Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита 

"Математика 3 клас Назаренко А. до підручника Лишенка Г. (частина 2)"

Сторінка 24

Завдання 1

16 : 4 • 2 = 4 • 2 = 8       80 : 10 • 5 = 8 • 5 = 40       300 : 5 • 2 = 60 • 2 = 120

Завдання 2

Збільшили у 4 рази (помножили на число 4):

Зменшили у 9 разів (поділили на число 9):

20 • 4 = 2 • 4 • 10 = 8 • 10 = 80

8 • 4 = 32

30 • 4 = 3 • 4 • 10 = 12 • 10 = 120

70 • 4 = 7 • 4 • 10 = 28 • 10 = 280

10 • 4 = 40

630 : 9 = 63 • 10 : 9 = 63 : 9 • 10 = 7 • 10 = 70

540 : 9 = 54 : 9 • 10 = 6 • 10 = 60

90 : 9 = 10

81 : 9 = 9

270 : 9 = 27 : 9 • 10 = 3 • 10 = 30

Завдання 3 Одиниці вимірювання

5 м = 50 дм

46 дм > 4 м

72 м = 720 дм

300 см = 30 дм

20 дм = 200 см

30 см < 1 м

1 км = 1000 м

58 м = 580 дм

Завдання 4  Складена задача на знаходження суми часток

Катруся купила 2 м стрічки, а Софійка — 3 м. Дівчат­ка розрізали стрічки на смужки завдовжки по 50 см. Скільки смужок вийшло у дівчаток?

Розв’язання

1) 2 м : 50 см = 200 см : 50 см = 4 (см.) – смужок у Катрусі.

2) 3 м : 50 см = 300 см : 50 см = 6 (см.) – смужок у Софійки.

3) 4 + 6 = 10 (см.) – смужок вийшло.

2 спосіб

Оскільки дівчата різали стрічку на однакові смужки, тому

1) 2 м + 3 м = 5 м = 500 см – всього метрів стрічки купили.

2) 500 : 50 = 10 (см.) – смужок вийшло.

Відповідь: вийшло 10 смужок.

 

Сторінка 25

Завдання 1 Ділення на розрядну одиницю

60 : 10 = 6    800 : 10 = 80    20 : 10 = 2    100 : 10 = 10    80 : 10 = 8    400 : 10 = 40

Завдання 2 Рівності на ділення з числами 30, 5, 10, 2, 60, 6.

30 : 5 = 6        30 : 10 = 3      30 : 6 = 5         30 : 2 = (20 + 10) : 2 = 15

10 : 5 = 2        10 : 2 = 5        60 : 30 = 2       60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 12

60 : 10 = 6       60 : 2 = 30     60 : 6 = 10

Завдання 3 Порядок дій

540 : 9 + 340 = 60 + 340 = 300 + 100 = 400

300 : 6 • 5 = 50 • 5 = 250

70 • 8 – 270 = 560 – 270 = 560 – 260 – 10 = 290

20 • 9 : 6 = 180 : 6 = 30

360 : 6 • 7 = 60 • 7 = 420

90 • 5 – 180 = 450 – 180 = 450 – 150 – 30 = 270

Завдання 4  Задача на зведення до одиниці

За 3 год автомобіль проходить 240 км. Скільки кі­лометрів здолає автомобіль за 6 год, якщо рухати­меться з такою ж швидкістю?

Короткий запис

3 год — 240 км

6 год — ? км

Розв’язання

1) 240 : 3 = 80 (км) – кілометрів долає за 1 год.

2) 80 • 6 = 480 (км) – кілометрів здолає автомобіль за 6 год.

Відповідь: здолає 480 кілометрів.

 

Сторінка 26

Завдання 1

9 • 5 = 45        450 • 10 = 450          450 : 9 = 50         50 • 7 = 350  

Завдання 2 Задачі на зведення до одиниці

21 л соку розлили в 7 однакових банок. Скільки літрів соку уміститься в 10 таких банках?

Короткий запис

7 банок — 21 л

10 банок — ? л

Розв’язання

1) 21 : 7 = 3 (л) – літрів соку в 1 банці.

2) 3 • 10 = 30 (л) – літрів соку уміститься.

Відповідь: уміститься 30 літрів соку.

На 3 однакові куртки потрібно 15 ґудзиків. На скільки таких курток вистачить 50 ґудзиків? 

Короткий запис

3 куртки — 15 ґудзиків

? курток — 50 ґудзиків

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (ґ.) – ґудзиків потрібно на 1 таку куртку.

2) 50 : 5 = 10 (к.) – курток вистачить ґудзиків.

Відповідь: вистачить на 10 таких курток.

