Інші завдання дивись тут...

Завдання 76. Виміряй довжини сторін і знайди периметри трикутників. Порівняй довжини найбільших сторін трикутників АВС і КМО та їх периметри.

 

 Завдання 77*. Скільки двоцифрових чисел можна скласти за допомогою цифр 2, 5, 7, якщо цифри не можна повто­рювати?

Розв’язання:

25, 27, 52, 57, 72, 75

 

 Завдання 78°. На одній тарілці було 12 помідорів, а на дру­гій 9. За сніданком діти з'їли 8 помідорів. Скільки по­мідорів залишилося?

Розв'яжи задачу, користуючись схемою (□ + □) - □

Розв’язання:

(12 + 9) – 8 = 13

12 + 9 = 21 (помідорів) - було всього помідорів на двох тарілках .

21 – 8 = 13 (помідорів) - залишилося помідорів.

Відповідь: 13 помідорів.

Розв'яжи задачу іншими способами.

Розв’язання:

1 спосіб.

(12 – 8 ) + 9 = 13

12 – 8 = 4 (помідори) - залишилося помідорів на першій тарілці.

4 + 9 = 13 (помідорів) - залишилося всього помідорів на двох тарілках.

Відповідь: 13 помідорів.

2 спосіб.

(9 – 8 ) + 12 = 13

9  – 8 = 1 (помідори) - залишилося помідорів на другій тарілці.

1 + 12 = 13 (помідорів) - залишилося всього помідорів на двох тарілках.

Відповідь: 13 помідорів.

 

Завдання 79°. Після помелу 100 кг пшениці одержали 2 кг манних крупів і 80 кг борошна. Решту становили кор­мові відходи. Скільки становили кормові відходи?

Розв’язання:

100 – (2 + 80) = 18

2 + 80 = 82 (кг) - одержали манних крупів і борошна.

100 – 82 = 18 (кг) - становили кормові відходи.

Відповідь: 18 кг.

 

Завдання 80.

36+43=79        59-33=26        48+34= 82      75-18=57

 

Завдання 81. 1) За малюнком склади задачу про збирання ма­рок і розв'яжи її.

Колекція марок Андрійка налічує 100 шт. марок із зображенням змій, пінгвінів і мостів . З них 25 шт. марок із зображенням змій, 30 шт. – із зображенням пінгвінів. Скільки марок із зображенням мостів є в колекції Андрійка?

Розв’язання:

100 – (25 +30) = 45

25 + 30 = 55 (шт.) - всього марок із зображення змій і пінгвінів.

100 – 55 = 45 (шт.) - марок із зображенням мостів є у Андрійка.

Відповідь: 45 штук.

2) Склади обернену задачу, відповіддю якої буде число 25.

Колекція марок Андрійка налічує 100 шт. марок із зображенням змій, пінгвінів і мостів. З них 45 шт. марок із зображенням мостів, 30 шт. – із зображенням пінгвінів. Скільки марок із зображенням змій є в колекції Андрійка?

 

   Доданок + доданок = сума

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

 

   Зменшуване – від’ємник = різниця

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

 

Завдання 82.

х + 15 = 74

х = 74 – 15

х = 59

59 + 15 = 74

32 + х = 80

х = 80 – 32

х = 48

32 + 48 = 80

х + 8 = 21

х = 21 – 8

х = 13

13 + 8 = 21

63 – х = 24

х = 63 – 24

х = 39

63 – 39 = 24

х – 8  = 21

х = 21 + 8

х = 29

29 – 8 = 21

х – 21 = 8

х = 8 + 21

х = 29

29 – 21 = 8

 

Завдання 83. Познач невідоме число буквою х, а потім склади рівняння і розв'яжи його.

1) Невідоме число зменшили на 12 і дістали 36. Знайди невідоме число.

Розв’язання:

х – 12 = 36

х = 36 + 12

х = 48

48 – 12 = 36

2) До невідомого числа додали 30 і дістали 63. Знай­ди невідоме число.

Розв’язання:

х + 30 = 63

х = 63 – 30

х = 33

33 + 30 = 63

 

Завдання 84. Розглянь малюнок і дай відповіді на запитання.

 

1) Яка місткість бака і двох чайників разом; чайни­ка і бідона?

Розв’язання:

40 + 3 + 3 = 46 (л) - місткість бака  і двох чайників разом.

3 + 35 = 38 (л) - місткість чайника і бідона.

Відповідь: 46 л , 38 л.

2) На скільки літрів рідини більше містить бак, ніж три чайники?

Розв’язання:

40 – (3+3+3) = 31

3 + 3 + 3 = 9 (л) - місткість трьох чайників.

40 – 9 = 31 (л) - на стільки рідини більше містить бак, ніж три чайники.

Відповідь: 31 л.

3) На скільки літрів менша місткість глечика, ніж чайника?

Розв’язання:

3 – 2 = 1 (л) - на стільки менша місткість глечика, ніж чайника.

Відповідь: 1л.

 

Завдання 85. Маса статуї 45 кг. Для її виготовлення викорис­тали 2 кг олова, 5 кг цинку, а решту становила мідь. Скільки кілограмів міді використали?

Розв’язання:

45 – (2 + 5) = 38 (кг) - використали міді у статуї.

Відповідь: 38 кг.

