Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита 

"Математика 3 клас Назаренко А. до підручника Лишенка Г. (частина 2)"

Сторінка 34

Завдання 1

1) 80 : 8 = 10     10 • 7 = 70    70 + 11 = 81   81 : 9 = 9     9 • 100 = 900    900 : 30 = 30

2) 6 • 90 = 540   540 : 60 = 9   9 • 4 = 36       36 • 1 = 36   36 : 6 = 6         6 – 1 = 5

Завдання 2

Перший множник 24, другий — частка чисел 600 і 100. Знайди добуток.

24 • (600 : 100) = 24 • 6 = (20 + 4) • 6 = 120 + 24 = 144

Різницю чисел 67 і 35 збільш у 3 рази.

(67 – 35) • 3 = 32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 90 + 6 = 96

Зменшуване 300, від'ємник — добуток чисел 40 і 3. Знайди різницю.

300 – 40 • 3 = 300 – 120 = 300 – 200 + 80 = 180

Завдання 3  Складена задача на знаходження суми часток

Перший робітник обробляє 450 деталей за 5 год, а другий — 320 деталей за 4 год. Скільки деталей оброблять обидва робітники за 1 год?

І робітник

ІІ робітник

Всього

450 деталей — це 5 год по ? деталей

320 деталей — це 4 год по ? деталей

?

Розв’язання

1) 450 : 5 = 90 (д.) – деталей обробляє І робітник щогодини.

2) 320 : 4 = 80 (д.) – деталей обробляє ІІ робітник щогодини.

3) 90 + 80 = 170 (д.) – деталей оброблять обидва робітники за 1 год.

Відповідь: два робітники оброблять 170 деталей.

 

Сторінка 35

Завдання 1

1) 64 : 2 = (60 + 4) : 2 = 30 + 2 = 32    32 : 8 = 4      4 • 12 = 4 • (10 + 2) = 40 + 8 = 48

    48 : 4 = (40 + 8) : 4 = 10 + 2 = 12

2) 80 : 4 = 20     20 : 4 = 5       5 • 5 = 25      25 : 1 = 25

Завдання 2 Ділення 

(18 + 24) : 3 = 18 : 3 + 24 : 3 = 6 + 8 = 14

(30 + 60) : 6 = 30 : 6 + 60 : 6 = 5 + 10 = 15

(16 + 20) : 4 = 36 : 4 = 9

(36 + 54) : 6 = 36 : 6 + 54 : 6 = 6 + 9 = 15

Завдання 3 Рівняння

93 : х = 3

х = 93 : 3

х = (90 + 3) : 3

х = 31

х : 2 = 43

х = 43 • 2

х = (40 + 3) • 2

х = 86

х : 6 = 12

х = 12 • 6

х = (10 + 2) • 6

х = 72

Сторінка 36

Завдання 1

Добуток чисел 20 і 3 збільшили на 100:

20 • 3 + 100 = 60 + 100 = 160

Частку чисел 810 і 9 зменшили на 1:

810 : 9 – 1 = 90 – 1 = 89

До числа 600 додали добуток чисел 17 і 0:

600 + 17 • 0 = 600 + 0 = 600

Від різниці чисел 700 і 699 відняли 0:

(700 – 699) – 0 = 1 – 0 = 1

Добуток чисел 20 і 4 зменшили у 10 разів:

20 • 4 : 10 = 80 : 10 = 8

Завдання 2  Розподільний закон ділення відносно додавання

55 : 5 = (50 + 5) : 5 = 10 + 1 = 11

86 : 2 = (80 + 6) : 2 = 40 + 3 = 43

39 : 3 = (30 + 9) : 3 = 10 + 3 = 13

63 : 3 = (60 + 3) : 3 = 20 + 1 = 21

84 : 4 = (80 + 4) : 4 = 20 + 1 = 21

96 : 3 = (90 + 6) : 3 = 30 + 2 = 32

Завдання 3  Складена задача на ділення на вміщення

Мішок гречаних круп розфасували в 40 пакетів, по 2 кг в кожному. Скільки вийде пакетів, якщо крупи з такого самого мішка розфасувати в пакети по 4 кг в кожному?

 

Маса 1 пакету (кг)

Кількість пакетів

Загальна маса (кг)

У малих пакетах

2

40

?

У великих пакетах

4

?

однаково

Розв’язання

1) 2 • 40 = 80 (кг) – кілограмів гречаних круп. 

2) 80 : 4 = 20 (п.) – пакетів вийде.

Відповідь: вийде 20 пакетів.

 

Сторінка 37

Завдання 1 Розподільний закон ділення відносно додавання.

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 60 : 6 + 36 : 6 = 10 + 6 = 16

60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 50 : 5 + 10 : 5 = 10 + 2 = 12

51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 30 : 3 + 21 : 3 = 10 + 7 = 17

Завдання 2

170 • 3 = (100 + 70) • 3 = 300 + 210 = 510     510 + 120 = 630    630 : 9 = 70

70 • 8 = 560    560 : 10 = 56    56 • 3 = (50 + 6) • 3 = 150 + 18 = 168  

168 : 4 = (160 + 8) : 4 = 40 + 2 = 42     42 : 6 = 7     7 • 100 = 700

Завдання 3  Складена задача на ділення

Раніше робітник працював 4 год з погодинним заробітком 80 грн. Тепер за 5 год роботи він заробляє на 130 грн більше. Скільки гривень у годину робітник заробляє тепер?

 

Заробіток за 1 год

Час

Загальний заробіток

Раніше

80 грн

4 год

?

Тепер

?

5 год

?, на 130 грн більше

Розв’язання

1) 80 • 4 = 320 (грн) – заробіток раніше.

2) 320 + 130 = 450 (грн) – заробіток тепер.   

3) 450 : 5 = 90 (грн) – гривень у годину робітник заробляє тепер.  

Відповідь: тепер за годину робітник заробляє 90 гривень.

Завдання 4

130 – 20 • 4 : 8 = 130 – 80 : 8 = 130 – 10 = 120

 

Сторінка 38

Завдання 1  Корінні мешканці Нової Зеландії – 980 маорі.

20 • 3 = 60     60 : 10 = 6    6 • 70 = 420    420 + 120 = 540    540 : 9 = 60    60 • 8 = 480

480 : 2 = (400 + 80) : 2 = 240  240 : 6 = 40  40 • 7 = 280  280 : 2 = (200 + 80) : 2 = 140

140 : 10 = 14       14 • 7 = (10 + 4) • 7 = 98        98 • 10 = 980

Завдання 2

72 : 3 = 24

84 : 7 > 11

65 : 5 = 13

(24 + 15) : 3 < 14

(77 + 19) : 8 = 12

(25 + 25 + 25) : 5 = 15     

72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 20 + 4 = 24

84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 10 + 2 = 12

65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 10 + 3 = 13

(24 + 15) : 3 = 8 + 5 = 13

(77 + 19) : 8 = 96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 12

(25 + 25 + 25) : 5 = 5 + 5 + 5 = 15

Завдання 3 Ціна, кількість, вартість

Купили 4 вази, по ціні 90 грн кожна. За 7 скатертин заплатили на 150 грн більше. Яка ціна скатертини?

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

Ваза

90 грн

4 штук

?

Скатертина

?

7 штук

?, на 150 грн більше

Розв’язання

1) 90 • 3 = 270 (грн) – гривень заплатили за вази.

2) 270 + 150 = 270 + 30 + 120 = 420 (грн) – гривень заплатили за скатертини.

3) 420 : 7 = 60 (грн) – ціна скатертини.

Відповідь: ціна скатертини 60 гривень.

 

Сторінка 39

Завдання 1

1) 78 : 6 = (60 + 18) : 6 = 10 + 3 = 13      13 • 4 = (10 + 3) • 4 = 40 + 12 = 52   

2) 72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 10 + 8 = 18      18 • 5 = (10 + 8) • 5 = 50 + 40 = 90

3) 56 : 4 = (40 + 16) : 4 = 10 + 4 = 14     14 • 6 = (10 + 4) • 6 = 60 + 24 = 84

4) 64 : 2 = (60 + 4) : 2 = 30 + 2 = 32        32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 90 + 6 = 96

Завдання 2  Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо значення виразів, потім порівнюємо результати

235 – 205 = 90 : 3

235 – 205 = 30     

90 : 2  = 30 

768 – 700 > 63 : 7

768 – 700 = 68

63 : 7 = 9

503 – 489 < 96 : 6

503 – 489 = 503 – 500 + 11 = 14

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 10 + 6 = 16

432 – 72 < 60 • 7

432 – 72 = 432 – 32 – 40 = 360

60 • 7 = 420

684 • 0 < 1 • 120

684 • 0 = 0

1 • 120 = 120

898 – 850 < 13 • 6

898 – 850 = 48

13 • 6 = (10 + 3) • 6 = 78

Завдання 3  Довжина прямокутника дорівнює 12 см, а ширина складає четверту частину довжини. Знайди периметр прямокутника.

