Інші завдання дивись тут ...

Тематична контрольна робота № 9. Відсотки. Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з десятковими дробами

Варіант 1. 

Завдання 1. Запиши З0% у вигляді десяткового дробу (30 : 100 = 0,3)

А З0     Б З        В 0,3            Г 0,03

Завдання 2. Запиши у відсотках десятковий дріб 0,12 (0,12 • 100 = 12)

А 120%       Б 12%        В 1,2%      Г 0,12%

Завдання 3. Знайди різницю 32 – 4,12

А 27,88        Б 27,98           В 28,88        Г 28,98

 

 

_32,00

   4,12

  27,88

Завдання 4. Знайди середнє арифметичне чисел 15,6; 17,8; 19,1; 12,3.

(15,6 + 17,8 + 19,1 + 12,3) : 4 = 64,8 : 4 = 16,2

А 16        Б 16,1           В 16,3           Г 16,2

 

 

 

 

 

+15,6

  17,8

  19,1

  12,3

  64,8

 

 

_64,8 | 4   

 4       16,2

 24

 24

    8

    8

    0

Завдання 5. У школі навчається 120 п'ятикласників. На зимових канікулах 75% (0,75) з них відвідали театр. Скільки п'ятикласників на зимових канікулах відвідали театр?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 120 : 100 = 1,2 (уч.) – учнів припадає на 1%.

2) 1,2 • 75 = 90 (уч.) – учнів відвідали театр.

2 спосіб

1) 120 : 100 • 75 = 90 (уч.) – учнів відвідали театр.

3 спосіб

1) 120 • 0,75 = 90 (уч.) – учнів відвідали театр.

Відповідь: відвідали театр 90 учнів.

Завдання 6. Богдан купив пенал за 8 грн., що склало 25% (0,25) грошей, які були в нього. Скільки грошей було в Богдана?

Розв’язання.

1 спосіб

Якщо 8 грн уже становить 25% усіх грошей, тоді

1) 8 : 25 = 0,32 (грн) – грошей припадає на 1%.

2) 0,32 • 100 = 32 (грн) – грошей було в Богдана.

2 спосіб

Якщо 8 грн уже становить 25% усіх грошей, тоді

1) 8 : 25 • 100 = 32 (грн) – грошей було в Богдана.

3 спосіб

Якщо 8 грн уже становить 25% усіх грошей, тоді

1) 8 : 0,25 = 32 (грн) – грошей було в Богдана.

Відповідь: у Богдана було 32 гривні. 

Завдання 7. Супермаркет одержав для продажу 420 кг бананів. У перший день було продано 35% (0,35) усіх бананів, у другий – 40% (0,45), а у третій - решту. Скільки кілограмів бананів було продано у третій день?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 35 + 40 = 75 (%) – відсотків бананів продано за два дні.

2) 100 – 75 = 25 (%) – відсотків бананів продано за третій день.

3) 420 • 0,25 = 105 (кг) – бананів продав третього дня.

2 спосіб

1) 35 + 40 = 75 (%) – відсотків бананів продано за два дні.

2) 100 – 75 = 25 (%) – відсотків бананів продано за третій день.

3) 420 : 100 • 25 = 105 (кг) – бананів продав третього дня.

3 спосіб

1) 420 : 100 • 35 = 147 (кг) – бананів продав першого дня.

2) 420 : 100 • 40 = 168 (кг) – бананів продав другого дня.

3) 147 + 168 = 315 (кг) – бананів продав за два дні.

4) 420 – 315 = 105 (кг) – бананів продав третього дня.

4 спосіб

1) 420 • 0,35 = 147 (кг) – бананів продав першого дня.

2) 420 • 0,40 = 168 (кг) – бананів продав другого дня.

3) 147 + 168 = 315 (кг) – бананів продав за два дні.

4) 420 – 315 = 105 (кг) – бананів продав третього дня.

Відповідь: третього дня супермаркет продав 105 кг бананів.

Завдання 8. Автомобіль проїхав 2 год зі швидкістю 66,8 км/год і 3 год зі швидкістю 73,2 км/год. Знайди його середню швидкість на всьому шляху.

Розв’язання.

1) 66,8 • 2 = 133,6 (км) – відстань автомобіля за 2 год.

2) 73,2 • 3 = 219,6 (км) – відстань автомобіля за 3 год.

