Інші завдання дивись тут...

Завдання 206

У кожному випадку правильно зафарбо­вано частину цілого, яка відповідає дробу.

 

Завдання 207

2/6 < 4/6

10/16 > 6/16

8/25 < 16/25

7/10 > 3/10

Завдання 208 Знайди дріб від числа:

4/27 від 81 — це 81 : 27 • 4  = 3 • 4 = 12

11/19 від 95 — це 95 : 19 • 11  = 5 • 11 = 55

 

Завдання 209 Знайди число за дробом:

7/9 числа становлять 84 — це 84 : 7 • 9  = 12 • 9 = 108   

17/23 числа становлять 85 — це 85 : 17 • 23  = 5 • 23 = 115

 

Завдання 210

4/7 > 2/7

1 > 1/2

6/9 < 1

7/15 > 2/15

5/12 < 9/12

24/100 > 9/100

Завдання 211

8/32 від 96 — це 96 : 32 • 8  = 3 • 8 = 24

число, якщо його 8/32 становлять 96 — це 96 : 8 • 32  = 12 • 32 = 384

16/32 від 64 — це 64 : 32 • 16  = 2 • 16 = 32

число, якщо його 16/32 становлять 64 — це 64 : 16 • 32  = 4 • 32 = 128

 

Завдання 212

1) кількість метрів:

3/4 км = 1000 м : 4 • 3  = 250 м • 3 = 750 м

2/5 км = 1000 м : 5 • 2  = 200 м • 2 = 400 м

10/25 км = 1000 м : 25 • 10  = 40 м • 10 = 400 м

2) кількість кілограмів:

3/4 ц = 100 кг : 4 • 3  = 25 кг • 3 = 75 кг

3/4 т = 1000 кг : 4 • 3  = 250 кг • 3 = 750 кг

30/50 т = 1000 кг : 50 • 30  = 20 кг • 30 = 600 кг

 

Завдання 213

1) Висота евкаліпта — 2400 см. Висота сосни становить 3/4 висоти евкаліпта. Висота ялини становить 2/5 висоти сосни. Визнач висоту ялини.

Короткий запис

Евкаліпт  2400 см

Сосна  ?, 3/4  висоти евкаліпта

Ялини  ?, 2/5 висоти сосни

Розв'язання

1) 2400 : 4 • 3  = 600 • 3 = 1800 (см) – висота сосни.

2) 1800 : 5 • 2  = 360 • 2 = 720 (см) – висота ялини.

Відповідь: 720 см.

Короткий запис: перший.

2) Висота евкаліпта — 2400 см, що становить 3/4 висоти сосни. Висота ялини становить 2/5 висоти сосни. Визнач висоту ялини.

Короткий запис

Евкаліпт  2400 см, що становить 3/4 висоти сосни.

Сосна  ?

Ялини  ?, 2/5 висоти сосни

Розв'язання

1) 2400 : 3 • 4  = 800 • 4 = 3200 (см) – висота сосни.

2) 3200 : 5 • 2  = 640 • 2 = 1280 (см) – висота ялини.

Відповідь: 1280 см.

Короткий запис: другий.

 

Завдання 214

Від Вінниці до Запоріжжя летіли літак і вертоліт. Спочатку літак був позаду вертольота на 400 км. Швидкість руху літака 12 км/хв, а вертольота – 1/6 від швидкості літака Яка відстань буде між ними за 20 хв? Коли літак порівняється з вертольотом? Яка відстань буде між ними за 1 год?

Розв'язання

1) 12 : 6 = 2 (км/хв) – швидкість вертольота.

2) 12  2 = 10 (км/хв) – швидкість зближення.

3) 10  20 = 200 (км) – відстань між ними через 20 хв.

4) 400 : 10 = 40 (хв) – час, коли літак порівняється з вертольотом.

5) 200  3 = 600 (км) – відстань між ними через 1 год.

 

Завдання 215

2/17 від 1 ц 36 кг — це 136 кг : 17 • 2 = 8 кг • 2 = 16 кг

6/12 від 7 дм 2 см — це 72 см : 12 • 6 = 6 см • 6 = 36 см

число, якщо його 2/17 становлять 1 ц 36 кг — це 

136 кг : 2 • 17 = 68 кг • 17 = 1156 кг = 1 т 156 кг

число, якщо його 6/12 становлять 7 дм 2 см — це 

72 см : 6 • 12 = 12 кг • 12 = 144 кг

 

Завдання 216

1) Одного дня Музично–меморіаль­ний музей Соломії Крушельницької у Львові відвідали 72 дитини з різних шкіл. Діти із школи №1 становили 2/6 усієї кількості дітей, а діти із школи №2 — решту. Скільки дітей із школи № 2 відвідали музей?

