Інші завдання дивись тут...

§ 9. ПРОЦЕСИ ТРАВЛЕННЯ У РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ШЛУНКУ.

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Зовнішня будова зубів

Завдання 3. Порівняйте зовнішню будову різних зубів і поясніть їхнє призначення.

 

Завдання. Яких заходів потрібно вживати, щоб зберегти зуби здоровими?

 

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ 

Дайте відповідь на запитання

Завдання 1. Як побудована ротова порожнина? Які функції вона виконує? Обмежують ротову порожнину губи, щоки, піднебіння, дно роту. Для механічної обробки їжі наявні зуби та язик, для хімічної обробки – слинні залози. Функції ротової порожнини: рухова, секреторна, розщеплення, всмоктування, захисна, інформаційна. 

Завдання 2. На які групи поділяють зуби людини? Які їхні функції? Різці для відкушування їжі, ікла для утримування та розривання їжі, малі кутні зуби для подрібнення, великі кутні зуби для перетирання. 

Завдання 3. Яку будову мають зуби людини? Внутрішня будова зуба складається з двох частин: твердої зовнішньої (емаль, дентин і цемент) та м'якої внутрішньої (пульпа).

Завдання 4. Які функції язика? Рухова (перемішування, ковтання), інформаційна (визначення смаку), регуляторна (апетит сприяє виділенню слини та соків).

Завдання 5. Який хімічний склад слини і яка її роль у процесах травлення? 

Вода

близько 98,5 %

Ферменти  (амілаза, мальтаза)

Амілаза почина­є розщеплення крохмалю на дисахариди.

Мальтаза бере участь в останній фазі розщеплення крохмалю до моносахаридів.  

захисні білки (лізоцим та глобулін)

Лізоцим та глобулін знезаражує мікроорганізми, сприяє загоєнню ран слизової оболонки рота.

складні вуглеводи (слиз муцин)

Муцин надає слині в'язкості для утворення харчової грудки, що  забезпечує краще її проковтування.

 

іони солей

 

Завдання 6. Як відбувається ковтанняКоли харчова грудка досягає кінця язика, стискаються губи та щелепи; м'яке піднебіння піднімається й закриває носоглотку; згинається надгортанний хрящ і надгортанник опускається й закриває вхід до гортані; дихання рефлекторно припиняється; м'язи глотки й стравоходу послідовно скорочуються, проштовхуючи грудочки в стравохід.

Завдання 7. Які механізми запобігають потраплянню їжі в дихальні шляхи під час ковтання? Згинається надгортанний хрящ і надгортанник опускається й закриває вхід до гортані; дихання рефлекторно припиняється;

Завдання 8. Яка будова шлунка? Який склад шлункового соку? Шлунок розташований в лівій частині живота під діафрагмою й має вигляд вигнутого мішка. М'язова оболонка стінки шлунка утворена трьома шарами гладеньких м'язів. Склад шлункового соку: вода, соляна кислота, ферменти, слиз.

Завдання 9. Як здійснюється травлення у шлунку? Пепсин початково перетравлює білок.

 

Виберіть одну правильну відповідь

Завдання 1. Укажіть тканину, з якої переважно складається язик: 

а) м'язова посмугована скелетна; 

б) м'язова непосмугована; 

в) сполучна; 

г) епітеліальна.

Завдання 2. Виберіть ряд зубів у дорослої людини: 

а) 8 різців, 4 ікла, 20 кутніх; 

б) 4 різці, 8 іклів, 20 кутніх; 

в) 4 різці, 4 ікла, 26 кутніх; 

г) 10 різців, 8 іклів, 10 кутніх.

Завдання 3. Укажіть фермент слини: 

а) лізоцим; 

б) пепсин; 

в) муцин; 

г) трипсин.

Завдання 4. У якому середовищі активні ферменти шлунка: 

а) слабколужному; 

б) кислому; 

в) нейтральному; 

г) лужному?

Завдання 5. Позначте фермент, який виробляють залози шлунка: 

а) лізоцим; 

б) амілаза; 

в) пепсин; 

г) мальтаза.

 

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ гігієнічні вимоги по догляду за зубами та підготуйте пам'ятку «Як доглядати за зубами».

 

Розв'яжіть задачу. За добу в шлунку виділяється 800 мл шлункового соку (ρ = 1,056 г/см3). Розрахуйте масу натрій хлориду, необхідного для утворення хлоридної кислоти, що міститься в шлунковому соку (масова частка хлоридної кислоти в шлунковому соку - 0,5 %). Укажіть правильну відповідь: 

а) 6,8 г; 

б) 12,4 г; 

в) 24,5 г; 

г) 68 г.

Відомо: V(розчину)=800 мл = 800 см3ρ = 1,056 г/см3,

w(HCl)=0,5%

Знайти: m(NaCl)-?

Розв’язування. 

Масу розчину (шлункового соку) знаходимо за формулою m=ρ•V

m(розчину)=800 см31,056 г/см3= 844,8 г.

Знаходимо масу речовини (HCl) в розчині за формулою: 

m(речовини)=(w•m(розчину))/100%

m(HCl)= (0,5%•844,8 г):100%= 4,224 г.

Обчислюємо масу натрій хлориду, необхідного для утворення цієї кількості кислоти поза організмом людини, за реакцією:

х г                              4,224 г

2NaCl + H2SO4 = Na2SO4+2HCl

117 г                            73 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 2 моль натрій хлориду NaCl з утворенням 2 моль хлоридної кислоти HClОбчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5, M(NaCl)=58,5 г /моль.

Маса 1 моль=58,5 г, а маса 2 моль=117 г.

Mr(HСl)=r(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5,  M(HCl)=36,5 г/моль.  

Маса 1 моль=36,5 г, а маса 2 моль = 73 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х г / 117 г = 4,224 г / 73 г, звідси

х г • 73 г = 4,224 г • 117 г

х = 4,224 г • 117 г / 73 г

х = 6,8 г

Відповідь. m(NaCl)=6,8 г.

 

ПОМІРКУЙТЕ. Чому собаки зализують рани? Фермент слини лізоцим сприяє знезараженню та загоєнню ран. У тварин його в слині набагато більше, тому рани, які вони зализують, швидко заживають.

 

Дослідницький практикум. Дія ферментів слини на крохмаль.

Завдання 3. Порівняйте результати дослідів. Йод є якісною реакцією на виявлення крохмалю. Перший клаптик повністю посиніє. На другому клаптику на синьому фоні жовтим кольором буде написано слово амілаза.

Інші завдання дивись тут...