Сторінка 77. БУДОВА ГОЛОНАСІННИХ РОСЛИН, лабораторна робота. Мета. Ознайомитися із зовнішньою будовою хвої, шишок, пилку та насіння хвойних; виявити основну ознаку рослин відділу Голонасінні. Обладнання і матеріали: мікроскоп, лупа, мікропрепарат «Мікростробіл сосни», пінцет, гербарні
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 5. ВСТУП. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ РОСЛИН. Вивчивши тему, ви повинні: ЗНАТИ визначення  біології, ознаки живого; характеристику царства Рослини; будову та процеси життєдіяльності рослин; тканини та органи рослин, їх будова та функції; основні процеси життєдіяльності рослин;
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 20. БУДОВА КОРЕНЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ЙОГО ФУНКЦІЯМИ. Лабораторна робота. Мета: ознайомитись із мікроскопічною будовою кореня; пояснити особливості будови покривної тканини. Обладнання і матеріали: мікроскоп,  постійні мікропрепарати «Корінь пшениці» та «Епідерма
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 91. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. Самостійна робота Впишіть букви, що стоять поряд із правильними  твердженнями, у пусті квадратики послідовно – і ви отримаєте зашифровані слова. П   Відділ рослин поділяється на класи. Ш  Класи рослин поділяються на родини.
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 94. БУДОВА НИЖЧИХ ГРИБІВ. Лабораторна робота. Мета: ознайомитись із будовою нижчих грибів на прикладі мукора; визначити особливості будови нижчих грибів. Обладнання і матеріали: мікроскоп,  мікропрепарат мукора, шматок хліба з цвіллю, підручник. Хід роботи: 1.Розгляньте неозброєним
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 95. БУДОВА ВИЩИХ ГРИБІВ. Лабораторна робота. Мета: ознайомитись із будовою вищих шапкових грибів, з’ясувати особливості будови плодового тіла; навчитись розрізняти трубчасті та пластинчасті грибів. Обладнання і матеріали: живі гриби, малюнки, муляжі плодових тіл шапкових грибів,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 76. ВІДДІЛ ГОЛОНАСІННІ. ВИЩІ СПОРОВІ ТА ГОЛОНАСІННІ РОСЛИНИ (переваги у пристосуванні до наземного способу життя) Користуючись підручником, заповніть таблицю.   Вищі спорові рослини (папоротеподібні) Голонасінні 1.Спосіб розмноження Статеве і нестатеве Насінням,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 73. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. Самостійна робота Впишіть букви, що стоять поряд із правильними  твердженнями, у пусті квадратики послідовно – і ви отримаєте зашифровані слова.   Т  - Більшість вищих спорових рослин живуть у воді. Р  - Вегетативне тіло вищих
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 21. ПОРІВНЯННЯ ОДНОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ. Самостійна робота. Завдання 1. Домалюй складові клітин амеби (А) та хламідомонади (Б). Підпиши складові клітини цифрами, якими їх позначено.   Завдання 2. Укажи в будові амеби та хламідомонади: а) ознаки подібності: наявність ядра,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 19. Самостійна робота. 1. Підпишіть зони кореня. 2. Вивчивши текст підручника, поруч із назвою зазначте коротко функції кожної зони. 3. Підпишіть назви бічних виростків у 3-й та 4-й зонах. Зона 4. Корінь починає розгалужуватися. Зона 3. Клітини мають вирости - кореневі волоски. Зона 2.
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.25. ОБМІН РЕЧОВИН, самостійна робота. Дайте визначення. ОБМІН РЕЧОВИН - порядок перетворення речовин і енергії в живих системах, спрямований на самозбереження і відтворення їх. АСИМІЛЯЦІЯ - сукупність процесів біосинтезу, супроводжується поглинанням і використовуванням енергії. ДИСИМІЛЯЦІЯ -
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 45. СПОСОБИ ПОШИРЕННЯ ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ, самостійна робота. Використовуючи текст підручника, впиши у схему способи поширення плодів та насіння, а також приклади рослин, які за допомогою цих способів поширюються.   ПОМІРКУЙ! Рослини підліска мають яскраві, добре помітні плоди (червоні
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 26. ЛИСТОК, самостійна робота. Дайте визначення. ЛИСТОК - бічний орган пагона, головними функціями якого є повітряне живлення, фотосинтез і випаровування води.    ВИДИ ЛИСТКІВ 1. Розгляньте зображені листки рослин. Прості цифри позначте цифрою 1. Складні листки
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон