Інші завдання дивись тут...

Перевірте свої знання до теми ВСТУП.

Сторінка 22.

І рівень. Оберіть правильну відповідь

Завдання 1. Організм людини є біологічною системою тому, що

а) складається з органів і їх систем

б) має клітинну будову

в) його компоненти взаємопов'язані між собою в єдине ціле

г) є складовою живої природи

Запитання 2. Наука, яка вивчає основні процеси життєдіяльності організму людини, що відбуваються в її органах, тканинах і клітинах називається

а) біологією 

в) фізіологією

б) анатомією

г) гігієною

Запитання 3. Внутрішній вміст клітини заповнений

а) цитоплазмою

б) органелами клітини

в) ядром

г) мітохондріями

 

ІІ рівень. Оберіть одну або кілька правильних відповідей

Запитання 1. Епітеліальна тканина вистилає в організмі людини

а) ротову порожнину, серце, м'язи

б) травні залози, легені, шкіру

в) нирки, легені, кишечник

г) носову порожнину, головний мозок, ендокринні залози

Запитання 2. Різновидами сполучної тканини є

а) кісткова, кров, м'язова

б) хрящова, поперечно-посмугована, пухка волокниста

в) щільна волокниста, кров, жирова

г) жирова, хрящова, епітеліальна

Запитання 3. Регуляторними системами організму людини є:

а) травна                     в) ендокринна

б) нервова                   д) сенсорна

 

ІІІ рівень

Запитання 1. Що таке здоров'я людини?

а) стан повного благополуччя людини

б) відсутність хвороб і фізичних вад

в) стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя

г) стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад

Запитання 2. Установіть відповідність між фізіологічними системами органів людини та їх функціями

Системи органів людини Функції

опорно-рухова система

А виконує функцію розмноження

2 травна система

Б здійснює виведення з організму людини кінцевих продуктів життєдіяльності

3 дихальна система

В здійснює транспорт речовин

4 кровоносна система

Г забезпечує газообмін із довкіллям

5 видільна система

Д забезпечує організм людини поживними речовинами

6 статева система

Е здійснює захисну функцію, а також забезпечує рух тіла людини у довкіллі

1 – Е

2 – Д

3 – Г

4 – В

5 – Б

6 - А

Запитання 3. Установіть відповідність між типами тканин людини та їх функціями

Типи тканин Функції
епітеліальна А забезпечує пересування людини у просторі та рухливість частин її тіла
сполучна Б  забезпечує зв'язок людського організму з навколишнім середовищем та узгоджену діяльність його систем органів
м'язова В вистилає порожнини тіла і внутрішніх органів, утворює залози
4 нервова Г забезпечує опору для інших органів, виконує рухову та захисну функції

1 – В

2 – Г

3 – В

4 – Б 

 

ІV рівень. Дайте відповіді на запитання

Запитання 1. Чому організм людини вважається відкритою біологічною системою? Потребує обміну речовин, енергії та інформації з довкіллям.

Запитання 2. Яку функцію виконують регуляторні системи органів? Підтримка гомеостазу, взаємодія з іншими системами, взаємодія з довкіллям. 

Запитання 3. Що таке здоровий спосіб життя людини? Як його сформувати? Здоровий спосіб життя – це спосіб життя людини, що спрямований на профілактику хвороб і зміцнення її здоров'я. 

Шляхи формування здорового способу життя людини.

1. Позитивні емоції.

2. Фізичні вправи, рухова активність, загартування.

3. Збалансоване та раціональне харчування.

4. Особиста гігієна та відпочинок.

5. Відсутність шкідливих звичок.

Інші завдання дивись тут...