Інші завдання дивись тут...

ТЕМА 3. ДИХАННЯ

Сторінка 270.

Завдання 1. Вкажіть наслідок тютюнокуріння:

A) збільшення життєвої ємності легень; 

Б) розширення кровоносних судин;

B) підвищення еластичності голосових зв'язок;

Г) утворення стійкої сполуки гемоглобіну з чадним газом.

 

Завдання 2. Назвіть захворювання дихальної системи, які спричинено дією алергенів: 

А) туберкульоз;       В) ангіна;

Б) грип;                Г) бронхіальна астма.

 

Завдання 3. Виберіть речовину, збільшення концентрації в крові якої спричинює активізацію дихального центру:

А) глюкоза;                В) кисень;

Б) вуглекислий газ;      Г) сечовина.

 

Завдання 4. Виберіть правильну характеристику процесу вентиляції легень:

A) під час вдиху діафрагма розслаблена; 

Б) спокійний видих здійснюється пасивно;

B) частоту дихальних рухів регулює мозочок; 

Г) вдих супроводжується скороченням плеври.

 

Завдання 5. Укажіть хворобу, причиною якої є запальний процес у тканині легень, спричинений хвороботворними бактеріями:

А) пневмонія;          В) ангіна;

Б) риніт;                Г) туберкульоз.

 

Завдання 6. Який процес лежить в основі газообміну в легенях? 

А) осмос;               В) дифузія;

Б) транспірація;       Г) випаровування.

 

Завдання 7. Укажіть правильне твердження про транспорт газів кров'ю:

A) збагачена О2 кров надходить від легень у праве передсердя; 

Б) у легеневих капілярах концентрація О2 та СО2 врівноважується;

B) гемоглобін транспортує лише О2;

Г) більша частина СО2 виводиться у формі карбонатів Калію та Натрію.

 

Завдання 8. Назвіть структуру (1) та процес (2), у результаті якого відбувається газообмін у легенях:

A) 1 - альвеола, 2 - випарування; 

Б) 1 - альвеола, 2 - дифузія;

B) 1 - нефрон, 2 - реабсорбція; 

Г) 1 - нефрон, 2 - фільтрація.

 

Завдання 9. Укажіть правильний перелік органів, які входять до складу дихальної системи.

A) носова порожнина, трахея, серце, легені; 

Б) носова порожнина, легені, капіляри, серце;

B) носова порожнина, гортань, бронхи, легені;

Г) носова порожнина, гортань, щитоподібна залоза, легені.

 

Завдання 10. Укажіть тканину, яка утворює альвеоли легень

А) епітеліальна;        В) м'язова; 

Б) сполучна;            Г) нервова.

 

Завдання 11. Укажіть структури організму, у капілярах яких утворюється оксигемоглобін. 

А) нирки;               В) нефрони;

Б) серце;               Г) альвеоли.

 

Завдання 12. Укажіть гуморальний фактор, здатний прискорити частоту дихальних рухів.

A) підвищення концентрації О2 в крові; 

Б) зниження концентрації О2 в крові;

B) зниження концентрації СО2 в крові; 

Г) підвищення концентрації СО2 в крові.

 

Завдання 13. Установіть відповідність між органом дихальної системи та його функцією 

Орган 

1) гортань

2) альвеола

3) бронхи

4) трахея

Функція

А) забезпечує газообмін крові з повітрям;

Б) містить голосовий апарат;

В) зігріває і зволожує вдихуване повітря;

Г) містить мертвий об’єм життєвого об’єму легень;

Д) розподіляє вдихуване повітря між легенями.

1 – Б 

2 – А

3 – Д

4 – В 

 

Завдання 14. Установіть відповідність між органом дихальної системи та його функцією 

Орган 

1) трахея; 

2) бронхи; 

3) діафрагма; 

4) міжреберні м'язи. 

Функція

А) розподіл вдихуваного повітря між легенями;

Б) вільний рух повітря;

В) забезпечення дихальних рухів;

Г) відділення грудної та черевної порожнин;

Д) газообмін.

1 – Б

2 – А

3 – Г

4 – В

 

Завдання 15. Розташуйте процеси дихання, що відбуваються послідовно у ході функціонування дихальної системи, починаючи з моменту вдиху:

A) дифузія кисню з альвеолярного повітря у кров;

Б) дифузія вуглекислого газу з тканинної рідини у капіляри;

B) змішування альвеолярного повітря з повітрям у трахеї; 

Г) заповнення альвеол повітрям.

Г – А – Б – В 

Інші завдання дивись тут...