Інші завдання дивись тут...

ПЕРЕВІР СЕБЕ

Завдання 236.

а) Як зміниться сума двох чисел, якщо перший доданок збільшити на З0, а другий зменшити на 20?

Розв’язання.

1 спосіб.

Збільшимо перший доданок на 30, то сума збільшиться на 30. Зменшимо другий доданок на 20, тоді сума зменшиться на 20. Отже, сума збільшиться на 10 (30 – 20 = 10)

2 спосіб.

Нехай а + с – початкова сума, тоді нова сума

(а + 30) + (с – 20) = (а + с) + 30 – 20 = (а + с) + 10

 

б) Як зміниться різниця, якщо зменшуване і від'ємник збільшити на 100?

1 спосіб.

Збільшимо зменшуване на 100, різниця збільшиться на 100. Збільшимо від’ємник на 100, різниця зменшиться на 100. Отже, різниця не зміниться (100 – 100 = 0)

2 спосіб.

Нехай а – с – початкова різниця, тоді нова різниця

(а + 100) – (с + 100) = а + 100 – с – 100 = (а – с) + 100 – 100 = а – с

 

в) Як зміниться добуток двох чисел, якщо перший множ­ник збільшити в 3 рази, а другий зменшити в 3 рази?

1 спосіб.

Збільшимо перший множник у 3 рази, добуток збільшиться у 3 рази, Зменшимо другий множник у 3 рази, добуток зменшиться в 3 рази. Отже, добуток не зміниться (3 : 3 = 1).

2 спосіб.

Нехай а • с – початковий добуток, тоді новий добуток

а • 3 • с : 3 = а • с • 3 : 3 = а • с

 

г) Як зміниться частка, якщо ділене і дільник зменшити в 10 разів?

1 спосіб.

Зменшимо ділене у 10 разів, тоді зменшиться частка в 10 разів. Зменшимо дільник у 10 разів, тоді частка збільшиться в 10 разів. Отже, частка не зміниться (10 : 10 = 1)

2 спосіб.

Нехай а : с – початкова частка, тоді нова частка

(а : 10) : (с : 10) = а : с

 

Завдання 237.

8 : 3 = 2 (ост. 2) , бо 3 • 2 + 2 = 8

13 : 4 = 3 (ост. 1), бо 4 • 3 + 1 = 13

57 : 8 = 7 (ост. 1), бо 8 • 7 + 1 = 57

69 : 9 = 7 (ост. 6), бо 9 • 7 + 6 = 69

75 : 7 = 10 (ост. 5), бо 7 • 10 + 5 = 75

89 : 4 = 22 (ост. 1), бо 4 • 22 + 1 = 89

32 : 5 = 15 (ост. 2), бо 5 • 15 + 2 = 32

32 : 6 = 5 (ост. 2), бо 6 • 5 + 2 = 32

 

Завдання 238.

_915 | 3   

 9     305

 _15

  15

   0

_604 | 2      

 6     302

    4

    4

    0

_840 | 4     

 8     210

 _4

  4

  0

Перевірка:

х 305

       3

   915

Перевірка:

х 302

       2

   604

Перевірка:

х 210

    4

   840

 

Завдання 239.

_834 |  3 

 6     278

_23

 21

 _24

  24

    0

_312 | 3 

 3     104

 _12

  12

    0

_312 | 6    

 30    52

 _12

  12
   0

_248 | 8  

 24    31

   _8

    8

    0

 

Завдання 240. Дії з величинами

8 м 7 см – 5 м 9 см = 2 м 98 см

1 спосіб.

807 см – 509 см = 298 см = 2 м 98 см

2 спосіб.

_8 м 07 см

 5 м 09 см

 2 м 98 см

 

7 дм 8 см + 6 м 9 см = 6 м 8 дм 7 см

1 спосіб.

78 см + 609 см = 687 см = 6 м 8 дм 7 см

2 спосіб.

+ 0 м 7 дм 8 см

   6 м 0 дм 9 см

   6 м 8 дм 7 см

 

21 дм • 7 = 147 дм = 14 м 7 дм

 

508 кг : 4 = 127 кг

 

21 дм : 7 = 3 дм

 

308 кг • 3 = 924 кг

 

Завдання 241. Накресли прямокутник ABCD, довжина якого 8 см, а ширина 2 см. Поділи його на 8 рівних частин. Зафарбуй окремо 1/2; 1/4; 1/8 його частини різними кольорами. Яка частина залишилась не зафарбованою.

Розв’язання.

