Сторінка 40. БУДОВА БРУНЬКИ. Лабораторне дослідження. Мета: ознайомитися з будовою бруньки; навчитися розпізнавати вегетативні та квіткові бруньки. Обладнання й матеріали: фрагмент гілки з бруньками, препарувальний набір, лупа, підручник. Кроки дослідника: 1) розглянь фрагмент гілки з бруньками.
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 39. БУДОВА ПАГОНА. Лабораторне дослідження. Мета: ознайомитися з будовою пагона. Обладнання і матеріали: гербарні зразки пагонів, підручник. Кроки дослідника: 1) розглянь на малюнку пагони. Запиши біля стрілки скла складову пагона – верхівкова брунька; 2) розглянь гербарні
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 25. БАКТЕРІЇ. Завдання для самоконтролю. Прочитай запитання або початок твердження. Відповідь на запитання або закінчене твердження в поданому переліку позначено певною цифрою (0, 1,2 тощо). Впиши цифру в таблицю «Код відповіді» згідно з номером запитання або твердження.
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 20. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ІНФУЗОРІЙ. Лабораторне дослідження. Мета: простежити за рухом одноклітинних тварин у воді на прикла­ді інфузорій. Обладнання й матеріали:  мікроскоп, препарувальний набір, предметне та накривне скельця, стакан з водою, що містить інфузорії,
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 14. КЛІТИНА – ОДИНИЦЯ БУДОВИ ОРГАНІЗМУ. Самостійна робота. Завдання для самоконтролю. Впиши літери, що стоять поряд із правильними твердженнями, в порожні клітинки послідовно і ти отримаєш слово. А   Всі об'єкти навколишнього світу є живими. Б   Біологія —
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 13.  ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ РОСЛИННОЇ ТА ТВАРИННОЇ КЛІТИН. Самостійна робота. Завдання 1. Роздивись малюнки рослинної (А) та тваринної (Б) клітин. Підпиши складові частини цифрами, якими їх позначено.   2. Впиши пропущені слова в опис порівняння рослинної та тваринної клітин.
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 12. РУХ ЦИТОПЛАЗМИ В КЛІТИНАХ ЛИСТКА ЕЛОДЕЇ. Лабораторне дослідження. Мета: провести спостереження за рухом цитоплазми. Обладнання мікроскоп, препарувальний набір, предметне та накривне й матеріали: стекла, листки елодеї, стаканчик з водою, піпетка, підручник. Кроки дослідника: 1) приготуй
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 11. БУДОВА КЛІТИНИ ЛИСТКА ЕЛОДЕЇ. Лабораторне дослідження. Мета: ознайомитися з будовою клітини листка елодеї. Обладнання мікроскоп, препарувальний набір, предметне та накривне й матеріали: стекла, листки елодеї, стакан з водою, піпетка, підручник. Кроки дослідника : 1) приготуй тимчасовий
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 10. ВИГОТОВЛЕННЯ МІКРОПРЕПАРАТУ ШКІРКИ ЛУСКИ ЦИБУЛІ. Практична робота. Мета: навчитися самостійно виготовляти мікропрепарат; ознайо­митися з будовою клітини рослини за допомогою світлового мікроскопа. Обладнання й матеріали: мікроскоп, препарувальний набір, предметне та накривне
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 9. МІКРОСКОП. Самостійна робота.  Завдання. Розв'яжи кросворд. По горизонталі: 2 - трубка, в якій розміщено головні частини мікроскопа; 4 - частина мікроскопа, до якої, крім іншого, кріпиться предметний столик; 5 - один з типів сучасних міуроскопів. По вертикалі. 1 - одна з головних
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Інші завдання дивись тут... Сторінка 8. БУДОВА СВІТЛОВОГО МІКРОСКОПА ТА РОБОТА З НИМ. Практична робота. Мета: навчитися налаштовувати шкільний оптичний мікроскоп та отримувати чітке зображення мікроскопічного об'єкта. Обладнання:  світловий мікроскоп, мікропрепарат «Епідерма соковитої
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 96. БУДОВА ГРИБНОЇ КЛІТИНИ. Самостійна робота. Завдання 1. Роздивись малюнок грибної клітини. Підпиши складові клітини цифрами, якими їх позначено.   Завдання 2. Пригадай будову рослинної та тваринної клітин. Укажи спільні риси бу­дови: а) грибної й тваринної клітин: немає
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 85. ВІД РОСЛИННОГО УГРУПОВАННЯ ДО ЕКОСИСТЕМИ. Опорний конспект. ПОМІРКУЙ! 1883 р. під час виверження одного з вулканів все живе на острові Кракатау загинуло під товщею розжареної лави. На острові не лишилося жодних ознак життя: ані рослини, ані тварини, ані насіння, ані спор. Але невдовзі
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінки 82-83. ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ КІМНАТНИХ РОСЛИН, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ В ПЕВНИХ УМОВАХ. Практична робота. Мета: визначити умови, необхідні для вирощування тропічних рослин у кімнатних приміщеннях. Матеріали: фотографії, малюнки, живі рослини. ХІД РОБОТИ. 1. Ознайомся з рослиною тропічних
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон

Сторінка 77. БУДОВА ГОЛОНАСІННИХ. Лабораторне дослідження. Мета: ознайомитися з будовою голонасінних. Обладнання а матеріали: гербарні зразки, фотографії голонасінних, шишка сосни, пінцет, лупа, підручник. Кроки дослідника: 1) розглянь гербарні зразки, фотографії голонасінних рослин. Запиши
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Андерсон