Інші завдання дивись тут...

§ 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

Сторінка 9.

Контрольні запитання.

Запитання 1.  Які рівні організації людського організму вам відомі? Молекулярний, клітинний, тканинний, органів, системний, організмовий.

Запитання 2.  Назвіть найменшу живу структуру, яка є відкритою системою. Одноклітинні організми.

Запитання 3.  Чому організм людини не може існувати ізольовано від навколишнього середовища? Організму потрібний кисень, вода, поживні речовини.

Запитання 4.  Як можна пояснити такі властивості біологічних систем, як подразливість та саморегуляція? Подразливість — це здатність організму реагувати на зміни у внутрішньому та навколишньому середовищі (поведінка для пошуку їжі, уникнення можливих і реальних загроз тощо).

Саморегуляція — регулювання власних життєвих функцій та підтримання сталості свого внутрішнього середовища (при активному фізичному навантаженні підвищується температура тіла, тоді організм запускає механізми, спрямовані на її зниження — збільшується потовиділення, розширюються судини).

Запитання 5.  Доведіть важливість рухливості для існування біологічної системи. Пульсує серце, скорочуються м’язи, транспортуються речовини. 

Завдання.

Завдання 1.  Намалюйте схему відкритої системи на основі людського організму, визначте її внутрішні та зовнішні зв'язки. Зовнішні зв’язки: сенсорна інформація, їжа, повітря, атмосферний тиск, температурний режим.

Внутрішні зв’язки: клітина, тканина, орган, система органів.  

Завдання 2.  Знайдіть інформацію про те, що вивчають науки: ембріологія, генетика, гігієна, екологія, психологія. Психологія - наука, що психологічний стан людини. Генетика - наука, що вивчає закономірності спадковості та мінливості людини. Ембріологія - наука, що вивчає закономірності як зародкового, так і післязародкового розвитку людини. Гігієна (від грец. гігієнос — цілющий) - наука, що вивчає середовище існування й умови життєдіяльності людини для збереження й зміцнення здоров'я людини. Екологія - наука, що вивчає взаємозв'язки людини з навколишнім середовищем, глобальні екологічні проблеми людства тощо  

 

§ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ КЛІТИН ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. ТКАНИНИ. ОРГАНИ

Сторінка 14.

Контрольні запитання.

Запитання 1.  Назвіть найменшу структурну та функціональну одиницю живого. Клітина.

Запитання 2.  Як називаються клітини людського організму, у яких міститься гаплоїдний набір хромосом? Статеві клітини – сперматозоїди та яйцеклітини.

Запитання 3.  Як розрізнити на мікропрепаратах епітеліальну і сполучну тканиниСполучна тканина має багато міжклітинної речовини.

Запитання 4.  Якій тканині властива скоротливість, а якій — провідність? М’язовій тканині властива скоротливість, нервовій – провідність. 

Запитання 5.  Установіть відповідність між системами органів та органами тіла людини.

А Ендокринна 1 Трахея, легені А 5
Б Дихальна 2 Нирки, сечовід Б 1
В Видільна 3 Шлунок, стравохід, печінка В 2
Г Травна 4 Спинний мозок, нерв Г 3
Д Нервова 5 Щитовидна залоза, гіпофіз Д 4
Е Кровоносна 6 Аорта, серце Е 6

Завдання.

Завдання 1.  Які системи органів входять до функціональної системи, що забезпечує успішне виконання фізичних вправ у тренажерному залі? Дихальна система (збільшення частоти дихання), кровоносна система (транспорт кисню), покривна система (розміщені потові залози), травна система (метаболізм), опорно-рухова, нервова (узгодження рухів), сенсорна система (орієнтація в довкіллі).

Завдання 2.  Які з тканин забезпечують: а) транспорт речовин по організму – сполучна (кровоносна та лімфатична); б) сприйняття подразнень – нервова;

в) опору тіла – сполучна (кісткова, хрящова); г) рух тіла та його частин – м’язова; д) утворення секретів (сліз, слини, жовчі) – епітеліальна (залозистий епітелій). Завдання 3.  До якої системи органів належать яєчники у жінок та яєчка у чоловіків? Чи можуть ці органи одночасно належати до іншої системи органів? Так чи ні? Належать до одної фізіологічної статевої (репродуктивної) системи. 

Інші завдання дивись тут...