Інші завдання дивись тут...

Завдання 426.

25, 34, 102, 198, 208, 248, 284, 303, 802, 981, 999, 1000.

 

Завдання 427.

247  двісті сорок сім,

323  трис­та двадцять три,

400  чотириста,

850  вісімсот п'ятдесят,

607  шістсот сім,

222  двісті двадцять два,

905  дев'ятсот п'ять,

242  двісті сорок два,

168  сто шістдесят вісім.

 

Завдання 428. Запиши як суму розрядних доданків кожне із чисел: 473, 599, 760, 804.

Розв'язання:

473 = 400 + 70 + 3

599 = 500 + 90 + 9

760 = 700 + 60

804 = 800 + 4

 

 

Завдання 429. На дослідній ділянці посіяли 30 кг пшениці, жита — у 5 разів менше, ніж пшениці, а гречки — у 4 рази менше, ніж пшениці й жита разом. Скільки посіяли гречки?

Розв'язання:

30 : 5 = 6 (кг) - посіяли жита.

30 + 6 = 36 (кг) - посіяли пшениці й жита разом.

36 : 4 = 9 (кг) - посіяли гречки.

Відповідь: 9 кілограмів.

 

Завдання 430. На перерві з класу вийшло 27 учнів. У ньому залишилося у разів учнів менше, ніж вийшло. Скіль­ки учнів було в класі спочатку? (Доповни вираз для розв'язування задачі. Обчисли відповідь, якщо k= 9.)

(□ : □) + 27

Розв'язання:

27 : к (уч.) — залишилося учнів у класі .

27 : к + 27 (уч.) — було учнів у класі спочатку.

27 : 9 + 27 = 30 (уч.)

Відповідь: 30 учнів.

 

 

Завдання 431. Довжина сторони AB прямокутника ABCD   8 см. Розглянь, як побудовано кола в прямокутнику. Знайди ширину прямокутника.

Розв'язання:

8 : 4 = 2 (см) - ширина прямокутника.

Відповідь: 2 сантиметри.

 

Завдання 432°. Довжина прямокутника 8 см, а ширина стано­вить четверту частину довжини. Побудуй такий пря­мокутник у зошиті і знайди його периметр.

Розв'язання:

8 : 4 = 2 (см) - ширина прямокутника.

(8 + 2 ) • 2 = 20 (см) - периметр прямокутника.

Відповідь: 20 сантиметрів.

 

Завдання 433°.

400 + 5 = 405         600 + 100 = 700       80 – 1 = 79        100 + 10 + 1 = 111

400 + 50 = 450       600 + 400 = 1000      800 + 1 = 801     200 + 20 + 2 = 222

 

Завдання 434. (Усно.)

400 + 300 = 700        400 + 20 = 420        400 + 7 = 407

200 + 500 = 700        200 + 40 = 240        200 + 8 = 208

800 – 1 = 799           800 – 400 = 400       800 – 800 = 0

700 – 100 = 600        700 – 400 = 300       700 – 1 = 699

 

Завдання 435.

119      сто дев'ятнадцять,

888      вісімсот вісімдесят вісім,

440      чотириста сорок,

404      чотири­ста чотири,

414      чотириста чотирнадцять,

200      двісті.

 

Завдання 436. Прочитай числа: 627, 670, 705, 333, 966. Дай відповіді на запитання.

1) Що означає в запису цих чисел цифра 7; 0?

2) Скільки в числах одиниць кожного розряду?

(Зразок відповіді: у числі 627 у третьому роз­ряді 6 одиниць, або 6 сотень; у другому — 2 одиниці, або 2 десятки; в першому — 7 одиниць.)

3) На якому місці, якщо лічити справа наліво, за­писують одиниці; десятки; сотні?

Розв'язання:

Шістсот двадцять сім

Шістсот сімдесят

Сімсот п’ять

Триста тридцять три

Дев’ятсот шістдесят шість

1) У числі 627 цифра 7 означає 7 одиниць.

