Інші завдання дивись тут...

Завдання 581 Порядок дій
1) 29 – 17 + 2 = 14 
2) 18 + 14 : 2 = 18 + 7 = 25 
3) 37 – 2  5 = 37 – 10 = 27
4) 4  (12 – 5) = 4 • 5 = 20
5) 16  1 + 17  0 = 16 + 0 = 16
6) (12 + 8) : (5 – 3) = 20 : 2 = 10

Завдання 582

1) 426  205 – 57 816 : 72 = 87330 – 803 = 86 527
2) (362 195 + 86 309) : 56 = 448 504 : 56 = 8009
3) 2001 : 69 + 58 884 : 84 = 29 + 701 = 730
4) 42275 : (7005 – 6910) = 42275 : 95 = 445

 

Завдання 583
1) 535  207 – 32 832 : 76 = 110745 – 432 = 110 313
2) 1088 : 68 + 57 442 : 77 = 16 + 746 = 762
3) (158 992 + 38 894) : 39 = 197 886 : 39 = 5074
4) 249 747 : (4905 – 1896) = 249 747 : 3009 = 83

 

Завдання 584
За 5 год теплохід подолав 175 км, а потяг за 3 год — 315 км. У скільки разів швидкість потяга більша за швидкість теплохода?
  Швидкість
Час
Відстань
Теплохід
?
У скільки ?
5 год
175 км
Потяг
?
3 год
315 км

Розв'язання

1) 175 : 5 = 35 (км/год)  швидкість теплохода.
2) 315 : 3 = 105 (км/год)  швидкість потяга.
3) 105 : 35 = 3 (р.)  у стільки разів більша швидкість потяга.
Відповідь: 3 рази.

 

Завдання 585
За 5 год товарний потяг подолав 280 км, а швидкісний потяг за 3 год — 255 км. На скільки швидкість швидкісного потяга більша за швидкість товарного?
  Швидкість
Час
Відстань
Товарний
?
На скільки ?
5 год
280 км
Швидкісний
?
3 год
255 км

Розв'язання

1) 280 : 5 = 56 (км/год)  швидкість товарного потяга.
2) 255 : 3 = 85 (км/год)  швидкість швидкісного потяга.
3) 85  56 = 29 (км/год)  на стільки більша швидкість швидкісного потяга.
Відповідь: на 29 км/год.

 

Завдання 586 Вирази
1) Якщо p = 52,  тоді 78  p + 3217 = 78  52 + 3217 = 4056 + 3217 = 7273
2) Якщо a = 468, тоді a : 36 + a : 39 = 468 : 36 + 468 : 39 = 13 + 12 = 25
3) Якщо x = 15, y = 2525, тоді  37 – y : 25 = 15  37 – 2525 : 25 = 555 – 101 = 454

 

Завдання 587
1) Якщо c = 25, тоді 17 392 + 15 300 : c = 17 392 + 15 300 : 25 = 17 392 + 612 = 18 004
Якщо c = 36, тоді 17 392 + 15 300 : c = 17 392 + 15 300 : 36 = 17 392 + 425 17 817
17 392 + 15 300 : c = 17 392 + 15 300 : 36 = 17 392 + 425 = 17 817
2) якщо m = 17, t = 22, тоді  155 – t  113 = 17  155 – 22  113 = 2635 – 2486 = 149

 

Завдання 588
За 3 кг капусти і 2 кг моркви заплатили 54 грн. Скільки коштує 1 кг моркви, якщо 1 кг капусти коштує 12 грн?
  Ціна
Маса
Загальна вартість
Капуста
12 грн
3 кг
?
54 грн
Морква
?
2 кг
?

Розв'язання

1) 12  3 = 36 (грн)  вартість капусти.
2) 54 – 36 = 18 (грн)  вартість моркви.
3) 18 : 2 = 9 (грн)  коштує 1 кг моркви.
Відповідь: 9 гривень.

 

Завдання 589
3 ящики з яблуками і 4 ящики з грушами разом важать 136 кг. Скільки важить ящик з яблуками, якщо ящик з грушами важить 16 кг?
  Маса 1 ящика
Кількість ящиків
 Маса
Яблука
?
3
?
136 грн
Груші
16 кг
4
?

Розв'язання

1) 16  4 = 64 (кг)  маса груш.
2) 136 – 64 = 72 (кг)  маса яблук.
3) 72 : 3 = 24 (кг)  важить ящик з яблуками.
Відповідь: 24 кілограми.

 

Завдання 590
Велосипедистка їхала 2 год до обіду і 3 год після обіду, увесь час зі сталою швидкістю. Усього вона подолала 85 км. Знайди швидкість велосипедистки.
  Швидкість
Час
Загальна відстань
До обіду
?, однакова
2 год
85 км
Після обіду
 
3 год

Розв'язання

1) 2 + 3 = 5 (год)  весь час.