3) 133,6 + 219,6 = 353,2 (км) – загальна відстань.

4) 2 + 3 = 5 (год) – загальний час.

5) 353,2 : 5 = 70,64 (км/год) – середня швидкість автомобіля на всьому шляху.

х 66,8

      2

 133,6

 

 

 

 

 

 

х 73,2

      3

 219,6

 

 

 

 

 

 

+ 133,6

   219,6

   353,2

 

 

 

 

 

 

_353,2 | 5    

 35       70,64

    3

    0

    32

    30

     20

     20

      0

Відповідь: середня швидкість автомобіля на всьому шляху 70,64 км/год.

Завдання 9. Сума трьох доданків дорівнює 84. Перший доданок складає 40% (0,40) від суми і 80% (0,80) від другого доданка. Знайди третій доданок.

Розв’язання. 

1 спосіб

1) 84 : 100 • 40 = 33,6 – перший доданок.

Якщо перший доданок уже складає 40% від другого доданка, тоді 

2)  33,6 : 80 • 100 = 42 – другий доданок.

3) 33,6 + 42 = 75,6 – сума двох відомих доданків.

4) 84 – 75,6 = 8,4 – третій доданок.

2 спосіб

1) 84 • 0,40 = 33,6 – перший доданок.

Якщо перший доданок уже складає 40% від другого доданка, тоді 

2)  33,6 : 0,80 = 336 : 8 = 42 – другий доданок.

3) 33,6 + 42 = 75,6 – сума двох відомих доданків.

4) 84 – 75,6 = 8,4 – третій доданок.

3 спосіб

Нехай х – третій доданок, 84 • 0,4 = 33,6 – перший доданок, 33,6 : 0,8 = 42 – другий доданок. Складемо рівняння

33,6 + 42 + х = 84

75,6 + х = 84

х = 84 – 75,6

х = 8,4 – третій доданок.

х 84

  0,4

 33,6

 

 

_336 | 8   

 32      42 

  16

  16

   0 

+ 33,6

   42,0

   75,6

 

 

_ 84,0

  75,6

    8,4

 

Відповідь: третій доданок дорівнює 8,4

 

Варіант 2. 

Завдання 1. Запиши 3% у вигляді десяткового дробу (3 : 100 = 0,03)

А З0        Б З         В 0,3            Г 0,03

Завдання 2. Запиши у відсотках десятковий дріб 1,2 (1,2 • 100 = 120)

А 120%       Б 12%        В 1,2%         Г 0,12%

Завдання 3. Знайди різницю 35 – 7,12.

А 27,88       Б 27,98       В 28,88         Г 28,98

 

 

_35,00

   7,12

  27,88

Завдання 4. Знайди середнє арифметичне чисел 27,4; 13,9; 14,8.

(27,4 + 13,9 + 14,8) : 3 = 56,1 : 3 = 18,7

А 18,7         Б 18,5         В 18,6        Г 18,8

 

 

 

 

 

+ 27,4

   13,9

   14,8

   56,1

 

 

 

_56,1 | 3    

 3        18,7

 26

 24

  21

  21

   0 

Завдання 5. У художній школі навчається 160 учнів. 65% (0,65) з них взяли участь у творчих конкурсах. Скільки учнів цієї школи взяли участь у творчих конкурсах? 

Розв’язання

1 спосіб

1) 160 : 100 = 1,6 (уч.) – учнів становить 1%.

2) 1,6 • 65 = 104 (уч.) – учнів взяли участь у творчих конкурсах.

2 спосіб

1) 160 : 100 • 65 = 104 (уч.) – учнів взяли участь у творчих конкурсах.

3 спосіб

1) 160 • 0,65 = 104 (уч.) – учнів взяли участь у творчих конкурсах.

Відповідь: у творчих конкурсах участь взяли 104 учні.

Завдання 6. Сергій купив ручку за 4 грн., що склало 25% грошей, які були в нього. Скільки грошей було в Сергія?

Розв’язання.

1 спосіб

Якщо 4 грн уже становить 25% усіх грошей, тоді

1) 4 : 25 = 0,16 (грн) – грошей припадає на 1%.

2) 0,16 • 100 = 16 (грн) – грошей було в Сергія.

