки центнерів зерна стало на елеваторі?
Розв'язання
+ 2703
   1675
   1357
   5735 (ц) 
Відповідь: на елеваторі стало 5735 центнерів зерна.
2) До магазину квітів привезли 1239 червоних гвоздик, 1190 рожевих гвоздик і 961 білу гвоздику. Скільки всього гвоздик привезли до магазину квітів?
Розв'язання
+ 1239
   1190
     961
   3390 (кв.) 
Відповідь: до магазину привезли 3390 гвоздик.

 

Завдання 134
Склади й розв’яжи задачу за коротким записом умови.
Короткий запис
р. Південний Буг — 806 км
р. Дністер — ?, на 556 км довша, ніж р. Південний Буг
р. Дніпро — ?, на 839 км довша, ніж р. Дністер
Розв'язання
1) + 806
      556
     1362 (км) – р. Дністер

2)  + 1362

         839

        2201 (км)

Відповідь: р. Дністер має довжину 1362 км, а р. Дніпро  2201 км.

Завдання 135
Підводний човен на глибині рухається на 8 км/год повільніше, ніж по поверхні води. За 4 год човен пройшов по поверхні води відстань 128 км. Яку відстань пройде човен за 3 год на глибині?
Розв'язання
1) 128 : 4 = 32 (км/год) – по поверхні
2) 32  8 = 24 (км/год) – на глибині
3) 24 • 3 = 72 (км)
Відповідь: човен пройде на глибині 72 кілометрів.

 

Завдання 136
Кожне із чотирьох коліс автомобіля проїхало 278 км. Скільки кілометрів проїхав автомобіль? 278 км.

 

+ 34567
    2654
  27156
  64377
+ 678192
    45418
    24515
   748125

Завдання 138

За перший день зі складу продали 1820 м тканини, за другий — 938 м, а за третій — 1234 м. Скільки метрів тканини продали зі складу за 3 дні?

Розв'язання

+ 1820

    938

   1234

   3992 (м)

Відповідь: зі складу продали 3992 метри тканини.

 

§ 86 Завдання 139 Порядок дій
• • 40 : 8 : 2  50  2 = 48
48 – 5 = 43 (в.) – видів дельфінів мешкає в морях і океанах.

 

Завдання 140
+37809
  54211
  92020
_813423
    6217
 807206
+107518
   15274
  122792
_71916
   6424
 65492
+463205
   19386
 482591
_519300
   28531
  490769
Завдання 141
(57400 – 3195) + 176814 = 231019 
_57400
   3195
  54205
54205
 176814
 231019
43407 + 234018 – 28876 = 248549
43407
 234018
 277425
_277425
   28876
 248549
Завдання 142
За схематичним рисунком і числовими даними склади й розв’яжи задачуЗі Львова і Маріуполя, відстань між якими 1199 км, одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі. Яка буде відстань між ними, якщо перший автомобіль проїхав 458 км, а другий — 386 км?
Розв'язання
1) + 458
      386
      844 (км) – проїхали разом

2)  _ 1199

        844

        355 (км)

Відповідь: між двома автомобілями буде 355 кілометрів.

Завдання 143
Сума трьох доданків дорівнює 24509. Сума першого та другого доданків — 14707, другого та третього — 15800. Знайди кожний доданок.
Розв'язання
1) _ 24509
      14707
       9802 – третій доданок
2) _ 15800
       9802
       5998 – другий доданок

3)  _ 14707

        5998

        8709 – перший доданок

Відповідь: перший доданок 8709, другий доданок 5998, третій доданок 9802

Завдання 144
Ворона летіла 3 год зі швидкістю 50 км/год, а шпак таку саму відстань пролетів за 2 год. З якою швидкістю летів шпак?

Розв'язання

1) 50  3 = 150 (км) – пролетіла ворона

2) 150 : 2 = 75 (км/год)

Відповідь: шпак летів зі швидкістю 75 км/год.

 

Завдання 145
Периметр прямокутника дорівнює 30 см, а його ширина — 4 см. Знайди довжину прямокутника. Накресли цей прямокутник.
Розв'язання
30 : 2 – 4 = 11 (см)
Відповідь: довжина прямокутника 11 см.
Завдання 146
542670 – (18341 + 207319) = 317010 
+18341
207319
225660
_542670
 225660
 317010
560784 – 92456 + 10749 = 479077 
_560784
   92456
 468328
+468328
   10749
  479077
Завдання 147
Периметр прямокутника дорівнює 28 см, а його ширина — 3 см. Знайди довжину прямокутника. Накресли цей прямокутник.
Розв'язання
28 : 2 – 3 = 11 (см)
Відповідь: довжина прямокутника 11 см.

 

§ 87 Завдання 148
Запишіть п’ять чисел, які менші від числа 352140:
352139, 352138, 352137, 352136, 352135

 

Завдання 149
2346 + 815 + 394 = 3555 
+2346
   815
   394
  3555
788 + 4509 + 36 = 5333 
788
  4509
     36
  5333
Завдання 150
_48660
   3267
  45393
неправильно
_44873
  37177
   7696
неправильно
_958900
   52521
  906379
правильно
Завдання 151  Рівняння
х – 12315 = 23244 + 4416
х – 12315 = 27660
х = 27660 + 12315 
х = 39975
+23244
   4416
  27660
  
+27660
  12315
  39975
у – 307129 = 11940 + 9048
у – 307129 = 20988
у = 20988 + 307129
у = 328117
+11940
   9048
  20988
20988
  307129
  328117
Завдання 152
Якщо а = 6734, тоді (2740 + 1298) + а = (2740 + 1298) + 6734 = 10772
Якщо а = 973, тоді (2740 + 1298) + а = (2740 + 1298) + 973 = 5011
+ 2740
   1298
   6734
 10772
+ 2740
   1298
    973
   5011
Завдання 153
Після того, як із кепмінгу виїхали 1246 туристів, там залишилося 349 дітей та 856 дорослих туристів. Скільки туристів було в кемпінгу спочатку?

Розв'язання

+ 1246

    349

    856

   2451 (м)

Відповідь: у кемпінгу спочатку було 2451 турист.

 

Завдання 154
Щоб зварити 1 кг м’яса, потрібно 1 год. За який час звариться пів кілограма м’яса?
За 1 год

 

Завдання 155
1) +7184
     5609
    36251
    49044
2) Обчисли й виконай перевірку.
+234806
   76136
 310942
+59284
   8507
  67791
Перевірка:
_310942
   76136
 234806
_67791
   8507
 59284
Завдання 156
Першого дня туристи проїхали 1060 км, а другого — на 140 км більше. Яку відстань подолали туристи за 2 дні?
Короткий запис
 1060 км
II  ?, на 140 км більше
Відстань за I, II  ?
Розв'язання
1) + 1060
        140
      1200 (км) – другого дня
2) + 1060
       1200
       2260 (км)

Відповідь: за два дні туристи пройшли 2260 кілометрів.