Інші завдання дивись тут...

Завдання 126. Розглянь малюнок і поясни, як за ним склали один вираз на множення і два вирази на ділення.

4 • 7 = 28

     28 : 4 = 7

     28 : 7 = 4

Назви числа в рівностях. Порівняй рівність із мно­женням з рівностями з діленням. Що дістанемо, коли добуток двох чисел поділимо на один з множників?

Розв'язання:

У першому виразі

4 – перший множник, 7 – другий множник, 28 – добуток.

У другому виразі

28 – ділене, 4 – дільник, 7 – частка.

У третьому виразі

28 – ділене, 7 дільник, 4 – частка.

Коли добуток двох чисел поділимо на один з множників, дістанемо інший множник.

 

Якщо a b = c, то c : a = b;    c : b = a.

 

Завдання 127.

2•8=16       3•9=27       2•9=18         3•7=21

16:2=8        27:3=9       18:2=9         21:3=7

16:8=2        27:9=3       18:9=2         21:7=3

 

Завдання 128.

54-36=18          3•6-11=7          (11-9)•8=16        29-7+9=31

 

Завдання 129*. Маса 100 л води становить 100 кг, маса 100 л нафти на 10 кг менша, ніж води, а бензину — на 14 кг менша, ніж нафти. Яка маса 100 л бензину?

Розв'язання:

100 – 10 = 90 (кг) - маса 100 л нафти.

90 – 14 = 76 (кг) - маса 100 л бензину.

Відповідь: 76 кг.

 

Завдання 130°. Обчисли і випиши вирази зі значеннями 18, 21 і 27. (Усього таких виразів 6.)

Розв'язання:

2•9=18            3•7-3=18       2•6+15=27            3•6=18

48-21=27        17+8=25        3•7-7=14               40-19=21

2•9=18,   3•7-3=18,  3•6=18,  40-19=21,  48-21=27,   2•6+15=27

 

Завдання 131°. У саду три ряди яблунь. В одному ряді 26 яблунь, у другому — на 5 яблунь більше, а в тре­тьому — на 7 яблунь менше, ніж у другому. Скільки яблунь у третьому ряді?

Розв'язання:

26 + 5 = 31 (яб.) - яблунь у другому ряді.

31 – 7 = 24 (яб.) - яблунь у третьому ряду.

Відповідь: 24 яблуні.

 

Завдання 132. З кожного виразу та його значення склади і за­пиши рівність з діленням на 2.

Розв'язання:

2•4=8           2•7=14                2•9=18

8:2=4           14:2=7                 18:2=9

 

Завдання 133.

4 : 2 = 2                 

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

10 : 2 = 5

12 : 2 = 6

14 : 2 = 7

16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3

12 : 3 = 4

15 : 3 = 5

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

27 : 3 = 9

 

Завдання 134.

10:2+25=30        21:3+18=25          12:3+8=12

18:2-9=0             27:3-0=9               24:3+26=34

 

Завдання 135. 1) Мати дала 12 грн. порівну трьом донькам. Скільки гривень одержала кожна дівчинка?

Розв'язання:

12 : 3 = 4 (грн.) - одержала гривень кожна дівчинка.

Відповідь: 4 грн.

2) Склади обернену задачу.

Розв'язання:

Мама дала трьом донькам порівну по 4 грн. Скільки гривень було у матері?

4 • 3 = 12 (грн.) - було грошей у матері.

Відповідь: 12 грн.

 

Завдання 136. З куща зібрали 26 огірків. 8 огірків з'їли за обідом, а решту розклали в три банки порівну і засо­лили. Скільки огірків поклали в кожну банку?

Розв'язання:

26 – 8 =18 (ог.) - залишилось огірків.

18 : 3 = 6 (ог.) - поклали огірків в кожну банку.

Відповідь: 6 огірків.

 

Завдання 137°.

1) 10 л молока розлили в глечики, по 2 л у кожний. Скільки глечиків наповнили молоком?

Розв'язання:

10 : 2 = 5 (г.) - наповнили глечиків.

Відповідь: 5 глечиків.

2) Склади і розв'яжи обернену задачу на дію мно­ження.

Розв'язання:

Скільки треба молока, щоб розлити у 5 глечиків порівну по 2 л молока у кожний?

2 • 5 = 10 (л) - треба всього літрів молока.

Відповідь: 10 л.

 

Завдання 138°.

х + 48 = 64

х = 64 – 48

х = 16

16 + 48 = 64

80 – х = 18

х = 80 – 18

х = 62

80 – 62 = 18

х – 36  = 54

х = 54 + 36

х = 90

90 – 36 = 54

3 • х = 27

х = 27 : 3

х = 9

3 • 9 = 27

 

Завдання 139. З рівності 3 • 5 = 15 склади дві рівності з ді­ленням.

15 : 3 = 5

15 : 5 = 3

 

Завдання 140. 1) Поясни, як склали таблицю множення чис­ла 4 і таблицю ділення на 4.

4 • 2 = 8                               8 : 4 =2

4 • 3 = 12                             12 : 4 = 3

4 • 4 = 16                             16 : 4 = 4

4 • 5 = 20                             20 : 4 = 5

4 • 6 = 24                             24 : 4 = 6

4 • 7 = 28                             28 : 4 = 7

4 • 8 = 32                             32 : 4 = 8

4 • 9 = 36                             36 : 4 = 9

3)   Обчисли, користуючись таблицями.

