Стор.98. УЗАГАЛЬНЕННЯ, запитання до узагальнення з теми «ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ» І РІВЕНЬ 1.Назвіть представників царства Гриби. 2.Назвіть приклади їстівних і отруйних грибів. 3.Назвіть найпоширеніші лишайники свого регіону.   2 РІВЕНЬ 1.Схарактеризуйте будову організму гриба.
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.104. УЗАГАЛЬНЕННЯ, запитання до узагальнення з теми «БАКТЕРІЇ» І РІВЕНЬ Наведіть приклади бактерій: а) які викликають захворювання; б) які використовуються людиною у господарстві.   2 РІВЕНЬ Схарактеризуйте будову та життєдіяльність бактеріальної клітини   3.РІВЕНЬ
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.110. УЗАГАЛЬНЕННЯ, запитання до узагальнення з теми «ЖИВІ ОРГАНІЗМИ і ДОВКІЛЛЯ» І РІВЕНЬ 1.Дайте визначення екології. 2.Наведіть приклади рослинних угруповань. 3. Назвіть рослини вашої місцевості, занесені до Червоної книги.   2 РІВЕНЬ 1.Схарактеризуйте екологічні фактори, які
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор. 55 Тема. Будова водорості ознайомитись із будовою клітини водоростей; навчитись роз­пізнавати види водоростей за допомогою мікроскопа; з'ясувати відмінності в будові вивчених видів. Мета: Обладнання мікроскоп, постійний мікропрепарат «Спірогіра», рисунок і матеріали:
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.70. ПОРІВНЯННЯ ВИЩИХ СПОРОВИХ РОСЛИН, самостійна робота. Проведіть стрілки від назви рослини до ознак, що їх характеризують (в кожній парі окремо).  ПОМІРКУЙТЕ 1.Яких переваг в пристосуванні до життя на суходолі надають зміни в будові папоротеподібних? Великі листки добре фотосинтизують,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.83 ПОКРИТОНАСІННІ Навчальні завдання Вивчивши тему, ви повинні: ЗНАТИ одиницю класифікації рослин; загальні ознаки класів Дводольні та Однодольні; характеристики окремих родин; окремі рослини, що занесені до Червоної книги України; значення представників покритонасінних  в природі й
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.106. ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ, опорний конспект.     ПОМІРКУЙТЕ 1.Що таке прямий і непрямий впливи на організм? Наведіть приклади.  Природа є живою та неживою, тому вплив є абіотичний (волога, світло, повітря, ґрунт, рельєф), біотичний (рослини, тварини, дроб’янки, гриби),
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.23. СТЕБЛО, самостійна робота. Дайте визначення. СТЕБЛО – осьова частина пагона, яка з’єднує всі його складові.   РІЗНОМАНІТНІСТЬ СТЕБЕЛ 1.На малюнку зображено види стебел. Підпишіть кожен із них.   2.На малюнку зображено рослини з різними стеблами. Підпишіть вид кожного
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.15. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИННИХ КЛІТИН, самостійна робота. Розгляньте малюнки різних клітин. Зафарбуйте зелені клітини відповідно до їх природного кольору.   Структури та органели клітин. 1-оболонка     2-ядро    3-вакуоля 
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.14. БУДОВА РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ, самостійна робота. Частини та органели рослинної клітини. Підпишіть на малюнку частини та органели клітини цифрами, під якими їх перелічено. Кожну органелу замалюйте відповідним кольором. ПОМІРКУЙТЕ 1.Яка органела клітини має у природі такий же колір, як і на
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.56. ПОРІВНЯННЯ ВОДОРОСТЕЙ, самостійна робота. Проведіть стрілки від назви рослини до ознак, що її характеризують.   ПОМІРКУЙТЕ 1.Клітина якої водорості, хламідомонади чи хлорели, складніша за будовою?              Як бачимо з малюнків складніша будова
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.53 ВОДОРОСТІ Навчальні завдання Вивчивши тему, ви повинні: ЗНАТИ загальну характеристику водоростей як нижчих спорових рослин; особливості будови та життєдіяльності представників водоростей; різноманітність водоростей; значення колоніальності та багатоклітинності; значення водоростей в
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.63 ВИЩІ СПОРОВІ РОСЛИНИ Навчальні завдання Вивчивши тему, ви повинні: ЗНАТИ загальну характеристику відділів вищих спорових рослин; особливості будови та життєдіяльності представників відділів; життєвий цикл мохоподібних і папоротеподібних; значення представників відділів в природі та житті
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон

Стор.75 ГОЛОНАСІННІ Навчальні завдання Вивчивши тему, ви повинні: ЗНАТИ загальну характеристику відділу Голонасінні; особливості будови та життєдіяльності Голонасінних; значення появи насінини; різноманітність та значення представників відділу; ВМІТИ працюючи  з гербарним матеріалом,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Андерсон