12 : 4 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Р = (12 + 3) • 2 = (10 + 5) • 2 = 30 (см)

2 спосіб

12 : 4 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Р = 12 • 2 + 3 • 2 = 12 + 12 + 6 = 30 (см)

3 спосіб

12 : 4 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Р = 12 + 3 + 12 + 3 = 30 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 30 сантиметрів.

Завдання 4 Чому дорівнюватиме сторона рівностороннього три­кутника з таким самим периметром 30 см?

30 : 3 = 10 (см) – сторона рівностороннього трикутника.

Відповідь: сторона рівностороннього трикутника дорівнює 10 см.

 

Сторінка 40

Завдання 1 Підкресли табличні випадки.

8 • 12 = 8 • (10 + 2) = 8 • 10 + 8 • 2 = 80 + 16 = 96        

70 : 5 = (50 + 20) : 5 = 50 : 5 + 20 : 5 = 10 + 4 = 14

90 : 6 = (60 + 30) : 6 = 60 : 6 + 30 : 6 = 10 + 5 = 15

49 : 7 = 7               64 : 8 = 8

81 : 3 = (60 + 21) : 3 = 60 : 3 + 21 : 3 = 20 + 7 = 27

Завдання 3  Задача на послідовне множення

За 1 год роботи один насос витрачає 5 л бензину. Скільки літрів бензину витрачають 14 таких насосів за 6 год?

Короткий запис

1 насос — 1 год — 5 л

14 насосів — 1 год — ? л

14 насосів — 6 год — ? л

Розв’язання

1) 5 • 14 = 5 • (10 + 4) = 70 (л) – витрачають 14 насосів за 1 год.

2) 70 • 6 = 420 (л) – витрачають 14 насосів за 6 год.

2 спосіб

Короткий запис

1 насос — 1 год — 5 л

1 насос — 6 год — ? л

14 насосів — 6 год — ? л

Розв’язання

1) 5 • 6 = 30 (л) – витрачає 1 насос за 6 год.

2) 30 • 14 = 30 • (10 + 4) = 420 (л) – витрачають 14 насосів за 6 год.

Відповідь: витрачають 420 літрів бензину.

 

Сторінка 41

Завдання 1

Число 33 збільшили у 2 рази. 

33 • 2 = (30 + 3) • 2 = 60 + 6 = 66

Перший множник 12, другий — 6. Зменшили добуток у 3 рази.

(12 • 6) : 3 = 12 : 3 • 6 = 4 • 6 = 24

Ділене 54, дільник виражений різницею чисел 40 і 37. Знайшли частку.

54 : (40 – 37) = 54 : 3 = (30 + 24) : 3 = 10 + 8 = 18

Завдання 2 Ділення перевіряємо множенням

85 : 5 = (50 + 35) : 5 = 10 + 7 = 17

51 : 3 = (30 + 21) : 3 = 10 + 7 = 17

48 : 3 = (30 + 18) : 3 = 10 + 6 = 16

75 : 3 = (60 + 15) : 3 = 20 + 5 = 25

90 : 5 = (50 + 40) : 5 = 10 + 8 = 18

60 : 4 = (40 + 20) : 4 = 10 + 5 = 15

17 • 5 = (10 + 7) • 5 = 50 + 35 = 85           25 • 3 = (20 + 5) • 3 = 60 + 15 = 75

17 • 3 = (10 + 7) • 3 = 30 + 21 = 51           18 • 5 = (10 + 8) • 5 = 50 + 40 = 90

16 • 3 = (10 + 6) • 3 = 30 + 18 = 48           15 • 4 = (10 + 5) • 4 = 40 + 20 = 60

Завдання 3  Складена задача на різницеве порівняння

Якщо завод буде випускати по 60 верстатів щоміся­ця, то виконає замовлення за 6 місяців. На скільки більше верстатів має випускати завод щомісяця, щоб виконати замовлення за 4 місяці?

Верстатів за 1 місяць

Кількість місяців

Загальна кількість верстатів

60

6

?

?, на ? верстатів більше

4

однаково

Розв’язання

1) 60 • 6 = 360 (в.) – верстатів випустить завод.

2) 360 : 4 = 90 (в.) – верстатів має випускати завод щомісяця.

3) 90 – 60 = 30 (в.) – на стільки більше верстатів має випускати щомісяця.

Відповідь: на 30 верстатів більше має випускати щомісяця.

 

Сторінка 42

Завдання 1 Порядок дій

340 – 80 + 70 = 340 – 100 + 20 + 100 – 40 = 320     500 : 100 • 2 = 5 • 2 = 10

(620 – 120) • 2 = 500 • 2 = 1000               800 : 40 • 3 = 80 : 4 • 3 = 20 • 3 = 60

560 : 8 : 7 = 70 : 7 = 10                             400 : 20 • 7 = 40 : 2 • 7 = 20 • 7 = 140

Завдання 2

1) Задача на знаходження цілого за його частиною

Від стрічки відрізали 6 дм. Це третя частина стрічки. Чому дорівнює довжина половини цієї стрічки?

Короткий запис

1/3 – 6 дм

1 – ? дм

6 • 3 = 18 (дм)

2) Коли батькові було 36 років, сину виповнилося 9. Зараз сину 17 років. Скільки років батькові?

План розв’язування

1) Скільки пройшло років? 17 – 9 = 8 (р.)

2) Скільки років батькові? 36 + 8 = 44 (р.)

36 + (17 – 9) = 8 (р)

Відрізок дроту завдовжки 120 см зігнули так, що утворилася рамка квадратної форми. Знайди довжину сторони цієї рамки.

Короткий запис

120 см — це 4 сторони по ? см

120 : 4 = 30 (см)

 

Завдання 3

47 • 2 = (40 + 7) • 2 = 80 + 14 = 94          300 • 3 = 600       14 • 6 = (10 + 4) • 6 = 60 + 24 = 84

94 : 2 = (80 + 14) : 2 = 40 + 7 = 47           900 : 3 = 300

84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 10 + 4 = 14

Завдання 4

600 : 3 > 600 : 30

де менший дільник, там більша частка

(500 + 400) • 1 > (500 + 400) : 10

добуток більший, ніж частка

0 • (24 : 6) + (0 + 9) > 0 • (24 : 6) • (0 + 9)

якщо множник дорівнює 0, тоді добуток нульовий

Сторінка 43

Завдання 1

Усього одиниць певного розряду

Число

Сотень

Десятків

Одиниць

6

60

607

607

1

13

130

130

2

27

278

278

Завдання 2 Спосіб добору

92 : 23 = 4         68 : 17 = 4           54 : 27 = 2

45 : 15 = 3         91 : 13 = 7           96 : 32 = 8

Завдання 3

х : 13 = 5

х = 13 • 5

х = (10 + 3) • 5

х = 45

320 : х = 40

х = 320 : 40

х = 32 : 4

х = 8

х • 4 = 60

х = 60 : 4

х = (40 + 20) : 4

х = 15

Завдання 4  Задача на зведення до одиниці

На вантажівці за 3 рейси перевезли 270 ящиків ово­чів. Скільки ящиків можна перевезти, якщо зробити 8 таких рейсів?

Короткий запис

3 рейси — 270 ящиків

8 рейсів — ? ящиків

Розв’язання

1) 270 : 3 = 90 (ящ.) – ящиків перевезли за 1 рейс.

2) 90 • 8 = 720 (ящ.) – ящиків можна перевезти за 8 таких рейсів.

Відповідь: за вісім таких рейсів можна перевезти 720 ящиків.

 

Сторінка 44

Завдання 1

50 • 10 – 140 = 500 – 140 = 500 – 200 + 60 = 360

90 • 9 + 190 = 810 + 190 = 900 + 100 = 1000

640 : 8 + 220 = 80 + 220 = 200 + 100 = 300

720 : 90 • 100 = 72 : 9 • 100 = 8 • 100 = 800

Завдання 2

20 • 4 = 80

400 : 2 = 200

84 : 6 = (60 + 24) : 6 = 10 + 4 = 14

99 : 33 = 3

30 • 3 = 90

66 : 2 = (60 + 6) : 2 = 30 + 3 = 33

96 : 12 = 8

75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 10 + 5 = 15

Завдання 3

15 • 5 = (10 + 5) • 5 = 75

150 • 5 = 15 • 5 • 10 = 750

14 • 2 = (10 + 4) • 2 = 28

140 • 2 = 14 • 2 • 10 = 280

32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 96

320 • 3 = 32 • 3 • 10 = 960

Завдання 4 Прості задачі на ділення

В одному лотку 30 яєць. Скільки знадобиться таких лотків, щоб розфасувати 210 яєць? 270 яєць?

Короткий запис

210 яєць — ? лотків по 30 яєць

270 яєць — ? лотків по 30 яєць

Розв’язання

1) 210 : 30 = 21 : 3 = 7 (л.)

2) 270 : 30 = 27 : 3 = 9 (л.)

Відповідь: 7 лотків, 9 лотків.

Інші завдання дивись тут...