Інші завдання дивись тут...

АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Завдання 966

21000 : 70 = 2100 : 7 = 300

21000 : 700 = 210 : 7 = 30

210000 : 7000 = 210 : 7 = 30

 

420000 : 6 = 70000

420000 : 60 = 42000 : 6 = 7000

420000 : 600 = 4200 : 6 = 700

 

650 : 130 = 65 : 13 = 5

770 : 77 = 10

3600 : 120 = 360 : 12 = 30

 

264 : 132 = 2

448 : 112 = 4

975 : 325 = 3

 

Завдання 967. Звук поширюється в повітрі зі швидкістю 340 м/с. Через 8 с після спалаху блискавки в будинку почу­ли грім. На якій відстані від будин­ку вдарила блискавка?

Розв’язання

340 • 8 = 2720 (м) = 2 км 720 м – відстань від будинку до місця, де вдарила блискавка.

 

Завдання 968. У контейнери розсипали 47 т 500 кг зерна пшениці, по 500 кг в кожний. Скільки знадобилося контейнерів?

Розв’язання

47 т 500 кг = 47500 кг

1) 47500 : 500 = 95 (к.) – контейнерів знадобилось.

Відповідь: 95 контейнерів знадобилось.

 

Завдання 969

_22800 | 600  

 1800          38

 _4800

   4800

         0

_22200 | 300  

 2100          74

  _1200

    1200

          0

_25200 | 400  

 2400          63

  _1200

    1200

          0

_227500 | 700   

 2100          325

  _1750

    1400

     _3500

       3500

             0

Перевірка

х 38

     600

 22800

Перевірка

х 74

     300

 22200 

Перевірка

х 62

     400

 25200 

Перевірка

х 325

       700

 227500

 

 Завдання 970

40 000 – 33 600 : 800 + 42 = 40 000

1) 33 600 : 800 = 42

2) 40 000 – 42 + 42  = 40 000

 

9 400 : 200 • 15 – 350 = 355

1) 9 400 : 200 = (8 000 + 1 400) : 200 = 47

2) 47 • 15 = 705

3) 705 – 350 = 355

 

(249 • 345 – 1 905) : 300 + 220 = 500

1) 249 • 345 = 85905

2) 85905 – 1 905 = 84 000

3) 84 000 : 300 = (60 000 + 24 000) : 300 = 280

4) 280 + 220 = 500

 

(507 • 39 + 7 427) : 400 – 68 = 0

1) 507 • 39 = 19 773

2) 19 773 + 7 428 = 27 200

3) 27 200 : 400 = (24 000 + 3 200) : 400 = 68

4) 68 – 68 = 0 

 

Завдання 971. Робітник отримав за 2 місяці роботи 6 900 грн. Перший його робочий місяць тривав 24 дні, а другий 22 дні. Яку зарп­лату отримував робітник кожного місяця, якщо щоденна оплата праці однакова?

Розв’язання

1 спосіб

1) 24 + 22 = 46 (дн.) – усього днів працював робітник.

2) 6900 : 46 = 150 (грн) – щоденна зарплата.

3) 150 • 24 = 3600 (грн) – зарплата за перший місяць.

4) 150 • 22 = 3300 (грн) – зарплата за другий місяць.

2 спосіб

1) 24 + 22 = 46 (дн.) – усього днів працював робітник.

2) 6900 : 46 = 150 (грн) – щоденна зарплата.

3) 150 • 24 = 3600 (грн) – зарплата за перший місяць.

4) 6900 – 3600 = 3300 (грн) – зарплата за другий місяць.

Відповідь: 3600 грн отримав робітник за перший місяць, 3300 грн – за другий місяць.

 

Завдання 972 Ділення з остачею

_21040 | 70   

 210         300 (ост. 40)

      _4

       0

      _40

         0

       40 (ост.)

_21300 | 700    

 2100        30 (ост. 300)

    _300

          0

      300 (ост.)

 

_21400 | 7000

 21000   3 (ост. 400)

     400 (ост.)

 

_420640 | 60   

 420          7010 (ост. 40)

      _64

        60

          40

            0

          40 (ост.)

_420640 | 600   

 4200          701 (ост. 40)

      _64

          0

      _640

        600

          40 (ост.)

_420640 | 6000   

 42000         70 (ост.640)

      _640

            0

        640 (ост.)

 

Завдання 974 Швидкість трактора 3 000 м/год. Ширина борозни під час оранки — 2 м. Чи встигне трактор за 2 год зо­рати ділянку землі, площа якої 1 га?

Розв'яжи задачу за планом.

1) Знайду площу, яку може зорати трактор за 1 год,

3000 • 2 = 6000 (м2) – площа оранки за 1 год

2) Знайду площу, яку трактор може зорати за 2 год.

6000 • 2 = 12000 м2

3) Порівняю зорану площу з 1 га.

1 га = 100 м • 100 м = 10000 м2.

12000 м2 > 10000 м2

Відповідь: так.

 

ДІЛЕННЯ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ НУЛІ

Завдання 975

Повна

_241200 | 400    

  2400           603

     _120

           0

     _ 1200

        1200

              0

Скорочена

_241200 | 400   

 2400           603

    _1200

      1200

            0

 

Завдання 976

Повна форма

Скорочена форма

Перевірка

_24480 | 60   

 240          408

   _48

      0

   _480

     480

         0

_24480 | 60  

 240          408

   _480

     480

         0

х 408

       60

  24480

_143500 | 700  

 1400          205

    _350

          0

    _3500

      3500

            0

_143500 | 700  

 1400          205

    _3500

      3500

            0

х 205

       700

 143500

  

Завдання 977. Чемпіони з бігу серед звірів жи­вуть у савані (степах). Гепард утри­мує рекорд зі швидкості — понад 108 км/год або З0 м/с на дистанції до 300 м. За скільки приблизно часу він долає цю відстань?

Розв’язання

1) 300 : 30 = 10 (с.) – час для подолання відстані.

Відповідь: за 10 секунд долає цю відстань.

 

Завдання 978

а)

+  37 км 700 м

    45 км 400 м

    83 км 100 м

_8 т 032 кг

  3 т 045 кг

  4 т 987 кг

б)

4 дм 7 см • 47 = (40 см +  7 см) • 47 = 47 см • 47 = 2209 см = 220 дм 9 см

5 ц 28 кг • 107 = (500 кг + 28 кг) • 107 = 528 кг • 107 = 56496 кг = 564 ц 96 кг

в) 38 дм 69 см : 5 = (380 см + 69 см) : 53 = 449 см : 53 = 8 (ост. 25) см

25 кг 200 г : 80 = (25000 г + 200 г) : 80 = 25200 г : 80 = 315 г

 

Завдання 979 Туристи-вершники проїхали полови­ну запланованого шляху, і їм ще зали­шилося рухатися 2 год зі швидкістю 13 км/год. Який шлях мають подола­ти туристи-вершники?

Розв'язання

1) 13 • 2 = 26 (км) – половина шляху, що проїхали туристи.

2) 26 • 2 = 52 (км) – шлях мають подола­ти туристи-вершники.

Відповідь: 52 км мають подола­ти туристи-вершники.

 

Завдання 980

_62400 | 300 

  600        208

  _240

        0

  _2400

    2400

          0

_282000 |400   

  2800       705

    _200

         0

    _2000

      2000

            0

_154500 | 500  

 1500         309

   _450

         0

   _4500

     4500

          0

_ 50100 | 60  

  480         835

    210

    180

     _300

       300

            0

_62400 | 300  

  600           208

  _2400

    2400

           0

_282000 |400  

  2800           705

    _2000

      2000

            0

_154500 | 500   

 1500            309

   _4500

     4500

           0

 

 

Завдання 981  На тренуванні два спортсмени почали бігти одночасно від тренера в протилежних напрямах. Швидкість одного з них 290 м/хв, а іншого — 310 м/хв. Якою буде відстань між ними через 5 хв бігу? Порівняй цю відстань з 2 км.

Розв’язання

1 спосіб

1) 290 + 310 = 600 (м/хв) – швидкість віддалення.

2) 600 • 5 = 3000 (м) – відстань буде між ними.

2 спосіб

1) 290 + 310 = 600 (м) – відстань пробігають за 1 хв

2) 600 • 5 = 3000 (м) – відстань буде між ними через 5 хв.

 3 спосіб

1) 290 • 5 = 1450 (м) – відстань пробігає перший спортсмен.

2) 310 • 5 = 1550 (м) – відстань пробігає другий спортсмен.

3) 1450 + 1550 = 3000 (м) – відстань буде між ними.

Відповідь: 3000 м буде відстань між спортсменами за 5 хв бігу.

 

Завдання 982. Знайди суму чотирьох доданків, першим з яких є число 138 840, а кожне наступне менше від попереднього у 2 рази.

138840 : 2 = 69420 – другий доданок

69420 : 2 = 34710 – третій доданок

34710 : 2 = 17355 – четвертий доданок

138840 + 69420 + 34710 + 17355 = 260325 – шукана сума чотирьох доданків

Інші завдання дивись тут...