Завдання 919 Дільники числа
1) 12 : 3
4) 105 : 1
5) 7 : 7

Завдання 920

1) 400 : 25 = 80
3) 3321 : 123 = 27

Завдання 921

2) 1050 : 42 = 25

Завдання 922 Пари чисел, у яких перше число кратне другому:

2) 27 і 3
4) 12 і 1

Завдання 923 Перевірили, чи є перше число кратним другому. 

1) 810 : 5 = 162
3) 4144 : 37 = 112

Завдання 924 

1) 189 : 3 = 63
3) 3000 і 24 = 125

Завдання 925

Усі дільники числа 16: 1, 2 , 4, 8, 16
Усі дільники числа 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28
Усі дільники числа 17: 1, 17
Усі дільники числа 40. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40

 

Завдання 926
Усі дільники числа 14: 1, 2, 7, 14
Усі дільники числа 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
Усі дільники числа 19: 1, 19
Усі дільники числа 60: 1, 2 , 4, 6, 5, 10, 12, 15, 20, 30, 60

 

Завдання 927
1) Чотири числа, кратних числу 8: 8, 16, 24, 32
2) Чотири числа, кратних числу 10: 10, 20, 30, 40
3) Чотири числа, кратних числу 19: 19, 38, 57, 76

 

Завдання 928
1) Чотири числа, кратних числу 6: 6, 12, 18, 24
2) Чотири числа, кратних числу 11: 11, 22, 33, 44
3) Чотири числа, кратних числу 23: 23, 46, 69, 92

 

Завдання 929
Між скількома дітьми можна порівну поділити 24 цукерки?
Відповідь: 2, 3, 4, 6, 8, 12 дітьми.

 

Завдання 930 Чи може касир 90 грн решти дати купюрами по:
1) 2 грн; Може
90 : 2 = 45 (грн)
2) 5 грн; Може
90 : 5 = 18 (грн)
3) 10 грн; Може
90 : 10 = 9 (грн)
4) 20 грн? Не може

Завдання 931 Чи можна 65 огірків розкласти порівну:

1) у 2 к.; Не можна
2) у 3 к.; Не можна
3) у 5 к.? Можна 65 : 5 = 13

Завдання 931

Всі двоцифрові числа, кратні числу 19: 19, 38, 57, 76, 95

 

Завдання 933
Усі двоцифрові числа, кратні числу 21: 21, 42, 63, 84

 

Завдання 934
1) Дільником чисел 14 і 18 є число 2
3) Дільником чисел 40 і 50 є число 10
2) Дільником чисел 15 і 30 є число 5
4) Дільником чисел 17 і 25 є число 1

Завдання 935

1) Дільником чисел 6 і 9 є число 3
3) Дільником чисел 16 і 20 є число 2
2) Дільником чисел 30 і 40 є число 10
4) Дільником чисел 12 і 19 є число 1

Завдання 936

1) Кратне числам 7 і 8 число 56
3) Кратне числам 5 і 9 число 45
2) Кратне числам 6 і 8 число 48
4) Кратне числам 12 і 18 число 72

Завдання 937

1) Кратне числам 3 і 7 число 21
2) Кратне числам 8 і 12 число 24

Завдання 938 

23 < x < 45 і х є кратним 6 правильна, якщо х = 24, 30, 36

 

Завдання 939
2 < у < 14 і х є дільником числа 30 правильна, якщо у = 3, 5, 6, 10.

 

Завдання 940
1) 4 < b < 17 і х є кратним 3 правильна, якщо b = 6, 9, 12, 15.
2) 4 < b < 17 і х є дільником числа 36 правильна, якщо b = 6, 9, 12.

 

Завдання 941
1) найбільше чотирицифрове число, що кратне числу 115: 9 890
2) найменше п’ятицифрове число, що кратне числу 12. 10 008

 

Завдання 942
Найменшим чотирицифровим числом, кратним числу 43 є 1032 —  рік заснування міста Біла Церква Київської області. 

 

Завдання 943
Яка найменша кількість горіхів має бути в кошику, щоб їх можна було розкласти на купки або по 6, або по 8, або по 9 горіхів у кожній? 72 горіхи.
Число 72 є кратним числам 6, 8 і 9.  

 

Завдання 944
На координатному промені позначено число b. Перенеси малюнок в зошит і познач на цьому промені три числа, які кратні числу b. Числа 2b, 3b, 4b, позначені на промені, кратні b.

 

Завдання 945
Знайди периметр і площу квадрата, сторона якого дорівнює 5 см. Запиши площу в мм2.

Розв'язання

1) 5 • 4 = 20 (см)  периметр квадрата;
2) • 5 = 25 (см²) = 2500 (мм² площа квадрата.
Відповідь: 20 см, 2500 мм².

 

Завдання 946 Округлення чисел 
1) 12 137 ≈ 12 140544 ≈ 540
2) 444 ≈ 400, 1297 ≈ 1300

Завдання 947

Таксист за місяць проїхав 1500 км. Витрати бензину для його автівки складають 9 л на 100 км. Скільки грошей витратив таксист на бензин, якщо купував його по 52 грн за 1 л.
Короткий запиС
9 л  100 км
?   1500 км
Витратив  ?, 52 грн за ? л
х 15
    9
 135
х 135
    52
  270 
 675 
 7020

Розв'язання

1) 1500 : 100 = 15 (р.)  у стільки разів більша відстань;
2) • 15 = 135 (л)  витратив бензину;
3) 52 • 135 = 7020 (грн)  витратив грошей.
Відповідь: 7020 гривень.  

Завдання 948

Доведи, що два довільних натуральних числа a і b мають таку властивість: або a, або b, або a + b, або a  b ділиться на 3.
а, b, a + b, a  b  діляться на 3, якщо вони всі кратні 3. Тобто числа 3а, 3b, 3(a + b), 3(a  b) діляться на 3.

  • Тоня
    Не дороблюють завдання!так
    30 листопада 2023 17:31