Інші завдання дивись тут...

§ 37. ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ.

ВОДА НА ЗЕМЛІ, ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ, ЗНАЧЕННЯ ВОДИ.  

РОЗЧИННІ Й НЕРОЗЧИННІ РЕЧОВИНИ, МАСА РОЗЧИНУ.

Перевірка знань.

1. Чи існує життя на дні водойм узимку? Які властивості води та льоду це зумовлюють?

Звичайно, взимку на дні водойм існує життя. Цьому сприяє властивість води – низька теплопровідність. Вода повільно нагрівається влітку  і повільно охолоджується взимку, тому мешканцям водойм не загрожує влітку надмірне нагрівання, а взимку сильне охолодження. 

Зимова крига на водоймах, що знаходиться зверху, бо лід легший за воду, захищає нижні шари води від замерзання, там зберігається постійна температура +4 °С.

2. Доведіть, що вода — розчинник.

Вода розчиняє багато речовин, різними розчинниками користуються в побуті.

3. Яке значення має вода у природі й житті людини ?

Значення води у природі:

1) можливий кругообіг води;

2) забезпечує життя живих організмів (розчиняє мінеральні речовини, є умовою фотосинтезу, забезпечує фізіологічні процеси тощо);

3) підтримує форму та пружність рослин;

4) є середовищем для водних рослин і тварин;

5) випаровування води охолоджує живі організми.

Значення води для людини:

1) забезпечує життєдіяльність;

2) використовується в побуті для варки, чистки;

4) використовується на гідроелектростанціях;

5) водні простори -  транспортні шляхи;

6) забезпечує майже всі галузі промисловості;

7) використовується для поливу, розчинів добрив у сільському господарстві;

8) у медицині фізіологічний розчин, мікстури, плазма тощо;

9) у хімічній промисловості для охолодження, отримання водню;

10) консервуємо овочі та фрукти з розчинами цукру, кухонної солі, оцтової та лимонної кислоти;

11) водойми є місцями відпочинку;

12) рибопродукти водойм вживає в їжу;

13) мінеральну воду використовують для лікування.

4. Доросла людина щодня випиває й разом з їжею споживає 2л води. На побутові потреби вона витрачає ще близько 100 л на добу. Обчисліть, скільки води використовує населення Києва протягом тільки однієї доби, якщо кількість мешканців міста становить приблизно 3 млн. осіб.

Розв'язання.

1) 100 + 2 = 102 (л) – витрачає води щодня.

2) 102 • 3 000 000 = (102 • 3) • 1000 000 = 306 • 1 000 000 = 306 000 000 (л) – використовує води населення Києва за добу.

Відповідь: 360 000 000 літрів.

5. Використовуючи різні джерела інформації, підготуйте міні-проект(наприклад, презентацію) на тему «Де ми втрачаємо воду?»

1) краплі води у поламаному крані;

2) прориви у підземних трубопроводах з водою;

3) забруднення прісних водойм стічними водами.

Досліди.

Завдання 2. Наповніть стакан на третину водою. Додайте у воду ложку олії і розмішайте. Спостерігайте, що відбуватиметься з частинками олії. Чи розчинилася олія у воді?

Олія не розчиняється у воді, на поверхні води плавають олійні плями. 

Завдання 4 (виконайте вдома). Візьміть дві склянки. В одну налийте холодної води, а в іншу — гарячої. У кожну склянку додайте по одній чайній ложці цукру і розмішайте. Спостерігайте, у якій воді частинки цукру швидше розчиняться. Зробіть висновок про вплив температури води на розчинення в ній речовин.

З підвищенням температури розчинність пришвидшується.

 

Тестові завдання до розділу III, теми 1.

1. Назвіть ученого, який вважав, що Земля — це уламок Сонця, що міг відірватися внаслідок падіння на нього комети.

А Жорж Бюффон              В Джеймс Джинс

Б Іммануїл Кант               Г Отто Шмідт

 

2. Укажіть, що передає форму Землі (способи зображення).

А карта                             В глобус

Б план місцевості                 Г аерофотознімок

 

3. Укажіть назву уявної лінії, яка ділить земну кулю на дві півкулі — Північну і Південну.

А полюс                В екватор

Б меридіан            Г земна вісь

 

4. Установіть відповідність між географічними об'єктами і материками, на яких вони розташовані.

1 Південний полюс

2 місто Київ

А Південна Америка

Б Антарктида

В Європа

 

5. Назвіть оболонку, що покриває ядро Землі.

А мантія                    В літосфера

Б земна кора             Г атмосфера

 

6. Укажіть, що є наслідком обертання Землі навколо своєї осі.

А сонячні затемнення        В припливи і відпливи

Б зміна пір року              Г зміна дня і ночі

 

7. Укажіть, у якому напрямку зменшується кут падіння сонячних променів на поверхню Землі.

А від екватора до полюсів                  Б із заходу на схід

В від Південного полюса до екватора    Г від Північного полюса до екватора

 

8. Зазначте, що спричиняє сильне нагрівання поверхні Місяця вдень (до +130 °С) і сильне її охолодження вночі (до-170 °С).

А обертання Місяця навколо своєї осі    Б обертання Місяця навколо Землі 

В наявність різних фаз Місяця             Г відсутність повітряної оболонки

 

9. Установіть відповідність між материками і їхніми ознаками.

1 Євразія

2 Австралія

3 Антарктида

А найхолодніший

Б найменший

В найбільший

Г найспекотніший

 

10. Установіть відповідність між об'єктами (явищами) та способами їх зображення на картах.

1 морські течії

2 річки

3 корисні копалини

А жовтим зафарбуванням

Б значками

В лініями

Г стрілками

 

11. Установіть відповідність між записами масштабу.

1  1:1 000

2  1:10 000

З  1: 100 000

А  в 1 см 100 км (100 км = 100 000 м = 10 000 000 см) 

Б  в 1 см 1 км    (1 км = 1 000 м = 100 000 см)

В  в 1  см 10 м   (10 м = 1000 см)

Г   в 1 см 100 м  (100 м = 10 000 см) 

                           

12. Укажіть, якою буде відстань 55 м на плані в масштабі в 1 см : 10 м.

А 550 м             В 55 см

Б 550 см            Г 5,5 см

1 см    -    10 м

х см    -     55 м

х = (55 м • 1 см) : 10 м = 5,5 см 

 

13. Зазначте, чим ґрунт відрізняється від гірських порід.

А кольором                      В родючістю

Б твердістю                      Г пластичністю

 

14. Укажіть газ, якого в повітрі найбільше.

А азот                           В вуглекислий газ

Б кисень                        Г аргон

 

15. Назвіть ознаку, яка не властива повітрю.

А легке                              Б пружне

В добре проводить тепло        Г при нагріванні розширюється

 

16. Назвіть процес, наслідком якого е утворення роси.

А танення                         В замерзання

Б конденсація                    Г випаровування

 

17. Назвіть ознаку, яка не властива воді.

А під час охолодження стискується      Б під час замерзання розширюється

В підчас нагрівання розширюється       Г має високу теплопровідність

Інші завдання дивись тут...

  • ######
    Спасибо за информацию очень благодарен
    21 березня 2017 16:13
  • Nekita
    Очень класно всегда пользуюсь
    6 лютого 2018 15:22