    У числі 670 цифра 7 означає 7 одиниць у другому розряді або 7 десятків.

    У числі 705 цифра 7 означає 7 одиниць у третьому розряді або 7 сотень.

    У числі 670 цифра 0 означає 0 одиниць.

    У числі 705 цифра 0 означає 0 одиниць у другому розряді або 0 десятків.

2) У числі 627 у третьому роз­ряді 6 одиниць, або 6 сотень; у другому — 2 одиниці, або 2 десятки; в першому — 7 одиниць.

У числі 670 у третьому роз­ряді 6 одиниць, або 6 сотень; у другому — 7 одиниць, або 7 десятків; в першому — 0 одиниць.

У числі 705 у третьому роз­ряді 7 одиниць, або 7 сотень; у другому — 0 одиниць, або 0 десятків; в першому — 5 одиниць.

У числі 333 у третьому роз­ряді 3 одиниці, або 3 сотні; у другому — 3 одиниці, або 3 десятки; в першому — 3 одиниці.

У числі 966 у третьому роз­ряді 9 одиниць, або 9 сотень; у другому — 6 одиниць, або 6 десятків; в першому — 6 одиниць.

3)Якщо лічити справа наліво, на першому місці за­писують одиниці; на другому - десятки; на третьому сотні?

 

Завдання 437. 1) Розглянь записи.

60 = 6 дес. У числі 60 усього 6 дес.

200 = 20 дес. У числі 200 всього 20 дес.

260 = 26 дес. У числі 260 усього 26 дес.

2) Скільки всього десятків у числах: 400, 480, 720?

Розв'язання:

400 = 40 дес. У числі 400 усього 40 дес.

480 = 48 дес. У числі 480 усього 48 дес.

720 = 72 дес. У числі 720 усього 72 дес.

 

Завдання 438. 1) Прочитай, скільки в кожному числі всього: сотень; десятків; одиниць.

Число

Усього

Сотні

Десятки

Одиниці

400

4

40

400

530

5

53

530

378

3

37

378

2) Скільки в числі 375 одиниць кожного розряду?

3) Скільки сотень і скільки десятків у числах: 700, 850, 735?

Розв'язання:

 

Завдання 439.

345 - 300 = 45

345 - 40 = 305

345 - 5 = 340

583 – 80 = 503

583 – 3 = 580

583 – 500 = 83

477 – 7 = 470

592 – 90 = 502

325 – 300 = 25

 

Завдання 440. Діти обкопали три ряди кущів малини, по 8 кущів у кожному, а кущів смородини — у 4 рази менше. Скільки всього кущів обкопали діти?

Розв'язання:

3 • 8 = 24 (к.) - діти обкопали кущів малини.

24 : 4 = 6 (к.) - діти обкопали кущів смородини.

24 + 6 = 30 (к.) - діти обкопали всього кущів.

Відповідь: 30 кущів.

Заміни слова «у 4 рази менше» словами «на 4 кущі менше». Що змінилось у розв'язанні?

Розв'язання:

3 • 8 = 24 (к.) - діти обкопали кущів малини.

24 – 4 = 20 (к.) - діти обкопали кущів смородини.

24 + 20 = 44 (к.) - діти обкопали всього кущів.

Відповідь: 44 кущі.

 

 

Завдання 441. Дорослі й діти лагодили шпаківні. Дівчаток було двоє, а хлопчиків шестеро. Дітей було у 2 рази більше, ніж дорослих. Скільки всього осіб лагодили шпаківні?

Розв'язання:

2 + 6 = 8 (ос.) - було дітей.

8 : 2 = 4 (ос.) - було дорослих.

8 + 4 = 12 (ос.) - всього осіб лагодили шпаківні.

Відповідь: 12 осіб.

 

Завдання 442°. У саду посадили 20 слив, яблунь — у 5 разів менше, ніж слив, а вишень — у 4 рази менше, ніж слив і яблунь разом. Скільки вишень посадили?

