Інші завдання дивись тут...

Завдання 412 Ділення з остачею

14 : 2 = 7

15 : 2=7 (ост. 1)

18 : 3 = 6

20 : 3= 6 (ост.2)

1400 : 20 = 70

1500 : 200 = 7 (ост. 100)

18000 : 300 = 60

20000 : 3000= 6 (ост. 2000)

238 : 70 = 3 (ост. 28)

415 : 80 = 5 (ост. 15)

2450 : 300 = 8 (ост. 50)

42000 : 8000= 5 (ост. 2000)

х 13

    50

  650

х 153

      6

  918

х 204

      7

 1428

х 39

   93

  117

 351 

 3627

Завдання 413

За планом знайди площу землі, відведену під сад. Яку площу займають городні культури (картопля, буряк, морква, капуста, помідори, огірки, цибуля, часник тощо)?

Розв'язання

1) (99 – 39) • (60 – 48) = 60 • 12 = 720 (м2– площа першого куска землі для саду

2) 12 • 60 = 720 (м2– площа другого куска землі для саду

3) 720 + 720 = 1440 (м2) – площа землі, відведена для саду.

4) 99 • 60 – 720 = 5220 (м2– площа землі, відведена для городу

Відповідь: відведено для городніх культур 5220 м2, а для саду 1440 м2.

 

Завдання 414 Дії з іменованими числами

1) 35 см • 5 = (30 см + 5 см) • 5 = 150 см + 25 см = 175 см

35 м • 5 = 175 м

25 коп. • 8 = (20 коп. + 5 коп.) • 8 = 160 коп. + 40 коп. = 200 коп.

25 грн • 80 = 2000 грн

48 дм • 150 = (40 дм + 8 дм) • 150 = 6000 дм + 1200 дм = 7200 дм 

74 см • 30 = (70 см + 4 см) • 30 = 2100 см + 120 см = 2220 см

24 кг • 15 = (20 кг + 4 кг) • 15 = 300 кг + 60 кг = 360 кг

30 т • 50 = 1500 т

2) 54 л : 9 = 6 л

54 м : 90 = 5400 см : 90 = 60 см

72 ц : 8 = 9 ц

72 кг : 80 = 72000 г : 80 = 900 г

 

Завдання 415

Із двох військових баз, відстань між якими 130 км, одночасно назустріч одна одній вийшли колона танків і колона автозаправників. Швидкість колони танків — 30 км/год, а швидкість колони автозаправників на 5 км/год більша. На скільки кілометрів зближувалися колони за 1 год? Через скільки годин колони зустрінуться? За схемами і запитаннями розв’яжи задачу.

Розв'язання

1) Яка швидкість колони автозаправників?

30 + 5 = 35 (км/год)

2) На скільки кілометрів зближаються колони за 1 годину?

30 + 35 = 65 (км)

3) Скільки разів відстань зближення за 1 год поміститься в загальній відстані?

130 : 65 = 2 (год)

Відповідь: за годину колони зближаються на 65 км, колони зустрінуться через 2 год.

 

Завдання 416

1) 7300 – 2805 < 4595  (істина, 4495 < 4595)

    82 • 15 < 15 • 81      (хибна, 82 • 15 > 81 • 15)

    27310 + 13690 > 39999      (істина, 41000 > 39999)

    3500 : 50 > 41400 : 600     (істина, 70 > 69)

2) Добери таке значення х, щоб нерівність була правильною

5374 – х > 5370,

якщо х = 0, 1, 2, 3

81 • х < 1620,

якщо х = 0, 1, 2, …, 19

15 • х < 60,

якщо х = 0, 1, 2, 3

Завдання 417

х 374

      7

 2618

х  374

     73

  1122

2618 

27302

х 3502

     29

 31518

 7004 

101558

х 374

      70

 26180

х  370

     73

  1110

2590 

27910

х 35

 105

 175

35   

3675

_1470 | 70

 140     21

   _70

     70

       0

_2380 | 70

 210     34

 _280

   280

      0

_38700 | 900

 3600      43

 _2700

   2700

        0

Завдання 418

З міста Богданівки одночасно в протилежних напрямках виїхали автобус і маршрутне таксі. Швидкість автобуса 55 км/год, а швидкість таксі на 15 км/год більша. На скільки кілометрів віддалятимуться автобус і маршрутне таксі одне від одного кожної години? Чому  дорівнюватиме відстань між ними через 2 год руху? Через 5 год руху?

  Швидкість

Час

Відстань

Автобус

55 км/год

?

Однакова

 

Таксі

?, на 15 км/год більша

4 год

Розв'язання

1) 55 + 15 = 70 (км/год) – швидкість таксі.

2) 55 + 70 = 125 (км) – відстань між ними за 1 год.

3) 125 • 2 = 250 (км) – відстань між ними через 2 год руху.

4) 125 • 5 = 625 (км) – відстань між ними через 5 год руху.

Відповідь: автобус і автомобіль віддалятимуться за 1 год на 125 км, за 2 год на 250 км, за 5 год на 625 км.

 

Завдання 419

Прочитай нерівності: 14 < x, x < 20. Добери і запиши по 5 розв’язків кожної нерівності. Чи є серед цих розв’язків такі, які задовольняють першу і другу нерівності? Спробуй знайти 5 таких чисел, які будуть одночасно розв’язками двох нерівностей.

14 < х, якщо х = 15, 16, 17, 18, 19

х < 20, якщо х = 0, 1 , 2, … , 19

14 < х і х < 20, якщо х = 15, 16, 17, 18, 19

 

Завдання 420 

Досліди, чому результати однакові. Склади подібні завдання.

(43 • 2 + 64) : 2 – 43 = 32
(57 • 2 + 64) : 2 – 57 = 32
(123 • 2 + 64) : 2 – 123 = 32
(63  2 + 64) : 2  63 = 32
(74  2 + 64) : 2  74 = 32
(90  2 + 64) : 2  90 = 32
Інші завдання дивись тут...

  • андрій
    спс приложениє клас
    2 квітня 2024 14:33