Інші завдання дивись тут...

ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ

Завдання 914

(5008 – 35) • 40 + 60 = 198980

1) 5008 – 35 = 4973

2) 4973 • 40 = 198920

3) 190920 + 60 = 190980

 

5008 – 35 • 40 + 80 = 3688

1) 35 • 40 = 1400

2) 5008 – 1400 = 3608

3) 3608 + 80 = 3688

 

5008 – 35 • (40 + 60) = 1508

1) 40 + 60 = 100

2) 35 • 100 = 3500

3) 5008 – 3500 = 1508

 

5008 – (35 • 40 + 60) = 3548

1) 35 • 40 = 1400

2) 1400 + 60 = 1460

3) 5008 – 1460 = 3548

 

2700 + 540 : 9 : З = 2720

1) 540 : 9 = 60

2) 60 : 3 = 20

3) 2700 + 20 = 2720

 

2700 + 540 : (9 : 3) = 2880

1) 9 : 3 = 3

2) 540 : 3 = (300 + 240) : 3 = 180

3) 2700 + 180 = 2880

 

(2700 + 540 : 9) : З = 920

1) 540 : 9 = 60

2) 2700 + 60 = 2760

3) 2760 : 3 = 920

 

(2700 + 540) : 9 : З = 120

1) 2700 + 540 = 3240

2) 3240 : 9 = 360

3) 360 : 3 = 120

 

Завдання 915

(6400 + 1600) : 8 = 6400 : 8 + 1600 : 8

(340 + 260) • 8 = 340 • 8 + 260 • 8

(6400 – 1600) : 20 = 6400 : 20 – 600 : 20

(340 – 260) • 8 = 340 • 8 – 260 • 8

 

Завдання 916

а) якщо а = 340 см, b = 284 см, тоді (а + b) • 2 = (340 + 284) • 2 = 624 • 2 = 1248

б) якщо v = 72 км/год, t = 3 год, тоді v • t = 72 км/год • 3 год = 216 км

в) якщо а = 2 м З0 см, b = 45 см, тоді а • b = 2 м 30 см • 45 см = 230 см • 45 см = 10350 см2

 

Завдання 917. У святковому концерті з нагоди закінчення навчального року брало участь 27 учнів класу. Серед них танцюристів було в З рази більше, ніж декламаторів, а співаків у 5 разів біль­ше, ніж декламаторів. Скільки окремо учнів співало, тан­цювало чи декламували вірші? Кожен учень виступав лише один раз.

Розв'язання

1 спосіб

Якщо танцюристів було в З рази більше, ніж декламаторів, а співаків у 5 разів біль­ше, ніж декламаторів, то умовно можна вважати, що декламаторів була 1 частина від усіх виступаючих, танцюристів – 3 частини, співаків – 5 частин, тоді

1) 1 + 3 + 5 = 9 (частин) – усього частин.

2) 27 : 9 = 3 (чол.) – декламаторів було (одна частина).

3) 3 • 3 = 9 (чол.) – танцюристів було (три частини).

4) 3 • 5 = 15 (чол.) – співаків було (п’ять частин)

2 спосіб

Нехай х (чол.) – декламаторів було, тоді 3 • х (чол.) – танцюристів було, 5 • х (чол.) – співаків було. Складемо рівняння

х + 3 • х + 5 • х = 27

х • (1 + 3 + 5) = 27

х • 9 = 27

х = 27 : 9

х = 3 (чол.) – декламаторів було.

3 • х = 3 • 3 = 9 (чол.) – танцюристів було.

5 • х = 5 • 3 = 15 (чол.) – співаків було.

Відповідь: 3 декламатори, 9 танцюристів, 15 співаків виступали на концерті.

