Інші завдання дивись тут...

Завдання 447 Відповіді округли

Уявімо, що вздовж усього берега Дніпра є автомобільна траса.

а) Довжина Дніпра приблизно 2200 км. Скільки годин буде в дорозі автомобіль, щоб проїхати від витоку до гирла Дніпра зі швидкістю 50 км/год? 88 км/год?

2200 : 50 = 44 ≈ 40 (год)

2200 : 88 = 25 ≈ 30 (год)

б) Скільки часу буде в плаванні катер, щоб пройти увесь Дніпро зі швидкістю 22 км/год?

2200 : 22 = 100 (год)

в) Скільки часу йтиме пішохід уздовж русла Дніпра, якщо його швидкість 4 км/год?

2200 : 4 = 550 (год)

Пофантазуй. Склади задачі про власні подібні життєві ситуації, які розв’язують математичними способами. Розв’яжіть їх спільно.

 

Завдання 448

3 + 4 = 4 + 3
3 • 4 = 4 • 3
3 • (5 + 2) = 3 • 5 + 3 • 2
12 : (4 • 3) = (12 : 4) : 3

Завдання 449

_12870 | 30  

 120       429

  _87

    60

   _270

     270

        0

x 429
      30
 12870

Завдання 450

4232 : 23 – 3400 : 40 = 99

_3600 | 16  

 32      225

 _40

   32

   _80

     80

       0

_8004 | 23  

 69      348

_110

   92

  _184

    184

       0

_4232 | 23  

 23       184

_193

  184

    _92

      92

        0

_3400 | 40  

 320       85

 _200

   200

      0

_ 184

    85

    99

У порядку спадання: 348, 225, 99

Завдання 451

Вартість 10 однакових олівців а грн. Склади і запиши вирази зі змінною для відповіді на кожне запитання. Обчисли значення утворених виразів, якщо а = 40.

1) Скільки таких олівців можна купити за 100 грн?

а : 10 (грн) – ціна олівця

100 : (а : 10) – олівців можна купити

Якщо а = 40, тоді 100 : (40 : 10) = 100 : 4 = 25 (ол.)

2) Скільки коштують 20 таких олівців?

а : 10 • 20 (грн.) – вартість 20 таких олівців

Якщо а = 40, тоді 40 : 10 • 20 = 80 (грн)

 

Завдання 452

Майстриня вишила за перший місяць 4 однакові рушники, за наступний місяць — 6 таких самих. Яка вартість усіх виробів, якщо вартість усіх рушників, вишитих за перший місяць, менша від вартості усіх рушників, вишитих за другий місяць, на 2400 грн? Ціна рушників однакова.

  Ціна

Кількість рушників

 Вартість 

 

I

Однакова

4

?,  на 2400 грн 

 ? 

II

6

?

 

Розв'язання

1) 6 – 4 = 2 (р.) – на стільки менше рушників вишила першого місяця

2) 2400 : 2 = 1200 (грн) – ціна рушника

3) 1200 • 4 = 4800 (грн) – вартість 4 рушників

4) 1200 • 6 = 7200 (грн) – вартість 6 рушників

5) 4800 + 7200 = 12000 (грн)

Відповідь: вартість усіх виробів 12000 гривнів. 

 

Завдання 453

Периметр прямокутника 28 см, довжина однієї з його сторін 8 см. Побудуй цей прямокутник. Яка площа 1/12 частини прямокутника? Зафарбуй цю частину.

Розв'язання

1) 28 : 2 – 8 = 6 (см) – ширина прямокутника

2) S = 8 см • 6 см = 48 (см2) – площа прямокутника

3) 48 : 12 = 4 (см2) – площа 1/12 частини.

Завдання 454 Письмове ділення

_7488 | 18  

 72      416

 _28

   18

  _108

    108

        0

_624 | 12 

 60      52

 _24

   24

     0

_6318 | 26  

 52       243

_111

  104

    _78

      78

        0

_3328 | 16 

 32      208

   _28

     28

       0

+ 243

   208

   451

6318 : 26 + 3328 : 16 = 451 

Завдання 455

Периметр прямокутника 28 см, довжина однієї з його сторін 8 см. Побудуй цей прямокутник. Яка площа 1/12 частини прямокутника? Зафарбуй цю частину.

Розв'язання

Нехай х (см)  довжина меншої сторони, тоді х + 3 (см)  довжина більшої сторони.

Складемо рівняння:

(х + х + 3) • 2 = 18

(х + х + 3) = 18 : 2

2 • х + 3 = 9

2 • х = 9 – 3

2 • х = 6

х = 6 : 2

х = 3 (см) – довжина меншої сторони.

3 + 3 = 6 (см) – довжина більшої сторони.

Відповідь: 6 см дорівнює довжина більшої сторони і 3 см – довжина меншої сторони.

