Інші завдання дивись тут...

Завдання 518

Прочитай розрядні чотирицифрові та п’ятицифрові числа.

1000 (тисяча), 7000 (сім тисяч), 9000 (дев'ять тисяч), 5000 (п'ять тисяч), 4000 (чотири тисячі), 3000 (три тисячі), 2000 (дві тисячі), 6000 (шість тисяч).

Найменше число 1000. Найбільше число 6000.

10 000 (десять тисяч), 70 000 (сімдесят тисяч), 90 000 (дев'яносто тисяч), 50 000 (п'ятдесят тисяч), 40 000 (сорок тисяч), 30 000 (тридцять тисяч), 20 000 (двадцять тисяч), 60 000 (шістдесят тисяч).

Найменше число 10 000. Найбільше число 60 000.

 

Завдання 519 Порівняй
10 000 > 7000
10 000 < 40 000
30 000 < 50 000
50 000 > 20 000
70 000 > 7000
8000 < 80 000

Завдання 520

Лічимо тисячами від 30 тис. до 50 тис. у прямому порядку:

30 000, 31 000, 32 000, 33 000, 34 000, 35 000, 36 000, 37 000, 38 000, 39 000,

40 000, 41 000, 42 000, 43 000, 44 000, 45 000, 46 000, 47 000, 48 000, 49 000, 50 00

Лічимо тисячами від 30 тис. до 50 тис. у зворотному порядку:

50 000, 49 000, 48 000, 47 000, 46 000, 45 000, 44 000, 43 000, 42 000, 41 000,

40 000, 39 000, 38 000, 37 000, 36 000, 35 000, 34 000, 33 000, 32 000, 31 000, 30 000

 

Завдання 521 Прочитай числа

574 (п'ятсот сімдесят чотири), 3 000 (три тисячі), 20 000 (двадцять тисяч), 23 000 (двадцять три тисячі) 

 

Завдання 522

10 000 (десять тисяч), 15 000 (п'ятнадцять тисяч), 26 000 (двадцять шість тисяч), 32 000 (тридцять дві тисячі), 75 000 (сімдесят п'ять тисяч), 83 000 (вісімдесят три тисячі)

 

Завдання 523
а) 13 тис. = 13 000
   19 тис. = 19 000
   23 тис. = 23 000
   35 тис. = 35 000
   41 тис. = 41 000
   56 тис. = 56 000
   72 тис. = 72 000
   87 тис. = 87 000

   98 тис. = 98 000

б) дев’ять тисяч  це 9 000

   двадцять тисяч  це 20 000

   дев’яносто тисяч  це 90 000

   дві тисячі  це 2000

   сорок тисяч  це 40 000

   шістдесят тисяч  це 60 000

   шість тисяч  це 6000

   чотири тисячі  це 4000

   десять тисяч  це 10 000

Підкреслили чотирицифрові числа однією рискою, решта всі — п’ятицифрові числа.

 

Завдання 524
10 тис. + 20 тис. = 30 тис.
10 000 + 20 000 = 30 000
20 000 + 7000 = 3 000
30 тис. – 20 тис. = 10 тис. 
30 000 – 20 000 = 10 000
10 000 – 7000 = 3 000
20 тис. • 3 = 60 тис.
20 000 • 3 = 60 000
15 000 – 5000 = 10 000

Завдання 525 Рівняння

x + 2000 = 5000
х = 5000 – 2000
х = 3000
x – 1000 = 4000 
х = 4000 + 1000
х = 5000

x : 3 = 2000

х = 2000 • 3

х = 6000

x : 4 = 5000
х = 5000 • 4
х = 20 000

 8 = 8000

х = 8000 : 8

х = 1000

7000 : x = 1000

х = 7000 : 1000

х = 7

Завдання 526

Для дитячого садка купили іграшкові бубни, по 110 грн кожний, і цимбали. Вартість 8 бубнів і вартість 11 цимбалів однакова. Яка ціна іграшкових цимбалів?

Іграшки
Ціна

Кількість

Вартість

Бубни
110 грн

8 шт.

однакова

 

Цимбали

?

11 шт.

Розв'язання

1) 110 • 8 = 880 (грн) – вартість бубнів

2) 880 : 11 = 80 (грн)

Відповідь: ціна іграшкових цимбалів 80 гривень.

 

Завдання 527 Порядок дій

70 000 + 20 000 = 90 000

80 000 + 10 000 = 90 000

60 000 – 20 000 = 40 000

50 000 – 30 000 = 20 000

 

348 – (150 + 210 : 35) + 54 • 2 = 300

1) 210 : 35 = 6

2) 150 + 6 = 156

3) 54 • 2 = 108

4) 348 – 156 = 192

5) 192 + 108 = 300

 

348 – 150 + 210 : 35 + 54 • 2 = 312

1) 210 : 35 = 6

2) 54 • 2 = 108

3) 348 – 150 = 198

4) 198 + 6 = 204

5) 204 + 108 = 312

 

(348 – 150 + 210 : 35 + 54) • 2 = 516

1) 210 : 35 = 6

2) 348 – 150 = 198

3) 198 + 6 = 204

4) 204 + 54 = 258

5) 258 • 2 = 516

 

348 – (150 + 210 : 35 + 54 • 2) = 84

1) 210 : 35 = 6

2) 54 • 2 = 108

3) 150 + 6 = 156

4) 156 + 108 = 264

5) 348 – 264 = 84

  

Завдання 528
Знайди периметр рівнобедреного трикутника, якщо його одна сторона дорівнює 64 мм, а 2 інші сторони довші від неї на 28 мм.
Короткий запис

Перша сторона = 64 мм, дві інші  рівні

Друга і третя сторони  ?, на 28 мм довші, ніж перша

— ?

Розв’язання

1) 64 + 28 = 92 (мм) – довжина другої і третьої сторін окремо

2) 64 + 92 + 92 = 248 (мм) = 24 см 8 мм

Відповідь: периметр трикутника 24 см 8 мм.

Склади і розв’яжи обернені задачі.
Задача 1
Короткий запис

Друга сторона = третій стороні = 92 мм

Перша сторона  ?, на 28 мм коротша, ніж інші

— ?

Розв’язання
1) 92 – 28 = 64 (мм) – довжина третьої сторони
2) 64 + 92 + 92 = 248 (мм) = 24 см 8 мм
Відповідь: 24 см 8 мм – периметр трикутника.

 

Задача 2

P = 24 см 8 мм = 248 мм

Перша сторона = 64 мм, дві інші  рівні

Друга  на ? довша, ніж перша

Розв’язання

1) 248 – 64 = 184 (мм) – сума довжин двох інших рівних сторін

2) 184 : 2 = 92 (мм) – довжина інших сторін окремо

3) 92 – 64 = 28 (мм)

Відповідь: друга сторона довша від першої на 28 мм.

 

Завдання 529
Досліди, скільки є двоцифрових чисел, у яких сума одиниць у розрядах дорівнює 10. А скільки є таких трицифрових чисел?
Дев'ять таких двоцифрових чисел:
19, 28, 37, 56, 55, 64, 73, 82, 91
П'ятдесят чотири таких трицифрових чисел:
109, 118, 127, 136, 145, 154, 163, 172, 181, 190,
208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280,
307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370,
406, 415, 424, 433, 442, 451, 460,
505, 514, 523, 532, 541, 550,
604, 613, 622, 631, 640,
703, 712, 721, 730,
802, 811, 820,
901, 910

Інші завдання дивись тут...