Інші завдання дивись тут...

Завдання 483

На виконання математичних завдань Інна витрачає щодня, включаючи вихідні, по 45 хв. Скільки часу витрачає дівчина на заняття математикою протягом 2 тижнів? Склади таку задачу про себе і розв’яжи її.

Розв'язання

2 тижні = 14 днів

45 • 14 = 630 (хв.) = 10 год 30 хв

Відповідь: дівчина на заняття математикою витрачає 10 год 30 хв протягом 2 тижнів.

Склади таку задачу про себе і розв’яжи її. На виконання математичних завдань я витрачаю щодня, включаючи вихідні, по 55 хв. Скільки часу я витрачаю на заняття математикою протягом тижня? 

Розв'язання

1 тиждень = 7 днів

55 • 7 = 385 (хв.) = 6 год 25 хв

Відповідь: на заняття математикою я витрачаю 6 год 25 хв щотижня.

 

Завдання 484 Письмове множення

17  100 = 1700

30300  100 = 3030000

х 35

    9

 315

х 280

     35

 1400

 84   

 9800

х 89

   11

   89

  89 

  979

х 2136

     89

 19224 

17088 

190104

х 204

    47

 1428

 816 

 9588

х 14570

       47

 101990

 58280 

 684790

Завдання 485 Виконай перетворення іменованих чисел.

5 хв = 5 • 60 с = 300 с

4 год = 4 • 60 хв = 240 хв

3 год = 3 • 60 • 60 с = 10800 с

 

13 хв 13 с = 13 • 60 с + 13 с = 780 с + 13 с = 793 с

5 діб = 5 • 24 год = 120 год

30 діб 5 год = 30 • 24 год + 5 год = 720 год + 5 год = 725 год

 

2 хв 30 с = 2 • 60 с + 30 с = 120 с + 30 с = 150 с

17 год 17 хв = 17 • 60 хв + 17 хв = 1020 хв + 17 хв = 1037 хв

25 год 40 с = 25 • 60 • 60 с + 40 с = 90000 с + 40 с = 90040 с

 

Завдання 486 Кількість цифр у частці

У частці чисел 3848 : 37 маємо 3 цифри

У частці чисел 3848 : 104 маємо 2 цифри

У частці чисел 1716 : 44 маємо 2 цифри

У частці чисел 1716 : 132 маємо 2 цифри

_З848 | 37 

  37     104

 _148

   148

      0

_3848 | 104 

 312      37

 _728

   728

      0

_1716 | 44 

 132     39

 _396

   396

      0

_1716 | 132

  132     13

  _396

    396

       0

Завдання 487

(270 + 130) • 4 = 400 • 4 = 1600

(270 – 130) • 4 = 140 • 4 = (100 + 40) • 4 = 400 + 160 = 560

(485 + 315) : 5 = (500 + 300) : 5 = 100 + 60 = 160

(485 – 315) : 5 = 170 : 5 = (150 + 20) : 5 = 30 + 4 = 34

25 • 8 • 4 • 3 = (25 • 4) • (8 • 3) = 100 • 24 = 2400

17 • 250 • 2 • 2 = 17 • (250 • 4) = 17 • 1000 = 17000

4800 : (8 : 2) = 4800 : 8 • 2 = 600 • 2 = 1200

9600 : (3 • 100) = 9600 : 100 : 3 = 96 : 3 = 32

 

Завдання 488

Для всіх 28 дітей класу купили квитки в театр і цирк. Ціна одного квитка в театр 50 грн, а в цирк — на 12 грн менша. Яка вартість усіх квитків?

Короткий запис

У театр  ?, 28 кв. по 50 грн

У цирк  ?, 28 кв. по ? грн, на 12 грн менше кожний

Усіх квитків  ?

Розв'язання

1) 50 – 12 = 38 (грн) – ціна квитка в цирк

2) 50 + 38 = 88 (грн) – вартість квитків для одного учня

3) х 88

      28

    704

   176 

   2464 (грн) – вартість усіх квитків

Відповідь: вартість усіх квитків 2464 гривень.

Завдання 489 Виміряй сторони прямокутників. Обчисли їх площі і периметри.

 

Завдання 490

За 42 квитки в цирк заплатили 1260 грн. Скільки квитків у театр можна купити за такі гроші, якщо ціна квитка в театр на 15 грн більша?

 

Ціна

Кількість квитків

Вартість

Цирк

? грн

42

1260 грн

 Театр 

?, на 15 грн більша

?

1260 грн

Розв'язання

1) _1260 | 42 

     126     30 (грн) – ціна квитка в цирк

        0

2) 30 + 15 = 45 (грн) – ціна квитка в театр

3) _1260 | 45 

      90     28 (кв.) – ціна квитка в цирк

     _360

       360

          0

Відповідь: у театр можна купити 28 квитків.

Завдання 491 Рівняння

210 + х = 63 • 18

210 + х = 1134

х = 1134 – 210

х = 924

210 + 924 = 1134

63 • 18 = 1134

1134 = 1134

49 • х = 17640 : 15

49 • х = 1176

х = 1176 : 49

х = 24

49 • 24 = 1176

17640 : 15 = 1176

1176 = 1176

_1134

   210

   924

_1176 | 49 

   98     24

  _196

    196

       0

у – 169 = 11118 : 51

у – 169 = 218

у = 218 + 169

у = 387

387 – 169 = 218

11118 : 51 = 218

218 = 218

у : 43 = 3280 : 40

у : 43 = 82

у = 82 • 43

у = 3526

3526 : 43 = 82

3280 : 40 = 82

82 = 82

+ 218

   169

   387

х 82

  43

 246

328 

3526

Завдання 492

Виклади з танів танграму фігури.

Інші завдання дивись тут...