 

Завдання 456 Округлення до найближчого попереднього та наступного круглих чисел

З0, 36, 40

20, 27, 30

50, 59, 60

70, 74, 80

90, 98, 100

Завдання 457

За 7 год синиця приносить своїм пташенятам корм 196 разів. Постав запитання, щоб задача розв’язувалася виразом (196 : 7)  18. Скільки разів вона принесе корму за 18 годин?

Короткий запис

7 год  196 р.

18 год  ? р.

Розв'язання

1) 196 : 7 = 28 (р.) – приносить корму за 1 год.

2) 28 • 18 = 504 (р.) – принесе корму за 18 год.

Відповідь: 504 рази принесе синиця корму за 18 годин.

Поцікався інформацією про те, як зимують синиці.

 

Завдання 458 Письмове ділення

_304500 | 75   

 300        4060

  _45

     0

  _450

    450

       _0

         0

         0

_304500 | 75   

  300       4060

   _450

     450

        0

Завдання 459 Письмове ділення

Повна форма запису

Коротка форма запису

_3811 | 37 

  37     103

  _11

     0

  _111

    111

        0

_6900 | 46 

 46      150

_230

  230

      _0

        0

        0

_3811 | 37 

 37      103

 _111

   111

      0

_6900 | 46 

 46      150

_230

  230

     0

Завдання 460

_7942 | 38  

 76       209

 _342

    450

       0

_5032 | 74  

 444      68

 _592

   592

      0

_207672 | 68   

 204        3054

  _367

    340

    _272

      272

         0

Завдання 461 Дії з іменованими числами

З784 м : 8 = 473 м

1875 кг : 5 = 375 кг

11 км 484 м : 66 = 11484 м : 66 = 174 м

12 т 705 кг : 55 = 12705 кг : 55 = 231 кг

6606 мм : 9 = 734 мм

8 дм 6 см : 43 = 86 см : 43 = 2 см

_3784 | 8    

 32       473

 _58

   56

   _24

     24

       0

_1875 | 5   

 15       375

 _37

   35

   _25

     25

       0

_11484 | 66  

   66      174

  _488

    462

     _264

       264

          0

_12705 | 55  

  110      231

  _170

    165

      _55

        55

          0

_6606 | 9   

  63      734

  _30

    27

    _36

      36

        0

_86 | 43 

  86    2

    0

Завдання 462

Наляканий заєць-русак зустрів на галявині вовка і кинувся від нього навтьоки зі швидкістю 1200 м/хв, а вовк, не роздумуючи, почав доганяти його, долаючи 1100 м/хв. Чи пощастить зайцеві втекти? Якою буде відстань між ними через 1 хв? Через 10 хв? А якщо через 10 хв заєць зупиниться на відпочинок на 1 хв, чи загрожуватиме йому небезпека?

Розв'язання

1) 1200 м/хв > 1100 м/хв – зайцеві пощастить втекти

2) 1200  1100 = 100 (м) – відстань між ними за 1 хв.

3) 100 • 10 = 1000 (м) – відстань між ними через 10 хв

4) оскільки 1100 > 1000, тому небезпека загрожуватиме, якщо заєць зупиниться на відпочинок на 1 хв

 

Завдання 463

1) Письмове ділення

_2616 | 24 

 24      109

 _216

   216

      0

_12852 | 63  

  126      204

    _252

      252

          0

_29904 | 48  

 288       623

 _110

     96

   _144

     144

         0

_13800 | 50  

 100       276

 _380

   350

   _300

     300

         0

2) Порядок дій

+ 605819

   124191

   730010

+ 473672

   526328

  1000000

_ 500452

    50764

   449688

261 • 69 – 42000 : 70 = 17409

1) 264 • 69 = 18009

2) 42000 : 70 = 4200 : 7 = 600

3) 18009 – 600 = 17409

189 • 75 – 150000 : 5000 = 14145

1) 189 • 75 = 14175

2) 150000 : 5000 = 150 : 5 = 30

3) 14175 – 30 = 14145

174 • 34 + 26  34 = 6800

1) 174 + 26 = 200

2) 200  34 = 6800

Завдання 464

1) Якщо невідоме число помножити на 3000, то отримаємо число, менше від 15000.

х • 3000 < 15000

х < 15000 : 3000

х < 5, при х = 0, 1, 2, 3, 4

2) Скільки різноколірних ручок, ціна кожної з яких 35 грн, Максимко зможе придбати, маючи менше від 120 грн?

х • 35 < 120

x < 120 : 35

х = 3 (ост. 15)

Відповідь: Максимко може придбати 3 різноколірних ручок.

 

Завдання 465

а • 50 = а • (100 : 2) = а • 100 : 2 = а : 2 • 100

48 • 50 = 48 : 2 • 100 = 24 • 100 = 2400

244 • 50 = 244 : 2 • 100 = 122 • 100 = 12200

542 • 50 = 542 : 2 • 100 = 271 • 100 = 27100

158 • 50 = 158 : 2 • 100 = 79 • 100 = 7900

Інші завдання дивись тут...