Інші завдання дивись тут...

Вступ.

1 Основні властивості живого. Різноманітність життя

У завданнях 1-3 позначте одну правильну відповідь.

 

1. Характерною ознакою живого є здатність до процесу

 А розмерзання                                              В розчинення

 Б розмноження                                         Г горіння

 

2.Представником грибів є

А печериця              Б слива               В муха                 Г горобець

 

3. Медуза є представником

А рослин                    Б тварин            В грибів               Г бактерій

 

4. Впишіть «так», якщо твердження правильне, або «ні», якщо неправильне.

А

Живі організми відповідають на зовнішні подразнення.

так

Б

Комахи не здатні до розмноження.

ні

В

Людина може рости та розвиватися.

так

 

5.   Порівняйте показники А і Б, поставте знак « < », « > » або « = ».

№ з/п

ПоказникА

Знак

(=, <, >)

Показник Б

1

Максимальна висота представників рослин

Максимальний зріст представників тварин

2

Максимальна маса бактерії

Максимальна маса дуба

 

6. Порівняйте живий і неживий об'єкти, напишіть «так» або «ні».

№ з/п

Запитання для порівняння

   

1

Чи здатний рости?

так

ні

2

Чи має здатність до розмноження?

Так

ні

3

Чи здатний дихати?

Так

ні

4

Чи взаємодіє з навколишнім середовищем?

так

ні

 

 

7. Розгляньте живі організми та визначте, до якої групи організмів вони належать. Запишіть номери малюнків до відповідних груп.

 

Рослини: 4,6      Тварини: 1,2,3       Гриби: 5,8      Бактерії: 7

 

8. Заповніть схему, правильно розмістивши в ній наведені поняття.

Поняття: гриби, живі організми, карась, картопля, комар, маслюк, рослини, сосна, тварини, ящірки.

                                              Живі організми

Дробянки                           Гриби                   Тварини                    Рослини

 

Бактерії   Ціанобактерії         Маслюк        Карась Комар Ящірка        Сосна  Картопля  

 

 

Висновки: характерною ознакою живого є здатність до розмноження, живі організми також живляться, дихають, здатні до рухів, ростуть та розвиваються, відповідають на подразнення, взаємодіють з навколишнім світом, відбуваються процеси обміну речовин. Всі живі організми складаються з клітин, є одноклітинні або багатоклітинні.

Інші завдання дивись тут...