Сторінка 103. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ. Завдання для самоконтролю. Прочитай запитання або початок твердження. Відповідь на запитання або закінчене твердження в пода­ному переліку позначено певною цифрою (0,1,2 тощо). Впиши цифру в таблицю «Код відповіді» згідно з номером запитання або
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Інші завдання дивись тут... Сторінки 100 - 101. РОЗПІЗНАВАННЯ ЇСТІВНИХ ТА ОТРУЙНИХ ГРИБІВ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ. Практична робота. Мета: ознайомитися з їстівними та отруйними грибами своєї місцевості, навчитися їх розпізнавати; усвідомити, що деякі їстівні та отруйні гриби важко відрізнити. Обладнання
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 99. БУДОВА ЦВІЛЕВИХ ГРИБІВ.  Лабораторне дослідження. Мета: Обладнання й матеріали: мікроскоп, мікропрепарат «Мукор», підручник. Кроки дослідника: ознайомитися з будовою цвілевих грибів за допомогою оптичного мікроскопа. 1) налаштуй мікроскоп для дослідження; 2)
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Інші завдання дивись тут... Сторінка 97. БУДОВА ШАПИНКОВИХ ГРИБІВ. Лабораторне дослідження. Мета: ознайомитися з будовою шапинкових грибів. Обладнання плодові тіла печериць, малюнки та фотографії шапинкових й матеріали: грибів, препарувальний набір, підручник. Кроки дослідника: 1) розглянь
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

 Сторінка 88. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИН. Самостійна робота. Завдання. Заповни таблицю, користуючись підручником.    Водорості Мохи 1.Середовище існування (водне, наземне) водне Наземне та водне 2.Органи з яких складається організм Ризоїд, пластинка
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінки 86 - 87. РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ. Самостійна робота. Завдання 1 Розглянь рослинні угруповання. Розпізнай угруповання лісу та степу. Підпиши їх. Назви в кожному угрупованні зайву рослину, яка не відноситься до нього. УГРУПОВАННЯ широколистяний ліс Зайвою є рослина ковила – рослина
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 84. ЧИННИКИ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ. Опорний конспект. ПОМІРКУЙ!   1. Запиши приклади впливу чинників неживої природи на рослини:   Світло потрібне для фотосинтезу, тепло впливає на перебіг фізіологічних процесів, вода входить до складу організму, повітря – джерело кисню для
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінки 80 - 81. ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ МОХІВ, ПАПОРОТЕЙ ТА ПОКРИТОНАСІННИХ РОСЛИН. Практична робота. Мета: виявити ознаки подібності та відмінності в будові мохів, папоротей та покритонасінних рослин. Обладнання й матеріали: гербарні зразки, фотографії, живі рослини мохів, папоротей та покритонасінних
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 78. ГОЛОНАСІННІ. Завдання для самоконтролю. Прочитай запитання або початок твердження про голонасінні. Відповідь на запитання або закінчене твердження в поданому переліку позначено певною цифрою (0,1,2 тощо). Впиши цифру в таблицю «Код відповіді» згідно з номером запитання або
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 75. СПОРОВІ РОСЛИНИ. Завдання для самоконтролю. Прочитай запитання або початок твердження. Відповідь на запитання або закінчене твердження в поданому переліку позначено певною цифрою (0,1,2 тощо). Впиши цифру в таблицю «Код відповіді» згідно з номером запитання або твердження.
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 74. ПОРІВНЯННЯ СПОРОВИХ РОСЛИН. Самостійна робота. СПОРОВИМИ називаються рослини, які розмножуються спорами.  Завдання. Проведи стрілки від назви рослини до ознак, що їх характеризують (в кожній парі окремо). ПОМІРКУЙ! Яких переваг щодо пристосування до життя на суходолі надають
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 73. БУДОВА ПАПОРОТЕЙ. Лабораторне дослідження. Мета: ознайомитися з будовою папороті щитник чоловічий. Обладнання й матеріали: мікроскоп, мікропрепарат «Сорус папороті», гербарний зразок щитника чоловічого, підручник. Кроки дослідника: 1) розглянь гербарний зразок папороті.
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 70. ВОДОРОСТІ. Завдвння для самоконтролю. Прочитай запитання або початок твердження. Відповідь на запитання або закінчене твердження в поданому переліку позначено певною цифрою (0,1,2 тощо). Впиши цифру в таблицю «Код відповіді» згідно з номером запитання або твердження. 1. У
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

  Сторінка 69. ПОРІВНЯННЯ ВОДОРОСТЕЙ. Самостійна робота. Завдання, З'єднай лініями назву водорості з ознаками, які її характеризують.   ПОМІРКУЙ! Укажи ознаки: а) подібності ламінарії і спірогіри: є багатоклітинними водоростями, хлоропласти містять хлорофіл, мешкають у воді. б)
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 68. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВОДОРОСТЕЙ. Самостійна робота.   Завдання. Заповни таблицю, користуючись підручником.     Зелені Діатомові Бурі Червоні 1.Середовище існування (прісні, солоні водойми, глибина) Прісні, солоні водойми, на глибині до 7м Прісні, солоні
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Назад Вперед