Завдання 3 Розподільний закон множення відносно додавання

9 • (20 + 2) = 9 • 20 + 9 • 2 = 180 + 18 = 198

4 • (40 + 7) = 4 • 40 + 4 • 7 = 160 + 28 = 188

Завдання 4  Складена задача на знаходження суми добутків

Для гуртка малювання керівник придбав 8 коробок олівців, по 12 у кожній, і 3 коробки по 24 олівці. Скільки всього олівців придбав керівник гуртка?

Короткий запис

У малих коробках — ? ол., 8 коробок по 12 олівців

У великих коробках — ? ол., 3 коробки по 24 олівці

Всього — ?

Розв’язання

1) 12 • 8 = (10 + 2) • 8 = 96 (ол.) – олівців у малих коробках.

2) 24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 72 (ол.) – олівців у великих коробках.

3) 96 + 72 = 160 + 8 = 168 (ол.) – всього олівців придбав керівник гуртка.

Відповідь: керівник гуртка придбав 168 олівців.

 

Сторінка 27

Завдання 1

20 : 5 : 2 = 20 : (5 • 2) = 20 : 10

36 : 9 • 4 = 4 • 4 = 4 • 2 • 2 = 8 • 2

10 : 5 : 2 = 10 : (5 • 2) = 10 : 10  

24 : 4 : 2 = 24 : (4 • 2) = 24 : 8

27 : 3 : 3 = 27 : (3 • 3) = 27 : 9

32 : 4 : 1 = 32 : (4 • 1) = 32 : 4

Завдання 2

34 • 2 = (30 + 4) • 2 = 30 • 2 + 4 • 2 = 60 + 8 = 68

18 • 5 = (10 + 8) • 5 = 10 • 5 + 8 • 5 = 50 + 40 = 90

17 • 3 = (10 + 7) • 3 = 10 • 3 + 7 • 3 = 30 + 21 = 51

25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 20 • 4 + 5 • 4 = 80 + 20 = 100

31 • 3 = (30 + 1) • 3 = 30 • 3 + 1 • 3 = 90 + 3 = 93

Завдання 3  Довжина прямокутника дорівнює 9 см, ширина утричі менша. Знайди периметр прямокутника.

9 : 3 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Р = 9 • 2 + 3 • 2 = 18 + 6 = 24 (см)

периметр прямокутника.

2 спосіб

9 : 3 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Р = (9 + 3) • 2 = 12 + 12 = 24 (см)

2 спосіб

9 : 3 = 3 (см) – ширина прямокутника.

Р = 9 + 3 + 9 + 3 = 24 (см)

Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 24 см.

Завдання 4

5 • (70 + 8) = 5 • 70 + 5 • 8 = 350 + 40 = 390

3 • (200 + 6) = 3 • 200 + 3 • 6 = 600 + 18 = 618

 

Сторінка 28

Завдання 1

Закономірність: наступне число на 20 більше, ніж попереднє.

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200

Завдання 2

13 • 7 = (10 + 3) • 7 = 10 • 7 + 3 • 7 = 70 + 21 = 91

15 • 5 = (10 + 5) • 5 = 10 • 5 + 5 • 5 = 50 + 25 = 75

18 • 3 = (10 + 8) • 3 = 10 • 3 + 8 • 3 = 30 + 24 = 54

24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 20 • 3 + 4 • 3 = 60 + 12 = 72

Завдання 3

Чому дорівнює ділене, якщо дільник — 4, а част­ка — 13?

Чому дорівнює невідомий множник, якщо добуток — 800, а відомий множник — 40?

х : 4 = 13

х = 13 • 4

х = (10 + 3) • 4

х = 52

40 • х = 800

х = 800 : 40

х = 800 : 10 : 4

х = 20

Завдання 4 Складена задача на знаходження суми часток

У кошики, кожний із яких вміщує 4 кг фруктів, роз­клали 24 кг яблук і 16 кг винограду. Скільки всього кошиків знадобилося?

План розв’язування

1) Скільки кошиків треба для яблук? 24 : 4 = 6 (к.)

2) Скільки кошиків треба для винограду? 16 : 4 = 4 (к.)

3) Скільки всього кошиків знадобилося? 24 : 4 = 6 (к.)

24 : 4 + 16 : 4 = 6 + 4 = 10 (к.)

2 спосіб

Оскільки усі кошики уміщають однакову масу фруктів, тому

План розв’язування

1) Скільки всього кілограмів фруктів? 24 + 16 = 40 (кг)

2) Скільки всього кошиків знадобилося? 40 : 4 = 10 (к.)

(24 + 16) : 4 = 40 : 4 = 10 (к.)

Відповідь: знадобилося 10 кошиків.

