Інші завдання дивись тут...

ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ

Завдання 39. У хорі Будинку творчості 85 дітей, у гуртку з моделювання на 39 дітей менше, ніж у хорі, а в танцювальних колективах на 19 дітей більше, ніж у хорі й гуртку з моделювання разом. Скільки дітей займаються в танцювальних колективах?

Хор – 85 дітей

Моделювання – ?, на 39 дітей менше, ніж у хорі

Всього у хорі та моделюванні – ? дітей

Танцювання – ?, на 19 дітей більше, ніж разом у хорі та малюванні

Всього – ? дітей

Розв'язання

1) 85 – 39 = 46 (д.) – дітей у гуртку з моделювання.

2) 85 + 46 = 131 (д.) – дітей разом у хорі та гуртку з моделювання.

3) 131 + 19 = 150 (д.) – дітей в танцювальних колективах.

Відповідь: 150 дітей займаються в танцювальних колективах.

 

Завдання 40. Виконайте письмове додавання і письмове віднімання

+ 628

   302

   930

+ 487

   218

   705

+ 378

   354

   732

_ 530

  217

  313

_ 532

  117

  415

_ 532

  257

  275

 

Завдання 41. Додавання і віднімання

406 + 194 + 270 = 600 + 270 = 870

208 + 292 + 310 = 500 + 310 = 810

 

(87 + 165) – 145 = 87 + (165 – 145) = 87 + 20 = 107

(348 + 75) – 264 = 423  264 = 159 

 

714 – (154 + 310) = 714 – 464 = 714 – 414 – 50 = 300 – 50 = 250

809 – (420 + 115) = 809 – 535 = 809 – 509 – 26 = 300 – 26 = 274

  

Завдання 42. Коли в магазині продали 178 телевізорів, то їх залишилося на 15 більше, ніж продали. Скільки телевізорів було в мага­зині спочатку?

Було – ? телевізорів

Продали – 178 телевізорів

Залишилося – ?, на 15 телевізорів більше, ніж продали

Розв'язання.

1) 178 + 15 = 193 (т.) – телевізорів залишилося.

2) 178 + 193 = 371 (т.) – телевізорів було в мага­зині спочатку.

Відповідь: 371 телевізорів було в мага­зині спочатку.  

 

Завдання 43.

а) Суму чисел 123 і 456 збільш на 78

(123 + 456) + 78 = 657

+123

  456

  579

+579

   78

  657

б) Суму чисел 234 з 576 зменш на 89

(234 + 576) – 89 = 721

+234

  576

  810

_810

   89

  721

в) Різницю чисел 987 і 654 збільш на 321

(987 – 654) + 321 = 654

_987

 654

 333

+333

  321

  654

г) Різницю чисел 876 і 543 зменш на 21

(876 – 543) – 21 = 312

_876

  543

  333

_333

   21

 312

 

Завдання 44. 325 + 185 = 325 + (75 + 110) = (325 + 75) + 110 = 400 + 110 = 510

 

Завдання 45.

380 + 269 + 120  = (380 + 120) + 269 = 500 + 269 = 769

160 + 187 – 60 = (160 – 60) + 187 = 100 + 187 = 287

434 – 70 – 34 = (434 – 34) – 70 = 400 – 70 = 330

 

Завдання 46.

Якщо а = 20, b = 4, тоді а + b = 20 + 4 = 24

Якщо а = 20, b = 4, тоді а – b = 20 – 4 = 16

Якщо а = 20, b = 4, тоді а • b = 20 • 4 = 80

Якщо а = 20, b = 4, тоді а : b = 20 : 4 = 5

 

Завдання 47. У перших класах 87 учнів, у других - 84, у третіх - 72. Учні четвертих класів становлять 1/3 усіх учнів 1-3 класів. Скільки учнів у 4-А класі, якщо в школі є 4-А, 4-Б і 4-В класи і учнів у них порівну?

Розв'язання.

1) 87 + 84 + 72 = 243 (уч.) – учнів у 1-3 класах.

2) 243 : 3 = (240 + 3) : 3 = 81 (уч.) – учнів у всіх 4-х класах.

3) 81 : 3 = (60 + 21) : 3 = 27 (уч.) – учнів у 4-А класі.

Відповідь: 27 учнів у 4-А класі.

 

Завдання 48. Де і який знак арифметичної дії потрібно поставити в рівності 1 1 1 1 1 = 100, щоб вона була істинною?

111 – 11 = 100

Інші завдання дивись тут...