Інші завдання дивись тут...

ОБЧИСЛЕННЯ ЧАСУ

Завдання 784. Вантажна машина подолала 240 км, їдучи зі швидкістю 60 км/год. Скільки часу вантажна машина була в дорозі?

s = 240 км

v = 60 км/год

t – ?

Розв'язання

240 : 60 = 4 (год) – часу вантажна машина була в дорозі.

Відповідь: 4 години вантажна машина була в дорозі.

 

Завдання 785

 

Швидкість (v)

Час (t)

Відстань (s)

Бігун

5 м/с

?

150 м

Вертоліт

280 км/год

?

560 км

Ластівка

1000 м/хв

?

4000 м

1) За який час бігун подолає відстань 150 м, якщо рухатиметься зі швидкістю 5 м/с?

Розв'язання

1) 150 : 5 = 30 (с) – потрібен час.

Відповідь: за 30 секунд бігун подолає відстань.

 

2) За який час вертоліт подолає відстань 560 км, якщо рухатиметься зі швидкістю 280 км/год?

Розв'язання

1) 560 : 280 = 2 (год) – потрібен час.

Відповідь: за 2 години вертоліт подолає відстань.

 

1) За який час ластівка подолає відстань 4000 м, якщо рухатиметься зі швидкістю 1000 м/хв?

Розв'язання

1) 4000 : 1000 = 4 (хв) – потрібен час.

Відповідь: за 4 хв ластівка подолає відстань.

 

Завдання 786.

a) s = 320 км           б) s 100 м            в) 8 = 540 м

    v = 40 км/год          v = 2м/хв             v = 9 м/с

    t — ? год                 t — ? хв.                t — ? с

 

Завдання 787. Колона БТР-ів, рухаючись зі швидкістю 60 км/год, добралась до полігону за 2 год. Наступного дня, рухаючись з тією самою швидкістю, колона повернулася до місця базування іншою дорогою. На цей шлях вона витратила 4 год. Який шлях пройшла колона за 2 дні?

Зміст виразів стосовно задачі.

60 • 2 = 120 (км) – відстань першого дня.

60 • 4 = 240 (км) – відстань другого дня.

4 : 2 = 2 (разів) – у стільки разів менше часу затратила першого дня (у стільки разів більше часу затратила другого дня).

60 • 2 + 60 • 4 = 120 + 240 = 360 (км) – відстань за два дні.

60 • 4 – 60 • 2 = 240 – 120 = 120 (км) – на стільки більшу відстань подолала другого дня, ніж першого (на стільки меншу відстань подолала першого дня, ніж другого).

 

Завдання 788. З двох туристичних баз, відстань між якими 36 км, вийшли одночасно назустріч одна одній дві групи туристів. Турис­ти першої групи йшли зі швидкістю 4 км/год, а другої 5 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?

Розв'язання

1 спосіб

1) 4 + 5 = 9 (км/год) – швидкість зближення.

2) 36 : 9 = 4 (год) – час зустрічі.

2 спосіб.

1) 4 + 5 = 9 (км) – відстань проходять за 1 год.

2) 36 : 9 = 4 (год) – час зустрічі.

Відповідь: через 4 години групи зустрінуться.

 

Завдання 789 Міжміський автобус сполученням Київ – Хмельницький виїхав з Києва об 12 год і прибув до Хмельницького о 4 год дня. З якою швидкістю рухався автобус, якщо відстань між цими містами 320 км?

Розв'язання

1) 12 – 4 = 8 (год) – час в дорозі.

2) 320 : 8 = 40 (км/год) – швидкість автобуса.

Відповідь: 40 км/год була швидкість автобуса.

 

Завдання 790

1 м : 2 = 100 см : 2 = 50 см

3 см : 6 = 30 мм : 6 = 5 мм

4 дм : 8 = 40 см : 8 = 5 см

1 км : 5 = 1000 м : 5 = 200 м

 

Завдання 791. Кількість продукції за одиницю часу називається продуктивність праці: 10 деталей/год

 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Завдання 792

х 7312

         5

 36560

х 4290

       6

 25740

х 348

       7

 2436

х 32

   25

 160

 64  

 800

34 • (5 • 7) = 34 • 35 = 1190

28 • (4 • 8) = 28 • 32 = 896

44 • (5 • 2) = 44 • 10 = 440

23 • (4 • 10) = 23 • 40 = 920

х 32

  27

224

64 

864

х 32

   31

   32

 96 

 992

32 • 30 = 960

20 • 48 = 960

 

 

Завдання 793 У фермерському господарстві 200 га землі засіяно пшеницею, це становить 1/8 всієї землі господарства, відведеної під посіви. Яка площа землі відведена під інші посіви?