2) 85 : 5 = 17 (км/год)  швидкість велосипедистки. 

Відповідь: 17 км/год.

 

Завдання 591
До магазину завезли 27 пачок зошитів у клітинку та 25 пачок зошитів у лінійку — разом 2600 штук. Скільки всього привезли зошитів у клітинку і скільки в лінійку, якщо кількість зошитів у всіх пачках однакова?
  У 1 пачці
Кількість пачок
Усього зошитів
У клітинку
?, однакова
27
?
2600 шт.
У лінійку
 
25
?

Розв'язання

1) 27 + 25 = 52 (п.)  всього пачок.

2) 2600 : 52 = 50 (шт.)  зошитів в 1 пачці. 

3) 50  27 = 1350 (шт.)  зошитів у клітинку.

4) 50  25 = 1250 (шт.)  зошитів у лінійку.

Відповідь: 1350 зошитів, 1250 зошитів.

 

Завдання 592
Один верстат з програмним управлінням виробляє 12 деталей за хвилину, а другий — на 3 деталі більше. За скільки хвилин обидва верстати при їх одночасному ввімкненні виготовлять 945 деталей?

Розв'язання

1) 12 + 3 = 15 (д.)  виготовляє другий верстат за 1 хв.

2) 12 + 15 = 27 (д.)  виготовляють разом два верстати за 1 хв. 

3) 945 : 27 = 35 (хв)  за стільки часу разом виготовлять 945 деталей.

Відповідь: 35 хвилин.

 

Завдання 593 Порядок дій

407  213 + 51 125 : 25 – 87 165 = 1571 — рік заснування

міста Кременчук Полтавської області.

407

   213

 1221

 407

814  

86601

_51125 | 25   

  50       2045

  _112

    100

    _125

      125

         0

86691

     2045

   88736

_88736

  87165

    1571

Завдання 594

84 150 : 275 + 15 700 – 29  507 = 1303 — разів поспіль українець

Тарас Корніюк виконав підйоми з переворотом на перекладині.

_84150 | 275   

  825       306

  _1650

    1650

         0

х 507

    29

 4563

1014 

14703

+   306

  15700

  16006

_16006

  14703

    1303

Завдання 595

Зібрали 830 кг яблук. З них a кілограмів віддали в дитячий садок, а решту розклали порівну в 30 ящиків. Скільки кілограмів було в кожному ящику?
Склади буквений вираз та обчисли його значення, якщо a = 110.
Розв'язання
Вираз: (830  а) : 30
Якщо a = 110, тоді (830 – а) : 30 = (830 – 110) : 30 = 720 : 30 = 24 (кг)
Відповідь: 24 кілограми.

 

Завдання 596
1) 742 + 39 + 58 = (742 + 58) + 39 = 800 + 39 = 839
2) 973 + 115 – 273 = (973 – 273) + 115 = 700 + 115 = 815
3) 832 – 15 – 32 = (832 – 32) – 15 = 800 – 15 = 785
4) 2  115  50 = 115 • (2 • 50) = 115 • 100 = 11 500
5) 29  19 + 71  19 = (29 + 71) • 19 = 100 • 19 = 1 900
6) 192  37 – 92  37 = (192 – 92) • 37 = 100 • 37 = 3 700

 

Завдання 597
Будівельна компанія має встановити 900 вікон за 25 днів. Проте щодня компанія встановлювала на 9 вікон більше, ніж планувала. На скільки днів раніше терміну компанія виконала замовлення?

Розв'язання

1) 900 : 25 = 36 (в.)  виготовляє згідно плану щодня.

2) 36 + 9 = 45 (в.)  виготовляють понад план щодня. 

3) 900 : 45 = 20 (дн.)  на стільки днів раніше терміну.

Відповідь: 20 днів.

 

Завдання 598
Яна планувала прочитати книжку, у якій 189 сторінок, за 9 днів. Однак книжка виявилася надто цікавою і дівчинка щодня читала на 6 сторінок більше, ніж планувала. За скільки днів Яна прочитала книжку?

Розв'язання

1) 189 : 9 = 21 (с.)  планувала прочитати за день.

2) 21 + 6 = 27 (с.)  читала щодня.  

3) 189 : 27 = 7 (дн.)  за стільки днів прочитала книжку.

Відповідь: 7 днів.

