Інші завдання дивись тут...

Завдання 103

1) Човняр за 3 рейси покатав по озеру 18 осіб. Скільки осіб човняр покатає за 7 рейсів, якщо кожного рейсу він катає ту саму кількість осіб?

Короткий запис

3 р. — 18 ос.

7 р. — ?

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (ос.) – покатає за 1 рейс

2) 6 • = 42 (ос.) – покатає за 7 рейсів

Відповідь: 42 особи.

Обернена задача.

Короткий запис

3 р. — ?

7 р. — 42 ос.

Розв’язання

1) 42 : 7 = 6 (ос.) – покатає за 1 рейс

2) 6 • = 18 (ос.) – покатає за 3 рейси

Відповідь: 18 осіб.

2) Два човнярі за 3 рейси покатали 36 осіб. Скільки осіб покатає один човняр за 7 рейсів, якщо кожного рейсу човнярі катають ту саму кількість осіб?

Короткий запис

2 ч., 3 р. — 36 ос.

1 ч., 7 р. — ?

Розв’язання

1) 36 : 3 = 12 (ос.) – покатають 2 човнярі за 1 рейс

2) 12 : 2 = 6 (ос.) – покатає 1 човняр за 1 рейс

3) 6 • = 42 (ос.) – покатає 1 човняр за 7 рейсів

Відповідь: 42 особи.

3) Один човняр за рейс катає 6 осіб, а інший — 8 осіб. Скільки осіб ці човнярі покатають за 7 рейсів, якщо пра­цюватимуть разом?

 

Кількість

осіб за 1 рейс (ос.)

Кількість рейсів (р.)

Загальна кількість осіб (ос.)

І

 6

 

 

ІІ

 8

 

 

І і ІІ

 ?

 7

 ?

Розв’язання

1) 6 + 8 = 14 (ос.) – катають за 1 рейс разом

2) 14  7 = 98 (ос.) – покатають за 7 рейсів разом

Відповідь: 98 осіб.

4) За 5 рейсів один човняр катає 30 осіб, а інший — 40 осіб Скільки осіб ці човнярі покатають за 7 рейсів, якщо працюватимуть разом?

 

Кількість

осіб за 1 рейс (ос.)

Кількість рейсів (р.)

Загальна кількість осіб (ос.)

І

 ?

5

30

ІІ

 ?

5

40

І і ІІ

 ?

7

 ?

Розв’язання

1) 30 : 5 = 6 (ос.) – катає за 1 рейс I човняр

2) 40 : 5 = 8 (ос.) – катає за 1 рейс II човняр

3) 6 + 8 = 14 (ос.) – катають за 1 рейс разом

4) 14  7 = 98 (ос.) – покатають за 7 рейсів разом 

Відповідь: 98 осіб.

 

Завдання 104 Дії з іменованими величинами

503 грн 24 к . : 4 = 50324 к. : 4 = 12581 к. = 125 грн 81 к.                          

25 кг 87 г • 7 = 25087 г • 7 = 175609 г = 175 кг 609 г                                  

12 т 411 кг : 9 • 7 = 12411 кг : 9 • 7 = 9653 кг = 9 т 653 кг                            

74 ц 25 кг : 9 кг = 7425 кг : 9 = 825 кг = 8 ц 25 кг

8 дм 4 мм • 4 =  32 дм 16 мм

(23 км 70 м – 8 км 219 м) • 5 = 14 км 851 м • 5 = 74 км 255 м

 

Завдання 105 Письмове ділення

_240432 | 48    

  240        5009

     _432

       432

          0

_116832 | 24    

   96        4868

  _208

    192

    _163

      144

      _190

        190

           0

_178600 | 47    

  141        3800

  _376

    376

       0

_15660 | 58    

  116        270

  _406

    406

       0

х 5009

      48

 40072

20035 

240432

х 4868

      24

 19472

 9736  

116832

х 3800

   47

 266

152    

178600

х 270

   58

 216

135   

15660

_920890 | 34    

  68        27085

 _240

   238

     _289

       272

       _170

         170

            0

_19920 | 83    

  166        240

  _332

    332

       0

_369600 | 77    

  308        4800

  _616

    616

       0

_220800 | 69    

  207        3200

  _138

    138

       0

х 27085

       34

 108340

 81255  

 920890

х 240

   83

   72

192   

19920

х 4800

   77

 336

336    

369600

х 3200

   69

 288 

192    

220800

Завдання 106 Порядок дій

135 : 27 + 900 : 75 – 352 : 88 = 5 + 12 – 4 = 13

345 • 600 – (35 760 : 40 + 20 400 : 50) = 207000 – (894 + 408) = 205698

31 620 : 60 + 12 280 : 40 – 23 800 : 70 = 527 + 307 – 340 = 494

828 : 36 + (880 : 16 – 912 : 24) • 5648 = 23 + (55 – 38)  • 5648 = 40  • 5648 = 225920

 

Завдання 107

1) Троє робітників за 5 днів викопали 120 м траншеї. Скільки метрів траншеї викопав один робітник за 3 дні, якщо ро­бітники працювали з однаковою продук­тивністю?

Короткий запис

3 р., 5 дн. — 120 м

1 р., 3 дн. — ?

Розв’язання

1) 120 : 3 = 60 (м) – викопали 3 робітники за 1 день

1) 60 : 5 = 12 (м) – викопав 1 робітник за 1 день

2) 12 • = 36 (м) – викопав 1 робітник за 3 дні

Відповідь: 36 метрів.