Короткий запис

Усього  72 д.

№1  ?, 2/6 усього

№2  ?, решту

Розв'язання

1) 72 : 6 • 2  = 12 • 2 = 24 (д.) – діти із школи №1.

2) 72  24  = 48 (д.) – діти із школи №2.

Відповідь: 48 дітей.

2) Одного дня Музично–меморіальний музей Соломії Кру­шельницької у Львові відвідали 72 дитини з різних шкіл. Діти із школи № 1 становили 2/6 усієї кількості дітей, діти із школи №3 — 3/12, а діти із школи № 2 — решту. Скільки дітей із школи № 2 відвідали музей?

Короткий запис

Усього  72 д.

№1  ?, 2/6 усього

№2  ?, решту

№3  ?, 3/12 усього

Розв'язання

1) 72 : 6 • 2  = 12 • 2 = 24 (д.) – діти із школи №1.

2) 72 : 12 • 3  = 6 • 3 = 18 (д.) – діти із школи №3.

3) 24 + 18 = 42 (д.) – діти із школи №1 і №3 разом.

4) 72  42  = 30 (д.) – діти із школи №2.

Відповідь: 30 дітей.

 

Завдання 217

В оперному театрі 2000 місць, причому 4/5 усіх місць розташовано в партері. Скільки місць розта­шовано в партері?

Короткий запис

 2000 м.

4/5  ?

Розв'язання

2000 : 5 • 4  = 400 • 4 = 1600 (м.) – в партері.

Відповідь: 1600 місць.

Склади та розв’яжи обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 2000.

Короткий запис

?

4/5  1600 м.

Розв'язання

1600 : 4 • 5  = 400 • 5 = 2000 (м.) – в оперному театрі.

Відповідь: 2000 місць.

Завдання 218

У типографії надрукували 193 900 примірників книжок. Підручники становили 4/5 усіх книжок. Книжок для дітей було в 35 разів менше, ніж підручників, а книжки для дорослих становили решту. Скільки надрукували книжок для дорослих?

Короткий запис

Підручники — ?, 4/5 від 193 900 прим.

Кн. для дітей — ?, у 35 разів менше підручників

Кн. для дорослих — ?

Усього — 193900 прим.

Розв'язання

1) 193900 : 5 • 4  = 38780 • 4 = 155120 (прим.) – примірники підручників.

2) 155120 : 35  = 4432 (прим.) – примірники книжок для дітей.

3) 155120 + 4432 = 159552 (прим.) – примірників підручників і книжок для дітей разом.

4) 193900  159552 = 34348 (прим.) – примірники книжок для дорослих.

Відповідь: 34348 книжок.

 

Завдання 219

Селянин прийшов до царя й сказав: «Царю, дозволь мені взяти з твого садка одне яблуко». Цар відповів: «Мій садок обнесений трьома огорожами У кожній огорожі є тільки одні ворота, і біля кожних воріт стоїть сторож Першому сторожеві треба віддати половину яблук, які візьмеш, і ще 1 яблуко Другому сторожеві треба віддати половину тих яблук, що в тебе залишилися, і ще 1 яблуко . Третьому сторожеві треба віддати половину тих яблук, що в тебе залишилися, і ще 1 яблуко . У тебе має залишитися 1 яблу­ко Якщо скажеш, скільки яблук тобі треба взяти, щоб виконати всі умови, то я дозволю тобі піти в сад». Селянин подумав трошки й відповів царю. Цар дозволив йому піти в сад Яке число назвав селянин?

Розв'язання

Нехай х  кількість яблук, що повинен зірвати селянин.

Складаємо рівняння і розв'язуємо його:

((х : 2  1) : 2  1) : 2  1 = 1

((х : 2  1) : 2  1) : 2 = 2

(х : 2  1) : 2  1 = 4

(х : 2  1) : 2 = 5

х : 2  1 = 10

х : 2 = 11

х = 22

Відповідь: селянин назвав число 22. 

