Стор.103 Самостійна робота Прочитай запитання або початок твердження. Відповідь на запитання або закінчене твердження ви знайдете серед поданого переліку під певною цифрою (0, 1,2 тощо). Перенесіть цифру в клітинку кода відповіді, що позначена номером запитання або твердження. 1. Хвороба, яка
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 40. СУЦВІТТЯ. Самостійна робота. Дайте визначення суцвіттю. Випишіть з підручника його біологічне значення. Суцвіття – сукупність квіток, розташованих на спільній осі. БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ: 1) забезпечує краще запилення; 2) зумовлює утворення більшої кількості плодів та насіння, що
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 29. Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями. Лабораторна робота. Мета: ознайомитись із мікроскопічною будовою листка; пояснити особливості будови покривної, основної (асиміляційної) тканини взаємозв’язку з функціями листка. Обладнання і матеріали: мікроскоп,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 30. Видозміни пагона. Лабораторна робота. Мета: ознайомитися з будовою бульби та цибулини; визначити частини пагона, що видозмінені; довести, що бульба і цибулина є підземними видозміненими пагонами. Обладнання і матеріали: препарувальний набір, лупа, розчин йоду, видозмінні пагони,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 24. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями. Лабораторна робота. Мета: ознайомитись із внутрішньою будовою стебла, з’ясувати функції кори та деревини. Обладнання і матеріали: лупа, препарувальний набір, фрагмент гілки дерева (яка простояла 2-4 доби в забарвленій
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Сторінка 36. Способи розмноження рослин.  Лабораторна робота.   Дайте визначення. РОЗМНОЖЕННЯ – це здатність усіх живих організмів відтворювати собі подібних. Впишіть способи розмноження та приклади живих організмів. Статеве розмноження відбувається шляхом злиття двох
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Назад Вперед