 

Завдання 918 Рівняння

а) х • 1200 : 60 = 140

х • 120 : 6 = 140

х • 20 = 140

х = 140 : 20

х = 7

в) 140 : х = 1200 : 60

140 : х = 120 : 6

140 : х = 20

х = 140 : 20

х = 7

б) (1200 : 60) • х = 140

(120 : 6) • х = 140

20 • х = 140

х = 140 : 20

х = 7

г) х = 140 : (1200 : 60)

х = 140 : 20

х = 7

 

 

Завдання 919

х 3215

       23

   9645

 6430 

 73945

_20834 | 22  

  198        947

  _103

      88

    _154

      154

          0

х 4313

       45

 21565

17252 

194085

_30294 | 34

  272       891

  _309

    306

      _34

        34

          0

35721 : 63 – 199 • 0 = 567

_35721 | 63

 315      567

 _422

   378

   _441

     441

         0

39 • 1 + 56699 : 59 – 0 • 95 =  39 + 961 = 1000

_56699 | 59  

 531          961

 _359

   354

     _59

       59

        0

 

Завдання 920 Під час святкування останнього дзвоника було організовано виставку досягнень учнів 4-А і 4-В класів за навчальний рік. На виставці було 156 робіт. З 4-А класу у виставці брало участь 25 учнів, з 4-Б класу — 27 учнів. Скільки експонатів підготував кожний клас, якщо всі учні подали їх однакову кількість?

Розв'язання

1) 25 + 27 = 52 (уч.) – учнів брали участь.

2) 156 : 52 = 3 (ек.) – експонатів приготував кожен учень.

3) 3 • 25 = 75 (ек.) – експонатів підготував 4-А клас.

4) 3 • 27 = 81 (ек.) – експонатів підготував 4-Б клас.

Відповідь: 75 експонатів підготував 4-А клас, 81 експонат підготував 4-Б  клас.

 

Завдання 921 Знаки арифметичних дій і дужки

18 : (6 • 3) = 18 : 18 = 1             18 : 6 : 3 = 3 : 3 = 1

18 : 6 + 3 = 3 + 3 = 6                 18 : (6 – 3) = 18 : 3 = 6

18 : 6 • 3 = 3 • 3 = 9                   18 : (6 : 3) = 18 : 2 = 9

18 – 6 + 3 = 15                           18 – (6 – 3) = 18 – 3 = 15

 

18 – 6 : 3 = 18 – 2 = 16 

18 + 6 : 3 = 18 + 2 = 20

18 + 6 – 3 = 24 – 3 = 21

18 + 6 + 3 = 18 + 9 = 27

 

18 • (6 : 3) = 18 • 2 = 36            (18 – 6) • 3 = 12 • 3 = 36

18 • 6 – 3 = 108 – 3 = 105

18 • 6 + 3 = 108 + 3 = 111

18 • 6 • 3 = 108 • 3 = 324

 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Завдання 922. На виконання домашнього завдання з математики Інна вит­рачає щодня, включаючи вихідні, по 45 хв. Скільки часу ви­трачає дівчина на заняття математикою протягом 2 тижнів?

Розв'язання

2 тижні = 14 днів

1) 45 • 14 = 630 (хв.) = 10 год 30 хв – часу ви­трачає дівчина на заняття математикою протягом 2 тижнів.

Відповідь: 630 хвилин ви­трачає дівчина на заняття математикою протягом 2 тижнів.

 

Завдання 923

17 • 100 = 1700

30300 • 100 = 3030000

х 35

     9

 315

х 89

   11

   89

  89 

  979

х 204

     47

 1428

 816 

 9588

х 280

     35

 1400

 84   

 9800

х 2136

       89

 19224 

17088 

190104

х 14570

        47

 101990

 58280 

 684790

 

Завдання 924

5 хв = 5 • 1 хв = 5 • 60 с = 300 с

4 год = 4 • 1 год =4 • 60 хв = 240 хв

3 год = 3 • 1 год = 3 • 60 хв = 180 хв

 

13 хв 13 с = 13 хв + 13 с = 13 • 1 хв + 13 с = 13 • 60 хв + 13 хв = 780 хв + 13 хв = 793 хв

5 діб = 5 • 1 доба = 5 • 24 год = 120 год

30 діб 5 год = 30 діб + 5 год = 30 • 1 доба + 5 год = 30 • 24 год + 5 год = 720 год + 5 год = 725 год

 

2 хв 30 с = 2 хв + 30 с = 2 • 1 хв + 30 с = 2 • 60 с + 30 с = 120 с + 30 с = 150 с

17 год 17 хв = 17 год + 17 хв = 17 • 1 год + 17 хв = 17 • 60 хв + 17 хв = 1020 хв + 17 хв = 1037 хв

25 год 40 с = 25 год + 40 с = 25 • 1 год + 40 с = 25 • 3600 с + 40 с = 90000 с + 40 с = 90040 с

 

Завдання 925.

_З848 | 37

  37     104

 _148

   148

      0

При діленні перше неповне ділене 38 на 37 дає в частці 1 цифру, плюс ще дві цифри діленого 3848, разом маємо 3 цифри в частці

_3848 | 104

 312     37

 _728

  728

     0

При діленні перше неповне ділене 384 на 104 дає в частці 1 цифру, плюс ще одна цифра діленого 3848, разом маємо 2 цифри в частці

_1716 | 44

 132    39

 _396

  396

     0

При діленні перше неповне ділене 171 на 44 дає в частці 1 цифру, плюс ще одна цифра діленого 1716, разом маємо 2 цифри в частці

_1716 | 132

  132    13

  _396

    396

       0

При діленні перше неповне ділене 171 на 132 дає в частці 1 цифру, плюс ще одна цифра діленого 1716, разом маємо 2 цифри в частці

 

Завдання 926

(270 + 130) • 4 = 400 • 4 = 1600

(270 – 130) • 4 = 140 • 4 = (100 + 40) • 4 = 400 + 160 = 560

(485 + 315) : 5 = (500 + 300) : 5 = 100 + 60 = 160

(485 – 315) : 5 = 170 : 5 = (150 + 20) : 5 = 30 + 4 = 34

25 • 8 • 4 • 3 = (25 • 4) • (8 • 3) = 100 • 24 = 2400

17 • 250 • 2 • 2 = 17 • (250 • 4) = 17 • 1000 = 17000

480 : (8 : 2) = 480 : 4 = 120

9600 : (3 • 100) = 9600 : 100 : 3 = 96 : 3 = 32

 

Завдання 927. Для всіх 28 учнів класу батьківський комітет купив квитки в театр і цирк. Ціна одного квитка в театр 37 грн, а в цирк — на 12 грн менша. Яка вартість усіх квитків?

Розв'язання

1 спосіб

1) 37 – 12 = 25 (грн.) – ціна квитка в цирк.

2) 37 • 28 = 1036 (грн.) – вартість квитків у театр.

3) 25 • 28 = 700 (грн.) – вартість квитків у цирк.

4) 1036 + 700 = 1736 (грн.) – вартість усіх квитків.

2 спосіб

1) 37 – 12 = 25 (грн.) – ціна квитка в цирк.

2) 37 + 25 = 62 (грн.) – вартість квитків для одного учня.

3) 62 • 28 = 1736 (грн.) – вартість усіх квитків.

Відповідь: 1736 гривень вартість усіх квитків.

 

Завдання 928.

Периметр та площа прямокутників.

 

Завдання 929 За 42 квитки в цирк заплатили 1260 грн. Скільки квитків у театр можна купити за ці гроші, якщо ціна квитка в театр на 15 грн більша?

Розв'язання

1) 1260 : 42 = 30 (грн.) – ціна квитка в цирк.

2) 30 + 15 = 45 (грн.) – ціна квитка в театр.

3) 1260 : 45 = 28 (к.) – квитків у театр можна купити.

Відповідь: 28 квитків у театр можна купити.

 

Завдання 930 Рівняння

210 + х = 63 • 18

210 + х = 1134

х = 1134 – 210

х = 924

210 + 924 = 1134

63 • 18 = 1134

1134 = 1134

49 • х = 17640 : 15

49 • х = 1176

х = 1176 : 49

х = 24

49 • 24 = 1176

17640 : 15 = 1176

1176 = 1176

у – 169 = 11118 : 51

у – 169 = 218

у = 218 + 169

у = 387

387 – 169 = 218

11118 : 51 = 218

218 = 218

у : 43 = 3280 : 40

у : 43 = 82

у = 82 • 43

у = 3526

3526 : 43 = 82

3280 : 40 = 82

82 = 82

 

Завдання 931.

Прямокутник можна скласти з деталей на малюнку а)

Інші завдання дивись тут...