Розв'язання:

20 : 5 = 4 ( д.) - посадили яблунь.

20 + 4 = 24 (д.) - посадили слив і яблунь разом.

24 : 4 = 6 ( д.) - посадили вишень.

 Відповідь: 6 вишень.

 

 

Завдання 443°.

400 + 100 + 200 = 700     489 – 80 = 409      500 – 1 = 499         300 + 40 = 340

600 – 200  – 300 = 100     489 – 9 = 480        699 + 1 = 700        300 + 4 = 304

 

Завдання 444. Відстані вимірюють різними одиницями дов­жини: великі відстані — більшими одиницями, а не­великі — меншими.

Метр — основна одиниця довжини.

Дециметр — десята частина метра.

Сантиметр — десята частина дециметра або сота частина метра.

Міліметр — десята частина сантиметра, сота части­на дециметра або тисячна частина метра.

1 м = 10 дм                       1 дм = 100 м

1 дм = 10 см                      1 м = 100 см

1 см = 10 мм                      1 м = 1000 мм

 

Завдання 445. Накресли відрізки завдовжки: 7 мм; 70 мм; 5 см 5 мм; 1 дм 2 см.

 

Завдання 446.

5см 8 мм = 58 мм                       8 м 8 дм = 88дм

7 дм 4 см = 74 см                       7 м 2 см = 702 см

В і з ь м  и    д о    у в а г и. 7 м 2 см можна записати так: 7 м 02 см.

5 см 8 мм = 5 см + 8 мм = 5 • 1 см + 8 мм = 5 • 10 мм + 8 мм = 50 мм + 8 мм = 58 мм

7 дм 4 см = 7 дм + 4 см = 7 • 1 дм + 4 см = 7 • 10 см + 4 см = 70 см + 4 см =  74 см

8 м 8 дм = 8 м + 8 дм = 8 • 1 м + 8 дм = 8 • 10 дм + 8 дм = 80 дм + 8 дм = 88 дм

 

7 м 2 см = 7 м + 2 см = 7 • 1 м + 2 см = 7 • 100 см + 2 см = 700 см + 2 см = 702 см

 

Завдання 447. Виміряй і запиши довжину кожного відрізка.

Зразок. KM= 6 см 2 мм.  Знайди різницю довжин найдовшого і найкоротшого відрізків.

 

Завдання 448.

80 - 64 : 8 = 72              7 • (10 - 1) = 63            45 : (17 - 8) = 5

(80 - 64) : 8 = 2             81 : 9 • 5 = 45               48 : (12 - 4) = 6

 

Завдання 449. У товарному поїзді 30 критих вагонів і 24 вагони-цистерни, а в пасажирському — 9 вагонів. На скільки більше вагонів у товарному поїзді, ніж у паса­жирському?

Розв'язання:

30 + 24 = 54 ( в.) - разом вагонів у товарному поїзді.

54 – 9 = 45 ( в.) - на стільки більше вагонів у товарному поїзді, ніж у пасажирському.

Відповідь: 45 вагонів.

У скільки разів у пасажирському поїзді менше вагонів, ніж у товарному?

54 : 9 = 6 - у стільки разів менше вагонів у пасажирському поїзді, ніж у товарному.

Відповідь: 6 разів.

 

Завдання 450. Старший брат зрізав 27 головок капусти, а мо­лодший — у 3 рази менше. Усю капусту вони склали в кошики по 9 головок. Скільки потрібно було коши­ків? (Розглянь записи і поясни розв'язання.)

Розв'язання:

27 : 3 (г.) — головок капусти зрізав молодший брат;

27 + 27 : 3 (г.) — головок капусти зрізали разом два брати;

(27 + 27 : 3) : 9 (к.) — потрібно кошиків.

(27 + 27 : 3) : 9 = 4 (к.)

 Відповідь: потрібно 4 кошики.

Інші завдання дивись тут...