 

Сторінка 29

Завдання 1 Рівняння

360 = 15 • 4 + 300

580 = 500 + 20 • 4

775 = 25 • 3 + 700

490 = 400 + 30 • 3

15 • 4 + х = 360

60 + х = 360

х = 360 – 60

х = 300

500 + 20 • х = 580

20 • х = 580 – 500

20 • х = 80

х = 80 : 20

х = 4

25 • 3 + х = 775

75 + х = 775

х = 775 – 75

х = 700

400 + 30 • х = 490

30 • х = 490 – 400

30 • х = 90

х = 90 : 30

х = 3

Завдання 2

Т 29 • 3 = (20 + 9) • 3 = 60 + 27 = 87

М 12 • 6 = (10 + 2) • 6 = 60 + 12 = 72

Р 32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 90 + 6 = 96

Е 17 • 4 = (10 + 7) • 4 = 40 + 28 = 68

П 11 • 9 = (10 + 1) • 9 = 90 + 9 = 99

И 16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 40 + 24 = 64

ПЕРИМЕТР

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми добутків

Купили 14 трилітрових банок яблучного соку і 16 трилітрових банок виноградного. Скільки всього літрів соку купили?

Короткий запис

І — ? л, 14 банок по 3 л

ІІ — ? л, 16 банок по 3 л.

Всього — ?

  

План розв’язування

1) Скільки літрів яблучного соку? 14 • 3 = 42 (л)

2) Скільки літрів виноградного соку? 16 • 3 = 48 (л)

3) Скільки всього літрів соку купили? 42 + 48 = 90 (л)

14 • 3 + 16 • 3 = 42 + 48 =  90(л)

2 спосіб

Оскільки усі банки однакові, тому

Короткий запис

Сік — ? л, ?(14 банок і 16 банок)  по 3 л

  

План розв’язування

1) Скільки всього банок? 14 + 16 = 30 (б.)

2) Скільки всього літрів соку купили? 3 • 30 = 90 (л)

3 • (14 + 16) = 3 • 30 =  90(л)

Відповідь: купили 90 літрів соку.

 

Сторінка 30

Завдання 1

64 : 8 • 12 = 96

1) 64 : 8 = 8

2) 8 • 12 = 8 • (10 + 2) = 80 + 16 = 96  

32 : 4 • 11 = 88

1) 32 : 4 = 8

2) 8 • 11 = 8 • (10 + 1) = 80 + 8 = 88

15 • (24 : 4) = 90

1) 24 : 4 = 6

2) 15 • 6 = (10 + 5) • 6 = 60 + 30 = 90

24 • (14 : 7) = 48

1) 14 : 7 = 2

2) 24 • 2 = (20 + 4) • 2 = 40 + 8 = 48

Завдання 2

6 • 10 = 60            15 • 4 = (10 + 5) • 4 = 40 + 20 = 60

12 • 3 = (10 + 2) • 3 = 30 + 6 = 36               9 • 4 = 36

24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 60 + 12 = 72

32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 90 + 6 = 96

Завдання 3

(860 – 859) • 1 = 1 • 1 = 1

1 + 7 + 254 = 8 + 254 = 562

1 • 7 + 254 = 7 + 254 = 261

3 • 7 • 0 + 24 = 0 + 24 = 24

27 : 9 : 3 = 3 : 3 = 1

27 : 9 • 3 = 3 • 3 = 9

Завдання 4  Складена задача на знаходження суми добутків

На заводі з конвеєра за годину сходить 24 триколісні велосипеди і 35 двоколісних. Скільки всього коліс у велосипедів, які за годину сходять із заводського конвеєра?

На триколісних

На двоколісних

Всього

24 велосипеди по 3 колеса

35 велосипедів по 2 колеса

?

Розв’язання

1) 3 • 24 = 3 • (20 + 4) = 72 (к.) – коліс на всіх триколісних велосипедах.

2) 2 • 35 = 35 • 2 = 35 + 35 = 70 (к.) – коліс на всіх двоколісних велосипедах.

3) 72 + 70 = 142 (к.) – всього коліс у велосипедів.

Відповідь: всього 142 колеса.

 

Сторінка 31

Завдання 1  Скелетон – це 4 вид спорту.