Розв'язання

1) Якщо 200 га уже становить 1/8 всієї землі, тоді

200 : 1 • 8 = 1600 (га) – площа усієї землі.

2) 1600 – 200 = 1400 (га) – площа землі, яка відведена під інші посіви.

Відповідь: 1400 га відведено під інші посіви.

 

Завдання 794 Турист за першу годину пройшов 6 км, за другу — 5 км, а за третю 4 км. Яка середня швидкість руху туриста?

Розв'язання

1) 6 + 5 + 4 = 15 (км) — відстань, яку подолав турист за 3 год.

2) 15 : 3 = 5 (км/год) — середня швидкість туриста.

 

Завдання 795 Автомобіль був у дорозі 4 год. За першу годину він проїхав 94 км, за кожну наступну годину він проїжджав на 4 км менше. З якою середньою швидкістю автомобіль долав свій шлях?

Розв'язання

1) 94 – 4 = 90 (км) – відстань за 2 годину.

2) 90 – 4 = 86 (км) – відстань за 3 годину.

3) 86 – 4 = 82 (км) – відстань за 4 годину.

4) 94 + 90 + 86 + 82 = 352 (км) – відстань за чотири години.

5) 352 : 4 = 88 (км/год) – середня швидкість автомобіля.

Відповідь: 88 км/год – середня швидкість, з якою автомобіль долав свій шлях.

 

Завдання 796 Рівняння

З237 • 2 – х = 713 • 4

6474 – х = 2852

х = 6474 – 2852

х = 3622

3237 • 2 – 3622 = 2852

713 • 4 = 2852

2852 = 2852

 

(1000 : 25) : х = 3250 : 325

40 : х = 10

х = 40 : 10

х = 4

(1000 : 25) : 4 = 10

3250 : 325 = 10

 10 = 10

 

Завдання 797. Знайди за планом периметр і площу земельних ділянок. Вирази площу в арах і квадратних метрах. Площа якої ді­лянки більша і на скільки?

Розв'язання

60 + 40 + (60 - 10) + 20 + 10 + (40 - 20) = 200 (м) – периметр першої ділянки.

40 • 2 + (40 – 10) • 2 + (15+15) • 2 + (60 - 30) • 2= 260 (м) – периметр другої ділянки.

(60 • 40) – (20 • 10) = 2400 – 200 = 2200 (м2) = 22 (а) – площа першої ділянки.

(60 • 40) - 2  (30 • 15) = 2400 - 900 = 1500 (м2) = 15 (а) – площа другої ділянки.

22 – 15 = 7 (а) – на стільки більша площа першої ділянки, ніж другої.

 

Завдання 798

20 год • 4 = 80 год

20 год З0 хв : 2 = (20 год + 30 хв) : 2 = 10 год 15 хв

З год 40 хв : 4 = (3 • 60 хв + 40 хв) : 4 = 220 хв : 4 = 55 хв

 

12 км/год • З = 36 км/год

12 км/год : 6 км/год = 2

12 км/год : 2 = 6 км/год

 

Завдання 799 3 якою швидкістю має їхати автобус, щоб подолати шлях від Запоріжжя до Полтави через Дніпра за 5 год? Відомо, що відстань від Запоріжжя до Дніпра 80 км, це на 115 км менше, ніж від Дніпра до Полтави.

Розв'язання

1) 80 + 115 = 195 (км) – відстань від Дніпра до Полтави.

2) 80 + 195 = 275 (км) – відстань від Запоріжжя до Полтави через Дніпро.

3) 275 : 5 = 55 (км/год) – швидкість автобуса.

Відповідь: зі швидкістю 55 км/год має їхати автобус.

 

Завдання 800. Мама старша від сина на 23 роки. Коли мама буде старшою від сина у 2 рази?

Розв'язання

23 • 2 = 46 (р.) – років має бути мамі.

46 – 23 = 23 (р.) – років буде синові.

 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА РОЗРЯДНЕ ЧИСЛО

Завдання 801

а) 286 • 40 = 286 • (4 • 10) = (286 • 4) • 10 = 1144 • 10 = 11440

б) 350 • 400 = 35 • 10 • 4 • 100 = (35 • 4) • (10 • 100) = 140 • 1000 = 140000

 

Завдання 802

х 25

     30

  750

х 24

     40

  960

х 320

     30

   9600

 

Завдання 803

334 • 20 – 4719 = 1961

х 334

       20

  6680

_6680

  4719

  1961

218 • 300 – 53800 = 11600

х 218

        300

    65400

_65400

  53800

  11600

40000 – 39 • 500 = 20500

х 39

     500

  19500

_40000

 19500

 20500

13150 + 250 • 20 = 18150

х 250

     20

   5000

+13150

    5000

  18150

 

Завдання 804.

Задачі на вартість товарів.

