Інші завдання дивись тут...

§ 24. АСТРОНОМІЯ  — НАУКА, ЩО ВИВЧАЄ ВСЕСВІТ.

АСТРОНОМІЯ - НАУКА ПРО ВСЕСВІТ.

МОДЕЛІ СВІТУ.

Перевірка знань.

1. Що вивчає наука астрономія?

Небесні тіла.

2. Коли виникла астрономія?

Дуже давно. Давні дослідники зоряного неба для визначення положення світил на небесній сфері використовували прості прилади: гномон, квадрант, астролябію.

3. Як астрономи давнини уявляли собі Всесвіт?

Геоцентричну модель світу запропонував грецький учений Клавдій Птолемей: нерухома Земля розташована в центрі Всесвіту, а навколо неї обертаються планети, Сонце, Місяць, а Зорі обмежують Всесвіт. 

Геліоцентричну модель світу довів польський учений Микола Копернік: Сонце є центром, навколо якого обертається Земля та інші планети. 

4. Коли почалась нова ера в астрономії?

Нова ера в астрономії — ера телескопічних досліджень – почалась з 1609 р., коли Галілео Галілей уперше поглянув на небо в телескоп. З появою телескопів та іншої сучасної техніки підтвердилась геліоцентрична модель Сонячної системи.

5. Запишіть у зошит приклади небесних тіл, що становлять Всесвіт.

Зорі, планети, супутники, астероїди, комети, метеороїди, галактики, туманності.

6. Користуючись довідковими виданнями та інтернет-ресурсами, відшукайте прізвища космонавтів — вихідців з України за походженням. Ознайомтеся з їх внеском у дослідження Всесвіту. Результати пошукової роботи презентуйте на уроці.

У 1962 р. українець Павло Попович здійснив перший у світі груповий політ (разом з Андріяном Ніколаєвим) на космічному кораблі «Восток-4». 

У 1997 році український космонавт Леонід Каденюк разом з американськими дослідниками 16 діб працював на МКС орбітальній станції «Мир».

 

Тестові завдання до розділу II

1. Установіть відповідність між назвами ліній і точок на глобусі та небесній сфері.

1 глобус

2 небесна сфера

А зеніт

Б Південний полюс світу

В Північний полюс світу 

Г вісь світу 

Ґ меридіан 

Д екватор

2. Укажіть назву групи зір із найвищою температурою.

А блакитні                     В червоні

Б білі                           Г жовті

3. До якого типу зір належить Сонце?

А карлик                        В надгігант

Б гігант                          Г нейтронна зоря

4. Хмари міжзоряного газу і пилу називають:

А кометами                    В туманностями

Б галактиками                Г астероїдами

5. Полярна зірка вказує на:

А схід                            В захід

Б північ                         Г південь

6. Виберіть твердження щодо в пливу Сонця на Землю.

А Освітлює Землю 

Б Утримує Землю на орбіті 

В Зігріває Землю 

Г Усі відповіді правильні

7. Укажіть перелік, укладений із назв лише планет групи гігантів.

А Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун 

Б Венера, Нептун і Земля 

В Меркурій, Венера, Земля і Марс 

Г Сатурн, Місяць і Уран

8. Між якими планетами існує пояс астероїдів?

А Меркурія і Марса                В Марса і Юпітера

Б Юпітера і Венери                Г Меркурія і Венери

9. Небесні тіла, що досягли поверхні Землі, мають назву:

А астероїди                          В метеорити

Б метеори                            Г комети

10. Небесні тіла: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун – це:

А галактики

Б планети

В туманності

Г сузір'я

11. Зміна пір року відбувається тому, що:

А у Землі є природний супутник Місяць 

Б Земля віддалена від Сонця на 1 50 млн. км 

В Земля рухається навколо Сонця 

Г Сонце рухається навколо своєї осі

12. День і ніч бувають тому, що:

А Земля далеко розташована від Сонця 

Б Місяць частково закриває Сонце 

В Земля обертається навколо своєї осі 

Г між Сонцем і Землею існують ще дві планети

13. Наша Галактика — це:

А сузір'я

Б усі видимі на небі зорі

В велике зоряне скупчення, до якого входить Сонце 

Г Сонячна система

14. Як називається наша Галактика?

А Велика Ведмедиця 

Б пояс астероїдів 

В Молочний Шлях 

Г туманність Андромеди

15. Установіть послідовність виникнення Всесвіту.

А розширення Всесвіту (3)

Б утворення частинок світла (2)

В Великий Вибух (1)

Г утворення небесних тіл (4)

16. Укажіть науку, що досліджує небесні тіла.

А біологія 

Б фізика 

В астрономія 

Г географія

17. Першим космонавтом незалежної України є:

А Леонід Каденюк 

Б Юрій Гагарін 

В Ніл Армстронг 

Г Олексій Леонов

Інші завдання дивись тут...

 

  • Анфиса
    зачем выкладывать ответы с ошибками! ------> Де є помилка?
    9 січня 2018 19:28