2 спосіб

Якщо 4 грн уже становить 25% усіх грошей, тоді

1) 4 : 25 • 100 = 16 (грн) – грошей було в Сергія.

3 спосіб

Якщо 8 грн уже становить 25% усіх грошей, тоді

1) 4 : 0,25 = 16 (грн) – грошей було в Сергія.

Відповідь: у Сергія було 16 гривень. 

Завдання 7. Мотузку довжиною 260 м розрізали на три частини. Довжина першої частини склала З0% довжини мотузки, а довжина другої – 35%. Яку довжину має третя частина?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 30 + 35 = 65 (%) – відсотків припадає на довжину двох частин.

2) 100 – 65 = 35 (%) – відсотків припадає на довжину третьої частини.

3) 260 • 0,35 = 91 (м) – довжина третьої частини.

2 спосіб

1) 30 + 35 = 65 (%) – відсотків припадає на довжину двох частин.

2) 100 – 65 = 35 (%) – відсотків припадає на довжину третьої частини.

3) 260 : 100 • 35 = 91 (м) – довжина третьої частини.

3 спосіб

1) 260 : 100 • 30 = 78 (м) – довжина першої частини мотузки.

2) 260 : 100 • 35 = 91 (м) – довжина другої частини мотузки.

3) 78 + 91 = 169 (м) – довжина двох частин мотузки разом.

4) 260 – 169 = 91 (м) – довжина третьої частини мотузки.

4 спосіб

1) 260 • 0,3 = 78 (м) – довжина першої частини мотузки.

2) 260 • 0,35 = 91 (м) – довжина другої частини мотузки.

3) 78 + 91 = 169 (м) – довжина двох частин мотузки разом.

4) 260 – 169 = 91 (м) – довжина третьої частини мотузки.

Відповідь: довжина третьої частини мотузки 91 м.

Завдання 8. Автомобіль проїхав 3 год зі швидкістю 74,1 км/год і 2 год зі швидкістю 67,8 км/год. Знайди його середню швидкість на всьому шляху.

Розв’язання.

1) 74,1 • 3 = 222,3 (км) – відстань автомобіля за 3 год.

2) 67,8 • 2 = 135,6 (км) – відстань автомобіля за 2 год.

3) 222,3 + 135,6 = 357,9 (км) – загальна відстань.

4) 2 + 3 = 5 (год) – загальний час.

5) 357,9 : 5 = 71,58 (км/год) – середня швидкість автомобіля на всьому шляху.

х 74,1

      3

 222,3

 

 

 

 

 

 

х 67,8

      2

 135,6

 

 

 

 

 

 

+ 222,3

   135,6

   357,9

 

 

 

 

 

 

_357,9 | 5   

 35        71,58

    7

    5

    29

    25

      40

      40

        0

Відповідь: середня швидкість автомобіля на всьому шляху 71,58 км/год.

Завдання 9. Сума трьох доданків дорівнює 74. Перший доданок складає 60% (0,60) від другого доданка і З0% (0,30) від суми. Знайди третій доданок.

Розв’язання. 

1 спосіб

1) 74 : 100 • 30 = 22,2 – перший доданок.

Якщо перший доданок уже складає 60% від другого доданка, тоді 

2)  22,2 : 60 • 100 = 37 – другий доданок.

3) 22,2 + 37 = 59,2 – сума двох відомих доданків.

4) 74 – 59,2 = 14,8 – третій доданок.

2 спосіб

1) 74 • 0,30 = 22,2 – перший доданок.

Якщо перший доданок уже складає 60% від другого доданка, тоді 

2)  22,2 : 0,6 = 222 : 6 =  37 – другий доданок.

3) 22,2 + 37 = 59,2 – сума двох відомих доданків.

4) 74 – 59,2 = 14,8 – третій доданок.

3 спосіб

Нехай х – третій доданок, 74 • 0,3 = 22,2 – перший доданок, 22,2 : 0,6 = 37 – другий доданок. Складемо рівняння

22,2 + 37 + х = 74

59,2 + х = 74

х = 74 – 59,2

х = 14,8 – третій доданок.

х 74

  0,3

 22,2

 

 

_222 | 6

 18     37 

  42

  42

   0 

+22,2

  37,0

  59,2

 

 

_74,0

 59,2

 14,8

 

 

Відповідь: третій доданок дорівнює 14,8

 

Варіант 3.