2) Один робітник за 5 днів викопав 25 м траншеї, а інший за 4 дні — 24 м Скіль­ки метрів траншеї робітники викопають за 3 дні, якщо працюватимуть разом із тією самою продуктивністю?

Розв’язання

1) 25 : 5 = 5 (м) – викопав один робітник за 1 день

2) 24 : 4 = 6 (м) – викопав інший робітник за 1 день

3) 5 + 6 = 11 (м) – викопали разом за 1 день

4) 11  3 = 33 (м) – викопали разом за 3 дні 

Відповідь: 33 метри.

 

Завдання 108

Один робітник за 5 днів викопав 25 м траншеї, а інший за 6 днів проклав кабель і закопав 24 м траншеї Скільки метрів кабелю залишиться прокласти робітникам за 3 дні спільної праці, якщо робітники працюватимуть із тією са­мою продуктивністю?

Розв’язання

1) 25 : 5 = 5 (м) – викопав за 1 день один робітник

2) 24 : 6 = 4 (м) – викопав за 1 день інший робітник

3) 5 + 4 = 9 (м) – викопали за 1 день разом

4) 9  3 = 27 (м) – викопали за 3 дні разом 

Відповідь: 27 метрів.

 

Завдання 109

Cума

Різниця

Добуток

Частка

45 + 18 = 63

36 + 27 = 63

60 – 36 = 24

32 – 27 = 5

56 • 3 = 168

34 • 8 = 272

56 : 4 = 14

64 : 16 = 4

Завдання 110

Числові вирази

Буквені вирази

51 : 17 • 34 = 3 • 34 = 102

70 – (18 + 43) = 70 – 61 = 9

32 • 7 : 14 = 224 : 214 = 16

a • 8 – 15

14 • (b – 23)

k • 7 – b : 8

Завдання 111

(670 + 50) : 80 • 12 : 4 = 720 : 80 • 12 : 4 = 27

(44 : 11 • 25 – 78) • 5 = (100 – 78) • 5 = 22 • 5 = 110

4 • (832 : 8) – 322 + 5 = 4 • 104 – 322 + 5 = 416 – 322 + 5 = 99

65 : 13 • 4 + 90 : 5 = 5 • 4 + 18 = 20 + 18 = 38

 

Завдання 112

Якщо b = 3, тоді 11 – b = 11 – 3 = 8

Якщо b = 4, тоді 11 – b = 11 – 4 = 7

Якщо b = 6, тоді 11 – b = 11 – 6 = 5

Якщо а = 9, тоді 23 + а = 23 + 9 = 32

Якщо а = 18, тоді 23 + а = 23 + 18 = 41

Якщо а = 47, тоді 23 + а = 23 + 47 = 70

Якщо k = 8, тоді 6 • k = 6 • 8 = 48

Якщо k = 17, тоді 6 • k = 6 • 17 = 102

Якщо k = 34, тоді 6 • k = 6 • 34 = 204

 

Завдання 113 Взаємозв'язок дій ділення і множення

Перший множник

3

5

4

8

9

7

9

8

9

3

4

5

2

3 

Другий множник

4

6

9

3

2

3

9

8

5

9 

6

3

4 

2

Значення добутку

12

30

36 

24

18

21 

81

64

45 

27

24

15 

8

6

Завдання 114

72 : 18 + 80 : 16 = 4 + 5 = 9

76 : 19 • 34 – 48 = 4 • 34 – 48 = 136 – 48 = 88

100 – 108 : 18 • 15 = 100 – 6 • 15 = 100 – 90 = 10

6 • 27 : 18 • 26 = 162 : 18 • 26 = 9 • 26 = 234

65 : 13 • 32 : 10 = 5 • 32 : 10 = 160 : 10 = 16

135 : 15 • (80 : 16) = 135 : 15 • 5 = 9 • 5 = 45

 

Завдання 115

20 + (35 + 15) : 5 = 20 + 50 : 5 = 20 + 10 = 30

95 – 15 + 54 : 6 = 95 – 15 + 9 = 80 + 9 = 89

90 : 18 + 80 : 16 = 5 + 5 = 10

 

Завдання 116 Ділення і множення чисел

52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 40 : 4 + 12 : 4 = 10 + 3 = 13

13 • 4 = 13 + 13 + 13 + 13 = 52

13 • 4 = (10 + 3) • 4 = 10 • 4 + 3 • 4 = 40 + 12 = 52

 

Завдання 117

Якщо а = 12, тоді a + (a + 79) = 12 + (12 + 79) = 12 + 91 = 103

 

Завдання 118

В одному мішку 47 кг цукру, а в іншому — 49 кг . Увесь цукор насипали в пакети, по a кг у кожний пакет Скільки пакетів із цукром отримали? Склади вираз за текстом задачі. 

Розв’язання

(47 + 49) : а (п.)

Відповідь: отримали (47 + 49) : а пакетів із цукром.

 

Завдання  119

5 • 34 : 17 • (26 + 47) = 5 • 34 : 17 • 73 = 170 : 17 • 73 = 10 • 73 = 730

 

Завдання 120

(64 + 32) : 8 – 9 = 3

14  (5 + 4) • 2 = 252

150 : (75 : 5 – 5) = 15

64 : (4 + 12) • 8 = 32

Завдання 121

(37 + 29 – 18) : 6 + 35 : 7 = 48 : 6 + 35 : 7 = 8 + 5 = 13

 (16 – 5) – 54 : 9 =  11 – 54 : 9 = 99 – 6 = 93

 

Завдання 122 Як поставити дужки, щоб значення кожного виразу збільшилося?

 (9 + 3)

72 : (9 – 6)

(45 + 30)  7

Інші завдання дивись тут...