80 • 4 = 320     320 + 80 = 400     400 : 10 = 40      40 : 5 = 8      8 • 10 = 80

80 : 20 = 4      4 • 9 = 36              36 • 1 = 36          36 : 9 = 4

Завдання 2

7 см 2 мм • 6 = 72 мм • 6 = (70 мм + 2 мм) • 6 = 420 мм + 12 мм = 432 мм = 43 см 2 мм

7 см 2 мм • 6 = 7 см • 6 + 2 мм • 6 = 42 см + 12 мм = 42 см + 10 мм + 2 мм = 42 см + 1 см + 2 мм = 43 см 2 мм

5 м 4 дм • 3 = 54 дм • 3 = (50 дм + 4 дм) • 3 = 150 дм + 12 дм = 162 дм = 16 м 2 дм

5 м 4 дм • 3 = 5 м • 3 + 4 дм • 3 = 15 м + 12 дм = 15 м + 10 дм + 2 дм = 15 м + 1 м + 2 дм = 16 м 2 дм

1 м : 5 = 10 дм : 5 = 2 дм

12 год • 4 = (10 год + 2 год) • 4 = 40 год + 8 год = 48 год

Завдання 3

Перший — завдовжки 8 см.

Другий — на 2 см коротший. 8 – 2 = 6 (см)

А третій складає поло­вину від суми довжин першого і другого відрізків. (8 + 6) : 2 = 4 + 3 = 7 (см)

Завдання 4 Вирази

Якщо а = 70, b = 5, тоді a • b – 27 = 70 • 5 – 27 = 350 – 27 = 323

 

Сторінка 32

Завдання 1

У скільки разів 10 менше від 400?   400 : 10 = 40

На скільки 10 менше від 400?   400 – 10 = 390

Яке число в 4 рази більше за 13?   13 • 4 = (10 + 3) • 4 = 52

Яке число на 6 менше від 66?   66 – 6 = 60

Завдання 2 Множення

120 • 5 = (100 + 20) • 5 = 100 • 5 + 20 • 5 = 500 + 100 = 600

210 • 3 = (200 + 10) • 3 = 200 • 3 + 10 • 3 = 600 + 30 = 630

301 • 3 = (300 + 1) • 3 = 300 • 3 + 1 • 3 = 900 + 3 = 903

420 • 2 = 420 + 420 = 840

160 • 4 = (100 + 60) • 4 = 100 • 4 + 60 • 4 = 400 + 240 = 640

Завдання 3  Складена задача на знаходження суми

У господарки було 28 кг моркви, картоплі — на 9 кг менше, а капусти — у 3 рази більше, ніж картоплі. Скільки всього кілограмів овочів було в господарки?

Короткий запис

Морква — 28 кг

Картопля — ?, на 9 кг менше, ніж моркви

Капуста — ?, у 3 рази більше, ніж картоплі

Всього — ?

Розв’язання

1) 28 – 9 = 28 – 8 – 1 = 19 (кг) – картоплі було. 

2) 19 • 3 = (10 + 9) • 3 = 57 (кг) – капусти було.

3) 28 + 19 + 57 = 80 + 24 = 104 (кг) – всього кілограмів овочів було в господарки.

Відповідь: у господарки було 104 кг овочів.

 

Сторінка 33

Завдання 1

1) 720 : 8 = 90       90 • 9 = 810     810 : 10 = 81       81 + 19 = 100     100 • 4 = 400

    400 : 5 = 80       80 • 4 = 320     320 : 8 = 40         40 • 6 = 240

2) 900 : 100 = 9     9 • 6 = 54         54 + 46 = 100      100 • 10 = 1000

Завдання 2

1 кг – 300 г = 1000 кг – 300 г = 700 г

5 хв – 40 с = 1 хв + 4 хв – 40 с = 60 с – 40 с + 4 хв = 4 хв 60 с

800 г : 2 = 400 г

3 год – 50 хв = 1 год + 2 год – 50 хв = 60 хв – 50 хв + 2 год = 2 год 10 хв

4 м – 4 дм = 1 м + 3 м – 4 дм = 10 дм – 4 дм + 3 м = 3 м 6 дм

5 м – 2 см = 1 м + 4 м – 2 см = 100 см – 2 см + 4 м = 4 м 98 см

1 год : 2 = 60 хв : 2 = 30 хв

7 с 20 см : 8 = 720 см : 8 = 90 см

Завдання 3  Складена задача на ділення на вміщення

До овочевого відділу супермаркету було завезе­но 84 кг картоплі. Одну частину картоплі розклали в 16 сіток, по 3 кг в кожну, а іншу частину — у коши­ки, по 2 кг в кожний. Скільки кошиків знадобилося?

 

Маса 1 упаковки (кг)

Кількість упаковок

Загальна маса (кг)

У сітках

3

16

?

84

У кошиках

2

?

?

Розв’язання

1) 3 • 16 = 3 • (10 + 6) = 48 (кг) – кілограмів моркви у сітках. 

2) 84 – 48 = 84 – 44 – 4 = 36 (кг) – кілограмів моркви у кошиках.

3) 36 : 2 = (20 + 16) : 2 = 18 (к.) – кошиків знадобилося.

Відповідь: знадобилося 18 кошиків.

Інші завдання дивись тут...