Завдання 1. Запиши 4% у вигляді десяткового дробу (4 : 100 = 0,04)

А 0,04                Б 0,4          В 4            Г 40

Завдання 2. Запиши у відсотках десятковий дріб 1,7 (1,7 • 100 = 170)

А 0,17%             Б 1,7%       В 17%       Г 170%

Завдання 3. Знайди різницю 24 – 5,23.

А 19,77           Б 18,77          В 18,87        Г 18,8

 

 

_24,00

   5,23

  18,77

Завдання 4. Знайди середнє арифметичне чисел 14,9; 25,7; 15,2.

(14,9 + 25,7 + 15,2) : 3 = 55,8 : 3 = 18,6

А 18,7            Б 18,5            Г 19,87         В 18,6

 

 

 

 

 

+ 14,9

   25,7

   15,2

   55,8

 

 

 

_55,8 | 3   

 3       18,6

 25

 24

  18

  18

    0 

Завдання 5. У гуртку навчається 140 дітей. 85% з них представили свої роботи на виставці дитячої творчості. Скільки гуртківців представили свої роботи на виставці?

1 спосіб

1) 140 : 100 = 1,4 (д.) – дітей припадає на 1%.

2) 1,4 • 85 = 119 (д.) – стільки дітей представили свої роботи.

2 спосіб

1) 140 : 100 • 85 = 119 (д.) – стільки дітей представили свої роботи.

3 спосіб

1) 140 • 0,85 = 119 (д.) – стільки дітей представили свої роботи.

Відповідь: свої роботи представили 119 дітей.

Завдання 6. Петрик купив книжку за 12 грн., що становило 75% (0,75) грошей, які в нього були. Скільки грошей було в Петрика?

1 спосіб

Якщо 12 грн уже становить 75% усіх грошей, тоді

1) 12 : 75 = 0,16 (грн) – грошей припадає на 1%.

2) 0,16 • 100 = 16 (грн) – грошей було в Петрика.

2 спосіб

Якщо 12 грн уже становить 75% усіх грошей, тоді

1) 12 : 75 • 100 = 16 (грн) – грошей було в Петрика.

3 спосіб

Якщо 12 грн уже становить 75% усіх грошей, тоді

1) 12 : 0,75 = 16 (грн) – грошей було в Петрика.

Відповідь: у Петрика було 16 гривень. 

Завдання 7. Учень прочитав книжку, що містить 280 сторінок. У перший день він прочитав – 40% усіх сторінок, у другий – 25%, а у третій - решту. Скільки сторінок прочитав учень у третій день?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 40 + 25 = 65 (%) – відсотків книги прочитав за два дні.

2) 100 – 65 = 35 (%) – відсотків книги прочитав за третій день.

3) 280 • 0,35 = 98 (с.) – сторінок прочитав третього дня.

2 спосіб

1) 40 + 25 = 65 (%) – відсотків книги прочитав за два дні.

2) 100 – 65 = 35 (%) – відсотків книги прочитав за третій день.

3) 280 : 100 • 35 = 98 (с.) – сторінок прочитав третього дня.

3 спосіб

1) 280 : 100 • 40 = 112 (с.) – сторінок прочитав першого дня.

2) 280 : 100 • 25 = 70 (с.) – сторінок прочитав другого дня.

3) 112 + 70 = 182 (с.) – сторінок прочитав за два дні.

4) 280 – 182 = 98 (с.) – сторінок прочитав третього дня.

4 спосіб

1) 280 • 0,40 = 112 (с.) – сторінок прочитав першого дня.

2) 280 • 0,25 = 70 (с.) – сторінок прочитав другого дня.

3) 112 + 70 = 182 (с.) – сторінок прочитав за два дні.

4) 280 – 182 = 98 (с.) – сторінок прочитав третього дня.

Відповідь: третього дня учень прочитав 98 сторінок.

Завдання 8. Автомобіль проїхав 2 год зі швидкістю 69,6 км/год і 3 год зі швидкістю 74,2 км/год. Знайди його середню швидкість на всьому шляху.

Розв’язання.

1) 69,6 • 2 = 139,2 (км) – відстань автомобіля за 2 год.

2) 74,2 • 3 = 222,6 (км) – відстань автомобіля за 3 год.

