Сторінка 38. КВІТКА, опорний конспект. КВІТКА - це вкорочений видозмінений пагін з обмеженим ростом, що служить для утворення спор, а згодом - гамет, для статевого процксу, після якого формуються насіння та плід.  
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 11. УМОВИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН, опорний конспект.     ПОМІРКУЙТЕ Виходячи з умов, необхідних для життєдіяльності рослин, з’ясуйте, яке середовище є сприятливим для їх проживання.  Сприятливим є наземно-повітряне, оскільки в ньому більше кисню для
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.64. БУДОВА МОХОПОДІБНИХ, лабораторна робота. Мета. Ознайомитися з будовою зозулиного льону; вияснити ознаки пристосованості до життя на суходолі. Обладнання і матеріали: гербарні зразки моху зозулин льон, мікроскоп, мікропрепарат «Спорогон зозулиного льону», підручник. Хід роботи.
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.65. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ МОХОПОДІБНИХ, самостійна робота. 1.Використовуючи текст підручника, самостійну роботу  «Загальні ознаки рослинних оргпнізмів», запишіть визначення поданих термінів. Яйцеклітина – жіноча статева клітина Сперматозоїд – чоловіча статева клітина
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 69. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПАПОРОТЕПОДІБНИХ (на прикладі щитника чоловічого), самостійна робота. На схемі цифрами позначено етапи життєвого циклу папоротеподібних. Використовуючи підручник, запишіть їх під схемою. В описі життєвого циклу допишіть пропущені поняття та пояснення. Зафарбуйте зеленим
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.79. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ГОЛОНАСІННИХ, самостійна робота. Використовуючи текст підручника, допишіть в описі доданої схеми пропущені слова й цифри. У життєвому циклі голонасінних переважає спорофіт. На дорослому спорофіті, який на малюнку позначений цифрою 1 , розвиваються органи спороношення:
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.80. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГОЛОНАСІННИХ, самостійна робота. У нашій країні можна зустріти ялинкові і соснові ліси. Часто ці види хвойних ростуть поруч або по сусідству з листяними породами. Розгляньте малюнки цих рослин і визначте такі їхні біологічні особливості (відповідь запишіть): відношення до
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.101. ФОРМА БАКТЕРІАЛЬНИХ КЛІТИН. Самостійна робота. Користуючись підручником, заповніть таблицю.   Групи бактерій за формою клітини Ознаки 1.Кулькоподібні коки Сферична (куляста)  2.Циліндричні: бацили  Видовжена паличкоподібна  3.Спіральні: а)
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.57. РОЗМНОЖЕННЯ УЛОТРИКСА, самостійна робота. Розгляньте схему. Підпишіть: - позначені цифрами способи розмноження улотрикса; - позначені знаками питання частини життєвого циклу улотрикса.         І - нестатеве розмноження:         ІІ
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.58. ВІДДІЛИ ВОДОРОСТЕЙ. Самостійна робота. Користуючись підручником, заповніть таблицю.    Зелені Діамантові Бурі Червоні 1.Кількість видів (тис.) близько 20 більше 20 біля 15 біля 4 2. Організація вегетативного тіла (одноклітинні, колоніальні,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.89. ПОКРИТОНАСІННІ. Самостійна робота. Прочитай запитання або початок твердження. Відповідь на запитання або закінчене твердження ви знайдете серед поданого переліку під певною цифрою (0,1,2 тощо). Перенесіть цифру в клітинку кода відповіді, що позначена номером запитання або твердження.
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.62. УЗАГАЛЬНЕННЯ, запитання до узагальнення з теми «ВОДОРОСТІ» І РІВЕНЬ 1.Назвіть представників зелених водоростей. Хлорела, хламідомонада, улотрикс, ульва, вольвокс, спірогіра, хара. 2.Назвіть водорості, які живуть у місцевих водоймах. Хламідомонада, хлорела, улотрикс.   2
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.74. УЗАГАЛЬНЕННЯ, запитання до узагальнення з теми «ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ» І РІВЕНЬ 1.Назвіть органи та тканини наземних рослин.   Органи: корінь та пагін ( стебло, листя). Тканини: покривна, провідна, основна (механічна та фотосинтезуюча), твірна. 2.Назвіть представників
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.92. УЗАГАЛЬНЕННЯ, запитання до узагальнення з теми «ПОКРИТОНАСІННІ» І РІВЕНЬ 1.Назвіть одиниці класифікації рослин. Вид, рід, родина, порядок, клас, відділ, царство. 2.Назвіть види класу Дводольні, що потребують охорони. Пасльонові - скополія карніолійська, беладонна звичайна.
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон