Інші завдання дивись тут...

§18 Узагальнення до розділу 2 «Пізнаємо будову речовин»

Завдання 1 Що з переліченого не є речовиною?

А лід

Б вода

В сніжинка (є тілом)

Г водяна пара

Д айсберг

 

Завдання 2 З якою речовиною, що у багатьох є на кухні, треба поводитися обережно?

А з водою

Б з метаном – може викликати задуху.

В з оцтовою кислотою

Г з киснем

Д із сіллю

 

Завдання 3 Чим відрізняються лід, вода і водяна пара (агрегатні стани) пара за однакової температури?

А розмірами молекул

Б характером руху молекул

В відстанями між молекулами 

Г швидкістю руху молекул

Д силами притягання між молекулами

 

Завдання 4 Яка найкорисніша рідина забезпечує здоровий ріст і активний розвиток твого організму?

А солодка газована вода

Б компот із сухофруктів

В трав'яний чай

Г ягідний морс

Д звичайна питна вода

 

Завдання 5 Вибери відповідь, у якій є два головні неметали, що входять до складу повітря.

А кисень і водень

Б азот і кисень

В водень і азот

Г аргон і гелій

Д кисень і гелій

 

ПОМІРКУЄМО РАЗОМ

1. У вузьку посудину влили однаково спирту і води та розмішали. Загальний об'єм вийшов менший, ніж сумарний. Висловіть гіпотезу, чому так сталося.

Спирт — летка речовина (швидко випаровується).

2. Якщо йдеться про живлення кореня завдяки речовинам з ґрунту або про повітряне живлення листків завдяки атмосфері, або про живлення одного ор­гана завдяки іншому, всюди для пояснення ми вдаємося до однієї і тієї ж причини (явище дифузії) –

дифузії.

3. По­ясніть, чому кулька надувається. Які властивості речовин (газів) демонструє цей дослід?

• При нагріванні гази розширюються (збільшується кінетична швидкість молекул повітря, вони починають віддалятися одна від одної, між ними збільшується відстань) і відповідно надувається кулька.

• Тепле повітря піднімається угору, бо маса теплого повітря менша (у холодному повітрі за однакового об’єму більше молекул).

Інші завдання дивись тут...