Інші завдання дивись тут...

Завдання 62 Заповніть таблицю
Відстань
240 км
80 км
400 м
480 м
Швидкість
80 км/год
20 км/год
20 м/хв
8 м/с
Час
3 год
4 год
20 хв
1 хв 

Завдання 63

Автомобіль за 5 год проїхав 360 км, а велосипедист за 3 год — 54 км. У скільки разів швидкість автомобіля більша за швидкість велосипедиста?
Розв'язання
1) 360 : 5 = 72 (км/год) – швидкість автомобіля
2) 54 : 3 = 18 (км/год) – швидкість велосипедиста
3) 72 : 18 = 4 (р.)
Відповідь: у 4 рази швидкість автомобіля більша за швидкість велосипедиста.

 

Завдання 64
Відстань від будинку Ярослава до школи дорівнює 760 м, а ходить він зі швидкістю 95 м/хв. Коли хлопець має вийти зі свого будинку, щоб прийти до школи о 8:20?
Розв'язання
1) 760 : 95 = 8 (хв) – час в дорозі
2) 8 год 20 хв – 8 хв = 8 год 12 хв
Відповідь: о 8:12 хлопець має вийти зі свого будинку.

 

Завдання 65
Із міста в протилежних напрямках одночасно вийшли два потяги. Швидкість першого потяга дорівнює 85 км/год, а другого — 80 км/год.
1) На скільки кілометрів збільшується відстань між потягами щогодини?
85 – 80 = 5 (км)
2) Через скільки годин відстань між ними дорівнюватиме 330 км?
1) 85 + 80 = 165 (км/год) – швидкість віддалення
2) 330 : 165 = 2 (год)

 

Завдання 66
Ту саму дистанцію другий спортсмен почав бігти через 1 хв після старту першого спортсмена. Швидкість другого спортсмена дорівнює 420 м/хв, а першого — 360 м/хв.
1) Скільки метрів пробіг перший спортсмен за 1 хв? 360 м
2) На скільки метрів зменшується відстань між спортсменами щохвилини? 
420 – 360 = 60 (м)

 

Завдання 67
1) Із двох міст одночасно назустріч один одному виїхали  два автомобілі. Перший рухався зі швидкістю  75 км/год, а другий — 80 км/год. Через 3 год вони зустрілися. Знайдіть відстань між містами.
Розв'язання
1) 75 + 80 = 155 (км/год) – швидкість зближення
2) 155  3 = 465 (км)
Відповідь: між містами 465 кілометрів.
2) Із двох міст, відстань між якими 465 км, одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі. Перший рухався зі швидкістю  75 км/год. З якою швидкістю рухався другий автомобіль, якщо через 3 год вони зустрілися?
Розв'язання
1) 465 : 3 = 155 (км/год) – швидкість зближення
2) 155  75 = 80 (км/год)
Відповідь: другий автомобіль рухався зі швидкістю 80 км/год.

Завдання 68

Олег і Софія одночасно вийшли зі своїх будинків і вирушили назустріч одне одному. Через який час вони зустрінуться, якщо відстань між будинками дорівнює 375 м, швидкість Олега — 60 м/хв, а швидкість Софії — 65 м/хв?
Розв'язання
1) 60 + 65 = 125 (м/хв) – швидкість зближення
2) 375 : 125 = 3 (хв)
Відповідь: вони зустрінуться через 3 хвилини.

 

Завдання 69
Сергій з мамою посадили 76 кущів полуниць, до того ж мама посадила кущів утричі більше, ніж син. Скільки кущів полуниць посадив Сергій і скільки мама?
Розв'язання
1) 3 + 1 = 4 (ч.) – всього частин
2) 76 : 4 = 19 (к.) – посадив син
3) 76  19 = 57 (к.) – посадила мама
Відповідь: Сергій посадив 19 кущів і мама посадила 57 кущів.

 

Завдання 70
На двох полицях 23 книжки, до того ж на другій — на 3 книжки більше, ніж на першій. Скільки книжок на кожній полиці? Скористайтеся схемою.
Розв'язання
1) 23  3 = 20 (кн.) – порівно
2) 20 : 2 = 10 (кн.) – на першій полиці
3) 10 + 3 = 13 (кн.) – на другій полиці
Відповідь: 10 книжок, 13 книжок.

 

Завдання 71
Як називають кожне число в записі 27 : 6 = 4 (ост. 3)? Ділене : Дільник = частка (остача)

 

Завдання 72 Виконайте ділення з остачею
1) 89 : 7 = 12 (ост. 5)
2) 325 : 20 = 16 (ост. 5)
3) 9140 : 48 = 190 (ост. 20)

Завдання 73

У трьох ящиках 128 яблук. Чи можливо, щоб у кожному ящику була однакова кількість яблук?
Розв'язання
128 : 3 = 42 (ост. 2)
Відповідь: не можливо, бо 128 не ділиться націло на 3.

 

Завдання 74
Пачка печива коштує 8 грн. Яку найбільшу кількість таких пачок можна купити, маючи 50 грн?
Розв'язання
50 : 8 = 6 (ост. 2)
Відповідь: 6 пачок.

 

Зафарбовано: 1/16, 4/16, 8/16, 12/16

 

Завдання 76 
У порядку зростання: 1/12, 1/9, 2/9, 4/9, 7/9, 9/9

 

Завдання 77 Знайдіть:
1/9 від числа 45 — це 45 : 9 = 5
7/9 від числа 45 — це 45 : 9 • 7 = 35

Завдання 78 Одиниці вимірювання

1) 1/3 год = 20 хв
2) 25 м = 250 см
3) 3100 кг = 3100000 г

Завдання 79 

Знайдіть число, 3/якого дорівнюють 24. 24 : 3 • 4 = 32

 

Завдання 80
Для засадження алеї заготували 84 саджанці, з них 2/7— саджанці каштана. Скільки саджанців каштана заготували?
Розв'язання
84 : 7 • 2 = 24 (с.)
Відповідь: заготували 24 саджанці каштанів. 

 

Завдання 81
У банкоматі зняли 1500 грн — 3/8 усіх грошей, що були на картці. Скільки гривень було на картці перед зняттям грошей?
Розв'язання
1500 : 3 • 8 = 4000 (грн)
Відповідь: на картці було 4000 гривень.

Інші завдання дивись тут...