Інші завдання дивись тут...

Завдання 503 

Добуток двох чисел дорівнює 0, їх частка теж 0. Якими можуть бути ці два числа?

0 • 2 = 0

0 : 2 = 0

 

Завдання 504 Множення чисел

208 • 135 = 208 • (100 + 30 + 5) = 20800 + 6240 + 1040 = 28080

 

Завдання 505 Письмове множення

х 305

    25

 1525

 610 

 7625

х  305

   126

 1830

 610

305    

38430

х   409

    327

   2863

   818

1227   

133743

х  803

    174

  3212   

5621

803   

139722

+ 133743

   139722

   273465

409  327 + 174  803 = 273465

Завдання 506  

Під час опитування учнів і учениць 4 класу про розмір їхнього взуття визначено, що 2 з них носять взуття розміру 30, 5 — розміру 31, 10 — розміру 32, а 12 — розміру 33. Ці результати зобразили так:

За даними лінійної діаграми дай відповіді на запитання.

Учні носять взуття таких розмірів: 30 – 33

Найбільше учнів носять взуття 33 розміру.

Найменше учнів носять взуття 30 розміру.

Скільки дітей носять взуття, розмір якого більший за 31?

10 + 12 = 22 (уч.)  носять взуття, розмір якого більший за 31

 

Завдання 507

24 • 310 > 240 • 310

218 • 401 < 216 • 601

32 • 15 < 40 • 23

157 • 305 > 147 • 203

48 • 84 < 84 • 95

(203 • 2) • З0 = 203 • 60

Завдання 508

Із двох міст, відстань між якими 70 км, одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Швидкість першого велосипедиста 13 км/год. Через 2 год відстань між велосипедистами була 14 км. Знайди швидкість другого велосипедиста.

Розв'язання

1) 70 – 14 = 56 (км) – проїхали велосипедисти разом

2) 13 • 2 = 26 (км) – проїхав перший велосипедист

3) 56 – 26 = 30 (км) – проїхав другий велосипедист

4) 30 : 2 = 15 (км/год)

Відповідь: швидкість другого велосипедиста 15 км/год.

 

Завдання 509 Порівняй добутки

309 • 28 > 405 • 19        (8652 > 7695)

139 • 139 > 138 • 140     (19321 > 19320)

74 • 85 < 75 • 84          (6290 < 6300)

 

Завдання 510

У світі найбільший з китів — синій. Його маса сягає 190 т, а довжина — 30 м. У скільки разів синій кит важчий від вантажного автомобіля, маса якого 5 т? Скільком вантажним автомобілям дорівнює його маса?

Розв'язання

190 : 5 = (150 + 40) : 5 = 38 (разів) – у стільки разів більша маса синього кита від маси вантажного автомобіля.

Відповідь: маса кита дорівнює масі 38 вантажних автомобілів.

 

Завдання 511

400 : 25 = 400 : (100 : 4) = 400 : 100 • 4 = 4 • 4 = 16

б000 : 25 = 6000 : (100 : 4) = 6000 : 100 • 4 = 60 • 4 = 240

60000 : 25 = 60000 : (100 : 4) = 60000 : 100  4 = 600 • 4 = 2400

600000 : 25 = 600000 : (100 : 4) = 600000 : 100  4 = 6000 • 4 = 24000

 

Завдання 512

Сім’я Петренків займається бізнесом у селі. Вони вирощують розсаду помідорів у парниках. Яку площу займає парник прямокутної форми, довжина якого 329 м, а ширина — 105 м?

Розв'язання

х 329

   105

 1645

329   

34545 (м2)

Відповідь: парник займає площу 34545 м2.

 

Завдання 513

329 • 105 = 329 • (100 + 5) = 32900 + 1645 = 34545

 

Завдання 514 Письмове множення

х  243

   207

  1701

486   

50301

х   489

    407

   3423

1956   

199023

х  2483

     108

  19864

2483    

268164

х   435

    304

   1740

1305   

132240

_ 268164
   132240
   135924

2483  108 – 435  304 = 135924

Завдання 515

Знайди площу стільниці (кришки) шкільної парти, якщо її довжина 90 см, а ширина — 80 см. Обчислення виконай у квадратних сантиметрах; у квадратних дециметрах. Склади числовий вираз для розв’язання задачі.

90 cм = 9 дм, 80 см = 8 дм

Розв'язання

90 • 80 = 7200 (см2)

9 • 8 = 72 (дм2)

Завдання 516

Практична робота. Визначення площі стільниці парти (шкільного робочого стола).

1) Виміряй розміри стільниці своєї парти чи стола.

2) Обчисли площу стільниці.

 

Завдання 517

Міжміський автобус від’їхав від автостанції о 9 год 30 хв і прибув до місця призначення о 14 год 30 хв, подолавши 335 км. З якою швидкістю їхав автобус?

Розв'язання

1) 14 год 30 хв – 9 год 30 хв = 5 год – час у дорозі.

2) 335 : 5 = 67 (км/год)

Відповідь: автобус іхав зі швидкістю 67 км/год.

 

Завдання 518

Побудуй коло, радіус якого 2 см 5 мм, і друге коло, радіус якого в 3 рази більший. Проведи в них діаметри. Виміряй, запиши і порівняй їхні довжини. У скільки разів діаметр другого кола більший за діаметр першого?

Розв'язання

5 см – діаметр меншого кола, 15 см – діаметр більшого кола.

15 : 5 = 3 (р.)

Відповідь: у 3 рази діаметр більшого кола більший за діаметр меншого кола.

 

Завдання 519 Письмове множення

х   483

    306

   2898

1449   

147798

х  154

   203

   462

308   

31252

х 709

    35

 3545

2127 

24815

х 270

  27 

189

54   

7290

+ 24815
    7290
   32105

709  35 + 27  270 32105

Завдання 520

Кирило вирізав шаблони декількох українських літер. Яка з букв найвища? Найнижча? Визнач площу паперу для виготовлення цих букв.

Найвища буква - Ч, найнижча буква - Г.

Розв'язання

1) 1 см2 • 6 = 6 (см2) – площа букви Т

2) 1 см• 9 = 9 (см2) – площа букви Н і П

3) 1 см• 4 = 4 (см2) – площа букви Г

4) 1 см• 10 = 10 (см2) – площа букви Ч

 

Завдання 521

Додатково визнач площу стільниці кухонного стола. Порівняй знайдені площі.

1. Виміряй розміри парти (чи стола).

2. Обчисли площу.

Інші завдання дивись тут...