Інші завдання дивись тут...

Завдання 374 Письмове множення

х 26

  94

 104

234 

2444

х 375

    94

 1500

3375  

35250

х 58

  99

 522

522 

5742

х 420

  24  

 168

 84   

10080

Завдання 375 

Швидкість бігу страуса 1200 м/хв. Скільки метрів пробіжить страус за 5 хв; за 15 хв з такою самою швидкістю? Скільки кілометрів пробіжить страус за 1 годину?

Короткий запис

v = 1200 м/хв

t1 = 5 хв , t2 = 15 хв , t3 = 1 год

S1 — ?, S2 — ?, S3 — ?

Розв'язання

1) 1200 • 5 = 6000 (м) – пробіжить за 5 хв

2) 1200 • 15 = 18000 (м) – пробіжить за 15 хв

3) 1200 • 60 = 72000 (м) = 72 (км) – пробіжить за 1 год

Відповідь: страус за 5 хв пробіжить 6000 м, за 15 хв — 18000 м, за 1 год — 72 км.

 

Завдання 376

Катер плив за течією річки 2 год зі швидкістю 36 км/год, а повертався назад (проти течії річки) 3 год. На скільки зменшилася швидкість катера проти течії річки?

Розв'язання

1) 36 • 2 = 72 (км) – відстань

2) 72 : 3 = 24 (км/год) – швидкість катера проти течії.

3) 36 – 24 = 12 (км/год) 

Відповідь: на 12 км/год зменшилася швидкість катера проти течії річки. 

Швидкість катера за течією річки завжди більша, ніж швидкість катера проти течії річки. На рух впливає швидкість течії річки.

 

 

Завдання 377

Запиши число 45 у вигляді суми двох доданків, один з яких більший від іншого в 4 рази.

Розв'язання

1-й спосіб

1) 4 + 1 = 5 (части) – частин має число 45.

2) 45 : 5 = 9 – друге число (1 частина)

3) 9 • 4 = 36 – перше число (4 частини).

2-й спосіб

Нехай х – друге число, тоді 4 • х – перше число. Складемо рівняння

х + 4 • х = 45

х • (1 + 4) = 45

х • 5 = 45

х = 45 : 5

х = 9 – друге число

4• х = 4 • 9 = 36 – перше число

Відповідь: 36 – перше число, 9 – друге число.

Перевірка: 36 + 9 = 45

 

Завдання 378

Іванко йде від свого будинку до школи 8 хв зі швидкістю 65 м/хв, а Михайлик — 12 хв зі швидкістю 60 м/хв. Яка відстань між будинками, де живуть Іванко і Михайлик, якщо школа розміщена між цими будинками? Хто із хлопчиків живе далі від школи? На скільки метрів? Доповни схематичний малюнок числовими даними.

Розв'язання

1) 65 • 8 = 520 (м) – проходить Іванко.

2) 60 • 12 = 720 (м) – проходить Михайлик.

3) 520 + 720 = 1240 (м) – відстань між будинками

4) 720 – 520 = 200 (м) – на стільки дальше від школи живе Михайлик

Відповідь: відстань між будинками 1240 метрів, на 200 метрів дальше від школи живе Михайлик.

 

Завдання 379

Якщо а = 716, b = 921, тоді а • 2 + b • 3 = 716 • 2 + 921 • 3 = 4195

Якщо а = 716, b = 921, тоді а : 2 + b : З = 716 : 2 + 921 : 3 = 665

х 716

     2

 1432

 

х 921

     3

 2763

         

+ 1432

   2763

   4195

_716 | 2   

 6      358

_11

  10

  _16

    16

      0

_921 | 3   

 9      307

 _21

   21

     0

+ 358

   307

   665

Завдання 380 Добери по три розв'язки до кожної нерівності 

y – 50 < 10

у = 50, 51, 52

y – 50 < 150

х = 60, 70, 80    

х + 5 > 8

х = 10, 20, 30

х + 5 > 8

х = 5, 30, 15

х  2 < 6

х = 0, 1, 2

х  3 > 8

х = 3, 4, 5

х : 2 < 7

х = 2, 4, 8

х : 3 > 4

х = 30, 90, 120

Завдання 381

Пліт пливе за течією річки зі швидкістю 4 км за 1 годину. На скільки кілометрів більше він пропливе за течією за 7 год, ніж за 5 год? Розв’яжи задачу різними способами.

Розв'язання

1-й спосіб

1) 4 • 7 = 28 (км) – за 7 год

2) 4 • 5 = 20 (км) – за 5 год

3) 28 – 20 = 8 (км)

2-й спосіб

1) 7 – 5 = 2 (год) – різниця в часі

2) 4 • 2 = 8 (км)

Відповідь: на 8 км більше пропливе пліт за 7 год, ніж за 5 год.

 

Завдання 382 

Розстав знаки дій і дужки так, щоб рівності були правильними.

