Інші завдання дивись тут...

§ 3. СПИННИЙ МОЗОК.

Сторінка 178.

Контрольні запитання.

Запитання 1. У чому полягають основні функції спинного мозкуСпинний мозок забезпечує виконання рефлекторних рухів людини, адже на його рівні замикаються рефлекторні дуги багатьох рефлексів.

Запитання 2. Які є відділи спинного мозку? Скільки пар спинномозкових нервів у людини? Спинний мозок має відділи: шийний, грудний, поперековий, крижовий відділи.

Запитання 3. Яка частина спинного мозку, задня чи передня, відповідає за передавання сенсорної інформації? Задня частина.

Запитання 4. Які структури нейронів знаходяться в білій речовині спинного мозку? Які функції виконують відповідні нейрони? У білій речовині знаходяться пучки аксонів нейронів - провідні шляхи. Шляхи заднього спинного мозку виконують роль висхідних шляхів, а переднього - низхідні шляхи.

Завдання 1. У пацієнта порушена висхідна провідникова функція спинного мозку. 

Чи зможе хворий довільно рухати ногою? Так. Чи буде відчуватися поколювання шкіри ноги? Ні. Чи здійснюватиметься колінний рефлекс? Ні.

 

§ 4. ГОЛОВНИЙ МОЗОК

Сторінка 183. 

Контрольні запитання.

Запитання 1. На які відділи поділяється головний мозокСтовбур, мозочок, проміжний мозок, кінцевий, або великий мозок.

Запитання 2. З яких частин складений стовбур мозку? Які функції він виконує? Стовбур включає довгастий мозок, міст і середній мозок Стовбур головного мозку зв'язує головний мозок із спинним, через стовбур проходить більшість висхідних і низхідних нервових шляхів між спинним мозком й іншими відділами головного мозку; середній мозок координує представлення в головному мозку сенсорної інформації, зокрема зорової і звукової; міст і довгастий мозок відповідають за регуляцію дихання, кров'яного тиску і частоти серцевих скорочень та інших життєвих функцій, визначається стан неспання і рівень уваги.

Запитання 3. Яка будова та функції мозочкаСкладається з двох півкуль, сполучених так званим черв'яком. Відповідає за координацію рухів, тонус м'язів.

Запитання 4. Які відділи головного мозку вкриті короюВеликий, або кінцевий мозок.

Запитання 5. З яких утворень складається проміжний мозок і які функції вони виконують? Таламус — відповідає за емоційну регуляцію й пам'ять, бере участь у регуляції інстинктивної поведінки, психічних реакцій, зміні сну й активності. Гіпоталамус регулює внутрішнє середовище, підтримання гомеостазу організму. 

Запитання 6. У чому полягає значення ретикулярної формації мозку? Функція ретикулярної формації стовбура головного мозку: регуляція сну та активності, визначення стану неспання і рівня уваги.

Запитання 7. З яких часток складається кожна півкуля кінцевого мозку? Які функції кожної частки?

Частка мозку Функції
Лобна Розпізнавання запахів; рухи (моторна кора); мислення, мовлення; розв'язання проблем, прийняття рішень; планування; поведінка, увага, емоції
Скронева Розпізнавання звуків; сприйняття слів, формування пам'яті, навчання, емоції
Тім'яна Розпізнавання смаків, відчуття дотику, температури, болю, положення у просторі
Потилична Зорова чутливість, розпізнавання образів, форми і кольору об'єктів
Острівець Розпізнавання смаку

Завдання 1. Подумайте, які відділи мозку активні під час диктанту, й на основі матеріалу параграфа визначте роль кожного з них. Оформіть завдання у вигляді таблиці:

1 Голос учителя звукова інформація надходить крізь таламус; скронева частка кори великих півкуль розпізнає звуки і сприймає слова.
2    
3    

Інші завдання дивись тут...