Сторінка 13. Будова клітини рослин.  Лабораторна робота. Мета: навчитися самостійно виготовляти мікропрепарат; ознайомитись з будовою клітини за допомогою світлового мікроскопа. Обладнання і матеріали: мікроскоп, препарувальний набір, предметне та накривне скельця, розчин йоду, піпетка,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 108. ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ РОСЛИН, ЦЕНОЗІВ ТА БІОСФЕРИ, лекція. Проблеми охорони пов’язані з антропічним фактором – негативним впливом господарської діяльності людини: а) гідросфера – забруднення стічними водами, осушення боліт, створення водосховищ, штучна зміна русел річок,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 68. Будова щитника чоловічого або чоловічої папороті. Лабораторна робота. Мета: ознайомитись із зовнішньою будовою щитника чоловічого; визначити риси відмінності в зовнішній будові папоротеподібних і мохоподібних; пояснити переваги папоротеподібних в пристосуванні до життя на суходолі.
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 34. УЗАГАЛЬНЕННЯ. Запитання до узагальнення з теми «ВСТУП. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ РОСЛИН». ! РІВЕНЬ 1. Дайте визначення біології. Назвіть царства живої природи. Біологія – це сукупність наук про живу природу («біос» - життя, «логос» учення).
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 27. Будова і різноманітність листків. Лабораторна робота. Мета: ознайомитись із будовою листка; навчитись визначати типи листків за особливостями зовнішньої будови. Обладнання і матеріали: кімнатні рослини, гербарні зразки листків, підручник. Хід роботи: 1. Розгляньте листки запропонованих
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 48. УЗАГАЛЬНЕННЯ. Запитання до узагальнення з теми «РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН». ! РІВЕНЬ 1. Дайте визначення квітки. Квітка - це вкорочений видозмінений пагін з обмеженим ростом, що служить для утворення спор, а згодом -  гамет для статевого процесу, після якого
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 61. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. Самостійна робота. Впишіть букви, що стоять поряд із правильними твердженнями відповідей, у пусті квадратики послідовно – і ви отримаєте  зашифроване слово. В   Більшість водоростей живуть у воді. А   Водорості – виключно
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 22. ПАГІН І ЙОГО БУДОВА. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПАГОНІВ. Лабораторна робота. Мета: ознайомитися із будовою пагона; навчитись розпізнавати вегетативні та репродуктивні бруньки – зачатки пагонів; визначити функції бруньок. Обладнання і матеріали: гербарні зразки пагонів, фрагмент гілки з
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 33. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. Самостійна робота. Впишіть букви, що стоять поряд із правильними твердженнями відповідей, у пусті квадратики послідовно – і ви отримаєте  зашифроване слово. Р   Обмін речовин з довкіллям – умова існування живого організму. О 
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 32. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. Самостійна робота. Впишіть букви, що стоять поряд із правильними твердженнями відповідей, у пусті квадратики послідовно – і ви отримаєте  зашифроване слово. О   Одиниця будови і життєдіяльності рослин – клітина. Р 
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 31. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. Самостійна робота. Впишіть букви, що стоять поряд із правильними твердженнями, у пусті квадратики послідовно – і ви отримаєте  зашифроване слово. А    Всі об'єкти навколишнього світу є живими. Б    Біологія — наука, що
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 35. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК РОСЛИН. Навчальні завдання. Вивчивши тему, ви повинні: ЗНАТИ способи розмноження рослин; будову та функції квітки, плоду, суцвіття; значення подвійного запліднення у покритонасінних; способи запилення і розповсюдження насіння; особливості росту і розвитку
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 44. ЗАПИЛЕННЯ. ТИПИ ПРИРОДНІХ СПОСОБІВ ЗАПИЛЕННЯ. Самостійна робота.  Прочитавши підручник, виділіть типи пере­хресного запилення покритонасінних і внесіть у схему.   Впишіть мету та завдання штучного запилення. 1. Підвищення врожайності 2. Отримання нових сортів.  
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 47. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. Самостійна робота. Впишіть літери, що стоять поряд із правильними твердженнями, у пусті  квадратики послідовно - і ви отримаєте зашифроване слово. Р Квітка і плід - генеративні органи рослини. М Рослини розмножуються тільки статево.
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 66. Будова плауна булавоподібного і хвоща польового. Лабораторна робота. Мета: ознайомитись із зовнішньою будовою хвоща польового та плауна булавоподібного; виявити ознаки відмінності. Обладнання і матеріали: гербарні зразки хвоща польового та плауна подібного, лупа, підручник. Хід роботи:
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Назад Вперед