3) 139,2 + 222,6 = 361,8 (км) – загальна відстань.

4) 2 + 3 = 5 (год) – загальний час.

5) 361,8 : 5 = 72,36 (км/год) – середня швидкість автомобіля на всьому шляху.

х 74,2

      3

 222,6

 

 

 

 

 

 

х 69,6

      2

 139,2

 

 

 

 

 

 

+ 222,6

   139,2

   361,8

 

 

 

 

 

 

_361,8 | 5   

 35        72,36

  11

  10

   18

   15

    30

    30

      0

Відповідь: середня швидкість автомобіля на всьому шляху 72,36 км/год.

Завдання 9. Сума трьох доданків дорівнює 56. Перший доданок складає 20%  від суми і 40% від другого доданка. Знайди третій доданок.

Розв’язання. 

1 спосіб

1) 56 : 100 • 20 = 11,2 – перший доданок.

Якщо перший доданок уже складає 40% від другого доданка, тоді 

2) 11,2 : 40 • 100 = 28 – другий доданок.

3) 11,2 + 28 = 39,2 – сума двох відомих доданків.

4) 56 – 39,2 = 16,8 – третій доданок.

2 спосіб

1) 56 • 0,20 = 11,2 – перший доданок.

Якщо перший доданок уже складає 40% від другого доданка, тоді 

2) 11,2 : 0,4 = 112 : 4 = 28 – другий доданок.

3) 11,2 + 28 = 39,2 – сума двох відомих доданків.

4) 56 – 39,2 = 16,8 – третій доданок.

3 спосіб

Нехай х – третій доданок, 56 • 0,2 = 11,2 – перший доданок, 11,2 : 0,4 = 28 – другий доданок. Складемо рівняння

11,2 + 28 + х = 56

39,2 + х = 56

х = 56 – 39,2

х = 16,8 – третій доданок.

х 56

  0,2

11,2

 

 

_112 | 4  

  8      28 

  32

  32

   0 

+ 11,2

   28,0

   39,2

 

 

_ 56,0

  39,2

  16,8

 

 

Відповідь: третій доданок дорівнює 16,8

 

Варіант 4. 

Завдання 1. Запиши 40% у вигляді десяткового дробу (40 : 100 = 0,4)

А 0,04          Б 0,4        В 4          Г 40

Завдання 2. Запиши у відсотках десятковий дріб 0,17 (0,17 • 100 = 17)

А 0,17%       Б 1,7%     В 17%     Г 170%

Завдання 3. Знайди різницю 26 – 7,23.

А 19,77        Б 18,77      В 18,87       Г 19,87

 

 

_26,00

   7,23

 18,77

Завдання 4. Знайди середнє арифметичне чисел 15,3; 18,9; 17,7; 12,5.

(15,3 + 18,9 + 17,7 + 12,5) = 64,4 : 4 = 16,1

А 18,7         Б 18,5         В 18,6           Г 18,8

А 16           Б 16,1         В 16,3           Г 16,2

 

 

 

 

 

+15,3

  18,9

  17,7

  12,5

  64,4

 

 

_64,4 | 4  

 4      16,1

 24

 24

     4

     4

     0

Завдання 5. У шкільних спортивних змаганнях взяли участь 180 учнів. 55% з них змагалися в стрибках у довжину. Скільки учнів змагалися в стрибках у довжину?

1 спосіб

1) 180 : 100 = 1,8 (уч.) – учнів припадає на 1%.

2) 1,8 • 55 = 99 (уч.) – учнів взяли участь у змаганнях.

2 спосіб

1) 180 : 100 • 55 = 99 (уч.) – учнів взяли участь у змаганнях.

3 спосіб

1) 180 • 0,55 = 99 (уч.) – учнів взяли участь у змаганнях.

Відповідь: у змаганнях взяли участь 99 учнів.

Завдання 6. Михайлик купив набір олівців за 9 грн., що становило 75% наявних у нього грошей. Скільки грошей було в Михайлика?

1 спосіб

Якщо 9 грн уже становить 75% усіх грошей, тоді

1) 9 : 75 = 0,12 (грн) – грошей припадає на 1%.

2) 0,12 • 100 = 12 (грн) – грошей було в Михайлика.

2 спосіб

Якщо 9 грн уже становить 75% усіх грошей, тоді

1) 9 : 75 • 100 = 12 (грн) – грошей було в Михайлика.

