Інші завдання дивись тут...

ВСТУП

Тестові завдання

Сторінка 265.

Завдання 1. Вкажіть процес, який забезпечує нервову регуляцію функцій організму: 

А) рух лімфи

Б) рух крові

В) дія гормонів

Г) проведення нервового імпульсу

 

Завдання 2. Вкажіть науку, яка вивчає будову та функції клітин

А) цитологія В) фізіологія Б) анатомія Г) антропологія

 

Завдання 3. Вкажіть науку, яка вивчає будову і функцію тканин тваринного організму: 

А) цитологія

Б) гістологія

В) анатомія

Г) ембріологія

 

Завдання 4. Вкажіть клітину нервової тканини:

А) хондроцит

Б) остеоцит

В) нефрон

Г) нейрон

 

Завдання 5. Виберіть ознаку, характерну для кісткової тканини:

А) міжклітинна речовина рідка

Б) клітини утворюють пластинки

В) міжклітинна речовина еластична

Г) клітини здатні скорочуватися

 

Завдання 6. Вкажіть частину нейрону, яка забезпечує сприйняття інформації:

А) дендрит

Б) аксон

В) тіло нейрона

Г) дендрит та аксон

 

Завдання 7. Вкажіть науку, яка вивчає внутрішню будову організму: 

А) анатомія

Б) фізіологія

В) цитологія

Г) гістологія

 

Завдання 8. Назвіть місце розташування багатошарового епітелію: 

А) внутрішні стінки кишечнику

Б) поверхня печінки

В) серцева сумка

Г) ротова порожнина

 

Завдання 9. Яка сполучна тканина представлена у складі сухожиль, зв'язок, рогівки ока?

А) хрящова волокниста

Б) пухка волокниста

В) щільна волокниста

Г) хрящова гіалінова

 

Завдання 10. Функціональна система складається із систем організму, які поєднуються для виконання певної функції. Назвіть функціональну систему, яка забезпечує киснем кожну клітину організму:

А) нервова і опорно-рухова

Б) кровоносна та видільна

В) дихальна та кровоносна

Б) нервова та кровоносна

 

Завдання 11. Укажіть тваринну тканину, до складу якої входить тверда міжклітинна речовина: 

А) м'язова

Б) сполучна

В) епітеліальна

Г) нервова

 

Завдання 12. Проаналізуйте твердження стосовно причин захворювань людини, і вкажіть вірне, 

І - грип відноситься до інфекційних, а малярія до інвазійних захворювань; 

II - дотримання правил санітарії та гігієни не впливає на розвиток хронічних захворювань

А) тільки І

Б) тільки II

В) І і II

Г) жодне

 

Завдання 13. Відповідність органели та функцій, які вона виконує, однакового кольору:

1) мітохондрія

2) Комплекс Гольджі

3) клітинний центр

4) ендоплазматична сітка

 

А) бере участь у поділі клітини;

Б) синтезує АТФ;

В) транспортує речовини усередині клітини;

Г) утворює дізосоми;

Д) запасає поживні речовини.

 

Завдання 14. Відповідність між речовиною та її функцією в клітині однакового кольору.

1) вода

2) білки

3) вуглеводи

4) нуклеїнові кислоти

 

А) основне джерело енергії

Б) прискорення хімічних реакцій

В) контроль процесів руху

Г) збереження спадкової інформації

Д) забезпечення тургору і осмосу

 

Завдання 15. Установіть послідовність проходження нервового імпульсу через синапс у нервовій регуляції:

A) збудження виникає у сприймаючому нейроні;

Б) медіатор діє на спеціальні рецептори мембрани клітини;

B) збудження виникає у передаючому нейроні; 

Г) у синаптичну щілину виділяється медіатор.

В – Г – Б – А 

Інші завдання дивись тут...