 

Завдання 599
1) (21 000 – 308  29) : 4 + 14 147 : 47 = 3318

х 308

    29

 2772

 616 

 8932

21000

    8932

  12068

_12068 | 4   

  12       3017

    _68

      68

        0

_14147 | 47  

  141      301

     _47

       47

         0

3017

    301

  3318

_88736

  87165

    1571

2) 548  307 – 8904 : (33  507 – 16 647) = 168130

х   548

     307

   3836

1644   

168236

х 507

    33

 1521

1521 

16731

_ 16731

   16647 

       84

_8904 | 84  

  84      106

  _504

    504

       0

_ 169236

       106 

   168130

 

3) (562 + 1833 : 47)  56 – 46  305 = 19626

_1833 | 47  

  141     39

  _423

    423

       0

+ 562

    39

   601

х 601

    56

 3606

3005 

33656

х 305

    46

 1830

1220 

14030

_ 33656

   14030

   19626

4) 1789  (1677 : 43 – 888 : 24)  500 = 1 789 000

_1677 | 43  

  129     39

  _387

    387

       0

_888 | 24  

  72     37

_168

  168

     0

_ 39
   37

     2

х 500

   2  

 1000   

х 1789

       1000

   1789000

Завдання 600
1) (42 + 9095 : 85)  (7344 : 36 – 154) = 7 450

_9095 | 85   

  85      107

  _595

    595

       0

+  42

  107

  149

_7344 | 36  

  72      204

  _144

    144

       0

_204

  154

    50

х 149

     50

  7450

_88736

  87165

    1571

2) 637  408 – 54 036 : (44  209 – 9117) = 259 212

х   637

    408

   5096

2548   

259896

х  44

  209

  396

88   

9196

_ 9196

   9117 

      79

_54036 | 79  

  474      684

  _663

    632

    _316

      316 

         0

_ 259896

       684 

   259212

 

3) (830 – 17 466 : 82)  65 + 57  804 = 85 933

_17466 | 82  

  164      213

  _106

     82

    _246

      246

         0

_ 830

   213

   617

х 617

    65

 3085

3702 

40105

х   57

   804

   228

456  

45828

+ 40105

   45828

   85933

4) 197  (588 : 49 + 728 : 56)  40 = 197 000

_588 | 49  

  49    12 

  _98 

    98

      0

_728 | 56 

  56     13

 _168

   168

      0

+ 12
   13

   25

х 25

    40

 1000

х 197

     1000

  197000

Завдання 601
До трьох магазинів привезли 1506 кг олії. Після того як перший магазин продав 152 кг, другий — 183 кг, а третій — 211 кг, у всіх магазинах залишилось олії порівну. Скільки кілограмів олії привезли в кожний магазин?
Короткий запис
Усього — 1506 кг
Продали:  152 кг, II  183 кг, III  211 кг
Залишилося - ?, решта порівно
Привезли:  ?, II  ?, III  ?

Розв'язання

1) 152 + 183 + 211 = 546 (кг)  всього олії продали.

2) 1506  546 = 960 (кг)  залишилося олії порівно.  

3) 960 : 3 = 320 (кг)  залишилося олії у кожному магазині.

4) 320 + 152 = 472 (кг)  привезли олії у перший магазин.

5) 320 + 183 = 503 (кг)  привезли олії у другий магазин.

6) 320 + 211 = 531 (кг)  привезли олії у третій магазин.

Відповідь: 472 кг, 503 кг, 531 кг.

 

Завдання 602
З міст A і B, відстань між якими 110 км, одночасно назустріч один одному виїхали два велосипедисти. Швидкість одного з них 15 км/год, а іншого — на 3 км/год менша. Чи зустрінуться велосипедисти через 4 год?
  Швидкість
Час
Відстань
I
15 км/год
?
110 км
II
?, на 3 км/год менше 

Розв'язання

1) 15  3 = 12 (км/год)  швидкість I велосипедиста.

2) 15 + 12 = 27 (км/год)  швидкість зближення 

3) 27  4 = 108 (км)  проїдуть відстань за 4 год.

108 < 110

Відповідь: зустрінуться через 4 год.

 

Завдання 603
Старшокласники Матвій та Андрій улітку працювали аніматорами (від фр. animator — «той, хто дає життя»). Матвій працював по 4 год щодня протягом 16 днів, а Андрій — по 3 год щодня протягом 18 днів. Разом хлопці заробили 4720 грн. Постав слушні запитання і дай відповіді на них.

Розв'язання

1) Скільки всього годин працював Матвій?

 16 = 64 (год)

2) Скільки всього годин працював Андрій?

 18 = 54 (год) 

3) Скільки всього годин разом працювали хлопці?

64 + 54 = 118 (год) 

4) Скільки гривень заробляв кожен з хлопців щогодини?

4720 : 118 = 40 (грн)

5) Скільки гривень заробив Матвій?

40  64 = 2560 (грн)

6) Скільки гривень заробив Андрій?