Ціна

Кількість

Вартість

300 : 10 = 30 (грн)

10

300 грн

З0 грн

300 : 30 = 10

300 грн

З0 грн

10

30 • 10 = 300 (грн)

Задачі про рух.

Швидкість

Час

Відстань

180 : 3 = 60 (м/хв)

3 хв

180 м

60 м/хв

180 : 60 = 3 (хв)

180 м

60 м/хв

3 хв

60 • 3 = 180 (м)

Задачі про площу.

Довжина

Ширина

Площа

прямокутника

прямокутника

прямокутника

800 : 10 = 80 (м)

10 м

800 м2

80 м

800 : 80 = 10 (м)

800 м2

80 м

10 м

80 • 10 = 800 (м2)

 

Завдання 805. Кількість цифр у частці Не обчислюючи, знайди помилки.

7560 : 9 = 84 (перше неповне ділене на 9 буде 75, залишається ще 2 цифри, разом буде тризначне число в результаті)

3650 : 5 = 75 (перше неповне ділене на 5 буде 36, залишається ще 2 цифри, разом буде тризначне число в результаті)

4010 : 5 = 82 (перше неповне ділене на 5 буде 40, залишається ще 2 цифри, разом буде тризначне число в результаті)

828 : 6 = 138 (перше неповне ділене на 6 буде 8, залишається ще 2 цифри, разом буде тризначне число в результаті)

_7560 | 9  

  72        840

  _36

    36

      0

_3650 | 5  

  35       730

  _15

    15

      0

_4010 | 5  

  40        802 

    _10

      10

        0

_828 | 6   

 6          138

_22

  18

  _48

    48

      0

 

Завдання 806*. Перший квиток на футбол касирка продала за номером 23 064, а останній за номером 24 086. Скільки всього квитків продала касирка?

Розв'язання

1) 24086 – 23064 + 1 = 1023 (кв.) – стільки квитків продала касирка.

Відповідь: 1023 квитків продала касирка.

 

Завдання 807

5957 : 7 – 13 < 7659 : 9 + 13    (838 < 864)

763 • 20 + 50 > 637 • 30 – 3900  (15310 > 15210)

24 • 3 + 118 > 120      (190 > 120)

364 : 7 • 2 = 104         (104 = 104)

_5957 | 7  

 56         851

 _35

   35

      _7

       7

       0

_ 851

    13

  838

_7659 | 9

 72       851

  _45

    45

       _9

         9

         0

+ 851

     13

   864

х 763

       20

 15260

+ 15260

         50

   15310

х 637

       30

  19110

_ 19110

     3900

   15210

х 24

     3

   72

+ 118

     72

   190

_364 | 7  

 35      52

 _14 

   14

     0

х 52

     2

  104

 

Завдання 808 У трьох коробках 60 банок згущеного молока. Скільки ба­нок згущеного молока в п'яти таких коробках? У дев'яти таких коробках?

Розв'язання

1) 60 : 3 = 20 (б.) – банок молока в 1 коробці.

2) 20 • 5 = 100 (б.) – банок молока в 5 таких коробках.

3) 20 • 9 = 180 (б.) – банок молока в 9 таких коробках.

 

Завдання 809. Масштаб карти України: в 1 см=100 км.

• на карті відстань від крайньої північної точки до крайньої південної точки України дорівнює 8 см 5 мм = 85 мм

Реальна відстань від від крайньої північної точки до крайньої південної точки України дорівнює

10 мм – 100 км

85 мм – х км

х = 85 • 100 : 10 = 850 (км)

• на карті відстань від крайньої західної точки до крайньої східної точки України дорівнює 13 см

Реальна відстань від крайньої західної точки до крайньої східної точки України дорівнює

1 см – 100 км

13 см – х км

х = 13 • 100 : 1 = 1300 (км)

Скільки (наближено) потрібно часу, щоб подолати від­стань між крайніми точками з півночі до півдня, від за­ходу до сходу України поїздом (60-80 км/год), літаком (700-900 км/год), велосипедом (10-20 км/год), піш­ки (4-6 км/год)?

Транспорт

Швидкість (v)

від­стань між крайніми точками з півночі до півдня 850 км

від­стань між крайніми точками від за­ходу до сходу України 1300 км

поїзд (60-80 км/год)

70 км/год

850 : 70 ≈ 12 (год)

1300 : 70 ≈ 20 (год)

літак (700- 900 км/год)

800 км/год

850 : 800 ≈ 1 (год)

1300 : 800 ≈ 2 (год)

велосипед (10-20 км/год)

15 км/год

850 : 15 = 57 (год)

1300 : 15 ≈ 87 (год)

пішки (4–6 км/год)

5 км/год

850 : 5 = 170 (год)

1300 : 5 = 260 (год)

Інші завдання дивись тут...