8 : 2 = 4 (клітинки)

8 : 4 = 2 (клітинки)

8 : 8 = 1 (клітинка)

 

Завдання 242. До школи Миколка робить 1 000 кроків, а повертаючись зі школи – на 1/4 кроків менше. Скільки кроків робить Микол­ка, поспішаючи додому?

Розв’язання.

1) 1000 : 4 = (800 + 200) : 4 = 250 (кр.) – на стільки менше кроків робить Миколка, поспішаючи додому.

2) 1000 – 250 = 750 (кр.) – кроків робить Миколка, поспішаючи додому.

Відповідь: 750 кроків робить Миколка, поспішаючи додому.

 

Завдання 243*.

Відомо, що 400 : 2 = 200. Обчисли усно 398 : 2, 396 : 2.

Розв’язання.

398 : 2 = (400 – 2) : 2 = 400 : 2 – 2 : 2 = 200 – 1 = 199

396 : 2 = (400 – 4) : 2 = 400 : 2 – 4 : 2 = 200  - 2 = 198

 

Відомо, що 500 : 5 = 100. Обчисли 505 : 5; 510 : 5; 515 : 5.

505 : 5 = (500 + 5) : 5 = 500 : 5 + 5 : 5 = 100 + 1 = 101

510 : 5 = (500 + 10) : 5 = 500 : 5 + 10 : 5 = 100 + 2 = 102

515 : 5 = (500 + 15) : 5 = 500 : 5 + 15 : 5 = 100 + 3 = 103

 

Завдання 244. Скільки на малюнку трикутників? Чотирикутників? Назви і покажи гострі, прямі, тупі кути.

Розв’язання.

2 трикутники та 1 чотирикутник.

Гострі кути: АСВ, ВАС, САD, АDС, АСD

Прямі кути: СВА, ВАD

Тупі кути: ВСD

 

Завдання 245.

+ 483

   179

   662

_ 825

  457

  368

х 59

    9

  531

_984 | 8   

 8      123

_18

 16

 _24

  24

   0

 

800 – 102 : 6 • 9 + 353 = 1000

1) 102 : 6 = (60 + 42) : 6 = 17

2) 17 • 9 = (10 + 7) • 9 = 90 + 63 = 153

3) 800 – 153 = 647

4) 647 + 353 = 1000  

 

548 + 78 : 6 – 83 • 4 = 229

1) 78 : 6 = (60 + 18) : 6 = 13

2) 83 • 4 = (80 + 3) • 4 = 320 + 12 = 332

3) 548 + 13 = 548 + 12 + 1 = 561

4) 561 – 332 = 229

 

266 : 7 + 83 • 4 – 370 • 1 = 0

1) 266 : 7 = (210 + 56) : 7 = 38

2) 83 • 4 = (80 + 3) • 4 = 320 + 12 = 332

3) 370 • 1 = 370

4) 38 + 332 = 370

5) 370 – 370 = 0

 

(121 + 215) : 3 – 56 • 2 • 0 = 112

1) 56 • 2 • 0 = 0

2) 121 + 215 = 336

3) 336 : 3 = (300 + 30 + 6) : 3 = 100 + 10 + 2 = 112

 

Завдання 246. У дев'яти однакових пакувальних коробках 108 тарілок. Скільки тарілок у 6 таких коробках?

Розв’язання.

1) 108 : 9 = (90 + 18) : 9 = 12 (т.) – тарілок у 1 коробці.

2) 12 • 6 = (10 + 2) • 6 = 72 (т.) – тарілок у 6 коробках.

Відповідь: 72 тарілок у 6 таких коробках.

 

Завдання 247. Учні 4 класу купили 96 альбомів для малювання, а зошитів у лінійку — на 34 більше. Зошитів у клітинку вони купили в 3 рази більше, ніж зошитів у лінійку. На скільки більше куплено зошитів у клітинку, ніж у лінійку?

Розв’язання.

1) 96 + 34 = 130 (з.) – зошитів у лінійку купили.

2) 130 • 3 = 390 (з.) – зошитів у клітку купили.

3) 390 – 130 = 260 (з.) – на стільки більше куплено зошитів у клітинку, ніж у лінійку.

Відповідь: на 260 зошитів більше купили в клітинку, ніж у лінійку.

 

Завдання 248.

а) Накресли прямий, гострий і тупий кути.

б) Накресли трикутник, який має 3 гострі кути; 1 прямий кут; 1 тупий кут; 

в) Чи можна побудувати трикутник, у якого два прямі кути?

Розв’язання.

в) ні, не можна, бо сума двох прямих кутів уже дорівнює 180º (90º + 90º = 180º)

Інші завдання дивись тут...