 

Завдання 86*. Скільки є двоцифрових чисел, у яких кількість десятків менша в 2 рази від кількості одиниць?

Розв’язання:

12, 24, 36, 48.

  

Завдання 87°. З трьох кущів зібрали 96 кг смородини. З од­ного куща зібрали 29 кг, з другого — 32 кг. Скільки кілограмів смородини зібрали з третього куща?

Розв’язання:

96 – (29 + 32) = 35

29 + 32 =61 (кг) - зібрали смородини з першого та другого куща.

96 – 61 = 35 (кг) - зібрали смородини з третього куща.

Відповідь: 35 кг.

  

Завдання 88°.

35 + 48 = 83

81 – 23 = 58

27 + 27 = 54

61 – 34 = 27

  

Завдання 89. (Усно.)

57+20 =77      7+9=16      43-8=35     22+13=35

77+8=85        16-8=8        35+5=40    35-14=21

83-6=67          8+0=8        40+3=43    21-5=16

  

Завдання 90. Поясни кожний спосіб додавання.

46 + 39 = (46 + 30) + 9 = 76 + 9 = 85

46 + 39 = (40 + 30) + (6 + 9) = 70 + 15 = 85

  

Завдання 91.

37 + 54 = (37 + 50 ) + 4 = 91 

17 + 18 = (17 +10) + 8 = 35

55 + 28 = (55 + 20) + 8 = 83

19 + 14 = (19 + 10) + 4 = 33

  

Завдання 92. Від невідомого числа х відняли 58 і одержали 24. Знайди невідоме число.

Розв’язання:

х – 58 = 24

х = 24 + 58

х = 82

82 – 58 = 24

  

Завдання 93.

х + 7 = 20

х = 20 – 7

х = 13

13 + 7 = 20

х – 7 = 20

х = 20 + 7

х = 27

27 – 7 = 20

х – 23 = 44

х = 44 + 23

х = 67

67 – 23 = 44

12 + х = 45

х = 45 – 12

х = 33

12 + 33 = 45

69 – х = 24

х = 69 – 24

х = 45

69 – 45 = 24

х – 38 = 26

х = 26 + 38

х = 64

64 – 38 = 26

 

Завдання 94. За малюнком і коротким записом склади задачу про виїзд автомобілів з таксомоторного парку.

Було — 40 авт.

Поїхало — 2 і 3 авт.

Залишилося — ?

За схемами розв'яжи задачу двома способами. 1-й спосіб: (□ - □) - □; 2-й спосіб: □ - (□ + □)

Розв’язання.

1-й спосіб:

У таксомоторному парку було 40 автомобілів. Спочатку виїхало 2 автомобілі, потім ще 3 автомобілі. Скільки автомобілів залишилося в таксомоторному парку?

 (40 – 2) – 3 = 35 (авт.) - залишилось автомобілів у таксомоторному парку.

Відповідь: 35 автомобілів.

2-й спосіб:

У таксомоторному парку було 40 автомобілів жовтого, синього та білого кольорів. На маршрут виїхали автомобілі жовтого та синього кольорів. Причому виїхало 2 автомобілі жовтого кольору та 3 автомобілі синього кольору. Скільки автомобілів білого залишилося в таксомоторному парку?

40 – (2 + 3) = 35(авт.) - залишилось автомобілів білого кольору у таксомоторному парку.

Відповідь: 35 автомобілів.

  

Завдання 95*. На двох ставках плавало 56 качок. Коли з першого ставка полетіло 7 качок, на ньому залишило­ся 25. Скільки качок плавало на другому ставку?

Розв’язання:

7 + 25 = 32 (качки) - плавало качок у першому ставку.

56 – 32 = 24 (качки) - плавало качок у другому ставку.

Відповідь: 24 качки.

 

Завдання 96. Перевір, чи правильно записано назви всіх пря­мокутників і квадратів.

Прямокутники: ABCD, KMOP, ABKM, AOPM.

Квадрати: ABCD, AOPM.

 

Який прямокутник називають квадратом? Квадратом називається прямокутник, у якого рівні всі сторони.

 

Завдання 97°.

25+10+7=42       17+51=68    9+9+82=100      48+25=73

13-(18-9)=4         54+28=82    68-20-9=39         33+19=52

 

Периметр прямокутника дорівнює сумі довжин усіх його сторін.

 

Завдання 98°. Побудуй у зошиті прямокутник зі сторонами 2 см і 9 см. Знайди периметр цього прямокутника.

P = 2 + 9 + 2 + 9 = 22 (см) - периметр прямокутника.

Відповідь: 22 см.

 

Завдання 99. За малюнком склади і розв'яжи рівняння.

Стрічка має довжину 13 см. Від неї відрізали частинку завдовжки 4 см. Скільки сантиметрів стрічки залишилося?

Розв’язання:

13 – 4 = 9 (см) - довжина стрічки, що залишилася.

Відповідь: 9 см.

 

Завдання 100. Запиши та обчисли вирази.

1) Різницю чисел 60 і 6 зменшити на 9.

2) Від 80 відняти суму чисел 8 і 5.

3) Суму чисел 38 і 46 зменшити на 29.

Розв’язання:

1) (60 – 6) – 9 = 55

2) 80 – (8 + 5) = 67

3) (38 + 46) – 29 = 55

Інші завдання дивись тут...