Інші завдання дивись тут...

МНОЖЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Завдання 838

120 • 700 = (12 • 10) • (7 • 100) = (12 • 7) • (10 • 100) = 84 • 1000 = 84000

 

Завдання 839

700 • 35 = (35 • 7) • 100 = 245 • 100 = 24500

57 • 800 = (57 • 8) • 100 = 456 • 100 = 45600

440 • 30 = (44 • 3) • 10 • 10 = 132 • 100 = 13200

2800 • 20 = (28 • 2) • 100 • 10 = 56 • 1000 = 56000

 

Завдання 840. Швидкість велосипедиста 20 км/год, а швидкість літака в 40 разів більша. Яка швидкість літака?

Розв'язання

1) 20 • 40 = 800 (км/год) – швидкість літака

Відповідь: 800 км/год

 

Завдання 841. Середня швидкість руху Землі навколо Сонця З0 км/с. Яку  відстань подолає Земля за 1/2 хв? за 2 хв? за 20 хв? за 45 хв?

Розв'язання

1/2 хв = 60 с : 2 = 30 с

2 хв = 2 • 60 с = 120 с

20 хв = 20 • 60 с = 1200 с

45 хв = 45 • 60 с = 2700 с

1) 30 • 30 = 900 (км) – відстань за 1/2 хв

2) 30 • 120 = 3600 (км) – відстань за 2 хв

3) 30 • 1200 = 36000 (км) – відстань за 20 хв

4) 30 • 2700 = 81000 (км) – відстань за 45 хв

 

Завдання 842. З міст Вишневе й Андріївка одночасно назустріч один одному виїхали велосипедист і автомобіль. Швидкість велоси­педиста 13 км/год, швидкість автомобіля 67 км/год. Через З год вони зустрілися. Яка відстань між Вишневим та Ан­дріївкою?

Розв'язання

1 спосіб. Вираз (13 + 67) • З

1) 13 + 67 = 80 (км/год) – швидкість зближення.

2) 80 • 3 = 240 (км) – відстань між Вишневим та Андріївка.

2 спосіб

1) Яку відстань до зустрічі проїхав велосипедист?

   13 • 3 = 39 (км) – відстань велосипедиста.

2) Яку відстань до зустрічі проїхав автомобіль?

   67 • 3 = 201 (км) – відстань автомобіля.

3) Яка відстань між містами?

   201 + 39 = 240 (км) – відстань між Вишневим та Андріївка.

Відповідь: 240 кілометрів відстань між Вишневим та Андріївка.

  

Завдання 843. Два загони школярів вийшли одночасно в протилежних напрямках з табору відпочинку. Швидкість загону стар­шокласників була 5 км/год, а швидкість загону молодших школярів 3 км/год. На скільки кілометрів віддалився від табору за й год перший загін? Другий загін ? Яка відстань буде між загонами через 1 год від початку руху? Через 2 год?

Розв'язання

1 спосіб

1) на 3 км віддалився від табору перший загін за 1 год.

2) на 5 км віддалився від табору другий загін за 1 год.

3) 5 + 3 = 8 (км) – відстань між загонами буде через 1 год.

4) 8 • 2 = 16 (км) – відстань між загонами буде через 2 год.

2 спосіб

1) 5 + 3 = 8 (км/год) – швидкість віддалення

2) 8 • 1 = 8 (км) – відстань через 1 год.

3) 8 • 2 = 16 (км) – відстань через 2 год.

 

Завдання 844

а) З0 • 80 = 2400

350 • 80 = (35 • 8) • 10 • 10 = 280 • 100 = 28000

350 • 800 = (35 • 8) • 10 • 100 = 280 • 1000 = 280000

420 • 330 = (42 • 33) • 10 • 10 = 1386 • 100 = 138600

 

б) 20 • 70 + 32700 – 12700 = 21400

1) 20 • 70 = 1400

2) 1400 + 32700 = 34100

3) 34100 – 12700 = 21400

 

45 • 300 – 13200 + 270 • 10 = 3000

1) 45 • 300 = 13500

2) 270 • 10 = 2700

3) 13500 – 13200 = 300

4) 300 + 2700 = 3000

 

17890 – 37 • З0 – 13890 = 2890

1) 37 • 30 = 1110

2) 17890 – 1110 = 16780

3) 16780 – 13890 = 2890

 

(15 • 15 – 13 • 13) : 8 – 7 = 0

1) 15 • 15 = 225

2) 13 • 13 = 169

3) 225 – 169 = 56

4) 56 : 8 = 7

5) 7 – 7 = 0

 

Завдання 845 Яка відстань була між лисичкою та зайчиком до початку їх руху, якщо вони зустрілися через 10 хв після того, як поча­ли одночасно бігти назустріч одне одному? Швидкість зай­чика 300 м/хв, а лисички — 500 м/хв.

Розв'язання

1 спосіб

1) 300 + 500 = 800 (м/хв) – швидкість зближення

2) 800 • 10 = 8000 (м) – відстань до початку руху.

2 спосіб

1) 300 • 10 = 3000 (м) – відстань зайчика.

2) 500 • 10 = 5000 (м) – відстань лисички.

3) 3000 + 5000 = 8000 (м) – відстань до початку руху.

Відповідь: 8000 метрів була відстань між лисичкою та зайчиком до початку руху.

 

Завдання 846. Яка сума більша і на скільки

1) 325 + 795 + 20 300 + 125 800 + 75 018

2) 400 + 800 + 20 320 + 125 000 + 75 000

Розв'язання

1 спосіб

Доповнимо перше число до другого

325 + 795 + 20 300 + 125 800 + 75 018  =

=(400 - 75) + (800 - 5) + (20 320 -20) + (125000 + 800) + (75 000 + 18)

800 + 18 – 75 – 5 – 20 = 718 – на стільки більша перша сума.

