Інші завдання дивись тут...

Пояснення подані зеленим кольором

РОЗДІЛ III. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ. ЗЕМЛЯ ЯК ПЛАНЕТА.

Тематичний контроль знань № 5

І варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-5)

1. Який учений вважав, що Земля — це уламок Сонця, який міг відірватися внаслідок падіння на нього комети?

А Жорж Бюффон 

Б Іммануїл Кант 

В Джеймс Джине 

Г Отто Шмідт

 

2. Зазначте, що спричиняє сильне нагрівання поверхні Місяця вдень (до +130°С) і сильне її охолодження вночі (до -170°С). 

А обертання навколо своєї осі 

Б обертання навколо Землі 

В наявність різних фаз Місяця 

Г відсутність повітряної оболонки

 

3. Укажіть, чим ґрунт відрізняється від гірських порід. 

А кольором 

Б твердістю

В родючістю 

Г пластичністю

 

4. Зазначте ознаку,  яка НЕ властива повітрю.

А легке 

Б пружне 

В добре проводить тепло

Г при нагріванні розширюється

 

5. Наслідком якого процесу є випадіння роси?

А танення 

Б конденсація 

В замерзання 

Г випаровування

 

З'єднайте лініями логічні пари (у завданнях 6-7) 

6. Установіть відповідність між явищами та їх наслідками.

А обертання Землі навколо своєї осі 1 місячні затемнення
Б обертання Землі навколо Сонця 2 зміна пір року
В сила тяжіння Місяця 3 відсутність пір року зміна дня і ночі
Г цілорічне, майже прямовисне, падіння сонячних променів на земну поверхню 4 зміна дня і ночі
  5 припливи і відпливи

 

7. Установіть відповідність між способами зображення земної поверхні та їх ознаками.

А аерофотознімок 1 передає вигляд поверхні зверху
Б план місцевості 2 передає форму поверхні
В карта 3 ближчі предмети затуляють ті що знаходиться далі
Г глобус 4 зменшене зображення великої ділянки земної поверхні у масштабі за допомогою умовних знаків 
  5 зменшене зображення невеликої ділянки земної поверхні у масштабі за допомогою умовних знаків

 

8. Зобразіть відстань 450 м у масштабі: у 1 см -100 м і в 1 см 50 м. Який масштаб показує більше зменшення?

450 м – х см

100 м – 1 см

х = (450 см • 1 см) : 100 м = 4 см 5 мм – відстань у масштабі  1 см : 100 м.

 

450 м – х см

50 м – 1 см

х = (450 см • 1 см) : 50 м = 9 см – відстань у масштабі 1 см : 50 м

Перший масштаб показує більше зменшення.

 

 

ІІ варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-5)

1. Укажіть, що відображає форму Землі.

А карта

Б план місцевості

В глобус

Г аерофотознімок

 

2. Зазначте, що є наслідком обертання Землі навколо своєї осі.

А сонячні затемнення 

Б зміна пір року 

В зміна дня і ночі 

Г припливи і відпливи

 

3. Укажіть, в якому напрямку зменшується кут падіння сонячних променів на земну поверхню.

А від екватора до полюсів 

Б із заходу на схід 

В від Південного полюса до екватора 

Г від Північного полюса до екватора

 

4. Який газ у найбільшій кількості міститься у повітрі? 

А азот

Б кисень 

В вуглекислий 

Г аргон

 

5. Зазначте, яка ознака НЕ характерна для води.

А при охолодженні стискується 

Б при замерзанні розширюється 

В при нагріванні розширюється 

Г швидше нагрівається, ніж суходіл

 

З'єднайте лініями логічні пари (у завданнях 6-7)

6. Установіть відповідність між частинами внутрішньої будови Землі та їх ознаками.

А ядро 1 покриває зовні внутрішню центральну частину Землі
Б земна кора 2 найтонша з частин внутрішньої будови Землі
В мантія 3 перебуває в газоподібному агрегатному стані
  4 температура досягає б 000 °С

 

7. Установіть відповідність між об'єктами (явищами) та способами їх зображення на картах.

А морські течії 1 відтінками зеленого кольору
Б річки 2 відтінками синього кольору
В корисні копалини 3 лініями
Г глибини 4 стрілками
  5 значками

 

8. Зобразіть відстань 350 м у масштабі: у 1 см 100 м і в 1 см 50 м. Який масштаб показує більше зменшення?

350 м – х см

100 м – 1 см

х = (350 см • 1 см) : 100 м = 3 см 5 мм – відстань у масштабі  1 см : 100 м.

 

350 м – х см

50 м – 1 см

х = (350 см • 1 см) : 50 м = 7 см – відстань у масштабі 1 см : 50 м

Перший масштаб показує більше зменшення.

 

 

III варіант

Позначте одну правильну відповідь (у завданнях 1-5) 

1. Який учений вважав, що Земля й планети утворилися з розрідженої холодної газової хмари Всесвіту?

А Жорж Бюффон

Б Іммануїл Кант

В Джеймс Джине

Г Отто Шмідт

 

2. Зазначте, якому елементу географічної карти відповідає визначення: «Уявна лінія, яка ділить земну кулю на дві півкулі — Північну і Південну».

А полюс 

Б меридіан 

В екватор 

Г полярне коло

 

3. Яка оболонка зовні покриває ядро Землі?

А земна кора 

Б мантія 

В літосфера

Г атмосфера

 

4. Укажіть ознаку, що НЕ властива повітрю.

А прозоре

Б пружне

В погано проводить тепло

Г при охолодженні розширюється

 

5. Зазначте процес, наслідком якого є утворення хмар.

А танення 

Б конденсація 

В замерзання 

Г просочування

 

З'єднайте лініями логічні пари (у завданнях 6-7)

6. Установіть відповідність між географічними об'єктами і частинами світу, в яких вони розташовані.

А місто Київ 1 Антарктида
Б річка Амазонка 2 Азія
В гори Гімалаї 3 Америка
Г Південний полюс 4 Африка
  5 Європа

 

7. Установіть відповідність між об'єктами (явищами) та способами їх зображення на картах.

А вугілля, нафта 1 відтінками коричневого кольору
Б кордони держав 2 відтінками синього кольору
В морські течії 3 лініями
Г висоти гір 4 стрілками
  5 значками

 

 

8. Зобразіть відстань 400 м у масштабі: у 1 см 100 м і в 1 см 50 м. Який масштаб показує більше зменшення?

400 м – х см

100 м – 1 см

х = (400 см • 1 см) : 100 м = 4 см – відстань у масштабі  1 см : 100 м.

 

400 м – х см

50 м – 1 см

х = (400 см • 1 см) : 50 м = 8 см – відстань у масштабі 1 см : 50 м

Перший масштаб показує більше зменшення.

Інші завдання дивись тут...

Пояснення подані зеленим кольором