40  54 = 2160 (грн)

 

Завдання 604
Два тестувальники комп’ютерної техніки, один з яких працював 12 днів по 8 год щодня, а інший — 8 днів по 7 год щодня, протестували разом 1368 ноутбуків. Знайди продуктивність праці тестувальників, якщо вона в них однакова. Скільки ноутбуків протестував кожний з них?
  Продуктивність Час роботи Загальний виробіток
I
?, однакова
 
12 дн. по 8 год
1368 н.
II
8 дн. по 7 год

Розв'язання

1)  12 = 96 (год)  працював перший тестувальник.

2)  8 = 56 (год)  працював другий тестувальник.  

3) 96 + 56 = 152 (год)  працювали два тестувальники разом.

4) 1368 : 152 = 9 (н./год)  продуктивність праці кожного тестувальника.

5)  96 = 864 (н.)  протестував перший тестувальник.

6)  56 = 504 (н.)  протестував другий тестувальник.

Відповідь: 9 ноутбуків за 1 год, 864 ноутбуки, 504 ноутбуків.

 

Завдання 605
Олеся знайшла 18 грибів, її дідусь – у 3 рази більше. 12 грибів зварили, а решту засушили і розклали порівно у 2 банки. Скільки грибів у кожній банці?

Розв'язання

(18 + 18 • 3 – 12) : 2 = 60 : 2  = 30 (гр.)  у кожній банці.

Відповідь: 30 грибів.

 

Завдання 606 
(52  39 – 63) : 4 + 26 910 : (52 + 1) = 1488 (км) — відстань 
від Запоріжжя до Ужгорода 

х  52

   39

 468

156  

2028

х 6

   6

 36

х 36

    6 

 216

_ 2028

    216

  1812

_1812 | 4  

  16     453

  _21

    20

    _12

      12

        0

_5

  5

25

+25

   1

  26

_26910 | 26  

  26       1035

    _91

      78

     _130

       130

           0

453

 1035

 1488

Завдання 607
(62 499 – 402  57) : (62 + 3) + 103 – 201 = 1814 — рік
народження Т.Г. Шевченка.

х 402

    57

 2814

2010  

22914

_62499

 22914

 39585

х 6

  6 

 36

+ 36

    3

  39

_39585 | 39  

  39       1015

    _58

      39

     _195

       195

          0

1015

   1000

   2015

_2015

   201

 1814

Завдання 608 Підбери корені до рівнянь
1) x – x = x  x, якщо х = 0
3) x : 15 = x  7, кщо х = 0
2) m : m = m  m, якщо х = 1
4) 9  x = 9 : x, якщо х =1

Завдання 609

1) x : 8 = x  4, якщо х = 0
2) y : 9 = y : 11, якщо у = 0

Завдання 610

На яке число треба помножити 259 259, щоб отримати добуток, який записується тільки цифрами 7?
259259 3 = 777777

 

Завдання 611
На яке число треба помножити 37 037, щоб отримати добуток, який записується тільки цифрами 3?
37 037 • 9 = 333333

 

Завдання 612
1) 4х – 2х + 7 = 19
    2х = 19 – 7
    2х = 12
    х = 12 : 2
    х = 6
2) 8х + 3х – 5 = 39
    11х = 39 + 5
    11х = 44
    х = 44 : 11
    х = 4

Завдання 613

Турист, добираючись до міста, проїхав 3 год на автобусі, швидкість якого а км/год, і 2 год на вантажівці, швидкість якої b км/год. Зворотний шлях він подолав за 4 год на мотоциклі. Знайди швидкість мотоцикла. Склади буквений вираз та обчисли його значення, якщо a = 40, b = 32.
Розв'язання
Вираз: (3а  2b) : 4
Якщо a = 40, b = 32, тоді (3a – 2b) : 4 = (3 • 40 – 2 • 32) : 4 = (120 – 64) : 4 = 56 : 4 =
= 14 (км/год)
Відповідь: 14 км/год.

 

Завдання 614
У таборі пластунів добова норма цукру для кожного учасника складає 50 г. У таборі 4 курені, по 28 пластунів у кожному. Скільки кілограмових упаковок цукру знадобиться впродовж 10-денної зміни табору?

Розв'язання

1) 2 4 = 112 (пл.)  всього пластунів у таборі.

2) 50  112 = 5600 (г)  добова норма цукру для всіх пластунів.  

3) 5600  10 = 56000 (г) = 56 (кг)   норма цукру 10-денної зміни табору.  

Відповідь: 56 кг.

 

Завдання 615
За 20 хв автівка подолала 36 км. Скільки км подолає автівка за 15 хв, якщо рухатиметься з тією самою швидкістю?
Короткий запис
20 хв  36 км
15 хв  ?

Розв'язання

36 км = 36 000 м

1) 36 000 : 20 = 1 800 (м)  подолає автівка за 1 хв.

2) 1800  15 = 27000 (м) = 27 (км)  подолає автівка за 15 хв.   

Відповідь: 27 кілометрів.