Розв'язання:

20:4+24=29                4•9-18=18              36:4+1=10       

32:4-8=0                    4•2+42=50            4•8-1=31    

4•4-14=2                    20:4-0=5               28:4•0=0   

4•7+55=83                  24:4:2=3               4•6+0=24

 

Завдання 141. Три покупці купили по 4 кг моркви. Після цього в мішку залишилося 38 кг. Скільки кілограмів моркви було в мішку спочатку?

Розв'язання:

4 • 3 = 12 (кг) - моркви купили покупці.

12 + 38 = 50 (кг) - моркви було в мішку спочатку.

Відповідь: 50 кг.

Більше чи менше купили моркви, ніж залиши­лось, і на скільки?

Розв'язання:

Моркви купили менше, ніж залишилось.

38 – 12 = 26 (кг) - на стільки кілограм менше купили моркви, ніж залишилось.

Відповідь: 26 кг.

 

Завдання 142. Маса індичати 3 кг, маса поросяти на 7 кг більша, а маса віслючка — 30 кг. Яка маса поросяти й віслючка разом?

Розв'язання:

3 + 7 = 10 (кг) - маса поросяти.

10 + 30 = 40 (кг) - маса поросяти й віслюка разом.

Відповідь: 40 кг.

На які ще запитання можна відповісти за умо­вою задачі?

Розв'язання:

Яка маса індичати і поросяти разом?

Яка маса індичати, поросяти і віслюка разом?

Маса індичати чи поросяти більша, і на скільки?

Маса віслюка  чи поросяти більша, і на скільки?

 

Завдання 143. Невідоме число помножили на 4 і дістали 28. Знайди невідоме число.

Розв'язання:

Позначимо невідоме число буквою х. Помноживши його на 4, одержимо вираз х • 4. Тепер можна скласти таку рівність: х • 4 = 28. Ця рівність є рівнянням.

У ньому невідоме число х є множником.

Знайдемо його: х = 28 : 4; х = 7.

Відповідь: невідоме число дорівнює 7.

 

Завдання 144.

5 • 4 > 5 • 3

2 • 8 < 2 • 9

24 : 3 > 24 : 6

 

Завдання 145. У малому бідоні 4 л квасу, а у великому — у 5 разів більше. Скільки літрів квасу в обох бідонах?

Розв'язання:

4 • 5 = 20 (л) - літрів квасу у великому бідоні.

20 + 4 = 24 (л) - літрів квасу в обох бідонах.

Відповідь: 24 л.

Зміни запитання задачі, щоб останньою дією в розв'язанні було віднімання.

Розв'язання:

У малому бідоні 4 л квасу, а у великому — у 5 разів більше. На скільки літрів більше квасу у великому бідоні, ніж у малому?

4 • 5 = 20 (л) - літрів квасу у великому бідоні.

20 - 4 = 20 (л) - на стільки літрів квасу більше у великому бідоні, ніж у малому.

Відповідь: 20 л.

 

Завдання 146°.

х + 4 = 32

х = 32- 4

х = 28

28 + 4 = 32

х : 4 = 8

х = 8 • 4

х = 32

32 : 4 = 8

х • 4 = 32

х = 32 : 4

х = 8

8 • 4 = 32

х • 8 = 32

х = 32 : 8

х = 4

4 • 8 = 32

  

Завдання 147°. Господиня купила 5 носовичків, по 4 грн. кож­ний. У неї залишилося ще 45 грн. Скільки грошей було в господині спочатку?

4 • 5 = 20 (грн.) - заплатила грошей господиня за носовички.

20 + 45 = 65 (грн.) - було грошей в господині спочатку.

Відповідь: 65 грн.

 

Завдання 148.

1) Поясни, як склали таблицю множення чис­ла 5 і таблицю ділення на 5.

5 • 2 = 10                                10 : 5 = 2

5 • 3 = 15                                15 : 5 = 3

5 • 4 = 20                                20 : 5 = 4

5 • 5 = 25                                25 : 5 = 5

5 • 6 = 30                                30 : 5 = 6

5 • 7 = 35                                35 : 5 = 7

5 • 8 = 40                                40 : 5 = 8

5 • 9 = 45                                45 : 5 = 9

2) Розкажи таблиці з пам'яті. Перевір правиль­ність рівності 5 • 7 = 35.

3)  5•(8:4)=10           25:5•7=35         30:5+45=51      5•9-9=36

5•2+42=52           15:5•9=27        40:5-8=0           40:5:4=2

 

Завдання 149. На приготування сніданку в їдальні витратили 25 кг картоплі, 5 кг цибулі, а моркви — у 5 разів мен­ше, ніж картоплі й цибулі разом. Скільки кілограмів моркви витратили?

Розв'язання:

25 + 5 = 30 (кг) - витратили картоплі і цибулі разом.

30 – 5 = 25 (кг) - кілограмів моркви витратили.

Відповідь: 25 кг.

 

Завдання 150. Зошит коштує 4 грн., а книжка — у 5 разів до­рожча. Яка вартість зошита і книжки разом?

Розв'язання:

4 • 5 = 20 (грн.) - коштує книжка.

4 + 20 = 24 (грн.) - вартість зошита і книжки разом.

Відповідь: 24 грн.

Інші завдання дивись тут...