 

Завдання 220

1) 8 сотень тисяч, 5 десятків тисяч, 9 сотень, 7 одиниць; 85907

2) 740 одиниць другого класу і 190 одиниць першого класу. 740190

85907 < 740190

_740190

   85907

  654283 

 

Перевірка:

+  85907

  654283

  740190 

Завдання 221  Утвори число 307 200 різними способами:

1) з по­переднього числа; 307199 + 1 = 307200

2) з наступного числа; 307201 – 1 = 307200

 

Завдання 222 Порядок дій 

920 483 – 704 169 + 8034 : 13 • 4 = 218786

_8034 |  13   

 78         618

 _23

   13

  _104

    104

       0

х 618

     4

 2472

_920483

  704169

  216314

+216314

     2472

  218786

Завдання 223 Розв'яжи рівняння і зроби перевірку

24 000 : 100 : а = 120

240 : а = 120

а = 240 : 120

а = 2

24 000 : 100 : 2 = 120

120 = 120

с : 25 = 900 : 45

с : 25 = 20

с = 20 • 25

с = 500

500 : 25 = 900 : 45

20 = 20

30  р • 2 = 360

р • 60 = 360

р = 360 : 60

р = 6

30  6 • 2 = 360

360 = 360

Завдання 224 Визнач площу кожної ділянки за поданим планом .

1) 10 • 3  = 30 (м2– площа ділянки з перцем.

2) 10 • 2  = 20 (м2– площа ділянки з горохом.

3) 10 • (6 – (3 + 2)) =  10 • (6 – 5)= 10 1 = 10 (м2– площа ділянки з редискою.

 

Завдання 225

1) Відстань між двома пристанями 60 км. Човен подолав цю відстань за 3 год, а рухаючись у зворотному напрямку — за 2 год. З якою швидкістю рухався човен у кожному напрямку?

Розв'язання

1) 60 : 3  = 20 (км/год) – швидкість руху в прямому напрямку.

2) 60 : 2  = 30 (км/год) – швидкість руху в зворотному напрямку.

Відповідь: 20 км/год, 30 км/год.

2) Від двох пристаней, відстань між якими 60 км, од­ночасно назустріч один одному відійшли два човни й зу­стрілися за 2 год Один із човнів рухався зі швидкістю 10 км/год З якою швидкістю рухався інший човен?

Розв'язання

1) 60 : 2  = 30 (км/год) – швидкість зближення.

2) 30  10  = 20 (км/год) – швидкість руху іншого човна.

Відповідь: 20 км/год.

3) Від острова одночасно в протилежних напрямках відійшли два човни. Один човен рухався зі швидкістю 10 км/год, інший — 15 км/год. За 3 год човни прибули до пристаней Яка відстань між пристанями?

Розв'язання

1) 10 + 15  = 25 (км/год) – швидкість віддалення.

2) 25  3  = 75 (км) – відстань між пристанями.

Відповідь: 75 км.

 

Завдання 226

208 : 104 + 348 : 58 • 2 • 44 + 131 • 2 = 792

_208 |  104 

  208     2 

     0

_348 |  58 

  348     6 

     0

х 6

  2

 12

х 12

  44

  48

 48 

 528

х 131

     2

  262

+   2

  528

  530

+ 530

   262

   792

Завдання 227

1) Скільки пасажирів скористалися метрополітеном, якщо їхня кількість відповідає найменшому шестицифровому числу? 100 000

2) Скільки пасажирів скористалися аеропортом, якщо їхня кількість відповідає найбільшому п'ятицифровому числу? 99999

 

Завдання 228

53 792 > 53 692

 81 465 < 81 475

Завдання 229 Який вираз у кожному рядку має найбільше значення?

67208 • 5             6720 • 5        672084 • 5

126 309 : 3           1263 : 3        12 630 : 3

 

Завдання 230 Які рівняння мають однакові корені (розв'язки)?

200 • x = 1000

x = 1000 : 200

x = 5

y : 60 = 10 • 30

y : 60 = 60

y = 60 • 60

y = 360

1200 : с = 80 • 3

1200 : с = 240

с = 1200 : 240

с = 5

Завдання 231

Вертолітні майданчики мають форму прямокутників. Виконавши обчислення, з’ясуй дані, яких бракує в таблиці.

Майданчик

Довжина a (м)

Ширина b (м)

Периметр P (м)

Площа S (м2)

1

15

5

40

75

2

20

10

60 200

Завдання 232

Із двох майданчиків, відстань між якими 2 км, одночасно запустили два дрони, які полетіли назустріч один одному. Один із дронів летів зі швидкістю 60 м/хв, а інший — 40 м/хв. За який час дрони опинилися над одним об’єктом?

Розв'язання

1) 60 + 40 = 100 (м/хв) – швидкість зближення.

2) 2000 : 100  = 20 (хв) – опиняться над одним об'єктом.

Відповідь: 20 хвилин.

Інші завдання дивись тут...