2 спосіб

1) 325 + 795 + 20300 + 125800 + 75018 = 222238 – перше число

2) 400 + 800 + 20320 + 125000 + 75000 = 221520 – друге число

3) 222238 – 221520 = 718 – на стільки більша перша сума.

 

МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Завдання 847

х 23

   45

 115

 92 

1035

х  230

     45

   115

   92 

 10350

х 23

   450

  115

  92 

 10350

х  230

     450

  1150

  92  

 103500

 

Завдання 848

х 254

     39

 2286

 762 

 9906

1 Знаходжу перший неповний добуток 2286

2 Знаходжу другий неповний добуток 7620

3 Обчислюю їх суму 1762 + 7620 = 9906

 

Завдання 849

х  8150

      34

   3260

 2445  

 277100

х  2384

        45

  11920

  9536 

107280

х  354

      420

     708

  1416 

  148680

 

Завдання 850. У Насті у 2 рази більше марок, ніж у Галинки, а разом у них 150 марок. Скільки марок має кожна дівчина?

Розв'язання

1 спосіб

Якщо у Насті у 2 рази більше марок, ніж у Галинки, тоді умовно можна вважати, що у Насті 2 частини марок, у Галинки – 1 частина,

1) 2 + 1 = 3 (частини) – усього марок в дівчат.

2) 150 : 3 = 50 (м.) – марок у Галинки (одна частина).

3) 50 • 2 = 100 (м.) – марок у Насті (дві частини).

2 спосіб

Нехай х (м.) – марок у Галинки, тоді 2 • х (м.) – марок у Насті. Складемо рівняння

х + 2 • х = 150

х • (1 + 2) = 150

х • 3 = 150

х = 150 : 3

х = 50 (м.) – марок у Галинки.

2 • х = 2 • 50 = 100 (м.) – марок у Насті.

Відповідь: у Насті 100 марок, у Галинки 50 марок.

 

Завдання 851. Сума трьох чисел 1700. Сума першого і другого числа — 1164, а сума другого і третього — 1065. Знайди ці числа.

Розв'язання

1 спосіб

1) 1700 – 1164 = 536 – третє число

2) 1065 – 536 = 529 – друге число

3) 1164 – 529 = 635 – перше число

2 спосіб

1) 1700 – 1065 = 635 – перше число

2) 1164 – 635 = 529 – друге число

3) 1065 – 529 = 536 – третє число

3 спосіб

1) 1164 + 1065 = 2229 – сума першого числа, третього числа і подвійного другого числа.

2) 2229 – 1700 = 529 – друге число

3) 1164 – 529 = 635 – перше число

4) 1065 – 529 = 536 – третє число.

 

Завдання 852.

200 • (180 – 90) – (190 – 80) • 100 = 200 • 90 – 110 • 100 = 18000 – 11000 = 7000

30 • (210 – 70) + 140 • 73 = 30 • 140 + 140 • 73 = 140 • (30 + 73) = 140 • 103 =

= 140 • (100 + 3) = 14000 + 420 = 14420

2944 : 4 + 2112 : 8 = 736 + 264 = 1000

_2944 | 4   

  28         736

  _14

    12

    _24

      24

        0

_2112 | 8 

 16       264

 _51

   48

   _32

     32

       0

1746 : (5 + 4) • 6 = 1746 : 9 • 6 = 1164

_1746 | 9  

   9       194

  _84

    81

    _36

      36

        0

х 194

       6

 1164

 

Завдання 853

(13748 + 24528) : 7 – 42 • 24 = 4460

+ 13748

   24528

   38276

_38276 | 7

 35         5468

 _32

   28

   _47

     42

     _56

       56

         0

х  42

    24

  168

  84 

1008

_ 5468

   1008

   4460

73 • 25 + 46 • 54 – 4309 • 1 = 4309 – 4309 = 0

х  73

    25

 365

146 

1825

х  46

    54

  184

230 

2484

+ 1825

   2484

   4309

800 – 280 : 7 + 240 = 800 – 40 + 240 = 800 + (240 – 40) = 1000

3200 : (80 : 4) – 420 : 42 = (3200 : 80) : 4 – 10 = 40 : 4 – 10 = 10 – 10 = 0 

 

Завдання 854 Маса собаки в 5 разів, або на 16 кг, більша від маси кота. Яка маса собаки і кота?

Розв'язання

1 спосіб

Нехай х (кг) – маса кота, тоді 5 • х (кг) – маса собаки. Складемо рівняння

5 • х – х = 16

х • (5 – 1) = 16

х • 4 = 16

х = 16 : 4

х = 4 (кг) – маса кота.

5 • х = 5 • 4 = 20 (кг) – маса собаки.

2 спосіб

Якщо маса собаки у 5 разів важча, ніж кота, це можна умовно вважати, що на масу собаки припадає 5 частин усієї ваги, на кота – 1 частина усієї ваги, тоді

1) 5 – 1 = 4 (частин) – на стільки частин більша вага собаки, ніж кота.

2) 16 : 4 = 4 (кг) – маса кота (маса припадає на 1 частину).

3) 4 • 5 = 20 (кг) – маса собаки (маса припадає на 5 частин).

Відповідь: 20 кг була маса собаки, 5 кг була маса кота.

 

Завдання 855. Скільки потрібно найменше однакових паличок, щоб скласти три п'ятикутники, у яких рівні сторони?

1) 5 • 3 = 15 (ст.) – всього сторін у трьох п’ятикутників.

2) 15 – 3 = 12 (п.) – потрібно паличок (двома сторонами три п’ятикутники  співпадають)

Відповідь: 12 паличок.

Інші завдання дивись тут...