3 спосіб

Якщо 9 грн уже становить 75% усіх грошей, тоді

1) 9 : 0,75 = 12 (грн) – грошей було в Михайлика.

Відповідь: у Михайлика було 12 гривень. 

Завдання 7. Черепаха за три години проповзла 240 м. За першу годину вона подолала 35% цієї відстані, за другу – З0%, за третю – решту. Яку відстань подолала черепаха за третю годину?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 30 + 35 = 65 (%) – відсотків припадає на відстань за дві години.

2) 100 – 65 = 35 (%) – відсотків припадає на відстань за третю годину.

3) 240 : 100 • 35 = 84 (м) – відстань за третю годину.

2 спосіб

1) 30 + 35 = 65 (%) – відсотків припадає на відстань за дві години.

2) 100 – 65 = 35 (%) – відсотків припадає на відстань за третю годину.

3) 240 • 0,35 = 84 (м) – відстань за третю годину.

3 спосіб

1) 240 : 100 • 35 = 84 (м) – відстань подолала за першу годину.

2) 240 : 100 • 30 = 72 (м) – відстань подолала за другу годину.

3) 84 + 72 = 156 (м) – відстань подолала за першу та другу годину разом.

4) 240 – 156 = 84 (м) – відстань подолала за третю годину.

4 спосіб

1) 240 • 0,35 = 84 (м) – відстань подолала за першу годину.

2) 240 • 0,30 = 72 (м) – відстань подолала за другу годину.

3) 84 + 72 = 156 (м) – відстань подолала за першу та другу годину разом.

4) 240 – 156 = 84 (м) – відстань подолала за третю годину.

Відповідь: за третю годину черепаха подолала 84 метри.

Завдання 8. Автомобіль проїхав 3 год зі швидкістю 75,1 км/год і 2 год зі швидкістю 69,8 км/год. Знайди його середню швидкість на всьому шляху.

Розв’язання.

1) 75,1 • 3 = 225,3 (км) – відстань автомобіля за 3 год.

2) 69,8 • 2 = 139,6 (км) – відстань автомобіля за 2 год.

3) 225,3 + 139,6 = 364,9 (км) – загальна відстань.

4) 2 + 3 = 5 (год) – загальний час.

5) 364,9 : 5 = 72,98 (км/год) – середня швидкість автомобіля на всьому шляху.

х 75,1

      3

 225,3

 

 

 

 

 

 

х 69,8

      2

 139,6

 

 

 

 

 

 

+ 225,3

   139,6

   364,9

 

 

 

 

 

 

_364,9 | 5    

 35       72,98

  14

  10

   49

   45

    40

    40

     0

Відповідь: середня швидкість автомобіля на всьому шляху 72,98 км/год.

Завдання 9. Сума трьох доданків дорівнює 78. Перший доданок складає 80% (0,8) від другого доданка і 40% (0,4) від суми. Знайди третій доданок.

Розв’язання. 

1 спосіб

1) 78 : 100 • 40 = 31,2 – перший доданок.

Якщо перший доданок уже складає 60% від другого доданка, тоді 

2) 31,2 : 80 • 100 = 39 – другий доданок.

3) 31,2 + 39 = 70,2 – сума двох відомих доданків.

4) 78 – 70,2 = 7,8 – третій доданок.

2 спосіб

1) 78 • 0,40 = 31,2 – перший доданок.

Якщо перший доданок уже складає 60% від другого доданка, тоді 

2) 31,2 : 0,8 = 312 : 8 = 39 – другий доданок.

3) 31,2 + 39 = 70,2 – сума двох відомих доданків.

4) 78 – 70,2 = 7,8 – третій доданок.

3 спосіб

Нехай х – третій доданок, 78 • 0,4 = 31,2 – перший доданок, 31,2 : 0,8 = 39 – другий доданок. Складемо рівняння

31,2 + 39 + х = 78

70,2 + х = 78

х = 78 – 70,2

х = 7,8 – третій доданок.

х 78

  0,4

31,2

 

 

_312 | 8

 24    39 

   72

   72

     0 

+ 31,2

   39,0

   70,2

 

 

_ 78,0

  70,2

    7,8

 

 

Відповідь: третій доданок дорівнює 7,8

Інші завдання дивись тут ...