639  63 : 9 = 639 – 7 = 632

639 + 63 : 9 = 639 + 7 = 646

639 + 63  9 = 702 – 9 = 693

(639  63) : 9 = 576 : 9 = 64

(639 + 63)  9 = 702 : 9 = 78

(639 + 63)  9 = 702 • 9 = 6319

Завдання 383

х 305

    27

 2135

 610 

 8235

х 3045

     34

 12180

 9135  

103530

Завдання 384

Мобільний телефон коштує 1079 грн. Скільки коштують 18 таких мобільних телефонів?

Короткий запис

1 т.  1079 грн

18 т.  ?

Розв'язання

х 1079

     18

  8632

 1079 

 19422 (грн) – коштують телефони.

Відповідь: 19422 гривень коштують 18 таких мобільних телефонів.

Завдання 385

х 208

    45

 1040

 832 

 9360

х 407

    38

 3256

1221  

15466

х 245

    24

  980

 490  

 5880

х 315

    53

   945

1575  

16695

Завдання 386 Рівняння

х + 150  70 = 14000

х + 10500 = 14000

х = 14000 – 10500

х = 3500

х – 150  70 = 0

х – 10500 = 0

х = 0 + 10500

х = 10500

х : (100 : 25) = 25

х : 4 = 25

х = 25 • 4

х = 100

х : (368 : 2) = 0

х : 184 = 0

х = 0 • 184

х = 0

х + 350 = 1080  2

х + 350 = 2160

х = 2160 – 350

х = 1810

х + (350 – 350) = 402  15

х + 0 = 402  15

х + 0 = 6030

х = 6030 – 0

х = 6030

х 150

    70

 10500

_14000

  10500

   3500

_368 |  2  

 2      184

_16

  16

    _8

      8

      0

х 1080

     2 

  2160

_2160

   350

  1810

х 402

    15

 2010

 402 

 6030

Завдання 387 

Швидкість Час Відстань

15 км/год

 3 год 

45 км

40 см/хв

10 хв

400 см

7 м/хв

 8 с 56 м

Завдання 388 Дії з іменованими числами

Назви час, який показує кожен годинник. Який час покажуть годинники через 25 хв? 2 год 30 хв? Запиши дії.

Через I годинник II годинник III годинник

 

 12 год 40 хв 

4 год

8 год 25 хв

25 хв

+12 год 40 хв

          25 хв

  13 год 5 хв

+4 год 00 хв

         25 хв

  4 год 25 хв

+8 год 25 хв

         25 хв

  8 год 50 хв

2 год 30 хв

+12 год 40 хв

   2 год 30 хв

  15 год 10 хв

+4 год 00 хв

  2 год 30 хв

  6 год 30 хв

+8 год 25 хв

  2 год 30 хв

 10 год 55 хв

Завдання 389

На подолання 110 км шляху автомобіль витрачає 10 л бензину. Скільки літрів бензину витратить автомобіль на 55 км? 220 км? 275 км шляху? Яка вартість бензину, витраченого на 55 км, 220 км і 275 км шляху, якщо 1 л коштує 23 грн?

Розв'язання

1) 110 : 10 = 11 (км) – шлях, на який витрачається 1 л бензину

2) 55 : 11 = 5 (л) – витрачає на 55 км

3) 220 : 11 = 20 (л) – витрачає на 220 км

4) 275 : 11 = 25 (л) – витрачає на 275 км

5) 23 • 5 = 115 (грн) – вартість, витрачена на 55 км

6) 23 • 20 = 460 (грн) – вартість, витрачена на 220 км

7) 23 • 25 = 575 (грн) – вартість, витрачена на 275 км

 

Завдання 390

_7344 |  9  

 72       816

 _14

    9

   _54

     54

       0

х 709

     9

 6381

х 401

    26

 2406

 802  

10426

Завдання 391

У магазині до обіду продали 13 телевізорів, а після обіду — 16 таких телевізорів. Скільки коштують продані телевізори, якщо ціна одного телевізора 3208 грн?

Короткий запис

Ціна — 3208 грн 

Продали  13 т. і 16 т.

Вартість  ?

Розв'язання

1) 13 + 16 = 29 (т.) – продали телевізорів

2) х 3208

        29

    28872

   6416  

   93032 (грн)

Відповідь: продані телевізори коштують 93032 грн.

Завдання 392

Двоє учнів вийшли зі школи і в протилежних напрямках пішли до своїх будинків, які знаходяться на відстані 520 метрів, і через 4 хв прийшли додому. З якою швидкістю рухався один з учнів, якщо швидкість іншого 60 м/хв?

Короткий запис

AB = 520 м

v1 = 60 м/хв

t = 4 хв

v2 — ?

Розв'язання

1) 520 : 4 = 130 (м/хв) – швидкість віддалення

2) 130 – 60 = 70 (м/хв)

Відповідь: один з учнів рухався зі швидкістю 70 м/хв.

Інші завдання дивись тут...